PDA

View Full Version : Nghị định 209/NĐ-CP


tphuong
13-06-2005, 06:12 PM
Nghị định 209/2004/NĐ-CP có hiệu lực từ đầu năm 2005, tuy nhiên hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể việc thi hành nghị định này của Bộ Xây dựng. Trước đây, Bộ Xây dựng ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng (Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày27/6/2003) kèm theo 26 phụ lục. Trong đó phụ lục số 20 quy định danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng, đây là các quy định cụ thể về các loại hồ sơ, tài liệu cần có khi hoàn thành giai đoạn xây lắp hoặc hoàn thành công trình.
HIện nay Nghị định 209 đã có hiệu lực, tuy nhiên không thấy có quy định cụ thể về danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng. Vậy khi công trình hoàn thành cần có các loại hồ sơ, tài liệu nào? có thể áp dụng phụ lục 20 của Quyết định 18 để lập hồ sơ tài liệu công trình hoàn thành được không? Tương tự như vậy, các phụ lục khác của Quyết định 18 thì sao? (phụ lục 21, 22, 23, 24...)

Mai Cuong
13-06-2005, 07:51 PM
Nghị định 209/2004/NĐ-CP có hiệu lực từ đầu năm 2005..........)
ND 209 tuy không có danh mục hồ sơ cụ thể nhưng tất cả những gì cần cũng đã nói rõ ở điều 26 rồi. Còn nếu bạn cảm thấy lúng túng thì cứ vận dụng các danh mục của QD 18 vào vì như thế chỉ có thừa chứ không thiếu bởi ND 209 tuy ra sau nhưng không phủ nhận QD 18 (chỉ phủ nhận những gì trái ngược với nội dung của ND209). Thân

inspector
13-06-2005, 08:25 PM
Có dịp tôi đã nói với các bạn là Quyết định 18/2003/QĐ-BXD không hiệu lực nữa. Nghị định 209/2004/NĐ-CP đã có hiệu lực từ này 05/01/2005. Chỉ có hia Thông tư hướng dẫn Nghị định này nhưng chỉ về Hệ thống quản lý Nhà nước về chất lượng CTXD và Hướng dẫn Điều 28 mà thôi.

tphuong
14-06-2005, 10:31 AM
Có thể bạn nhầm, Quyết định 18 của Bộ Xây dựng vẫn còn hiệu lực. Nghị định 209 quy định: "các quy định hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng trái Nghị định này đều bãi bỏ".

huycdc
14-06-2005, 12:47 PM
Có thể bạn nhầm, Quyết định 18 của Bộ Xây dựng vẫn còn hiệu lực. Nghị định 209 quy định: "các quy định hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng trái Nghị định này đều bãi bỏ".
đ/c Phương cứ cãi mãi. Hãy quên Quyết định 18 đi.
QDD18 là hướng dẫn theo hệ thống của Nghị định 52,12 và 07, hiện đều đã hết hiệu lực.
Bây giờ chỉ có Luật XD, NĐ209 và sắp tới có Thông tư hướng dẫn một vài điều của NĐ 209 nữa là hết.
Chú nên đọc thêm các bài khác nữa trong box này và Box văn bản mới.
(chẳng hạn http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=520)
Bác Inspector là một trong các tác giả chính chấp bút cho Nghị định 209, Quyết định 18 và cả một số phần trong Luật xây dựng nữa.

Nakatomi
14-06-2005, 01:38 PM
Bác Inspector cho hỏi: Nếu công trình thi công từ năm ngoái thì áp dụng cái nào QD 18 hay Nghị định 209?

inspector
14-06-2005, 06:56 PM
Bác Inspector cho hỏi: Nếu công trình thi công từ năm ngoái thì áp dụng cái nào QD 18 hay Nghị định 209?

Bắt đầu từ ngày 05/01/2005 Nghị định 209/2004/NĐ-CP đã có hiệu lực. Mọi công tác nghiệm thu áp dụng theo các biểu mẫu mới