PDA

View Full Version : đề cương "kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng "


toan1979vt
03-01-2006, 04:20 PM
hiện tại tôi đang rất cần có một đề cương về "kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng " theo thôngtư 11/2005/TT-BXD.
bao gồm: lập trình tự và phương pháp kiểm tra, chứng nhận chất lượng công trình xây dựng.
các bác nào có tài liệu có liên quan thì giúp em với

thanhsonxd
03-01-2006, 05:00 PM
Cái này là vấn đề tế nhị, là công cụ để sống của công ty mà chú kêu cho chú thì khó qúa. Mà chú cần để đi chứng nhận cho người khác à?

toan1979vt
04-01-2006, 11:26 AM
cám ơn anh đã trả lời nhé, đúng là vấn đề này thật tế nhị nhưng em thấy đề tài này hoàn toàn mới mà chưa biết làm như thế nào cả. trong khi đó thông tư 11/2005/TT-BXD đang đưa vào để áp dụng
nếu anh có kinh nghiệm có thể tư vấn cho em đựơc không?
cám ơn anh nhiều.

mh76
04-01-2006, 12:34 PM
Theo tôi, bạn nên chờ Bộ XD ra một cái Thông tư hướng dẫn nữa cho TT11/2005, trong đó có cả đề cương hương dẫn chi tiết :D :D :D Bởi vì TT11/2005 "không đầy đủ" đã một số TV không thực hiện đươc.
Nói vậy thôi, Bạn có thể trực tiếp liên hệ với Cục giám định NN về CTXD để nhờ họ hướng dẫn thêm cho.

dembovo
13-03-2006, 05:26 PM
Nếu bác nào thấy đủ năng lực thì làm 1 bộ gửi cho tui, kèm theo ít nhất 2 HĐ đã thực hiện ở Hà nội, Có việc để làm rồi đó.
Tui thì lo nhất là chưa XD đơn giá thành ra hơi mệt khi ra kiểm toán nhà nước
dembovo_ac_ac@yahoo.com

hibuzz2005
17-03-2006, 01:12 PM
hiện tại tôi đang rất cần có một đề cương về "kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng " theo thôngtư 11/2005/TT-BXD.
bao gồm: lập trình tự và phương pháp kiểm tra, chứng nhận chất lượng công trình xây dựng.
các bác nào có tài liệu có liên quan thì giúp em với
Thực sự ra là đề cương này không phải là mới đâu mà nó đã có từ lâu rồi, có thể là chưa được quy chuẩn theo một thông tư hay nghị định nào đó thôi. Bác cứ tới xem tất cả các công trình xây dựng của đầu tư nước ngoài đều ít nhiều áp dụng "chứng nhận" này. Cũng đã có một số công trình VN áp dụng rồi

hibuzz2005
17-03-2006, 01:16 PM
Nếu bác nào thấy đủ năng lực thì làm 1 bộ gửi cho tui, kèm theo ít nhất 2 HĐ đã thực hiện ở Hà nội, Có việc để làm rồi đó.
Tui thì lo nhất là chưa XD đơn giá thành ra hơi mệt khi ra kiểm toán nhà nước
dembovo_ac_ac@yahoo.com
Việc "chứng nhận" này không nằm trong định mức đâu bác nên có tìm mỏi mắt cũng chẳng có. Có chăng thì ta biến báo nó theo hình thức tư vấn giám sát. Tuy nhiên tư vấn giám sát thì giá cao hơn nhiều vì "chứng nhận" mang tính chất xác suất, kiểm soát các điểm holdpoint hình thành nên chất lượng công trình.

huycdc
17-03-2006, 09:58 PM
Nếu bác nào thấy đủ năng lực thì làm 1 bộ gửi cho tui, kèm theo ít nhất 2 HĐ đã thực hiện ở Hà nội, Có việc để làm rồi đó.
Tui thì lo nhất là chưa XD đơn giá thành ra hơi mệt khi ra kiểm toán nhà nước
dembovo_ac_ac@yahoo.com
Bọn tôi cũng đang rất vướng vấn đề này, chả có quy định gì cả.
Làm một cái dự toán khai báo lương chuyên gia, rồi tự cho mỗi công bao nhiêu tiền đó + với các chi phí khác, sào nấu một hồi cuối cùng cho ra một chi phí tư vấn khoảng 20-30% giá trị của TVGS. (Trong TT11, có nói khi giá trị chứng nhận >35%TVGS thì mới phải lập dự toán). Cái dự toán này lập xong cũng chả có cơ sở gì cả.
Ngoài ra ta cũng phải kể đến giá trị vô hình của thương hiệu Cơ quan tư vấn. Chỉ những TV lớn đủ năng lực, trên 5 năm và cá nhân thì trên 10 năm mới được làm việc này.

nguyenviettrung
18-03-2006, 03:06 PM
Chúng tôi đã làm việc này cho 1 công trình giao thông rồi, thấy khá vất vả và học được nhiều điều. Bộ Xây dựng đã tổ chức 2 seminar về việc và ở hà nội và Sài gòn (DHBK HCM) năm 2005.
Nếu bạn nào cần tài liệu tham khảo thì liên hệ với tôi để copy vì không có file.

hibuzz2005
20-03-2006, 10:12 AM
Bọn tôi cũng đang rất vướng vấn đề này, chả có quy định gì cả.
Làm một cái dự toán khai báo lương chuyên gia, rồi tự cho mỗi công bao nhiêu tiền đó + với các chi phí khác, sào nấu một hồi cuối cùng cho ra một chi phí tư vấn khoảng 20-30% giá trị của TVGS. (Trong TT11, có nói khi giá trị chứng nhận >35%TVGS thì mới phải lập dự toán). Cái dự toán này lập xong cũng chả có cơ sở gì cả.
Ngoài ra ta cũng phải kể đến giá trị vô hình của thương hiệu Cơ quan tư vấn. Chỉ những TV lớn đủ năng lực, trên 5 năm và cá nhân thì trên 10 năm mới được làm việc này.
Thực ra bác mà lập dự toán cho chuyên gia (xin lỗi là mình nhắc tới chuyên gia nước ngoài thôi) mà bảo vệ được thì cũng là tài đấy. Ai cũng biết chi phí Chứng nhận của tổ chức chứng nhận tính theo đơn vị ngày công, có nơi là giờ công...đúng là tuỳ theo thương hiệu mà các đơn giá này rất khác nhau. Hiện nay không biết có đơn vị nào 100% made in Vietnam có khả năng cung cấp dịch vụ Chứng nhận này không nhỉ?

hệ số nền
20-03-2006, 10:10 PM
Thực ra bác mà lập dự toán cho chuyên gia (xin lỗi là mình nhắc tới chuyên gia nước ngoài thôi) mà bảo vệ được thì cũng là tài đấy. Ai cũng biết chi phí Chứng nhận của tổ chức chứng nhận tính theo đơn vị ngày công, có nơi là giờ công...đúng là tuỳ theo thương hiệu mà các đơn giá này rất khác nhau. Hiện nay không biết có đơn vị nào 100% made in Vietnam có khả năng cung cấp dịch vụ Chứng nhận này không nhỉ?
CONINCO- số 4 Tôn Thất Tùng, Hà Nội

dembovo
25-03-2006, 08:57 AM
ĐỀ CƯƠNG
CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP
VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH:
ĐỊA ĐIỂM:
CHỦ ĐẦU TƯ:
TỔ CHỨC KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN:
I. CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG.
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
- Giấy phép đăng ký hành nghề của......

II. YÊU CẦU, MỤC ĐÍCH VÀ KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC TƯ VẤN KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:
II.1. Yêu cầu:
- Công tác kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (gọi tắt là kiểm tra chất lượng công trình xây dựng) của đơn vị Tư vấn là hoạt động độc lập, nhằm đánh giá và xác nhận chất lượng công trình xây dựng được hoàn thành phù hợp với thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho công trình và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng công trình.
- Công trình “.....................................................” (kiểm tra và chứng nhận kết cấu nền, móng, vµ c¸c vËt liÖu hoµn thiÖn )- C«ng tr×nh “..........................” thuộc đối tượng công trình bắt buộc phải kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng trước khi đưa vào sử dụng; Hoạt động của đơn vị tư vấn thực hiện độc lập với bộ máy giám sát và quản lý chất lượng hiện có của Chủ đầu tư.
II.2. Kết quả của công việc:
- Viện khoa học công nghệ xây dựng (IBST) có báo cáo đánh giá và khuyến cáo các vấn đề chưa phù hợp về chất lượng để Chủ đầu tư biết và giải quyết.
- Xác nhận sự phù hợp về chất lượng công trình (nếu đạt yêu cầu) trước khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

III. NỘI DUNG CHÍNH CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:
III.1. Nội dung công tác kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng:

Số
TT Khối lượng công việc Phương pháp
kiểm tra Sản phẩm yêu cầu đạt được
A Giai đoạn chuẩn bị thực hiện:
Kiểm tra chất lượng hồ sơ của các công tác sau:
Báo cáo đánh giá
- Hồ sơ pháp lý của dự án; Kiểm tra các hồ sơ liên quan.
- Khảo sát xây dựng; năng lực hành nghề của các tổ chức và cá nhân thực hiện. Xem xét về mặt pháp lý của các tổ chức tư vấn, cá nhân đủ tư cách hành nghề thực hiện hay không?
- Báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư); Năng lực hành nghề của các tổ chức và cá nhân thực hiện.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật (bao gồm cả các báo cáo thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt) và bản vẽ thi công, sự phù hợp của hồ sơ thiết kế kỹ thuật so với thiết kế cơ sở được duyệt, của hồ sơ thiết kế thi công so với hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt; năng lực hành nghề của các tổ chức và cá nhân thực hiện. Kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan tới năng lực hành nghề của các tổ chức tư vấn và cá nhân thực hiện.
B Giai đoạn thực hiện dự án:
1. Kiểm tra chất lượng thực hiện của công tác thi công xây dựng của nhà thầu (bao gồm cả mua sắm và lắp đặt vật tư, thiết bị): Kiểm tra tính pháp lý về năng lực của nhà thầu và các cá nhân tham gia thi công và lắp đặt. Kiểm tra các tài liệu và chứng chỉ các loại để minh chứng sự đúng đắn trong quản lý chất lượng trong suốt quá trình thi công và lắp đặt, kiểm tra các chứng chỉ kiểm định chất lượng vật liệu, nguồn gốc xuất sứ có phù hợp với yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn quy phạm không? Báo cáo đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ năng lực của các nhà thầu và cá nhân thực hiện.
- Kiểm tra hồ sơ chất lượng công tác lập biện pháp thi công, tiến độ thi công theo từng giai đoạn thi công;
- Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo từng giai đoạn thi công bao gồm các chứng chỉ về: vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình ; hồ sơ nghiệm thu các giai đoạn; hồ sơ hoàn công;
2. Kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện công tác tư vấn giám sát (TVGS): Báo cáo đánh giá
- Kiểm tra hồ sơ năng lực tổ chức tư vấn và kỹ sư TVGS thực hiện công tác giám sát; Kiểm tra hồ sơ.
- Kiểm tra chất lượng hồ sơ, sản phẩm của công tác giám sát thi công. Kiểm tra hồ sơ và sản phẩm của TVGS.
3. Kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện công tác giám sát tác giả thiết kế: có tuân thủ đúng các quy định về quyền giám sát tác giả không? Kiểm tra hồ sơ và sản phẩm, báo cáo. Báo cáo đánh giá
4. Kiểm tra các sản phẩm công tác kiểm định chất lượng, đo đạc, quan trắc lún, thí nghiệm hiện trường. Kiểm tra hồ sơ và sản phẩm, báo cáo. Báo cáo đánh giá
C Giai đoạn kết thúc dự án:
Kiểm tra các biên bản nghiệm thu cơ sở; nghiệm thu giai đoạn [nền, móng, phần thân thô, hoàn thiện, các hạng mục cơ điện,.. ], nghiệm thu tổng thể công trình để đưa vào sử dụng.
Kiểm tra các biên bản nghiệm thu tổng thể, các chứng lý để nghiệm thu tổng thể.
Báo cáo đánh giá
D Kiểm tra hiện trường
Ạ Công trình...
1 Kiểm tra kích thước hình học (kết cấu chịu lực chính) Kiểm tra thực tế bằng máy kinh vĩ, thước. -Báo cáo đánh giá
-Kết quả kiểm tra.
2 Kiểm tra cường độ bê tông, chất lượng mối hàn... Sử dụng máy siêu âm, súng bật nảy...
3 Hệ thống cấp, thoát nước (trong nhà và ngoài nhà) Kiểm tra thực tế bằng quan sát.
5 Hệ thống điện Kiểm tra thực tế bằng quan sát.
B/. Bãi chứa, đập đá phụ gia
1 -Kiểm tra độ chặt đất nền
-Kiểm tra độ chặt của lớp cấp phối đá dăm.
-Kiểm tra cường độ bê tông bằng súng bật nảy Kiểm tra thực tế bằng phương pháp rót cát, súng bật nẩy. -Báo cáo đánh giá
-Kết quả kiểm tra.
E Tổng hợp hồ sơ, lập báo cáo đánh giá chất lượng chứng nhận sự phù hợp chất lượng của công trình. Báo cáo tổng hợp. Giấy chứng nhận.
III.2. Đánh giá, xác nhận chất lượng công trình xây dựng:
Dựa theo nội dung kiểm tra, lập Bản kiểm tra xác nhận chất lượng cho công trình ……………….., và phần nền, móng, bê tông mặt bãi chứa, đập đá phụ gia. Mẫu bản kiểm tra và chứng nhận chất lượng công trình theo phụ lục Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/07/2005).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
V-1. Tổ chức nhân sự:
- Sau khi hợp đồng kinh tế được ký kết, tùy thuộc vào khối lượng công tác kiểm tra mà Chủ đầu tư thống nhất, (Nhà thầu kiểm định) sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, cấp chứng nhận chất lượng.
- Danh sách Đoàn kiểm tra sẽ bao gồm chức danh, nhiệm vụ và phân công công việc cụ thể cho các thành viên.
- Cơ cấu của Đoàn kiểm tra gồm: Chủ trì và các thành viên phụ trách về Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ thiết kế, Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây lắp công trình và các chuyên gia cao cấp (nếu cần, tùy tình hình cụ thể).
- Tiêu chuẩn các thành viên tuân theo quy định của Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 11/2005/TT-BXD.
V-2. Kế hoạch thực hiện, chương trình làm việc và nhu cầu đáp ứng:
Công tác kiểm tra được thực hiện theo thành từng đợt tương ứng với khối lượng công việc và tiến độ cung cấp hồ sơ. Chương trình thực hiện của Đoàn kiểm tra Viện khoa học công nghệ xây dựng (IBST) được dự kiến như sau:

TT Bước kiểm tra Thời gian kiểm tra Nhân sự thực hiện Sản phẩm
1 Kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ công trình 35 ngày kề từ khi Bên A ký hợp đồng và giao đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 02-04 người - Phiếu báo cáo và các Biên bản kiểm tra hồ sơ.

2 Công tác hiện trường Được xen kẽ trong khoảng thời gian kiểm tra hồ sơ pháp lý 02-04 người - Phiếu báo cáo và các Biên bản kiểm tra hồ sơ.

3 Tổng hợp báo cáo 15 ngày sau khi có đầy đủ báo cáo về kiểm tra hồ sơ và công tác hiện trường. Theo quy định của Công ty. - Trình duyệt cấp giấy chứng nhận
V. KIẾN NGHỊ.
Trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau xem xét để điều chỉnh về nội dung công việc (nếu cần thiết), nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý chất lượng của dự án và các qui định hiện hành của Nhà nước./.

dembovo
25-03-2006, 08:59 AM
Dự toán tham khảo tui up sau nếu ai thấy cần thiết

hibuzz2005
26-03-2006, 05:10 PM
Mình vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, không biết đề cương này đã được phê duyệt chưa nhỉ? chắc là do mấy ông IBST lập đây.

1. Trong phần kiểm tra các hồ sơ trước khi thi công: no comments.
2. Kiểm tra hồ sơ khi thi công, về logic thì phải kiểm tra các quy trình chất lượng trước, câu "kiểm tra hồ sơ chất lượng....theo từng giai đoạn thi công" có vẻ chung quá, có thể hiểu là kiểm tra các báo cáo, kết quả thử nghiệm chất lượng trong từng giai đoạn thi công. Tuy nhiên, nếu không có quy trình kiểm tra chất lượng thì biết báo cáo nào là đủ, thừa, thiếu so với yêu cầu của spec thiết kế. Vì vậy ở nước ngoài, trong quá trình chứng nhận chất lượng, ITP là kim chỉ nam cho các quá trình kiểm tra chất lượng, các form mẫu, báo cáo kiểm tra chỉ là kèm theo ITP thôi. ITP ở đây lại không được nhắc tới.

dovi
13-10-2010, 10:55 PM
Nếu bạn ở HCM cần làm kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng thì gọi cho công ty cata 08.36060.145