PDA

View Full Version : Giám sát thi công và nghiệm thu.........


Mai Vu Phuòng
29-04-2005, 02:36 PM
Em là sinh viên ngành xây dựng dân dung và công nghiệp, hiện em đang tim hiểu về luật xậy dựng, nhưng có 2 phần mà em tim không có:
* Các trình tự và nội dung chủ yếu trong việc giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông.
* Các trình tự và nội dung chủ yếu trong việc giám sát thi công và nghiệm thu công tác kết cấu thép.
Hai phần này em tìm trong bộ luật xây dựng có nhưng nó hơi lộn xộn và không bao quát, nhất là phần kết cấu thép.

Namdinh80
26-11-2006, 05:58 PM
Em là sinh viên ngành xây dựng dân dung và công nghiệp, hiện em đang tim hiểu về luật xậy dựng, nhưng có 2 phần mà em tim không có:
* Các trình tự và nội dung chủ yếu trong việc giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông.
* Các trình tự và nội dung chủ yếu trong việc giám sát thi công và nghiệm thu công tác kết cấu thép.
Hai phần này em tìm trong bộ luật xây dựng có nhưng nó hơi lộn xộn và không bao quát, nhất là phần kết cấu thép.
Tranh thủ câu hỏi đây em xin hỏi mấy câu.
Nghiệm thu bê tông thì phải có kích thước, bề mặt cấu kiện và quan trọng nữa là phải có kết quả ép mẫu 28 ngày (7, 14 ngày có được ko các bác?) thế thì sau 28 ngày đổ 1 cấu kiện, ví dụ như cột chẳng hạn biên bản mới được ký tức là sau 28 ngày mới được chuyển công tác tiếp theo (bê tông dầm, sàn) hay thế nào các bác? Thực ra ngoài thực tế chả bao giờ có như thế nhưng đã thành luật thì em muốn hỏi kỹ chút ko cứ để mấy chú TV này nọ mãi cũng bực :D

nbc
01-12-2006, 12:57 PM
Tranh thủ câu hỏi đây em xin hỏi mấy câu.
Nghiệm thu bê tông thì phải có kích thước, bề mặt cấu kiện và quan trọng nữa là phải có kết quả ép mẫu 28 ngày (7, 14 ngày có được ko các bác?) thế thì sau 28 ngày đổ 1 cấu kiện, ví dụ như cột chẳng hạn biên bản mới được ký tức là sau 28 ngày mới được chuyển công tác tiếp theo (bê tông dầm, sàn) hay thế nào các bác? Thực ra ngoài thực tế chả bao giờ có như thế nhưng đã thành luật thì em muốn hỏi kỹ chút ko cứ để mấy chú TV này nọ mãi cũng bực :D

Vấn đề này tôi cũng đã gặp. Để nhanh chóng khẳng định được chất lượng cấu kiện BT tại công trình, khi thiết kế cấp phối BT yêu cầu có luôn R3, R7, R14... Khi thi công, căn cứ vào cường độ các mẫu BT ở các tuổi sớm hơn R28 để đánh giá. Đương nhiên cuối cùng vẫn phải có R28.

Namdinh80
05-12-2006, 09:07 PM
Vấn đề này tôi cũng đã gặp. Để nhanh chóng khẳng định được chất lượng cấu kiện BT tại công trình, khi thiết kế cấp phối BT yêu cầu có luôn R3, R7, R14... Khi thi công, căn cứ vào cường độ các mẫu BT ở các tuổi sớm hơn R28 để đánh giá. Đương nhiên cuối cùng vẫn phải có R28.
Bác hiểu sai ý em hỏi ở trên rồi, mặc dù thế bác cung cấp thông tin rất hữu ích. Ý em nói là Luật ở phần này đã kín chưa ấy ạ. Chưa có bb nghiệm thu thì chưa triển khai công tác liên quan tiếp theo. Bác đổ bê tông cột hôm nay đố bác ký được bb sau đó 3 ngày đấy. Vậy 3 ngày ấy bác ngồi chơi à? (Đấy là em nói đúng luật, còn thực tế thì em vẫn phải lắp thép vào coppha dầm ầm ầm thôi).

daithu
12-07-2007, 02:30 PM
Luật được xây dựng nhưng chưa thể đi ngay vào cuộc sống.Còn các văn bản hướng dẫn dưới luật nữa.Việc luật chưa "kín" là điều dễ hiểu.
THực tế nếu các mẫu R3 R7 R28 không đạt thì đã có cách xử lý kiểm tra chéo khác nữa.

inspector
21-07-2007, 05:15 PM
Em là sinh viên ngành xây dựng dân dung và công nghiệp, hiện em đang tim hiểu về luật xậy dựng, nhưng có 2 phần mà em tim không có:
* Các trình tự và nội dung chủ yếu trong việc giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông.
* Các trình tự và nội dung chủ yếu trong việc giám sát thi công và nghiệm thu công tác kết cấu thép.
Hai phần này em tìm trong bộ luật xây dựng có nhưng nó hơi lộn xộn và không bao quát, nhất là phần kết cấu thép.

Luật xây dựng không nêu về trình tự giám sát. Em muốn biết thì tìm đọc trong Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép :

TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXDVN 305: 2004 '' Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXDVN 391 : 2007 "Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên "

TCXDVN 390 : 2007 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu "

TCXDVN 313: 2004 '' Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm ''cũng như kết cấu thép :

TCN 170-1989: Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu -
Yêu cầu kĩ thuật

và đặc biệt là TCXDVN 371-2006-Nghiêm thu chất lượng công trình xây dựng

David Giang
17-01-2008, 12:34 PM
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về công tác nghiệm thu

1.1 Nội dung của “Phiếu yêu cầu nghiệm thu”? Có thể sử dụng nhiều “Phiếu yêu cầu nghiệm thu” cho một biên bản nghiệm thu không?

Theo quy định của Nghị định 209 về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì phiếu yêu cầu nghiệm thu là thông báo chính thức của nhà thầu cho chủ đầu tư biết về đối tượng nghiệm thu, thời gian, địa điểm nghiệm thu và đối tượng nghiệm thu đó đã được nhà thầu tự nghiệm thu đảm bảo chất lượng. Đây là một trong những căn cứ để tổ chức nghiệm thu công việc, hạng mục công trình và công trình hoàn thành. Lưu ý phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu không có nội dung về kết quả nghiệm thu.

Trong tình huống thi công như Quý công ty viện dẫn, đối với việc nghiệm thu đào đất theo từng phân đoạn (chẳng hạn từ C1 đến C10, C10 đến C20 và C20 đến C30) để chuyển bước thi công tiếp theo của từng phân đoạn này bắt buộc phải được lập thành biên bản. Trường hợp nghiệm thu từng phân đoạn nhưng chưa chuyển bước thi công, các bên có thể xác nhận trong nhật ký thi công công trình. Trước khi chuyển bước thi công của cả đoạn (từ C1 đến C30) phải lập biên bản nghiệm thu chung.

1.2 Khi tiến hành nghiệm thu công việc có thể xác nhận ở nhật ký thi công mà chưa ký biên bản nghiệm thu do thiếu bản vẽ hoàn công theo quy định có đúng không?

Đối với công tác nghiệm thu công việc bị che khuất hoặc ẩn dấu thì bắt buộc phải có bản vẽ hoàn công truớc khi thi công các hạng mục tiếp theo (ví dụ nghiệm thu công tác đào đất, đóng cọc...). Trong một số trường hợp chưa kịp lập bản vẽ hoàn công thì vẫn có thể xác nhận nghiệm thu để chuyển bước thi công nhưng phải có các ghi nhận hiện trạng đảm bảo cho việc lập bản vẽ hoàn công sau này và phải được sự đồng ý của chủ đầu tư xây dựng công trình. Việc xác nhận nghiệm thu để chuyển bước thi công có thể ghi trong nhật ký thi công và sẽ được lập thành biên bản sau khi có bản vẽ hoàn công theo quy định.

2. Về công tác quản lý chất lượng đối với công tác thi công bê tông:

2.1 Có phải cường độ bê tông chỉ được kết luận ở tuổi 28 ngày không? Có thể nén mẫu thí nghiệm ở tuổi sớm hơn (7 và 14 ngày) để kết luận và đồng ý cho thi công phần tiếp theo hay không?

Tuỳ từng trường hợp cụ thể, theo yêu cầu của thiết kế mác thiết kế của bê tông có thể quy định ở tuổi 28, 90, 180 ngày... (đối với kết cấu bê tông cho các công trình dân dụng thông thường mác thiết kế được quy định ở tuổi 28 ngày). Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 209 về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì kết quả thí nghiệm nén mẫu tại tuổi này là một trong những căn cứ để nghiệm thu chuyển bước thi công. Tuy nhiên, vẫn có thể cho phép nghiệm thu chuyển bước thi công khi bê tông chưa đủ tuổi quy định cho mác thiết kế 28 ngày (nhưng đã đạt các thông số thí nghiệm ở tuổi 3, 7 hoặc 14 ngày phù hợp với quy đổi tỷ lệ % mác bê tông 28 ngày). Trong các trường hợp đó, việc cho phép nghiệm thu chuyển bước thi công do chủ đầu tư quyết định dựa trên đề xuất chuyên môn của thiết kế hoặc của nhà thầu được trình bày trong biện pháp thi công hoặc điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu của công trình.

Như vậy, đối với trường hợp Quý công ty nêu, nếu được chủ đầu tư chấp thuận hoặc đã ghi trong điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu của công trình thì việc căn cứ kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 7 và 14 ngày để cho phép chuyển bước thi công là đúng. Tuy nhiên, việc thí nghiệm kiểm tra kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 28 ngày vẫn là căn cứ pháp lý cuối cùng để kết luận cường độ bê tông có đạt mác thiết kế hay không để nghiệm thu chính thức bộ phận, hạng mục công trình, công trình hoàn thành.

2.2 Có thể lùi ngày nén mẫu bê tông sau thời hạn 28 ngày (nén ở tuổi 33 ngày chẳng hạn) để làm cơ sở nghiệm thu không?

Theo Tiêu chuẩn TCXDVN 356: 2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" thì mác bê tông là giá trị nén mẫu chuẩn tại tuổi 28 ngày. Như vậy để xác định cường độ thiết kế bắt buộc phải ép mẫu đúng ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng thì có thể lùi thời điểm nén mẫu bê tông sau 28 ngày nhưng phải được chủ đầu tư và tư vấn thiết kế chấp thuận.

vinhhoa74
23-06-2009, 06:34 PM
Đánh giá cường độ bêtông theo yêu cầu của thiết kế khác với đánh giá cường độ bêtông để chuyển giai đoạn thi công hoặc điểm dừng kỹ thuật; Vì vậy tùy vào yêu cầu thiết kế biện pháp thi công hoặc giải pháp thiết kế kỹ thuật cụ thể mà quyết định (28 ngày là đánh giá cường độ bêtông theo yêu cầu thiết kế);

ngtruong
12-05-2010, 10:14 AM
2. Về công tác quản lý chất lượng đối với công tác thi công bê tông:

2.1 Có phải cường độ bê tông chỉ được kết luận ở tuổi 28 ngày không? Có thể nén mẫu thí nghiệm ở tuổi sớm hơn (7 và 14 ngày) để kết luận và đồng ý cho thi công phần tiếp theo hay không?

Tuỳ từng trường hợp cụ thể, theo yêu cầu của thiết kế mác thiết kế của bê tông có thể quy định ở tuổi 28, 90, 180 ngày... (đối với kết cấu bê tông cho các công trình dân dụng thông thường mác thiết kế được quy định ở tuổi 28 ngày). Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 209 về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì kết quả thí nghiệm nén mẫu tại tuổi này là một trong những căn cứ để nghiệm thu chuyển bước thi công. Tuy nhiên, vẫn có thể cho phép nghiệm thu chuyển bước thi công khi bê tông chưa đủ tuổi quy định cho mác thiết kế 28 ngày (nhưng đã đạt các thông số thí nghiệm ở tuổi 3, 7 hoặc 14 ngày phù hợp với quy đổi tỷ lệ % mác bê tông 28 ngày). Trong các trường hợp đó, việc cho phép nghiệm thu chuyển bước thi công do chủ đầu tư quyết định dựa trên đề xuất chuyên môn của thiết kế hoặc của nhà thầu được trình bày trong biện pháp thi công hoặc điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu của công trình.

Như vậy, đối với trường hợp Quý công ty nêu, nếu được chủ đầu tư chấp thuận hoặc đã ghi trong điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu của công trình thì việc căn cứ kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 7 và 14 ngày để cho phép chuyển bước thi công là đúng. Tuy nhiên, việc thí nghiệm kiểm tra kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 28 ngày vẫn là căn cứ pháp lý cuối cùng để kết luận cường độ bê tông có đạt mác thiết kế hay không để nghiệm thu chính thức bộ phận, hạng mục công trình, công trình hoàn thành.

2.2 Có thể lùi ngày nén mẫu bê tông sau thời hạn 28 ngày (nén ở tuổi 33 ngày chẳng hạn) để làm cơ sở nghiệm thu không?

Theo Tiêu chuẩn TCXDVN 356: 2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" thì mác bê tông là giá trị nén mẫu chuẩn tại tuổi 28 ngày. Như vậy để xác định cường độ thiết kế bắt buộc phải ép mẫu đúng ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng thì có thể lùi thời điểm nén mẫu bê tông sau 28 ngày nhưng phải được chủ đầu tư và tư vấn thiết kế chấp thuận.

ks.thanhtan
15-05-2010, 11:26 PM
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

1.2 Khi tiến hành nghiệm thu công việc có thể xác nhận ở nhật ký thi công mà chưa ký biên bản nghiệm thu do thiếu bản vẽ hoàn công theo quy định có đúng không?

Đối với công tác nghiệm thu công việc bị che khuất hoặc ẩn dấu thì bắt buộc phải có bản vẽ hoàn công truớc khi thi công các hạng mục tiếp theo (ví dụ nghiệm thu công tác đào đất, đóng cọc...). Trong một số trường hợp chưa kịp lập bản vẽ hoàn công thì vẫn có thể xác nhận nghiệm thu để chuyển bước thi công nhưng phải có các ghi nhận hiện trạng đảm bảo cho việc lập bản vẽ hoàn công sau này và phải được sự đồng ý của chủ đầu tư xây dựng công trình. Việc xác nhận nghiệm thu để chuyển bước thi công có thể ghi trong nhật ký thi công và sẽ được lập thành biên bản sau khi có bản vẽ hoàn công theo quy định.

@Dòng chữ đỏ em hoàn toàn đồng ý nhưng thực tế xin có ý kiến khác 1 chút, các bác xem cách làm có rườm rà không? Ngày đi thi công công trình thủy điện thì việc nghiệm thu chuyển giai đoạn(không phải biên bản nghiệm thu tổng thể hạng mục lớn) em đều có ghi trong nhật ký thi công, tuy nhiên đại diện CĐT không đồng ý nói là nhật ký thi công chỉ ghi thực tế công việc hàng ngày trên công trình, việc xác nhận chữ nghiệm thu không nên ghi vào nhật ký thi công này-bắt em sửa lại!?:confused: Và buộc em phải lập 1 quyển sổ xác nhận A-B mỗi khi có việc nghiệm thu chuyển giai đoạn nhỏ như công tác đào đất...có xác nhận chữ ký của Tư vấn giám sát và CĐT để lấy cơ sở lập lại biên bản nghiệm thu tổng thể hạng mục lớn sau này sau khi đã có bản vẽ hoàn công. Vậy là phải tìm ký 2 lần cho 2 sổ nhật ký thi công và nhật ký A-B => Hành hạ nhà thầu

duykhanh_c1
22-10-2015, 04:10 PM
admin có biên bản nghiệm thu cở sở hạ tầng không gửi em xin với.thuộc TPHCm admin nhá em đang chuẩn bị thi công cơ sở hạ tầng nên đa cần 1 số biên bản nghiệm thu về phần đường,nước thải,thoát nước mưa.có gì gửi cho em với.linhtran296@gmail.com