PDA

View Full Version : Xin hoi ve Mac cua be tong


dungctds
08-06-2011, 12:24 PM
Xin hỏi: Vấn đề về mác bê tông trong thiết kế cầu
- Theo mình biết thì bê tông M200 có nghĩa là bê tông có cường độ chịu nén của mẫu 15x15x15cm ở tuổi 28 ngày đạt được cường độ 200Kg/cm2.
Còn trong tính toán thiết kế thì bê tông M200 chỉ có cường độ chịu nén khi uốn là 90Kg/cm2(Theo quy trình 22TCN 18-79). Vậy tại sao không lấy trị số 200Kg/cm2 để tính toán mà lại lấy nhỏ hơn nhiều vậy.
- Nếu thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 270-05 thì thường lấy trực tiếp để tính toán. Ví dụ thiết kế bê tông mố cầu là 25Mpa thì trong tính toán sẽ lấy cường độ chịu nén là 25Mpa(250 Kg/cm2) để tính toán. Vậy trên thực tế sẽ thiết kế mác bê tông là bao nhiêu để có được cường độ đó trong tính toán thiết kế

duancn
08-06-2011, 12:51 PM
Khi nói rằng mác bê tông 200 chính là nói tới ứng suất nén phá hủy của mẫu bê tông kích thước tiêu chuẩn 15x15x15, được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn, được nén ở tuổi 28 ngày, đạt 200 kG/cm². Còn cường độ chịu nén tính toán của bê tông mác 200 chỉ là 90 kG/cm² (được lấy để tính toán thiết kế kết cấu bê tông theo trạng thái giới hạn thứ nhất).
Tại sao từ 200 kG/cm2 chỉ lấy thiết kế là 90 kG/cm2 thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Điều kiện thi công (khác so với điều kiện dường hộ tiêu chuẩn), công nghệ thi công BT, sự làm việc của kết cấu (nén khác, nén uốn sẽ khác),....

dungctds
08-06-2011, 03:01 PM
Vậy xin hỏi nếu thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05 thỉ mác bê tông được tính toán như thế nào. Mình thấy trong hồ sơ thiết kế cũng như tính toán thường ghi, ví dụ như bê tông mố là 30Mpa thì trong tính toán dùng luôn cường độ chịu nén của bê tông là 30Mpa (300Kg/cm2) để tính toán. Còn khi ra thực tế thi công thì chắc nhà thầu thi công cũng sẽ chỉ chế tạo bê tông đạt cường độ 30Mpa

quangvan
08-06-2011, 03:05 PM
Xin hỏi: Vấn đề về mác bê tông trong thiết kế cầu
- Theo mình biết thì bê tông M200 có nghĩa là bê tông có cường độ chịu nén của mẫu 15x15x15cm ở tuổi 28 ngày đạt được cường độ 200Kg/cm2.
Còn trong tính toán thiết kế thì bê tông M200 chỉ có cường độ chịu nén khi uốn là 90Kg/cm2(Theo quy trình 22TCN 18-79). Vậy tại sao không lấy trị số 200Kg/cm2 để tính toán mà lại lấy nhỏ hơn nhiều vậy.
- Nếu thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 270-05 thì thường lấy trực tiếp để tính toán. Ví dụ thiết kế bê tông mố cầu là 25Mpa thì trong tính toán sẽ lấy cường độ chịu nén là 25Mpa(250 Kg/cm2) để tính toán. Vậy trên thực tế sẽ thiết kế mác bê tông là bao nhiêu để có được cường độ đó trong tính toán thiết kế

http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=23841 đây bác hhi

wru-nobita
08-06-2011, 03:10 PM
Khi người ta đi tính toán khả năng chịu lực của bê tông M200 tức trong trường hợp này ta sẽ đi tính toán thep trạng thái GH1-Trạng thái giới hạn về cường độ và ổn định nên cường độ chịu nén luc này lấy 90kG/cm2.

boysat_kt
08-06-2011, 03:26 PM
không biết tiêu chuẩn có nói tại sao không nhỉ
bác ngọc IBST cho câu trả lời hộ cái

wru-nobita
08-06-2011, 03:32 PM
Bạn không nghĩ ra được hay sao nhỉ?
Tiêu chuẩn chỉ nói cái cần nói thôi chứ có tiêu chuẩn nào lại trình bày là tại sao?

123456vn01
08-06-2011, 04:23 PM
Vậy xin hỏi nếu thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05 thỉ mác bê tông được tính toán như thế nào. Mình thấy trong hồ sơ thiết kế cũng như tính toán thường ghi, ví dụ như bê tông mố là 30Mpa thì trong tính toán dùng luôn cường độ chịu nén của bê tông là 30Mpa (300Kg/cm2) để tính toán. Còn khi ra thực tế thi công thì chắc nhà thầu thi công cũng sẽ chỉ chế tạo bê tông đạt cường độ 30Mpa

Khi tính thì người ta nén mẫu trụ d=15 cm và h=30 cm lấy xác suất là 95%
còn về việc liên quan giữa mác betong của quy trình 79 với cường độ của betong của quy trình 05 thì theo kinh nghiem thì lấy M=fc'x1.2x10
nhưng chú ý đó chỉ là sự tuơng quan thui nhé chứ ý nghĩa của 2 cái là khác nhau a
Có gì thì các bác bổ sung thêm nhé
:confused::confused::confused:

nguyenviettrung
08-06-2011, 05:06 PM
Quy trình 22TCN 18-79 có phần kết cấu BTCT được dịch từ Quy trình Liên xô CH 365-67 (ban hành năm 1967 ơ nước Liên xô), đưa ra mấy khái niệm:
- mác bê tông, ứng với xác xuất phá hủy P=0,5, nghĩa là khi bạn nén thử một tổ mẫu gồm 3 mẫu vuông 15x15x15cm được 3 kết quả thì cộng lại rồi chia đều cho 3. Đấy là tôi giải thích nôm na. Cũng có thể hiểu nghĩa là trong 1000 mẫu thử nén thì có thể ít nhất 500 mẫu có cường độ nén vỡ lớn hơn trị sô này.Để hiểu nghiêm túc hơn thìi anh đọc lại sách Kết cấu BTCT nhé.
- cường độ tiêu chuẩn, ứng với xác xuất P =0,95, nôm na nghĩa là trong 1000 mẫu thử nén thì có thể ít nhất 950 mẫu có cường độ nén vỡ lớn hơn trị sô này.
- cường độ tính toán, ứng với xác xuất P =0,9986 nôm na nghĩa là trong 10000 mẫu thử nén thì có thể nhiều nhất 14 mẫu có cường độ nén vỡ nhỏ hơn trị sô này. Trị số này là an toàn lắm rồi nên có thể cho vào công thức tính toán duyệt mặt cắt.
Bỏ qua các tính toán xác xuất lằng nhằng thì có thể hiểu nôm na là cường độ tính toán nhỏ hơn một nửa mác bê tông. Ví dụ, mác bê tông 500, thì cường độ tính toán cho BT chế tạo trong Xưởng là 245 KG/cm2 < 500/2. Ví dụ mác 300 thì cường độ tính toán cho BT chế tạo trong Xưởng là 145 KG/cm2 < 300/2.

Các khái niệm trên đưa đến tình trạng là Ông Tư vấn thiết kế lấy giá trị ghi trên bản vẽ (ví dụ 500) khác với giá trị ghi trong bản tính (ví dụ 245). Vậy Ông Nhà Thầu và Ông Tư vấn giám sát xử lý thế nào, vẫn phải lấy Mác (ví dụ 500) làm căn cứ.

Rồi nếu là cầu đã cũ, nay cần tính toán lại, dùng các kết quả hảo sát ra Mác BT = 233 chẳng hạn thì lấy cường độ tính toán thế nào vì trong bảng tra của Quy trình không có laọi mác BT lẻ như vậy. Thì phải nội suy rồi.Chấp nhận sai số.

Bây giờ nói đến Tiêu chuẩn 22TCN 202-05, là bản copy có thay đổi chút ít của AASHTO LRFD 1998 (cũng lạc hậu rồi vì đã có LRFD 2010). Theo kiểu MỸ thì dùng mẫu thử hình trụ tròn 15x30cm, trị số cường độ làm căn cứ ghi trên bản vẽ và ghi trên bản tính đều giống nhau, gọi là cấp BT , ứng với xác xuất P=0,95, nghĩa là giống như khái niệm cường độ tiêu chuẩn của Liên xô (chỉ khác về loại mẫu thử).
Tất nhiên cách suy diễn công thức duyệt mặt cắt của Mỹ khác với của Liên xô chút ít. Nhưng tổng mức độ an toàn thì cũng tương đương nhau. Đại khái chỉ số độ tin cậy Beta của Mỹ khoảng 3,5 thì tổng mức độ dự trữ an toàn gần đúng của Liên xô bao gồm cả hệ số vượt tải, hệ số đồng nhất vật liệu, v.v... thì cũng nói nôm na vào khoảng 3,2-3,5.
Cách tính kiểu Mỹ có cái hay là các Ông Tư vấn thiết kế, Nhà thầu, Tư vấn giám sát đều dùng cùng một trị số cường độ làm căn cứ, các trị số ghi trên bản vẽ và ghi trên bản tính, trên biên bản nghiệm thu là giống nhau.

Trên đây là cách giải thích nôm na, để cho nghiêm túc hơn thì phải dùng đến lý thuyết xác xuất thông kê nữa, nhưng mà cái đó thì anh đọc sách thêm nhé vào lúc nào rỗi rãi.

hongquan88
29-01-2013, 05:31 PM
Nói chung, Khi nói rằng mác bê tông 200 chính là nói tới ứng suất nén phá hủy của mẫu bê tông kích thước tiêu chuẩn, được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn, được nén ở tuổi 28 ngày, đạt 200 kg/cm². Còn cường độ chịu nén tiêu chuẩn của bê tông mác 200 chỉ là 90 kg/cm² (được lấy để tính toán thiết kế kết cấu bê tông).