PDA

View Full Version : Qui đổi cốt thép trong xây dựng?


nguyenminhhoan2201
06-04-2011, 04:48 PM
Ai có Cách qui đổi đường kính cốt thép trong xây dựng đơn giản nhất cho mình tham khảo với. Xin cảm ơn nhiều.

trinhxd87
06-04-2011, 04:57 PM
ý bác là gì.

hoàng mạnh
06-04-2011, 04:59 PM
quy đổi do o có hoặc o đủ thép có D yêu cầu (không thay đổi về tính chất cơ lý của thép)thì thông thường mình thấy là quy đổi theo tiết diện(bằng hoặc lớn hơn 1 chút là được)tất nhiên là nếu đủ thời gian thì cần thiết xin ý kiến của TK(văn bản hẳn hoi).......

hoàng mạnh
06-04-2011, 05:01 PM
còn nếu thay bằng chủng loại thép khác(khác tính chất cơ lý,đặc biệt là ứng suất chảy nhỏ hơn)thì o ai nên quyết định khi chưa được TK chấp nhận.

nguyenminhhoan2201
12-08-2011, 09:29 PM
Chào các Bác!
Cho mình xin hỏi vấn đề qui đổi cốt thép tí nữa.
Cọc khoan nhồi đai xoắn Phi 10 a200 nhưng vì lý do ko có thép Phi 10 thì mình sử dụng Phi 8 với khoảng cách qui đổi là bao nhiêu?
Các Bác giúp mình nha, cảm ơn nhiều.

quangdaisu
18-02-2012, 11:44 PM
Chào các bạn!
Cho mình xin hỏi vấn đề qui đổi cốt thép.
Là trong mặt cắt dầm có 4 cây thép chủ fi 16 nhưng bên thi công kiến nghị thay fi 16 bằng fi 14 và có tăng cường thêm để dầm làm việc an toàn hơn.
nếu các bạn là TVGS thì các bạn có đồng ý ko ah!

thuycsp
19-02-2012, 12:03 AM
Chào các bạn!
Cho mình xin hỏi vấn đề qui đổi cốt thép.
Là trong mặt cắt dầm có 4 cây thép chủ fi 16 nhưng bên thi công kiến nghị thay fi 16 bằng fi 14 và có tăng cường thêm để dầm làm việc an toàn hơn.
nếu các bạn là TVGS thì các bạn có đồng ý ko ah!

Nếu là TVGS thi điều kiên tiên quyết là " Cứ bản vẽ thiết kế mà phang" . trường hợp không thể có fi16 do những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt thì mới thay đổi nhưng phải có sự chấp nhận của tư vấn thiết kế bằng văn bản!!
trân thành góp ý

dinhthuanxd
19-02-2012, 01:26 AM
Chào các Bác!
Cho mình xin hỏi vấn đề qui đổi cốt thép tí nữa.
Cọc khoan nhồi đai xoắn Phi 10 a200 nhưng vì lý do ko có thép Phi 10 thì mình sử dụng Phi 8 với khoảng cách qui đổi là bao nhiêu?
Các Bác giúp mình nha, cảm ơn nhiều.

Nếu chỉ cần quy đổi 2 loại thép này thì trước hết là bạn cần có một sự đồng ý của người có thẩm quyền cho phép làm việc này, tiếp đó là bạn làm 1 phép tính về quy đổi diện tích thép từ fi 8 sang fi 10/ đơn vị chiều dài cọc. Tiếp theo nữa là bạn quy đổi về cường độ thép...

dinhthuanxd
19-02-2012, 01:31 AM
Chào các bạn!
Cho mình xin hỏi vấn đề qui đổi cốt thép.
Là trong mặt cắt dầm có 4 cây thép chủ fi 16 nhưng bên thi công kiến nghị thay fi 16 bằng fi 14 và có tăng cường thêm để dầm làm việc an toàn hơn.
nếu các bạn là TVGS thì các bạn có đồng ý ko ah!

Nếu tăng cường thêm từ 4 cây 16 thành 5 cây 14 thì công trình lỗ và ko đạt yêu cầu còn tăng lên 6 cây 14 thì nhà thầu lỗ (mình mà giám sát thì sẽ cho tăng lên 6 cây 14)