PDA

View Full Version : Download tài liệu miễn phí tại TAILIEU.VN


Matrix
01-04-2011, 10:58 AM
Hiện nay trên trang tailieu.vn có rất nhiều tài liệu hay ngành xây dựng, kiến trúc. http://tailieu.vn/ky-thuat-cong-nghe/kien-truc-xay-dung/tat-ca-tai-lieu-ky-thuat-cong-nghe-kien-truc-xay-dung.7.74.html

Tuy nhiên download ở đây lại phải mất tiền.
Mình mới bỏ chút tiền để nâng cấp tài khoản nhưng down ko hết, đang còn thừa..
Bạn nào (Anh nào) cần tài liệu nào thì để lại link ở đây, mình lấy link down cho!!

http://webxaydung.vn/forum/showthread.php?t=2812

sumiscute
01-04-2011, 01:01 PM
bạn load giúp các file sau nhé:
1) http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-trinh-cau-tao-kien-truc.223496.html
2) http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-trinh-thuy-luc-cong-trinh.205653.html
3) http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/thiet-ke-cong-va-cau-nho-tren-duong-o-to.212087.html
thanks!

tranlamcd
01-04-2011, 03:48 PM
Bạn giúp mình với nha, mình cũng đang cần, nhờ bạn giúp với:
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/xu-li-nen-dat-yeu-duoi-nen-duong-cac-loai-bang-phuong-phap-coc-tiep.184918.html
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bai-giang-mon-hoc-giam-sat-thi-cong-cong-trinh-chuong-3.384822.html
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giam-sat-nen-mong-trong-xay-dung-chuong-2.295778.html

Matrix
04-04-2011, 12:42 PM
bạn load giúp các file sau nhé:
1) http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-trinh-cau-tao-kien-truc.223496.html
2) http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-trinh-thuy-luc-cong-trinh.205653.html
3) http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/thiet-ke-cong-va-cau-nho-tren-duong-o-to.212087.html
thanks!

Của bạn đây
http://download.tailieu.vn/80d577e465b716c206f4b495da358191/4d994240/source/2010/20100705/hoanghunghh/cau_tao_kien_truc_net_475.pdf
http://download.tailieu.vn/a7375c8603c2c25448f7cdca13e6533c/4d994240/source/2010/20100521/bryant_an89/gtrthuylucctrinhct_7147.pdf
http://download.tailieu.vn/1e5594e616a218fe7bdc9d5cd16f25a9/4d994240/source/2010/20100609/thanh_v_d/thiet_ke_cong_va_cau_nho_tren_duong_o_to_5399.pdf


Do mình ko thường xuyên ghé qua đây nên các bạn muốn nhanh chóng thì vui lòng gửi yêu cầu tại đây nhé: http://webxaydung.vn/forum/showthread.php?t=2812

Matrix
04-04-2011, 12:44 PM
Bạn giúp mình với nha, mình cũng đang cần, nhờ bạn giúp với:
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/xu-li-nen-dat-yeu-duoi-nen-duong-cac-loai-bang-phuong-phap-coc-tiep.184918.html
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bai-giang-mon-hoc-giam-sat-thi-cong-cong-trinh-chuong-3.384822.html
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giam-sat-nen-mong-trong-xay-dung-chuong-2.295778.html

Của bạn đây

http://download.tailieu.vn/194e69310c68386d9388ce1d6ca16677/4d994240/source/2010/20100330/yalai2010/20925289_xu_ly_nen_dat_yeu_9261.pdf
http://download.tailieu.vn/8e47ff910c89ee8faaa03fc27548af04/4d994240/source/2010/20101121/zeroduong13/chuong_3_5066.pdf
http://download.tailieu.vn/ddd14e7d407794abc2807c381a80bec0/4d994240/source/2010/20100904/minhloi7733/chuong_2_4332.pdf

Do mình ko thường xuyên ghé qua đây nên các bạn muốn nhanh chóng thì vui lòng gửi yêu cầu tại đây nhé: http://webxaydung.vn/forum/showthread.php?t=2812

xuandat719
05-04-2011, 01:09 PM
Mọi người xem hướng dẫn cách lấy điểm thưởng (http://adf.ly/15Tlk) để đổi lấy các loại tài khoản VIP trên tailieu.vn - đơn giản không mất tiền mà điểm thưởng tăng theo thời gian.
Chúc mọi người vui vẻ.