PDA

View Full Version : Nhật ký thi công?


trunghieu190584
16-12-2005, 08:52 AM
Em muốn tìm hiểu về cách ghi nhật ký thi công. Ghi những gì, có mẫu sẵn hay không? Các bác đi giám sát thấy có cần thiết phải ghi nhật ký thi công ko?

thanhsonxd
16-12-2005, 09:34 AM
Nhật ký thi công theo khoản 3.4 và 3.5 của TT12/BXD-2005 như sau:

3.4. Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu thi công xây dựng lập sổ nhật ký thi công xây dựng công trình.

Nhật ký thi công xây dựng công trình là tài liệu gốc về thi công công trình (hay hạng mục công trình) nhằm trao đổi thông tin nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng; trao đổi thông tin giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình . Sổ nhật ký thi công xây dựng công trình được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng.
Nhà thầu thi công xây dựng công trình ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP có các nội dung: danh sách cán bộ kỹ thuật của nhà thầu tham gia xây dựng công trình (chức danh và nhiệm vụ của từng người); diễn biến tình hình thi công hàng ngày, tình hình thi công từng loại công việc, chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện; mô tả vắn tắt phương pháp thi công; tình trạng thực tế của vật liệu, cấu kiện sử dụng; những sai lệch so với bản vẽ thi công, có ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa; nội dung bàn giao của ca thi công trước đối với ca thi công sau; nhận xét của bộ phận quản lý chất lượng tại hiện trường về chất lượng thi công xây dựng.

3.5. Chủ đầu tư và nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, giám sát tác giả thiết kế ghi vào sổ nhật ký thi công xây dựng theo các nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP gồm: danh sách và nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát; kết quả kiểm tra và giám sát thi công xây dựng tại hiện trường; những ý kiến về xử lý và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu quả các sai phạm về chất lượng công trình xây dựng; những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công.

trunghieu190584
16-12-2005, 04:36 PM
Như vậy, những công trình nhỏ có phải lập nhật ký thi công hayko nếu nhà thầu không yêu cầu

thanhsonxd
16-12-2005, 04:48 PM
Nhật ký thi công công trình xây dựng do chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu thi công lập chứ không phải do nhà thầu yêu cầu.

XUAN THUY
17-12-2005, 09:26 AM
Lúc nào cũng phải lập nhật ký, vì đó là cái sổ tam tào ghi lại tất cả những gì có thể biến thành tiền trong ngày thanh toán. Tức là bảo vệ quyền lợi của chính người thi công.

inspector
19-12-2005, 06:48 AM
[FONT=Arial]Em muốn tìm hiểu về cách ghi nhật ký thi công. Ghi những gì, có mẫu sẵn hay không? Các bác đi giám sát thấy có cần thiết phải ghi nhật ký thi công ko?

Tặng em bản Tiêu chuẩn này để có cơ sở lập Sổ Nhật ký thi công. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng là phải lập chứ khong phải là do Chủ đầu tư yêu cầu đậu

Câu hỏi 164: Theo quy định tại Điều 76 của Luật Xây dựng và Điều 21 của Nghị định 209/CP thì tại công trường có sổ nhật ký thi công xây dựng công trình và sổ nhật ký giám sát của chủ đầu tư. Đề nghị cho biết cách lập và sử dụng các loại nhật ký này?

Trả lời:

Các khoản 3.4 và 3.5 mục II của Thông tư số 12/BXD đã quy định Nhật ký thi công xây dựng công trình là tài liệu gốc về thi công công trình (hay hạng mục công trình) nhằm trao đổi thông tin nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng; trao đổi thông tin giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình với nhau.

Sổ nhật ký thi công xây dựng công trình được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng. Sổ này gồm hai phần: phần của nhà thầu thi công xây dựng và phần của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, giám sát tác giả thiết kế. Phần của nhà thầu thi công xây dựng nêu những thông tin của chỉ huy trưởng, cán bộ quản lý về yêu cầu thực hiện cho các đội, tổ khi chưa kịp ban hành các văn bản . Nội dung của hai phần nhật ký này được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/CP.

Những người viết nhật ký là những người có thẩm quyền của nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư và giám sát tác giả thiết kế.

dungxd07
12-07-2011, 10:25 AM
Cám ơn bác inspector nhiều!!

vanthanhnb82
27-01-2012, 12:01 AM
kái nè ai đi thi công đều biết mà

XDABC
29-01-2012, 01:46 PM
Em muốn tìm hiểu về cách ghi nhật ký thi công. Ghi những gì, có mẫu sẵn hay không? Các bác đi giám sát thấy có cần thiết phải ghi nhật ký thi công ko?

nên có dành cho những người cẩn thận và không muốn sau này lại phải gọi ối giời ơi....

vantc1
01-02-2012, 09:58 PM
Thường thì ngoài Nhật ký thi công còn có Nhật ký giám sát của Chủ đầu tư (hoặc Nhật ký tư vấn giám sát). Sẽ có thể đối chiếu về thời gian, công việc, diễn biến thi công qua lại giữa 2 cuốn ghi độc lập này mà.

oldmug
10-07-2012, 03:36 PM
Một vấn đề nhỏ liên quan đến Nhật ký thi công:
Hàng ngày nhà thầu mang NKTC đến TVGS để kỹ xác nhận. Ngoài các kỹ sư chuyên ngành (kết cấu hoặc Cơ Điện), những ai có thể ký xác nhận? Kỹ sư trắc đạc có được không? Không có quy định cụ thể trong 209 cũng như các văn bản khác.
Mời các bác có ý kiến.

cmengenie
10-07-2012, 03:50 PM
Một vấn đề nhỏ liên quan đến Nhật ký thi công:
Hàng ngày nhà thầu mang NKTC đến TVGS để kỹ xác nhận. Ngoài các kỹ sư chuyên ngành (kết cấu hoặc Cơ Điện), những ai có thể ký xác nhận? Kỹ sư trắc đạc có được không? Không có quy định cụ thể trong 209 cũng như các văn bản khác.
Mời các bác có ý kiến.

Bên thi công thì không quan trọng lắm (vì vừa đá bóng lại thổi còi một mình thì chả ai cho cả), thế nên quan trọng là ông TVGS kìa.

Người ký phải là người có trong danh sách hồ sơ đăng ký dự thầu (nếu nói rõ như các công trình lớn) hoặc người được cử/bổ nhiệm mới có QĐ hợp pháp của đơn vị chủ quản kèm theo được CĐT chấp nhận.