PDA

View Full Version : Lập tiến độ thi công công trình DD & CN?


lacthan
13-09-2010, 01:05 AM
Mình muốn lập topic này để thảo luận về vấn đề lập tiến độ thi công công trình dân dụng và công nghiệp một cách hiệu quả và thực tế nhất.
Hiện tại mình đang sử dụng MS Project để lập tiến độ dựa theo dự toán - do mình tự lập, nhưng mình thấy vấn đề lập tiến độ theo dự toán quá phức tạp, gây rườm rà, ngay cả chương trình MP cũng không thể thực hiện theo ý mình
VD: Giả sử có 12 công nhân thực hiện 2 công tác của Đổ BT cọc như sau:
Công tác đổ BT và cốt thép làm song song với nhau
Công tác đổ BT bao giờ cũng hoàn thành chậm hơn CT cốt thép
CT Đổ BT có thể chia làm 2 đội, mỗi đội 6 người
CT cốt thép thì chỉ cần 3 người 1 tổ nhỏ.
Nếu lập tiến độ thì thời gian đổ BT sẽ thực hiện sau và hoàn thành sau.
Với 12 CN, chia ra vừa đổ BT vừa làm cốt thép, thì số CN cho mỗi CT sẽ dao động - lúc thì 6 CN đổ BT, lúc thì 12 CN đổ BT.
Vậy trong biểu đồ tiến độ Gantt chart, sẽ thay đổi số CN đó trong 1 công tác như thế nào?
* Có chút ý kiến, thắc mắc rất mong được các tiền bối, sư huynh, sư đê khắp võ lâm cùng giải đáp và bàn luận, đổng thời triển khai các ý kiến khác để a e cùng tham gia.
*** Xin nhắc lại đây là công việc mang tính thực tế cao, không phải chỉ là học thuật, các chú thiết kế đừng tham gia nhé.

hung.kta2006
28-09-2010, 06:41 PM
e cũng đang làm đồ án tổ chức thi công nhưng thấy công tác chọn công nhân sao cho khi biểu đồ nhân lực đươc hợp lý mà thấy thế nào ấy?các bác nào có thủ thuật j giúp e với?

phungba91vn
10-03-2012, 05:00 PM
mình cũng đang làm đồ án tổ chức thi công, mà chưa thành thạo trong việc bố trí nhân công...mong các tiền bối giúp đỡ!
ai có file cho mình xin nhé! thanks nhiều...

trungthong72
10-03-2012, 05:09 PM
muốn cho biểu đò nhân lực đẹp thì phải biết luân chuyển công nhân từ công tác này sang công tác khác. hay đại loại mình có thể bố trí nhân công làm thép sang đổ BT nếu ngày đó công tác cốt thép gần xong....

Mr Cơm Phở
10-03-2012, 05:28 PM
Mình muốn lập topic này để thảo luận về vấn đề lập tiến độ thi công công trình dân dụng và công nghiệp một cách hiệu quả và thực tế nhất.
Hiện tại mình đang sử dụng MS Project để lập tiến độ dựa theo dự toán - do mình tự lập, nhưng mình thấy vấn đề lập tiến độ theo dự toán quá phức tạp, gây rườm rà, ngay cả chương trình MP cũng không thể thực hiện theo ý mình
VD: Giả sử có 12 công nhân thực hiện 2 công tác của Đổ BT cọc như sau:
Công tác đổ BT và cốt thép làm song song với nhau
Công tác đổ BT bao giờ cũng hoàn thành chậm hơn CT cốt thép
CT Đổ BT có thể chia làm 2 đội, mỗi đội 6 người
CT cốt thép thì chỉ cần 3 người 1 tổ nhỏ.
Nếu lập tiến độ thì thời gian đổ BT sẽ thực hiện sau và hoàn thành sau.
Với 12 CN, chia ra vừa đổ BT vừa làm cốt thép, thì số CN cho mỗi CT sẽ dao động - lúc thì 6 CN đổ BT, lúc thì 12 CN đổ BT.
Vậy trong biểu đồ tiến độ Gantt chart, sẽ thay đổi số CN đó trong 1 công tác như thế nào?
* Có chút ý kiến, thắc mắc rất mong được các tiền bối, sư huynh, sư đê khắp võ lâm cùng giải đáp và bàn luận, đổng thời triển khai các ý kiến khác để a e cùng tham gia.
*** Xin nhắc lại đây là công việc mang tính thực tế cao, không phải chỉ là học thuật, các chú thiết kế đừng tham gia nhé.

Bác này thật là. Nhiều người thiết kế nhưng không khéo giỏi thi công hơn bác ấy chứ

umy
10-03-2012, 07:30 PM
Mình muốn lập topic này để thảo luận về vấn đề lập tiến độ thi công công trình dân dụng và công nghiệp một cách hiệu quả và thực tế nhất.
Hiện tại mình đang sử dụng MS Project để lập tiến độ dựa theo dự toán - do mình tự lập, nhưng mình thấy vấn đề lập tiến độ theo dự toán quá phức tạp, gây rườm rà, ngay cả chương trình MP cũng không thể thực hiện theo ý mình
VD: Giả sử có 12 công nhân thực hiện 2 công tác của Đổ BT cọc như sau:
Công tác đổ BT và cốt thép làm song song với nhau
Công tác đổ BT bao giờ cũng hoàn thành chậm hơn CT cốt thép
CT Đổ BT có thể chia làm 2 đội, mỗi đội 6 người
CT cốt thép thì chỉ cần 3 người 1 tổ nhỏ.
Nếu lập tiến độ thì thời gian đổ BT sẽ thực hiện sau và hoàn thành sau.
Với 12 CN, chia ra vừa đổ BT vừa làm cốt thép, thì số CN cho mỗi CT sẽ dao động - lúc thì 6 CN đổ BT, lúc thì 12 CN đổ BT.
Vậy trong biểu đồ tiến độ Gantt chart, sẽ thay đổi số CN đó trong 1 công tác như thế nào?
* Có chút ý kiến, thắc mắc rất mong được các tiền bối, sư huynh, sư đê khắp võ lâm cùng giải đáp và bàn luận, đổng thời triển khai các ý kiến khác để a e cùng tham gia.
*** Xin nhắc lại đây là công việc mang tính thực tế cao, không phải chỉ là học thuật, các chú thiết kế đừng tham gia nhé.

Mỗi công trình lớn nhỏ đều khác nhau rất nhiều, khi có kinh nghiệm nhiều thì biết nhìn thấy những gì tương tợ nhau, để có thể tự lập ra:

Lạ Project Manager bạn rất cần hỏi các thiết kế cộng tác cho từng giai đoạn: trong thời gian bao lâu với số nhân lực, Material có được chuyển đúng hạn, đúng số lượng và đúng phẩm chất không . Tiền bạc có thanh toán đúng hạn không. Phải dự phòng cho trương hợp có thay đổi, sửa chửa thì bị kéo dài ra sao ?
Nói chung các khóa học bổ túc, các TL (tiếng Anh) có hướng dẫn nhiều vể Project mamagement để lập một sườn về lập tiến độ thi công công trình , đa số hiện nay hay dùng MS Project, có thể qua exel, dbas ... Nhưng TL thực tế nầy của các công ty tại Âu châu thuộc về top secret. Không tiết lộ ra được chạm về pháp lý nặng nề.

Nếu anh lacthan muốn trao đổi thì làm trước một "thí vụ" gần giống trong công trình thật đưa lên với 2 dạng MS Project và pdf, thì mong có nhiều góp ý bổ ich cho bạn và tập thể. (kinh nghiệm thực tế nhận thấy có thể gặp căng thẳng vì nhiều ý kiến khác nhau, phải bình tỉnh và hòa nhả trao đổi):)

PS: nên học hỏi ở công trình lớn tại phi tường Đà Nẳng,"được" Bộ Trưởng Đinh la Thăng chỉnh lại thì tiến độ mới theo ...

phu_hau
10-03-2012, 08:22 PM
Bác làm tiến độ vừa làm thép vừa đổ bê tông? Ai nghiệm thu cho Bác làm 1 cách thoải mái thế nhi!? Nhà Bác tự bỏ tiền ra làm hả? Nếu nhà Bác tự làm thì lập tiến độ làm j..đổ bt đi.

DEATH1707
11-03-2012, 11:53 AM
Mình muốn lập topic này để thảo luận về vấn đề lập tiến độ thi công công trình dân dụng và công nghiệp một cách hiệu quả và thực tế nhất.
Hiện tại mình đang sử dụng MS Project để lập tiến độ dựa theo dự toán - do mình tự lập, nhưng mình thấy vấn đề lập tiến độ theo dự toán quá phức tạp, gây rườm rà, ngay cả chương trình MP cũng không thể thực hiện theo ý mình
VD: Giả sử có 12 công nhân thực hiện 2 công tác của Đổ BT cọc như sau:
Công tác đổ BT và cốt thép làm song song với nhau
Công tác đổ BT bao giờ cũng hoàn thành chậm hơn CT cốt thép
CT Đổ BT có thể chia làm 2 đội, mỗi đội 6 người
CT cốt thép thì chỉ cần 3 người 1 tổ nhỏ.
Nếu lập tiến độ thì thời gian đổ BT sẽ thực hiện sau và hoàn thành sau.
Với 12 CN, chia ra vừa đổ BT vừa làm cốt thép, thì số CN cho mỗi CT sẽ dao động - lúc thì 6 CN đổ BT, lúc thì 12 CN đổ BT.
Vậy trong biểu đồ tiến độ Gantt chart, sẽ thay đổi số CN đó trong 1 công tác như thế nào?
* Có chút ý kiến, thắc mắc rất mong được các tiền bối, sư huynh, sư đê khắp võ lâm cùng giải đáp và bàn luận, đổng thời triển khai các ý kiến khác để a e cùng tham gia.
*** Xin nhắc lại đây là công việc mang tính thực tế cao, không phải chỉ là học thuật, các chú thiết kế đừng tham gia nhé.
Tớ làm tk, cho tớ tham gia với nhé:p:p:p
Cậu bảo đây mang tính thực tế cao ma vd đưa ra chẳng thực tế một tí ji cả. Đổ bt cọc thì cần j dến 12 ng, thậm chí 6 người còn thừa nữa. Mà thưc tế có làm tiến độ theo dự toán ko vậy ta.

namnghinruoi
03-04-2012, 10:21 AM
Trời! PM chỉ là 1 phần mềm hổ trợ thôi mà, các bác nghĩ nhiều chi đau đầu vậy. Ngay cả các Bác lập tiến độ cho 1 ngày thi công cũng đã mệt về nhân lực rồi, huống gì cả dự án. nếu muốn bản đồ nhân lực ra đẹp (ngang đầu hết) thì chỉnh sửa lại, bạn sẽ thấy vô lý chứ gì? Thì dĩ nhiên được cái này mất cái kia.
Túm lại PM chỉ giúp ta làm nhanh gọn và có thể chấp nhận được!

tanexcel
13-07-2012, 04:28 PM
chào mọi người mình mới tham gia diễn đàn mong mioj người chỉ giúp. cho mình hỏi các mối quan hệ trong project. ngoài quy trình thi công thì dựa vào yếu tố nào để xác định các mối quan hệ trong project.theo mình nghĩ các mối quan hệ này ảnh hưởng lớn đến tổng thời gian thi công công trình. mong mọi người chỉ thêm.mình là thành viên mới nên có gì mong mọi người chỉ giúp.cám ơn nhiều