PDA

View Full Version : Thẩm định thiết kế 1 bước - 2 bước - 3 bước


khoahm
10-05-2006, 12:15 AM
Chào bạn!
Mình có một chủ đề không biết có được coi là đáng để bàn hay không nữa. Đó là chủ đề về phê duyệt thiết kế kỹ thuật của các bước thiết kế, thiết kế tổng thể, thiết kế thi công.
Các bạn có thể cho ý kiến về vấn đề này để chúng ta cùng thảo luận được không? (Cụ thể là cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt thiết kế theo các bước nói trên.
Thanks for care!!!

nguyenngoc74
10-05-2006, 11:45 AM
Bạn Khoa nên nghiên cứu thêm Luật Xây dựng và Nghị định 16 + Thông tư 08 hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng để hiểu về quy trình thiết kế. Các giai đoạn thiết kế chẳng giống như bạn nói đâu. Hihi:p

inspector
11-05-2006, 08:55 PM
Chào bạn!
Mình có một chủ đề không biết có được coi là đáng để bàn hay không nữa. Đó là chủ đề về phê duyệt thiết kế kỹ thuật của các bước thiết kế, thiết kế tổng thể, thiết kế thi công.
Các bạn có thể cho ý kiến về vấn đề này để chúng ta cùng thảo luận được không? (Cụ thể là cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt thiết kế theo các bước nói trên.
Thanks for care!!!

Điều 14. Các bước thiết kế xây dựng công trình

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình có thể gồm một hoặc nhiều loại công trình với một hoặc nhiều cấp công trình khác nhau theo quy định tại Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tuỳ theo quy mô, tính chất của công trình xây dựng, việc thiết kế xây dựng công trình có thể được thực hiện theo một bước, hai bước hoặc ba bước như sau:

a) Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình được quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định này;

b) Thiết kế hai bước bao gồm bước thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án trừ các công trình được quy định tại điểm a và c của khoản này;

c) Thiết kế ba bước bao gồm bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án và có quy mô là cấp đặc biệt, cấp I và công trình cấp II có kỹ thuật phức tạp do người quyết định đầu tư quyết định.
Trường hợp thực hiện thiết kế hai bước hoặc ba bước thì các bước thiết kế tiếp theo phải phù hợp với bước thiết kế trước đã được phê duyệt.
2. Đối với những công trình đơn giản như hàng rào, lớp học, trường học, nhà ở thì có thể sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để triển khai thiết kế bản vẽ thi công.
3. Thiết kế xây dựng phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải được thể hiện trên các bản vẽ theo quy định. Thiết kế phải thể hiện được các khối lượng công tác xây dựng chủ yếu để làm cơ sở xác định chi phí xây dựng công trình.