PDA

View Full Version : Chủ đầu tư có được thành lập phòng thí nghiệm cho công trình của mình không?


Shiluo
03-06-2011, 11:08 AM
Tình hình là hiện tại công ty của mình là chủ đầu tư công trình xây dựng, và các sếp đang muốn thành lập phòng thí nghiệm (tất nhiên là đạt chuẩn) để kiểm tra vật liệu đầu vào cho chính công trình của mình làm chủ đầu tư thì có đúng luật không? (các con dấu có bị chồng chéo hay không?) Mình cũng đã tìm các tài liệu liên quan nhưng cũng không rõ ràng lắm nên muốn hỏi các bác xem ai có kinh nghiệm về vấn đề này không. Thanks.

mongbu
03-06-2011, 11:23 AM
được thành lậ:Dp

arnold
03-06-2011, 12:07 PM
VEC còn thành lập hẳn 1 cty con có phòng thí nghiệm để kiểm soát đầu vào vật liệu các công trình đấy. Chắc do không tin nhà thầu lắm :D.

QuyHoi_KSXD
03-06-2011, 12:13 PM
Tình hình là hiện tại công ty của mình là chủ đầu tư công trình xây dựng, và các sếp đang muốn thành lập phòng thí nghiệm (tất nhiên là đạt chuẩn) để kiểm tra vật liệu đầu vào cho chính công trình của mình làm chủ đầu tư thì có đúng luật không? (các con dấu có bị chồng chéo hay không?) Mình cũng đã tìm các tài liệu liên quan nhưng cũng không rõ ràng lắm nên muốn hỏi các bác xem ai có kinh nghiệm về vấn đề này không. Thanks.


Về mặt lý thuyết, chủ đầu tư có các quyền theo điều 41-Luật xây dựng, ban hành 25-12-2001. Như vậy thì nếu chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực hoạt động thì có quyền được thành lập những gì mình muốn nhưng phải trong khuôn khổ và phạm vi pháp luật cho phép.
Ý kiến của tiểu đệ là vậy, mong các bác xem xét.

dxhoa_hcm
03-06-2011, 01:26 PM
Tình hình là hiện tại công ty của mình là chủ đầu tư công trình xây dựng, và các sếp đang muốn thành lập phòng thí nghiệm (tất nhiên là đạt chuẩn) để kiểm tra vật liệu đầu vào cho chính công trình của mình làm chủ đầu tư thì có đúng luật không? (các con dấu có bị chồng chéo hay không?) Mình cũng đã tìm các tài liệu liên quan nhưng cũng không rõ ràng lắm nên muốn hỏi các bác xem ai có kinh nghiệm về vấn đề này không. Thanks.


Trong Luật cho phép Chủ đầu tư có thể thực hiện 1 phần hoặc toàn bộ công việc của dự án nếu có đủ điều kiện năng lực theo quy định.
Nghĩa là, bạn "có thể" làm nếu đủ điều kiện và phải đi thuê nếu ko đủ điều kiện năng lực theo quy định.
Tuy nhiên, nhà thầu cũng có hệ thống quản lý chất lượng của họ, tức là họ có thể có phòng thí nghiệm riêng hoặc ko có thì họ đi thuê bằng chi phí trong Hợp đồng.
Thế nên, Chủ đầu tư tốt nhất để nhà thầu tự chịu trách nhiệm, khi nghi ngờ thì thuê đơn vị có uy tín kiểm tra lại để kiểm soát chất lượng công trình để đỡ tốn chi phí cũng như "đỡ phần trách nhiệm". Cũng có thể ngay từ đầu yêu cầu nhà thầu thuê đơn vị thí nghiệm có uy tín thực hiện thí nghiệm cho yên tâm.