PDA

View Full Version : Giới thiệu PGS.TS Nguyễn Viết Trung


inspector
23-01-2005, 10:52 PM
Giới thiệu GS.TS Nguyễn Viết Trung

Prof.Dr.NGUYỄN Viết TRUNG

Chief of Urban Transport Works Section

Director of Centre for Engineering Experiment


University of Transport and Communications

Date of birth : 17 Mar. 1949

Nationality : Vietnamese

Sex : male

Mobile : 84. (0)9 13 55 51 94

Email : viettrungng@yahoo.com

Web : http://www.uct.edu.vn/city-bridge-section/TRUNGWEB/Home.htm

Permanent address:

99/3/16 Nguyen Chi Thanh - HANOI - VIETNAM




FINAL EDUCATION
University of Transport and Communications in Ha-Noi,Viet-Nam


- 1970: Bridge and Tunnel Engineer

- 1985: Eng. Doctor

Central Laboratory of Road and Bridge Engineering in Paris, France


- 1991: Study on Bridge Engineering

Economy Development Institute of World Bank in Washington D.C.,US)


- 1995: Project Analysis Training

PROFESSIONAL REGISTRATION
1970-1991: Lecturer of University of Transportation
1991-to date (2004): Professor of University of Transportation and Communications
LANGUAGES
Vietnamese, English , French , Russian



PROFESSIONAL EXPERIENCE

1970-1985: Lecturer, Bridge and Tunnel Department, University of Transport and Communications

1985-1990: Vice Chief, Bridge and Tunnel Department, University of Transport and Communications

1991-2002: Professor, Bridge and Tunnel Department, University of Transport and Communications

1970-to date: Chief Engineer, Design and Investigation Company , University of Transportation and Communications

1988 to date: Director of Construction Laboratory (National-Standard Registered Laboratory)

2003-to date: Professor, Chief of Urban Transport Works Department , University of Transportation and Communication

MAJOR WORKS PERFORMED

1970 to date: Lecturer and Professor of Courses:

- Steel bridges

- Prestressed reinforced concrete bridges

- Evaluation and Inspection of bridges

- Repair, Rehabilitation of bridges

- Application of Computer in design and construction of Transport Works

- Optimum Design

- New technologies in Transport Construction

- Reinforced and Prestressed Concrete Structure

- Training Course for Inspectors and Supervisors in Construction

- Project Analysis

- Project Management

- Training Course for Project Managers

- Environmental Impasse assessment for Transport Projects

2001-2002: Chief, Research Unit for " Wind effect on Stayed-cable bridge of large span in Vietnam " (Project of Ministry )

1997-1999: Chief, Research Unit for "Deflection Control in Cantilever Method for Bridge Construction" (Project of Ministry)

1996-1997: Chief, Research Unit for "Concrete Bridge Superstructures with small depth" (Project of Ministry)

1994: Chief, Research Unit for "Dynamic design of Cable Stayed bridges" (Project of Ministry)

1992-1993: Chief, Research Unit for "Computing and control in Launching Incremental method of Bridge Prestressed Concrete Girder" (Project of Ministry)

1991-1992: Chief, Research Unit for "Polymer materials and bonded steel plates in repair and strengthening of old bridges (Project of Ministry)

1980-1994: Participant of Quality control Teams for bridges on highway and railway

1998-2000: Editor of New Specification for Design of Highway Bridge based on AASHTO LRFD

1970-to date: Designer of many bridges in highway, Checking Consultant of many larger bridges projects

PUBLISHED BOOKS

2005: Cantilever Method for Concrete Bridge Construction (Transport Publisher)

2004: Examples on Concrete Bridge Design for New Specification for Design of Highway Bridge 22TCN 272 - 01(Cons.Publisher)

2004: MathCAD for Construction Engineer (Construction Publisher)

2004: Excel for Construction Engineer (Construction Publisher)

2004: Suspension Bridges Design (Construction Publisher)

2004: Seismic Design of Bridge, (Transport Publisher)

2004: Additive and chemical (Construction Publisher)

2004: Bridge Management, Evaluation, repair, Strengthening (Transport Publisher)

2004: Model Technologies in construction of Concrete Bridge,

(Construction Publisher)

2004: Concrete Bridge (Volume 2), (Transport Publisher)

2004: Structural Analysis for Horizontal curved and Cable-supported bridges using SAP 2000, (Transport Publisher)

2003: Bridge Evaluation, (Construction Publisher)

2003: Admixtures in Concrete and Mortar, (Construction Publisher)

2003: Optimal Design, (Construction Publisher)

2003: Bridge Construction Technologies, (Construction Publisher)

2002: Bored pile in Transport construction, (Construction Publisher)

2002: Handbook of Civil Engineer, (Transport Publisher)

2002: Examples of Simple Supported Concrete Bridge Design, (Transport Publisher)

2002: Examples of Bridge Analysis by SAP 2000 software, (Transport Publisher)

2001: Concrete Bridge (Volume 1), (Transport Publisher)

2001: Structural Analysis by SAP 2000 software, (Transport Publisher)

2001: Programming Languages C++ for Researcher and Engineer, (Transport Publisher)

2000: Design of model concrete structures with American Standard – ACI, (Transport Publisher)

2000: Application Computer science Course for Construction Engineer (advanced course)

2000: Concrete Bridge (Volume 2), (Transport Publisher)

2000: Delphi 5.0, (Transport Publisher)

2000: Introduction of C++ for Scientist and Engineers, (Transport Publisher)

1999: Examples on Concrete Bridge Design

1999: Design of Embankment on soft ground, (Transport Publisher)

1999: Concrete Bridge Design (advanced course)

1998: Cantilever and Incremental Pushing Method Concrete in the Concrete Bridge Construction (advanced course)

1998: Construction Handbook, (Transport Publisher)

1998: Optimum Design in Construction

1997: Application Computer Science Course for Construction Engineer (basic course)

1997: Concrete Bridge Design (basic course), (Transport Publisher)

1997: Environment Impact Assessment for Transport Works, (Transport Publisher)

1996: Project Analysis for Transport Works, (Transport Publisher)

1995: TURBO-PASCAL 7.0, typical programs in design of Transport Works, (Transport Publisher)

1994: Design guide book for Bridge abutments and piers, (Transport Publisher)

1994: TURBO-PASCAL programming language in design of Transport Works, (Transport Publisher)

1994: New Technologies and Materials in repair of old bridges, (Transport Publisher)

1992: Design guide book for composite bridges and prestressed concrete bridges, (Transport Publisher)

1980: Matrice method in calculation of bridge structures, (Transport Publisher)

1976: Handbook for construction of bridges, (Transport Publisher)

1974: Design examples of bridge abutments and piers, (Transport Publisher)

1972: Suspended an Cable-stayed bridges

1972: Design examples of Prestressed and reinforced concrete bridges, (Transport Publisher)


TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH
Giám đốc: Nguyễn Viết Trung
Điện thoại: 7661087

Không hiểu GS ngồi ở đâu có cả chai tương ớt ở phía sau

ducxd
24-01-2005, 01:10 PM
Hi hi chắc thầy đang ngồi ở nhà đấy :D.

VietHa83
21-07-2011, 02:18 PM
ở nhà làm gì có cái bảng to thế! chắc là thầy thích ăn cay nên mang cả tương ớt đi làm thi thoảng có ăn mảnh một tí, hi hi

trafficware
25-10-2011, 12:58 AM
CV của GS Trung sẽ đẹp hơn nếu bớt đi một số quyển sách.

umy
25-10-2011, 01:55 AM
CV của GS Trung sẽ đẹp hơn nếu bớt đi một số quyển sách.

Anh trafficware muốn bớt đi một số quyển sách nào của thầyTrung ?
Có đọc qua các sách của thầy chưa hay chỉ vào chém gió vậy ?

doitruong10
10-04-2014, 03:06 PM
Ảnh chụp ở bộ môn CTGTTP UTC