PDA

View Full Version : Giám sát ảnh hưởng nổ mìn!


lethelongcic
27-07-2011, 06:09 PM
Giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại Mỏ đá vôi núi Khôi

Thời gian gần đây, công tác nổ mìn khai thác khoáng sản và thi công công trình của nước ta gặp nhiều khó khăn trong công tác giám sát các ảnh hưởng chấn động và sóng không khí. Vì vậy, các ảnh hưởng đó đến các công trình gần khu vực nổ mìn và môi trường xung quanh do chấn động và sóng không khí gây ra nhiều tranh chấp, khiếu kiện.

Các ảnh hưởng trong quá trình nổ mìn ngày càng phức tạp cần thay đổi cách giám sát sao cho có độ chính xác cao và hiện đại. Làm căn cứ để các địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước, giải quyết các vướng mắc, khiếu kiện của doanh nghiệp đến ảnh hưởng của việc nổ mìn. Do đó, khoảng cách tính toán mức độ ảnh hưởng theo công thức cho trước từ vị trí nổ mìn đến các công trình gần nhất chịu ảnh hưởng không còn phù hợp với thực tế.

Để đáp ứng tốt và hiệu quả cao trong quá trình giám sát ảnh hưởng nổ mìn, thực hiện các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 02:2008/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN để làm căn cứ giải quyết vướng mắc cho các địa phương. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) triển khai công tác giám sát ảnh hưởng chấn động và sóng không khí bằng thiết bị hiện đại và chính xác nhất hiện nay trên thế giới (Blatsmate III).

Thực hiện triển khai chức năng quản lý nhà nước về giám sát ảnh hưởng nổ mìn theo quy định của Bộ Công Thương. Phòng an toàn Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp - Cục ATMT đã triển khai giám sát ảnh hưởng nổ mìn đầu tiên tại Hải Phòng. Phối hợp cùng Sở Công thương và các ban ngành có liên quan đến VLNCN thành phố Hải Phòng tiến hành giám sát nổ mìn tại mỏ đá vôi núi Đao, xã Lưu Kỳ, huyện Thuỷ Nguyên của Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Tâm Phúc Thịnh

http://cC9.upanh.com/25.623.32790508.PQ60/nomin2.jpg

Nguồn: http://atmt.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=124%3Agiam-sat-nh-hng-n-min-ti-m-a-voi-nui-khoi&catid=2%3Atin-hoat-dong-isea&Itemid=6&lang=vi

NGOC_IBST
27-07-2011, 09:33 PM
Giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại Mỏ đá vôi núi Khôi

Thời gian gần đây, công tác nổ mìn khai thác khoáng sản và thi công công trình của nước ta gặp nhiều khó khăn trong công tác giám sát các ảnh hưởng chấn động và sóng không khí. Vì vậy, các ảnh hưởng đó đến các công trình gần khu vực nổ mìn và môi trường xung quanh do chấn động và sóng không khí gây ra nhiều tranh chấp, khiếu kiện.

Các ảnh hưởng trong quá trình nổ mìn ngày càng phức tạp cần thay đổi cách giám sát sao cho có độ chính xác cao và hiện đại. Làm căn cứ để các địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước, giải quyết các vướng mắc, khiếu kiện của doanh nghiệp đến ảnh hưởng của việc nổ mìn. Do đó, khoảng cách tính toán mức độ ảnh hưởng theo công thức cho trước từ vị trí nổ mìn đến các công trình gần nhất chịu ảnh hưởng không còn phù hợp với thực tế.

Để đáp ứng tốt và hiệu quả cao trong quá trình giám sát ảnh hưởng nổ mìn, thực hiện các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 02:2008/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN để làm căn cứ giải quyết vướng mắc cho các địa phương. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) triển khai công tác giám sát ảnh hưởng chấn động và sóng không khí bằng thiết bị hiện đại và chính xác nhất hiện nay trên thế giới (Blatsmate III).

Thực hiện triển khai chức năng quản lý nhà nước về giám sát ảnh hưởng nổ mìn theo quy định của Bộ Công Thương. Phòng an toàn Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp - Cục ATMT đã triển khai giám sát ảnh hưởng nổ mìn đầu tiên tại Hải Phòng. Phối hợp cùng Sở Công thương và các ban ngành có liên quan đến VLNCN thành phố Hải Phòng tiến hành giám sát nổ mìn tại mỏ đá vôi núi Đao, xã Lưu Kỳ, huyện Thuỷ Nguyên của Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Tâm Phúc Thịnh
[/url]

Cái này người ta đã làm ở Việt nam từ năm 1986. Bây giờ mới làm mà không biết người ta đã làm từ lâu nên cứ tưởng là mới, là đầu tiên. Kiểu này chắc rồi lại lấy vợ đã gì mà vẫn cứ hớn hở tưởng là lần đầu tiên nhưng hóa ra lại là lần đầu tiên thứ bảy. :D:D:D

Nếu không sử dụng DIN 4150 thì sẽ chẳng giải quyết được gì.

cmengenie
28-07-2011, 12:27 PM
Cái này người ta đã làm ở Việt nam từ năm 1986. Bây giờ mới làm mà không biết người ta đã làm từ lâu nên cứ tưởng là mới, là đầu tiên. Kiểu này chắc rồi lại lấy vợ đã gì mà vẫn cứ hớn hở tưởng là lần đầu tiên nhưng hóa ra lại là lần đầu tiên thứ bảy. :D:D:D

Giống như: Nghiên cứu thì cứ nghiên cứu, ứng dụng là việc khác.

Không có sự liên kết, hệ thống hạ tầng thông tin yếu.

Mà cũng có sao, may mà nó còn sống, chứ nó chết luôn thì lại phải để 2021 đào lên.

h7p12000
28-07-2011, 03:00 PM
Cái này người ta đã làm ở Việt nam từ năm 1986. Bây giờ mới làm mà không biết người ta đã làm từ lâu nên cứ tưởng là mới, là đầu tiên. Kiểu này chắc rồi lại lấy vợ đã gì mà vẫn cứ hớn hở tưởng là lần đầu tiên nhưng hóa ra lại là lần đầu tiên thứ bảy. :D:D:D

Nếu không sử dụng DIN 4150 thì sẽ chẳng giải quyết được gì.

Bác Ngọc nguy hiểm quá!:D:D:D:D

lethelongcic
05-08-2011, 05:36 PM
Cái này người ta đã làm ở Việt nam từ năm 1986. Bây giờ mới làm mà không biết người ta đã làm từ lâu nên cứ tưởng là mới, là đầu tiên. Kiểu này chắc rồi lại lấy vợ đã gì mà vẫn cứ hớn hở tưởng là lần đầu tiên nhưng hóa ra lại là lần đầu tiên thứ bảy. :D:D:D

Nếu không sử dụng DIN 4150 thì sẽ chẳng giải quyết được gì.

Tôi xin được bổ sung một số thông tin và ý kiến như sau:
1. Tôi còn ít tuổi nên không biết được thông tin là những dạng thiết bị đo chấn động nền đất và sóng không khí này đã được sử dụng tại Việt Nam từ năm 1986. Không biết bác Ngoc có thể cung cấp thông tin xem thiết bị này đã từng được sử dụng cho dự án nào? đơn vị nào triển khai sử dụng? Tôi mới chỉ được biết Trường ĐH Mỏ - Địa chất là một trong những đơn vị dùng sớm nhất, họ có 2 máy, sử dụng từ những năm 2000 để giám sát các ảnh hưởng nổ mìn.

2. Thực ra, thiết bị này không có gì mới, được sử dụng phổ biến trên thế giới, trong đó ứng dụng trong ngành khai khoáng chiếm khoảng 60 - 70%, ngoài ra thì ứng dụng bên xây dựng, giao thông,... Nhưng cái mới là ở chỗ các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Công thương) đã ra quy định rất rõ ràng và cụ thể liên quan đến Giám sát ảnh hưởng nổ mìn trong Quy chuẩn 02:2008/BCT (file đính kèm). Và thực tế, Cục Kỹ thuật An toàn Môi trường Công nghiệp - Bộ Công thương đã và đang nỗ lực sử dụng thiết bị để giải quyết các vấn đề thực tế. Đây là một điều đáng hoan nghênh. Mặc dù đã ra đời từ năm 2008, với những sự cố gắng trong hướng dẫn thi hành của Bộ Công thương nhưng Sở Công thương các tỉnh, thành phố và các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vẫn rất bàng quan. Chứ chưa nói đến những năm 2008 trở về trước.

3. Ngoài QC 02:2008/BCT quy định chi tiết về Giám sát ảnh hưởng nổ mìn thì còn có TCVN 7378:2004 về Rung động và Chấn động - Rung động đối với Công trình - Mức rung giới hạn và phương pháp đánh giá (quy định chung cho ảnh hưởng của một số thiết bị và phương tiện được dùng phổ biến trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông và dân dụng). Về tiếng ồn thì có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT).

4. Cái hay của thiết bị mà Bộ Công thương đang sử dụng và giới thiệu là có thể đo được chấn động của nền đất và sóng không khí, thông qua 1 geophone 3 trục (đo 3 phương) và 1 microphone (có thể nâng cấp lên 2 geophone 3 trục và 2 microphone). Ngoài ra còn có nhiều loại sensor khác như sử dụng dưới nước, trong lỗ khoan, ... Theo tôi được biết thì có thể sử dụng cả tiêu chuẩn ISEE hoặc DIN được, tuỳ theo từng ứng dụng, chứ không nhất thiết phải theo DIN 4150.

Với chút thông tin mọn, mong nhận được ý kiến phản hồi. :)

NGOC_IBST
05-08-2011, 06:26 PM
Có một điều về mặt logic là: Bao giờ luật pháp cũng đi sau thực tế. Chỉ khi người ta giết người nhiều quá thì luật pháp mới quy định tôi danh giết người. Trước khi có quy định của luật pháp, người ta đã phải có những biện pháp để ngăn chặn các hành động giết người chứ không phải đợi đến khi có quy định của luật pháp thì mới ngăn chặn hành động giết người. Tất nhiên có luật pháp thì có vẻ sẽ tốt hơn.

Từ những năm 1981, tại xi măng Hoàng Thạch người ta đã phải đo chấn động do nổ mìn để bảo vệ các công trình lân cận. Các máy đo chấn động hồi đó là thô sơ với mức độ được gọi là máy Xã hội chủ nghĩa. Các công tác đo này được thực hiện bởi Viện Vật lý địa cầu. Đến năm 1986, trong khuôn khổ hợp tác với Viện SGI của Thụy điển, IBST nhập về máy FRED 02 đo đồng thời 8 kênh trong đó có 7 kênh đo chấn động bằng các đầu đo gia tốc, đầu đo vận tốc dao động (PPV) và 1 kên đo âm thanh. Sau đó 1 hoặc 2 năm, bên Viện vật lý địa cầu và Cục Giám định của Bộ xây dựng (Anh Hoàng quản lý, đã về hưu từ lâu lắm rồi) có nhập thêm các máy có 4 kênh với đầu đo 3 phương đồng thời và 1 đầu đo âm thanh. Đến nq2m 2006 thì chúng nó nhâp về nhiều máy này lắm. Riêng trong Nam đã nhập cỡ khoảng 4 máy. Nhiều máy được nhập qua Công ty Siêu Việt của các đồng chí Thành, Hưng.... Cái máy của trường Mỏ chắc là nhập qua cái anh Siêu Viẹt này đây. Đến năm 2000 thì IBST lại nhập thêm 1 máy có tên là UVS 6008 cũng của Thụy Điển đo được đồng thời 8 kênh. Bây giờ thì máy loại này nhiều kinh khủng. các công ty của Nhật ở đây nó còn có những loại xịn hơn, Annalog + numeric đồng thời chứ không chi nummeric như các máy ta nhập đâu.

Đăc điểm của các máy này là đo chấn động và đo âm thanh. Cái việc dùng nó để đo chấn động nào là tùy thuộc người sử dụng máy và đầu đo. Các chấn động nổ mìn thường người ta sử dụng các đầu đo gia tốc. Khi quan tâm đến ảnh hưởng tới các công trình XD thì người ta thích đo bằng các đầu đo vận tốc hơn vì cái vận tốc nhận được từ việc tích phân các gia tốc đo được từ các đầu đo gia tốc nó lởm lắm không đủ độ tin cậy để sử dụng được.

Để có được các quy định bảo vệ công trình từ việc xác định giới hạn dao động do chấn động nổ mìn thì người ta phải nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm lâu rồi và chắc chắn là ngừoi ta cũng đã phải đo đạc gì đó (ít nhât là để biểu diễn là có nghiên cứu khoa học như người lớn ấy chứ).

Về các công trình đã đo chấn động do nổ mìn: Chắc chắn là người ta nhập các thiết bị đo chấn động không phải để chơi đồ hàng với con cháu. Những người nhập các thiết bị này hiện nay đa số là các công ty tư nhân. Ngoài cái ví dụ về đo nổ mìn ở Hoàng thạch năm 1981 đã nêu ở trên tớ đã đo chấn động cỡ khoảng gần 50 công trình trong đó cho nổ mìn là 7 cái. Cái đầu tiên mà tớ đo chấn động do nổ mìn là ở Chí Linh, Hải dương vào năm 1990. Riêng năm ngoái là đo 2 cái đều ở Quảng bình. Năm nay, nếu được sẽ đo 1 cái ở Tuy Hòa.

Như vậy: Máy móc đo và công việc đo chấn động do nổ mìn thì người ta đã có và làm ở VN từ lâu rồi. Cái mới ở đây có chăng chỉ là các quy định của chính phủ mà thôi. Trước đây, các giới hạn áp dụng thường dễ được chấp nhận áp dụng là DIN 4150 bởi cái anh này có vẻ chặt chẽ nghiêm ngặt hơn. Khi đã có quy định của nhà nước thì sẽ tuân theo các quy định đó.

Không rõ máy của bạn có đầu đo chấn động alf đầu đo gia tốc hay đầu đo vận tốc. Nhìn ảnh thì có vẻ cái đầu đo là đo gia tốc (???). Nếu đầu đo là đầu gia tốc thì có thể đo được chấn động nhưng khó áp dụng cho việc bảo vệ công trình vì sẽ thích hợp hơn nếu nó là đầu đo vận tốc. Vả lại chỉ có 4 kênh đồng thời thì cũng chẳng làm ăn được gì vì khó có thể tìm được quy luật giảm chấn động theo khoảng cách. Đây là điều nhiều người không biết, cứ nghĩ mua máy về là có thể đi xúc tiền thiên hạ được. Thực ra, trong bài toán này, máy móc mởi chỉ là một trong các điều kiện cần. Nếu chỉ có mỗi máy và kiến thức về bài toán truyền sóng phọt phẹt thì khó có thể giải quyết tốt được bài toán này.

Tiện thể, lần sau các bạn có nhập thì nên yêu cầu loại máy có vỏ màu trắng thì sẽ không bị hấp thụ nhiệt khi làm dưới nắng nóng. Ngày xưa, cái máy của tớ cũng có màu tối nên lắm khi nó cứ bị đơ ra khi nắng nóng qua. Sau khi tớ sơn lại vỏ của nó màu trắng thì hiện tương máy bị đơ không xảy ra nữa. Khi trời nắng, nếu trên hiện trường chỉ có 1 cái ô thì nên nhường cái ô đó cho máy. Cần chú ý phương pháp bảo vệ các đầu đo gắn vào đất khi mà các đầu đo đặt xa máy ghi nhận tín hiệu. Máy của tớ có thể bố trí đồng thời 7 đầu đo với khoảng cách xa nhất kể từ máy ghi nhận tín hiệu là 500 m. Nếu đầu đo của các bạn không đặt xa máy ghi nhận tín hiệu thì cũng chẳng cần quan tâm nhiều lắm đến việc bảo vệ các đầu đo. Phương pháp bảo vệ đầu đo rất đơn giản là : mua các ghế nhựa đặt chùm lên đầu đo ngoài hiện trường, nó sẽ có tác dụng như cái ô che nắng và ô che mưa, tất nhiên là khi mưa thì khoác vào cái ghế nhựa một mảnh áo đi mưa cho nó được tình cảm và nhớ đào rãnh thoát nước quanh vị trí đầu đo. rãnh này bé thôi bởi rãnh lớn thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo. :D:D:D

Xin tiết lộ: Nội dung luận án của tớ chính là nghiên cứu cái anh này đấy. Hì hì.:D:D:D

NGOC_IBST
06-08-2011, 01:12 AM
3. Ngoài QC 02:2008/BCT quy định chi tiết về Giám sát ảnh hưởng nổ mìn thì còn có TCVN 7378:2004 về Rung động và Chấn động - Rung động đối với Công trình - Mức rung giới hạn và phương pháp đánh giá (quy định chung cho ảnh hưởng của một số thiết bị và phương tiện được dùng phổ biến trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông và dân dụng). Về tiếng ồn thì có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT).

Với chút thông tin mọn, mong nhận được ý kiến phản hồi. :)

Không hiểu các bạn đã sử dụng cái Quy định về Giám sát ảnh hưởng nổ mìn QC 02:2008/BCT như thế nào. Bạn có thể giải thích kỹ cái ý nghĩa của việc sử dụng các giá trị trong cái bảng 3 của điều 2.5 được không. Hình như cái bảng này có vấn đề.

Nếu tớ hiểu không nhầm thì cái bảng này chỉ ra rằng nếu nổ một quả lựu đạn mà một người ở cách xa khoảng 20 m bị ít hơn 2 mảnh lưu đạn găm trúng thì sẽ không chết. Nhưng khi người ấy ở gần hơn khoảng 10 m thì sẽ không chết nếu bị trúng ít hơn 6 mảnh. Và sướng nhất là khi người ấy ở gần hơn nữa chỉ có 5 m thì người đó sẽ không chết nếu trúng ít hơm 12 mảnh.

Có khi phải xem lại điều này. Không hiểu tớ có nhầm không. Nếu đúng thế này thì có khi nằm lên quả lựu đạn khi nó nổ thì sẽ chẳng bảo giờ chết cả vì khoảng cách bằng không.

nguoilamduong
06-08-2011, 02:12 AM
Khoa học, chính xac, vui nhộn và thêm tý châm biếm. Em (hay cháu) bái phục bác Ngọc này thật.

lethelongcic
06-08-2011, 11:17 AM
Có một điều về mặt logic là: Bao giờ luật pháp cũng đi sau thực tế. Chỉ khi người ta giết người nhiều quá thì luật pháp mới quy định tôi danh giết người. Trước khi có quy định của luật pháp, người ta đã phải có những biện pháp để ngăn chặn các hành động giết người chứ không phải đợi đến khi có quy định của luật pháp thì mới ngăn chặn hành động giết người. Tất nhiên có luật pháp thì có vẻ sẽ tốt hơn.

Từ những năm 1981, tại xi măng Hoàng Thạch người ta đã phải đo chấn động do nổ mìn để bảo vệ các công trình lân cận. Các máy đo chấn động hồi đó là thô sơ với mức độ được gọi là máy Xã hội chủ nghĩa. Các công tác đo này được thực hiện bởi Viện Vật lý địa cầu. Đến năm 1986, trong khuôn khổ hợp tác với Viện SGI của Thụy điển, IBST nhập về máy FRED 02 đo đồng thời 8 kênh trong đó có 7 kênh đo chấn động bằng các đầu đo gia tốc, đầu đo vận tốc dao động (PPV) và 1 kên đo âm thanh. Sau đó 1 hoặc 2 năm, bên Viện vật lý địa cầu và Cục Giám định của Bộ xây dựng (Anh Hoàng quản lý, đã về hưu từ lâu lắm rồi) có nhập thêm các máy có 4 kênh với đầu đo 3 phương đồng thời và 1 đầu đo âm thanh. Đến nq2m 2006 thì chúng nó nhâp về nhiều máy này lắm. Riêng trong Nam đã nhập cỡ khoảng 4 máy. Nhiều máy được nhập qua Công ty Siêu Việt của các đồng chí Thành, Hưng.... Cái máy của trường Mỏ chắc là nhập qua cái anh Siêu Viẹt này đây. Đến năm 2000 thì IBST lại nhập thêm 1 máy có tên là UVS 6008 cũng của Thụy Điển đo được đồng thời 8 kênh. Bây giờ thì máy loại này nhiều kinh khủng. các công ty của Nhật ở đây nó còn có những loại xịn hơn, Annalog + numeric đồng thời chứ không chi nummeric như các máy ta nhập đâu.

Đăc điểm của các máy này là đo chấn động và đo âm thanh. Cái việc dùng nó để đo chấn động nào là tùy thuộc người sử dụng máy và đầu đo. Các chấn động nổ mìn thường người ta sử dụng các đầu đo gia tốc. Khi quan tâm đến ảnh hưởng tới các công trình XD thì người ta thích đo bằng các đầu đo vận tốc hơn vì cái vận tốc nhận được từ việc tích phân các gia tốc đo được từ các đầu đo gia tốc nó lởm lắm không đủ độ tin cậy để sử dụng được.

Để có được các quy định bảo vệ công trình từ việc xác định giới hạn dao động do chấn động nổ mìn thì người ta phải nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm lâu rồi và chắc chắn là ngừoi ta cũng đã phải đo đạc gì đó (ít nhât là để biểu diễn là có nghiên cứu khoa học như người lớn ấy chứ).

Về các công trình đã đo chấn động do nổ mìn: Chắc chắn là người ta nhập các thiết bị đo chấn động không phải để chơi đồ hàng với con cháu. Những người nhập các thiết bị này hiện nay đa số là các công ty tư nhân. Ngoài cái ví dụ về đo nổ mìn ở Hoàng thạch năm 1981 đã nêu ở trên tớ đã đo chấn động cỡ khoảng gần 50 công trình trong đó cho nổ mìn là 7 cái. Cái đầu tiên mà tớ đo chấn động do nổ mìn là ở Chí Linh, Hải dương vào năm 1990. Riêng năm ngoái là đo 2 cái đều ở Quảng bình. Năm nay, nếu được sẽ đo 1 cái ở Tuy Hòa.

Như vậy: Máy móc đo và công việc đo chấn động do nổ mìn thì người ta đã có và làm ở VN từ lâu rồi. Cái mới ở đây có chăng chỉ là các quy định của chính phủ mà thôi. Trước đây, các giới hạn áp dụng thường dễ được chấp nhận áp dụng là DIN 4150 bởi cái anh này có vẻ chặt chẽ nghiêm ngặt hơn. Khi đã có quy định của nhà nước thì sẽ tuân theo các quy định đó.

Không rõ máy của bạn có đầu đo chấn động alf đầu đo gia tốc hay đầu đo vận tốc. Nhìn ảnh thì có vẻ cái đầu đo là đo gia tốc (???). Nếu đầu đo là đầu gia tốc thì có thể đo được chấn động nhưng khó áp dụng cho việc bảo vệ công trình vì sẽ thích hợp hơn nếu nó là đầu đo vận tốc. Vả lại chỉ có 4 kênh đồng thời thì cũng chẳng làm ăn được gì vì khó có thể tìm được quy luật giảm chấn động theo khoảng cách. Đây là điều nhiều người không biết, cứ nghĩ mua máy về là có thể đi xúc tiền thiên hạ được. Thực ra, trong bài toán này, máy móc mởi chỉ là một trong các điều kiện cần. Nếu chỉ có mỗi máy và kiến thức về bài toán truyền sóng phọt phẹt thì khó có thể giải quyết tốt được bài toán này.

Tiện thể, lần sau các bạn có nhập thì nên yêu cầu loại máy có vỏ màu trắng thì sẽ không bị hấp thụ nhiệt khi làm dưới nắng nóng. Ngày xưa, cái máy của tớ cũng có màu tối nên lắm khi nó cứ bị đơ ra khi nắng nóng qua. Sau khi tớ sơn lại vỏ của nó màu trắng thì hiện tương máy bị đơ không xảy ra nữa. Khi trời nắng, nếu trên hiện trường chỉ có 1 cái ô thì nên nhường cái ô đó cho máy. Cần chú ý phương pháp bảo vệ các đầu đo gắn vào đất khi mà các đầu đo đặt xa máy ghi nhận tín hiệu. Máy của tớ có thể bố trí đồng thời 7 đầu đo với khoảng cách xa nhất kể từ máy ghi nhận tín hiệu là 500 m. Nếu đầu đo của các bạn không đặt xa máy ghi nhận tín hiệu thì cũng chẳng cần quan tâm nhiều lắm đến việc bảo vệ các đầu đo. Phương pháp bảo vệ đầu đo rất đơn giản là : mua các ghế nhựa đặt chùm lên đầu đo ngoài hiện trường, nó sẽ có tác dụng như cái ô che nắng và ô che mưa, tất nhiên là khi mưa thì khoác vào cái ghế nhựa một mảnh áo đi mưa cho nó được tình cảm và nhớ đào rãnh thoát nước quanh vị trí đầu đo. rãnh này bé thôi bởi rãnh lớn thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo. :D:D:D

Xin tiết lộ: Nội dung luận án của tớ chính là nghiên cứu cái anh này đấy. Hì hì.:D:D:D

Cám ơn bác Ngọc! Quả là những thông tin khá chi tiết và bổ ích.

Theo tôi được biết thì Máy Blastmate III này có thể gồm 8 kênh (2 geophone 3 trục và 2 microphone) hoặc 8 kênh độc lập. Đầu đo chấn động có thể là đầu đo vận tốc hoặc gia tốc (có thể lựa chọn rất nhiều đầu đo khác như đầu đo Hydrophone, Borehold Triaxial geophone tùy theo ứng dụng). Với đầu đo chấn động theo tiêu chuẩn DIN thì dải tần từ 1 - 315 Hz, độ dài dây cáp nối thiết bị với đầu đo có thể lên tới 1.000 m. Màu vỏ của model này là màu xanh. Các model khác thường có màu nhạt hơn (như Minimate Plus bên trường ĐH Mỏ - Địa chất đang sử dụng, và 2 máy này cũng không phải mua qua đơn vị nào đó tên là Siêu Việt). Thằng Blastmate III này còn có máy in nhiệt tích hợp sẵn trong máy để có thể in ngay kết quả ngoài hiện trường.

Bác Ngọc có thể chia sẻ thêm một số thông tin về "các công ty của Nhật ở đây nó còn có những loại xịn hơn, Annalog + numeric đồng thời chứ không chi nummeric như các máy ta nhập đâu" được không?

Mong nhận được phản hồi! :)

lethelongcic
06-08-2011, 11:35 AM
Ở thuỷ điện Lai Châu cũng đã triển khai giám sát các bác ah :)

Giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại công trình thủy điện Lai Châu

Thực hiện theo quy định của QCVN 02:2008/BCT, từ ngày 03 tháng 5 năm 2011 đến ngày 12 tháng 5 năm 2011, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La tổ chức đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại khai trường đào hố móng vai phải sát cống dẫn dòng của công trình thủy điện Lai Châu.

http://cC8.upanh.com/26.109.33315287.kng0/laichau1.jpg

Công tác nổ mìn đào hố móng vai phải sát cống dẫn dòng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phần cống đã đổ bê tông của cống dẫn dòng. Trong khi đó, khả năng chịu chấn động nổ mìn của bê tông phụ thuộc nhiều vào tuổi bê tông và mức độ chấn động do nổ mìn tác động đến khối bê tông, đặc tính địa chất môi trường đất đá lan truyền sóng chấn động. Việc giám sát ảnh hưởng nổ mìn nhằm lựa chọn ngưỡng vận tốc sóng chấn động an toàn, trên cơ sở đó tính toán, xác định quy mô nổ mìn phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho hạng mục cống dẫn dòng thủy điện Lai Châu là cần thiết và cấp bách.

Để thực hiện việc giám sát giám sát ảnh hưởng nổ mìn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã thành lập Tổ giám sát gồm các cán bộ, chuyên gia về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp do ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng phòng an toàn Hóa chất, Vật liệu nổ công nghiệp là Tổ trưởng. Tổ giám sát đã tổ chức khảo sát hiện trường để lập phương án giám sát, phương án nổ mìn thử nghiệm (loại thuốc nổ, phụ kiện nổ, thông số bãi nổ thử nghiệm, sơ đồ bố trí bãi mìn, thiết bị đo giám sát, điều kiện giám sát…) . Bắt đầu từ ngày 03 tháng 5 năm 2011, Tổ giám sát đã triển khai nổ mìn thử nghiệm và tiến hành đo chấn động do nổ mìn gây ra tại các vị trí đã lựa chọn trong thân cống dẫn dòng đang thi công.

http://cC2.upanh.com/26.109.33315481.ctd0/laichau3.jpg

Từ kết quả đo được tại khai trường, căn cứ các các quy định về ngưỡng ảnh hưởng do nổ mìn ở Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới trong lựa chọn các ngưỡng giới hạn chấn động nổ mìn an toàn đối với công trình bê tông, Tổ giám sát đã tính toán, lựa chọn đề xuất phương án nổ mìn cụ thể như: Quy mô lượng thuốc nổ lớn nhất của một cấp nổ vi sai; phương pháp nổ mìn; trình tự khoan nổ mìn và đề nghị Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La tiếp tục thực hiện đo việc đo, giám sát ảnh hưởng nổ mìn theo quy định của QCVN 02:2008/BCT để bảo đảm mức chấn động do nổ mìn trong giai đoạn ban đầu nằm trong giới hạn an toàn đã lựa chọn, đồng thời có thêm dữ liệu để đánh giá bổ sung nhằm điều chỉnh kịp thời, phù hợp về quy mô, phương pháp nổ mìn./.

Nguồn: http://www.atmt.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=182%3Agiam-sat-anh-hng-no-min-tai-cong-trinh-thuy-ien-lai-chau&catid=2%3Atin-hoat-dong-isea&Itemid=6&lang=vi

NGOC_IBST
06-08-2011, 11:49 AM
Cám ơn bác Ngọc! Quả là những thông tin khá chi tiết và bổ ích.

Theo tôi được biết thì Máy Blastmate III này có thể gồm 8 kênh (2 geophone 3 trục và 2 microphone) hoặc 8 kênh độc lập. Đầu đo chấn động có thể là đầu đo vận tốc hoặc gia tốc (có thể lựa chọn rất nhiều đầu đo khác như đầu đo Hydrophone, Borehold Triaxial geophone tùy theo ứng dụng). Với đầu đo chấn động theo tiêu chuẩn DIN thì dải tần từ 1 - 315 Hz, độ dài dây cáp nối thiết bị với đầu đo có thể lên tới 1.000 m. Màu vỏ của model này là màu xanh. Các model khác thường có màu nhạt hơn (như Minimate Plus bên trường ĐH Mỏ - Địa chất đang sử dụng, và 2 máy này cũng không phải mua qua đơn vị nào đó tên là Siêu Việt). Thằng Blastmate III này còn có máy in nhiệt tích hợp sẵn trong máy để có thể in ngay kết quả ngoài hiện trường.

Bác Ngọc có thể chia sẻ thêm một số thông tin về "các công ty của Nhật ở đây nó còn có những loại xịn hơn, Annalog + numeric đồng thời chứ không chi nummeric như các máy ta nhập đâu" được không?

Mong nhận được phản hồi! :)

Cấu tạo chuẩn của các máy đo chấn động vốn là 4 kênh. Muốn nâng lên 8 kênh thì phải đặt hàng riêng.

Sở dĩ tớ biết cái tô xanh bên trên là có lần, cách đây khoảng 2 năm, bọn TOA ở Phú Mỹ có đến gặp tớ yêu cầu đo chấn động với yêu cầu đo đồng thời các xung chấn động tức thời trong khoảng thời gian 1 s với 1024 sample và đo liên tục tất cả các tín hiệu dao động xảy ra trong khoảng thời gian 4 giờ với tần suất lấy mẫu là 1024/8 s. Với yêu cầu này thì khó có thể dùng các máy digital (nummeric) để đo được bởi các máy loại này chỉ đo được cái yêu cầu thứ nhất. Tớ chịu. Để giải quyết đo liên tục trong thời gian dài thì cần các máy đo annalog. Các máy đo annalog vốn thuộc chuẩn cổ, nhưng bây giờ chúng nó cải tiến theo kiểu bán annalog giông giống với kiểu dataloger. Sau đó bọn TOA đã nhập loại máy này từ Nhật sang để đo cho công việc đó và chúng nó có gửi số liệu để hỏi một số chuyện. Vì vậy mình mới biết là có loại máy đó ở VN.

lethelongcic
06-08-2011, 12:11 PM
Cấu tạo chuẩn của các máy đo chấn động vốn là 4 kênh. Muốn nâng lên 8 kênh thì phải đặt hàng riêng.

Sở dĩ tớ biết cái tô xanh bên trên là có lần, cách đây khoảng 2 năm, bọn TOA ở Phú Mỹ có đến gặp tớ yêu cầu đo chấn động với yêu cầu đo đồng thời các xung chấn động tức thời trong khoảng thời gian 1 s với 1024 sample và đo liên tục tất cả các tín hiệu dao động xảy ra trong khoảng thời gian 4 giờ với tần suất lấy mẫu là 1024/8 s. Với yêu cầu này thì khó có thể dùng các máy digital (nummeric) để đo được bởi các máy loại này chỉ đo được cái yêu cầu thứ nhất. Tớ chịu. Để giải quyết đo liên tục trong thời gian dài thì cần các máy đo annalog. Các máy đo annalog vốn thuộc chuẩn cổ, nhưng bây giờ chúng nó cải tiến theo kiểu bán annalog giông giống với kiểu dataloger. Sau đó bọn TOA đã nhập loại máy này từ Nhật sang để đo cho công việc đó và chúng nó có gửi số liệu để hỏi một số chuyện. Vì vậy mình mới biết là có loại máy đó ở VN.

Hiện nay, việc nâng cấp lên 8 kênh của dạng thiết bị này cũng rất đơn giản, không phức tạp tới mức phải đặt hàng riêng đâu ah. Bởi họ đã thiết kế máy chính có khả năng nâng cấp lên 8 kênh rồi, chỉ việc lựa chọn thêm đầu dò thôi.

Về loại thiết bị mà TOA sử dụng, như bác Ngọc nói thì có hai yêu cầu. Với yêu cầu thứ 1 thì không vấn đề gì. Còn với yêu cầu thứ 2, có thể giải quyết được thông qua 2 yếu tố sau đây được không?
- Máy có khả năng ghi dữ liệu liên tục, có thể cài đặt theo mức (cứ có chấn động vượt ngưỡng thì nó ghi) hoặc theo thời gian (mấy giây ghi một sự kiện).
- Khả năng lưu trữ kết quả của thiết bị.

Mong bác Ngọc chỉ giáo! :)

NGOC_IBST
06-08-2011, 12:26 PM
Hiện nay, việc nâng cấp lên 8 kênh của dạng thiết bị này cũng rất đơn giản, không phức tạp tới mức phải đặt hàng riêng đâu ah. Bởi họ đã thiết kế máy chính có khả năng nâng cấp lên 8 kênh rồi, chỉ việc lựa chọn thêm đầu dò thôi.

Về loại thiết bị mà TOA sử dụng, như bác Ngọc nói thì có hai yêu cầu. Với yêu cầu thứ 1 thì không vấn đề gì. Còn với yêu cầu thứ 2, có thể giải quyết được thông qua 2 yếu tố sau đây được không?
- Máy có khả năng ghi dữ liệu liên tục, có thể cài đặt theo mức (cứ có chấn động vượt ngưỡng thì nó ghi) hoặc theo thời gian (mấy giây ghi một sự kiện).
- Khả năng lưu trữ kết quả của thiết bị.

Mong bác Ngọc chỉ giáo! :)

Khi cấu tạo đấu bảng mạch 2 chuẩn 4 kênh vào cùng một máy thì sẽ có vấn đề xảy ra khi đo. Vấn đề đó là có sự trễ khi nhận tín hiệu của cụm 4 kênh thứ nhất với cụm 4 kênh thứ 2. Với các việc đo thông thường thì cái này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả đo. Nhưng khi càn xác định cái anh vận tốc truyền sóng thì cái này sẽ gây nên sai số lớn. Để khắc phục cái này, người ta cần bổ sung thêm (thêm cái gì thì tớ không biết) chi tiết để bù trễ thời gian.

Cái màu đỏ này thì thực chất vẫn là đo xung động tức thời khi mà ngươì ta sử dụng cái anh TRIGGER để cho phép phát xung nhận tín hiệu và chỉ đo được trong thời gian ngắn mà thôi. Cái cách đo này sẽ bỏ qua các xung động mà luôn có giá trị thấp hơn cái anh TRGGER VALUE. Khi phải xác định phông nền tín hiệu xung để có thể trừ đi tìm cái anh xung net thì cái cách như thế này là chưa thỏa mãn yêu cầu.

Về cái khả năng lưu trữ của thiết bị thì là chuyện nhỏ. Nếu bạn thích, chỉ cần một thủ thuật nhỏ là bạn có thể vừa đo vừa chuyển toàn bộ số liệu sang máy tính được. Tớ còn có bộ phận kiểu như Bờ Lô tút xờ, có khả năng truyền thẳng số liệu về máy tính ở nhà qua In tẹc nẹt. Tuy nhiên, chưa bao giờ phải dùng đến nó để làm việc, chỉ mới dùng đến nó để dọa người khác thôi. Không biết người ta có sợ không. :D:D:D

Tớ trả lời khá nhiều câu hỏi của bạn mà chẳng thấy bạn có ý kiến gì về cái mà tớ đã trình bày ở bài số 7 nhỉ.

lethelongcic
06-08-2011, 12:29 PM
Không hiểu các bạn đã sử dụng cái Quy định về Giám sát ảnh hưởng nổ mìn QC 02:2008/BCT như thế nào. Bạn có thể giải thích kỹ cái ý nghĩa của việc sử dụng các giá trị trong cái bảng 3 của điều 2.5 được không. Hình như cái bảng này có vấn đề.

Nếu tớ hiểu không nhầm thì cái bảng này chỉ ra rằng nếu nổ một quả lựu đạn mà một người ở cách xa khoảng 20 m bị ít hơn 2 mảnh lưu đạn găm trúng thì sẽ không chết. Nhưng khi người ấy ở gần hơn khoảng 10 m thì sẽ không chết nếu bị trúng ít hơn 6 mảnh. Và sướng nhất là khi người ấy ở gần hơn nữa chỉ có 5 m thì người đó sẽ không chết nếu trúng ít hơm 12 mảnh.

Có khi phải xem lại điều này. Không hiểu tớ có nhầm không. Nếu đúng thế này thì có khi nằm lên quả lựu đạn khi nó nổ thì sẽ chẳng bảo giờ chết cả vì khoảng cách bằng không.

Tôi cũng đã có xem lại, và đúng như bác nói, cần phải xem xét lại cái bảng này kỹ hơn. :)

NGOC_IBST
06-08-2011, 12:31 PM
Tôi cũng đã có xem lại, và đúng như bác nói, cần phải xem xét lại cái bảng này kỹ hơn. :)

Bạn ở CIC à. Có phải là chỗ của ông Hạc ngày xưa không ? Bà cụ thân sinh ra mấy đứa con được coi là của tớ đã làm ở đấy đấy.

lethelongcic
06-08-2011, 12:36 PM
Bạn ở CIC à. Có phải là chỗ của ông Hạc ngày xưa không ? Vợ tớ làm ở đấy đấy.

Vâng, chính xác ah. Nhưng bác Hạc về hưu rồi. Bà xã bác trước đây công tác ở CIC thôi đúng không ah? Chắc giờ bác gái chuyển công tác sang đơn vị khác rồi.

Hiểu biết của bác liên quan đến thiết bị và dạng giám sát này đáng nể thật. Em đã học hỏi được nhiều điều.

Cám ơn bác!

NGOC_IBST
06-08-2011, 12:50 PM
Vâng, chính xác ah. Nhưng bác Hạc về hưu rồi. Bà xã bác trước đây công tác ở CIC thôi đúng không ah? Chắc giờ bác gái chuyển công tác sang đơn vị khác rồi.

Hiểu biết của bác liên quan đến thiết bị và dạng giám sát này đáng nể thật. Em đã học hỏi được nhiều điều.

Cám ơn bác!

Bà ấy về hưu lâu rồi. Chắc khoảng 10 năm.
Vấn đề giám sát ảnh hưởng nổ mìn của các bạn thực chất mới chỉ giải quyết được một phần của công việc giống như mới khám bệnh cho người ta xem có vấn đề gì không mà thôi. Để hoàn chỉnh bài toán này còn có một vấn đề khác đáng quan tâm. Đó là làm cách nào để bảo vệ công trình lân cân khi nổ mìn.

Về vấn đề này, hiện nay người ta thường chỉ áo dụng cái việc hạn chế khối lượng mìn nổ cho một lần nhằm chia tổng ảnh hưởng thành nhiều ảnh hưởng nhỏ cho nhiều lần. Với cách này, nhiều khi không tiết kiệm, ảnh hưởng đến tiến độ và trong một số trường hợp vẫn không thể thực hiện khi mà công trình ở quá gần khu vực nổ mìn. Người ta còn có nhiều phương pháp bảo vệ công trình lân cận khi mà các công trình đó nằm trong vùng bán kính nguy hiểm. Nếu các bạn quan tâm đến cái này thì cứ liên hệ với mình. Tớ đã áp dụng thành công các cách này cho một số công trình rồi đấy. Thực chất, cái việc có được các giải pháp bảo vệ các công trình lân cận sau khi đo chấn động mới là giá trị gia tăng của cái việc đo chấn động. Cái này có khi lại xúc được nhiều hơn cái việc đo đấy (đo mới chỉ giống như đào đất mà thôi).

lethelongcic
06-08-2011, 12:55 PM
Về cái khả năng lưu trữ của thiết bị thì là chuyện nhỏ. Nếu bạn thích, chỉ cần một thủ thuật nhỏ là bạn có thể vừa đo vừa chuyển toàn bộ số liệu sang máy tính được. Tớ còn có bộ phận kiểu như Bờ Lô tút xờ, có khả năng truyền thẳng số liệu về máy tính ở nhà qua In tẹc nẹt. Tuy nhiên, chưa bao giờ phải dùng đến nó để làm việc, chỉ mới dùng đến nó để dọa người khác thôi. Không biết người ta có sợ không. :D:D:D

Cháu thấy việc truyền thẳng số liệu về máy tính qua Internet được thực hiện ở nước ngoài thôi (<a href='http://movies.hdviet.com/phim-le.html' title='phim le' target='_blank' tag='phim le'>phim lẻ</a> mô tả tại link dưới đây - của một nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài). Ở Việt Nam thì có vẻ chưa dùng tới chức năng này.
http://www.youtube.com/watch?v=1yxj23WPmek&feature=mfu_in_order&list=UL

NGOC_IBST
06-08-2011, 01:00 PM
Cháu thấy việc truyền thẳng số liệu về máy tính qua Internet được thực hiện ở nước ngoài thôi (<a href='http://movies.hdviet.com/phim-le.html' title='phim le' target='_blank' tag='phim le'>phim lẻ</a> mô tả tại link dưới đây - của một nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài). Ở Việt Nam thì có vẻ chưa dùng tới chức năng này.
http://www.youtube.com/watch?v=1yxj23WPmek&feature=mfu_in_order&list=UL


Cái chức năng này thì tớ có dùng. Dùng để dọa thôi chứ vào công việc thực sự thì chưa bao giờ dùng cả vì mệt lắm (tớ kém về món thao tác máy móc lắm, vì miếng ăn nên phải làm thôi).

Tiện thể, bạn có biết khi nào thì cần đo gia tốc, khi nào thì lại cần đo vận tốc và biên độ dao động của chấn động không ? Vì sao lại phải đo như vậy khi mà có vẻ như có được cái này thì có thể suy ra cái khác được ?

lethelongcic
06-08-2011, 03:55 PM
Tiện thể, bạn có biết khi nào thì cần đo gia tốc, khi nào thì lại cần đo vận tốc và biên độ dao động của chấn động không ? Vì sao lại phải đo như vậy khi mà có vẻ như có được cái này thì có thể suy ra cái khác được ?

Nhà cháu chưa rõ ràng ý hỏi của bác Ngọc lắm. Kết quả của thiết bị đo chấn động và sóng không khí có thể cho kết quả về vận tốc, gia tốc và biên độ dao động của chấn động rồi. Căn cứ theo các văn bản quy định của nhà nước xem mức giới hạn cho phép cho từng ảnh hưởng là như thế nào, đối chiếu với kết quả đo được để đánh giá về ảnh hưởng đó thôi.

NGOC_IBST
07-08-2011, 05:29 AM
Nhà cháu chưa rõ ràng ý hỏi của bác Ngọc lắm. Kết quả của thiết bị đo chấn động và sóng không khí có thể cho kết quả về vận tốc, gia tốc và biên độ dao động của chấn động rồi. Căn cứ theo các văn bản quy định của nhà nước xem mức giới hạn cho phép cho từng ảnh hưởng là như thế nào, đối chiếu với kết quả đo được để đánh giá về ảnh hưởng đó thôi.

1. Bạn có để ý thấy rằng, dù bạn có đo bằng đầu đo gì, đầu đo gia tốc hay đầu đo vận tốc, máy của bạn luôn cho bạn các giá trị biên độ dao dông, vận tốc dao động và gia tốc dao động không. Nếu các tham số này đều cho mức độ tin cậy như nhau không phụ thuộc vào việc tiến hành đo bằng đầu đo gì thì tại sao người ta lại vẽ chuyện đẻ ra nhiều loại đầu đo như thế. Hì hì. :D:D:D Nó hoàn toàn không giống nhau.

2. Trong các tiêu chuẩn quy phạm, các giới hạn cho phép để bảo vệ công trình không bị ảnh hưởng xấu đối với chấn động lan truyền trong đất trong đó có nổ mìn là các giá trị về vận tốc dao động tương ứng với các giải tần số. Vấn đề là, tại sao họ không quy định theo gia tốc dao động hoặc biên độ dao động mà lại quy định theo vận tốc dao động. Nếu ta đo bằng các đầu đo biên độ dao động hoặc đầu đo gia tốc dao động rồi qua máy ta luôn nhận được giá trị của vận tốc dao động thì có thể sử dụng cái anh vận tốc dao động này để kiểm tra theo tiêu chuẩn, quy phạm được không ??? Những cái này không thấy đề cập đến trong mấy cái tài liệu của nhà nước mà bạn đã đưa lên nhưng lại có quy định trong các tài liệu tiêu chuẩn của một số nước khác. Câu trả lời ở đây là không thể đo loạn xị bằng bất kể đầu đo nào. Vậy thì tại sao lại thế ???:D:D:D

3. Ngoài cái giới hạn vận tốc dao động của sóng chấn động để bảo vệ công trình xay dựng lân cận, người ta còn có giới hạn gia tốc và biên độ dao động của sóng chấn động. Vậy thì, khi nào thì dùng các cái giới hạn này. Có khi các ông lập mấy cái tài liệu tiêu chuẩn mà bạn đã đưa lên đây cũng cóc biết hoặc biết nhưng cóc hiểu nên đã bỏ qua. :D:D:D. Nếu bạn có quen với các ông ấy thì bảo với các ông ấy là: Xin đừng sáng tạo, nghiên cứu nửa vời. Không ai bắt các ông ấy làm cả. Nếu có làm thì làm cho thật nghiêm chỉnh. Nếu tự biết mình dốt rồi mà vẫn phải làm thì xin cứ copy nguyên xi cái người ta đã làm cẩn thận (chỉ cần mất công dịch thôi) chứ cứ làm quấy quá, người ta cười cho đấy. Có không hiểu, đến dịch cũng còn sai. :D:D:D

4. Khi có nổ mìn, sóng chấn động lan truyền trong đất được người ta chia ra làm mấy loại: Sóng cắt (S), sóng nén (P) và sóng Reileigh (R). Các sóng này có vận tốc lan truyền cũng như năng lượng là khác nhau. Cái anh sóng nén và sóng cắt là đi nhanh nhất nhưng lại có năng lượng là thấp nhất. Còn cái anh sóng Reiliegh thì có năng lượng lớn nhất chiểm khoảng 67 đến 80% tổng năng lượng sóng nhưng lại chậm chạp đủng đỉnh bám theo sau hai anh kia. Biểu đồ dứoi đây mô tả câu chuyện này.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011080721831ogy3ytk5od10898.jpeg


Tất cả các máy đo chấn động theo phương pháp số đều có một đặc điểm là chỉ tiến hành ghi nhận lại các tín hiệu khi mà thỏa mãn điều kiện "bóp cò" nào đó. Điều kiện này có thể là đo cưỡng bức khi người vận hành máy bắt nó làm việc. Lúc này nó sẽ ghi nhận tín hiệu dù cho có sóng hay không. Điều kiện thứ hai mà người ta hay dùng là cài đặt một giá trị nào đấy (TRIGGER) để cho máy sẽ tự động ghi lại số liệu khi nó phát hiện ra có chấn động vượt quá cái giá trị đó. Khi nó đã bắt đầu đo và đo xong trong khoảng thời gian ấn định trước (đủ để ghi nhận 1024 mẫu cho 1 sự kiện) thì các máy đo chấn động dạng số này đều "nghỉ ngơi" một chút để phân tích và lưu số liệu. Nếu máy đang tóm cái anh sóng P hoặc sóng S thì hoàn toàn có thể bỏ qua cái anh sóng R mà không thèm cho nó vào rọ. Trong khi đó cái anh sóng R này lại lớn hơn cả. Như thế này là bắt con cá lòng đong, bỏ qua con cá chép. Người ta có thể bắt tất cả các sóng vào trong 1 sự kiện bằng cách cho kéo dài thời gian của 1 sự kiện. Lúc này, các mẫu lấy được cho 1 sự kiện sẽ rất thưa không đủ độ chính xác và tin cậy để tiến hành phân tích số liệu. Như vậy, liệu các số liệu đo được có đảm bảo là giá trị lớn nhất, nguy hiểm nhất chưa. Cơ sở nào để khẳng định điều đó. Liệu có cách nào để túm được cái anh sóng R không ??? Đây là những vấn đề phải biết nếu muốn làm việc thực sự trong lĩnh vực này. Như vậy, không phải cứ có cái cân là đã xác định được trọng lượng của vật nào đó đâu.
Nếu là máy đo analog thì lại không có câu chuyện này. Vì vậy, tớ đang khoái có 1 chiếc như thế.

5. Cái việc đo xong rồi báo cho người ta biết là OK hay không OK thì chẳng có ý nghĩa nhiều lắm. Cái việc này thì giống như máy xác định xem người ta có bị ung thư hay không mà thôi. Nếu như việc đo tốt, có kiến thức đủ để nhận được các thông tin cho phép tìm ra phương pháp chữa được bệnh ung thư thì sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.Và đây là các máy của IBST: Ảnh chụp năm 2002 tại chiến trường đông bắc.(Cẩm phả) :D:D:D

Cái máy bên trái vốn có màu đen đã được tớ sơn lại màu trắng (Sở dĩ người ta cho nó màu đen là để nó có thể hấp thụ nhiệt tốt hơn ở các nước bắc Âu lạnh lẽo nhưng lại không thích hợp ở ta), là máy FRED 02 nhập từ Thụy điển 1986 nhưng đến nay vẫn chạy tốt (nhanh thật, vậy mà chơi với nó đã được 25 năm rồi). Cái bên phải vỏ xanh là UVS 1008 nhập năm 2000 (chú này mới được có 11 năm). Với 2 máy thì mỗi lần đo được đồng thời 16 kênh ( thế là nhiều nhưng vẫn chưa phải là nhiều lắm để giải quyết bài toán xác định suy giảm sóng theo khoảng cách)

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011080721831nme2y2uwnt89891.jpeg

Máy FRED 02

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011080721831yzc3zwmzyz92793.jpeg


UVS 1008


http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011080721831zdljmzg1zw92102.jpeg

tucketroi
11-12-2011, 10:14 AM
Gửi Bác NGOC_IBST;

Xin hỏi Bác, giá cả để thuê máy này là bao nhiêu, hình thức thuê như thế nào. Nếu được Bác trả lời sớm, em đang quan tâm!
Thanks.

NGOC_IBST
11-12-2011, 01:36 PM
Gửi Bác NGOC_IBST;

Xin hỏi Bác, giá cả để thuê máy này là bao nhiêu, hình thức thuê như thế nào. Nếu được Bác trả lời sớm, em đang quan tâm!
Thanks.

Chúng tớ không cho thuê máy. Nếu có cho thuê thì cũng sợ người khác không biết sử dụng như thế nào. Nếu họ đã biết sử dụng như thế nào thì họ đã có máy của họ mà không phải đi thuê. :D:D:D

Thường là khi các bạn có vấn đề cần giải quyết thì chúng tớ sẽ nhận giải quyết trọn gói vấn đề đó trong đó bao gồm cả việc đo.

Nếu cần thì xin cứ liên hệ.

tucketroi
15-12-2011, 09:40 PM
Chúng tớ không cho thuê máy. Nếu có cho thuê thì cũng sợ người khác không biết sử dụng như thế nào. Nếu họ đã biết sử dụng như thế nào thì họ đã có máy của họ mà không phải đi thuê. :D:D:D

Thường là khi các bạn có vấn đề cần giải quyết thì chúng tớ sẽ nhận giải quyết trọn gói vấn đề đó trong đó bao gồm cả việc đo.

Nếu cần thì xin cứ liên hệ.

Hiện nay em đang muốn thuê trọn gói, không biết giá cả như thế nào? Có thể cho em biết số điện thoại hoặc địa chỉ email, gửi vào địa chỉ của em: levantuc@gmail.com

hieuhv
01-07-2012, 09:20 AM
Xem thêm thông tin tại topic sau:
http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?p=248281
:)