PDA

View Full Version : Trình tự các bước lập dự toán?


hocnghe
28-02-2012, 10:25 PM
anh em nào đã từng làm dự toán cho một công trình rồi cho mình hỏi trình tự các bước lập dự toán cho một ngôi nhà như thế nào nhỉ.

namwang
28-02-2012, 10:30 PM
bóc khối lượng trong bản vẽ và lập dự toán

binhle26
20-03-2012, 02:56 PM
anh em nào đã từng làm dự toán cho một công trình rồi cho mình hỏi trình tự các bước lập dự toán cho một ngôi nhà như thế nào nhỉ.

em cũng muốn biết trình tự lập dự toán. em đang làm chuyên đề tốt nghiệp về dư toán xây dựngmaf em chẳng biết gì. hi em học kế toán mà. có anh chị mà có cho em với nhá. em cảm ơn các anh chị mail của em là nguyenly56th@yahoo.com
em cảm ơn các bác

visaocua-toi
20-03-2012, 03:09 PM
QUY TRÌNH LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
“PHẦN XÂY DỰNG”

I. Các bước lập dự toán :
+ B1: Rà soát lại toàn bộ kích thước, số lượng của bản vẽ kiến trúc và kết cấu ;
+ B2: Hình thành các công tác cần triển khai lập dự toán;
+ B3: Tạo mới công trình;
+ B4: Chọn định mức đơn giá và các điều kiện làm việc;
+ B5: Nhập công tác và khối lượng;
+ B6: Điều Chỉnh phân tích vật tư;
+ B7: Nhập giá vật tư;
+ B8: Tính cước phí vận chuyển (nếu có);
+ B9: Nhập các hệ số điều chỉnh vào bảng tổng hợp (có thể sử dụng file mẫu THKP excel tự lập);
+ B10: Kiểm tra lại toàn bộ công tác, khối lượng có phù hợp với bản vẽ thiết kế chưa?
+ B11: Xuất sang excel chỉnh sữa in ấn.
II. Nguyên tắc chung:
1. Chọn công tác:
“ Từ dưới lên trên”
2. Nhập khối lượng:
“ Từ trái qua phải
Từ trên xuống dưới
Từ nhỏ đến lớn
Tổng trước trừ sau”
III. Trình tự từng công tác:
1. cọc btct
a. công tác sx cọc
b. công tác ván khuôn cọc
c.
2. Móng:
“ Từ móng M1….Mn”
 Đào đất (nếu có)
 Đấp đất (nếu có)
 Đóng ép cừ (nếu có) – (copy phần đào đất sửa) “nhớ chia cho 100 đối với đóng cừ tràm”
 Cát phủ đầu cừ (nếu có) (copy phần đào đất sửa)
 Bêtông lót móng (copy phần cát phủ)
 Bêtông (copy đóng ép cừ sửa)
 Ván khuôn (copy phần bêtông sửa) “nhớ chia cho 100”

 Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”
 Nếu là cọc khoan nhồi, hay cọc BTCT thì tính khối lượng riêng.
3. Đà Kiềng:
“ Từ đà kiềng DK1….DKn”
 Bêtông (nhập khối lượng từ bản kết cấu)
 Ván khuôn (copy phần bêtông sửa) “nhớ chia cho 100”
 Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”
4. Cột:
“Từ cột trệt….Cột mái”
“ Từ Cột C1….Cn”
 Bêtông (nhập khối lượng từ bản kết cấu)
 Ván khuôn (copy phần bêtông sửa lại) “nhớ chia cho 100”
 Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”
5. Dầm, giằng:
“Từ dầm, giằng tầng 1….tầng mái”
“ Từ dầm D1….Dn”
“ Từ dầm GT1….GTn”
 Bêtông (nhập khối lượng từ bản kết cấu)
 Ván khuôn (copy phần bêtông sửa lại) “nhớ chia cho 100”
 Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”
6. Sàn bêtông:
“Từ tầng 1….tầng mái”
“tính tổng diện tích sàn hoặc chia ô sàn”
 Bêtông (nhập khối lượng từ bản kết cấu)
 Ván khuôn (copy phần bêtông sửa lại) “nhớ chia cho 100”
 Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”
7. Cầu Thang:
“Từ tầng trệt….tầng n”
 Bêtông (nhập khối lượng từ bản kết cấu)
 Ván khuôn (copy phần bêtông sửa lại) “nhớ chia cho 100”
 Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”
8. Lanh tô ôvăng….:
“Từ tầng trệt….tầng n”
 Bêtông (nhập khối lượng từ bản kết cấu)
 Ván khuôn (copy phần bêtông sửa lại) “nhớ chia cho 100”
 Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”
9. Xây bó nền:
“tính theo từng trục”
(nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc)
 Tính từ trục 1….truc n
 Tính từ trục A….Trục Z
 “nhớ nhân 0,1 bó 10, nhân 0,2 bó 20”
10. Xây tường gạch ống:
“tính theo từng trục
Tính trước trừ sau”
(nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc)
 Tính từ trục 1….truc n
 Tính từ trục A….Trục Z
 “nhớ nhân 0,1 tường 10, nhân 0,2 tường 20”
 Trừ cửa đi, cửa sổ, ốp gạch, lam gió….
 “nhớ nhân 0,1 bó 10, nhân 0,2 bó 20”
11. Xây bậc cầu thang:
“tính theo từng tầng”
(nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc)
12. Tôn nền:
 (nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc)
13. Bêtông lót nền:
 “copy phần tôn nền sửa lại”
14. Trát Cột:
 “copy phần ván khuôn sửa lại”
15. Trát xà dầm:
 “copy phần ván khuôn sửa lại”
16. Trát lanh tô, ôvăng…:
 “copy phần ván khuôn sửa lại”
17. Trát sàn, sênô…:
 “copy phần ván khuôn sửa lại”
18. Trát cầu thang:
 “copy phần ván khuôn sửa lại”
19. Trát tường:
 “copy phần xây tường sửa lại”
20. Lấp dựng cửa đi, cửa sổ:
 “Nhập số liệu từ bản vẽ kiến trúc”
 “nhớ chèn vật tư cửa bên phân tích”
21. Lấp lan can:
 “Nhập số liệu từ bản vẽ kiến trúc”
 “nhớ chèn vật tư cửa bên phân tích”
22. Bả matít cột:
 “copy phần trát sửa lại”
23. Bả matít dầm, giằng:
 “copy phần trát sửa lại”
24. Bả lanh tô, ôvăng:
 “copy phần trát sửa lại”
25. Bả tường:
 “copy phần trát sửa lại”
 “ Nhớ trừ diện tích ốp gạch”
26. Bả matít sàn, sênô…:
 “copy phần trát sửa lại”
27. Bả matít cầu thang:
 “copy phần trát sửa lại”
28. Sơn cột:
 “nhập khối lượng phần bả matít”
29. Sơn dầm, giằng:
 “nhập khối lượng phần bả matít”
30. Sơn lanh tô, ôvăng:
 “nhập khối lượng phần bả matít”
31. Sơn tường:
 “nhập khối lượng phần bả matít”
32. Sơn sàn, sênô:
 “nhập khối lượng phần bả matít”
33. Sơn cầu thang:
 “nhập khối lượng phần bả matít”
34. Sản Xuất xà gồ thép (nếu có):
 “nhập khối lượng từ kết cấu or bảng thống kê xà gồ”
35. Sơn xà gồ (nếu có):
 “Tính quy về M2”
36. Sơn cửa(nếu có):
 “copy từ lấp dựng cửa sửa lại”
37. Sơn lan can (nếu có):
 “copy từ lấp dựng lan can sửa lại”
38. Lấp dựng xà gồ:
 “nhập khối lượng từ kết cấu or bảng thống kê xà gồ”
 “nhớ chia cho 1000”
39. Lát gạch nền:
 “nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
 “nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
40. Lát tam cấp, cầu thang:
 “nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
 “nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
41. Ốp gạch phòng:
 “nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
 “nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
42. Ốp gạch kệ bếp:
 “nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
 “nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
43. Ốp đá trang trí (nếu có):
 “nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
 “nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
44. Đóng trần:
 “nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
 “chú ý cần trừ phần nhân công bên công tác đóng trần, vì hiện nay nhà cung cấp trần sẽ bao luôn cả vật tư và nhân công”
 “nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
45. Lợp mái:
 “nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
 “nhớ chia cho 100”
 “nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”

Đây là một số công tác cơ bản trong phần xây dựng công trình dân dụng! Tùy theo từng công trình mà sẽ có thêm các công tác khác.
Tuy nhiên định mức sẽ không đầy đủ các công tác, vì thế chúng ta có thể chọn những công tác tương tự để áp dụng cho công trình mình. Nếu thấy công tác không chắt ăn các bạn để “TT” (tạm tính).
IV. Phân tích vật tư:
 Do một số công tác không có đúng với yêu cầu thiết kế nên ta chọn công tác tương tư. Vì thế ta cần qua sheet phân tích để chỉnh sửa, hoặc chèn thêm vật tư cho phù hợp chủng loại.
 “ Nhớ để ý phần đơn vị và định mức”.
V. Nhập giá vật tư:
 Giá vật tư có rất nhiều nguồn để tìm:
• Qua thông báo giá của sở xây dựng, sở tài chính.
• Qua các báo giá của các của hàng vật liệu xây dựng.
• Qua internet….
Tùy theo điều kiện, tùy theo tính chất yêu cầu của công trình mà ta chọn giá cho phù hợp.
 Tính chi phí vận chuyển: tùy theo vùng, theo tỉnh sẽ có cách tính cước vận chuyển khác nhau. Nhưng để thuận tiện và khỏi phải sợ sai thì các bạn nên đi đến cơ quan thẩm tra xin file excel tính cước phí vận chuyển sau đó nhập khối lượng từ bản tổng hợp khối lượng.
VI. Tổng hợp kinh phí:
 Hiện tại đơn giá định mức mình đang sử dụng cho tấc cả các tỉnh với mức lương tối thiểu 350 ngàn. Do biến động của giá cả thị trường nên thường mổi năm sẽ có thông tư, công văn hướng dẩn điều chỉnh về mức lương cơ bản. Khi đó ta sẽ lấy phần NC, MTC nhân với hệ số điều chỉnh.
VD: Ở Vĩnh Long hiện tại đang điều chỉnh hê số NC, MTC theo công văn 634/SXD-KTTH hướng dẩn điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình.
 Các chi phí khác lấy theo :
Nghị định 112/2009/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
• Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẩn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
• Quyết định 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
• Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công
• Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (xem phần phụ lục 1 phần phân cấp công trình xây dựng).

Trên đây là tổng hợp cơ bản phần lập dự toán xây dựng công trình dân dụng. Mình không chuyên về nghiệp vụ sư phạm nên trong quá trình soạn thảo cũng có một số phần sai sót rất mong được sự góp ý của các bạn!

Chút các bạn luôn thành công!

tuanlt
20-03-2012, 03:16 PM
Các chú dạo lày nười quá, chả chịu xớt xiếc gì cả, mà cũng phải để ý không phải cái gì cũng xớt xiếc được đâu, chịu khó tìm sách mà đọc kiến thức chọn lọc mà chắc hơn.
Lập dự toán thì đại khái nó như thế này: Tính khối lượng công việc bằng cách bóc tách, phân tích nó ra xem nó gồm những gì căn cứ theo định mức. Xong rồi thì tổng hợp (vật tư) lại vì có nhiều công việc nhưng loại hao phí lại giống nhau (ví dụ trát hay đổ bê tông thì cũng phải dùng xi măng, dùng người làm cả), tổng hợp thực chất là cộng lại để có tổng hao phí. Có được hao phí thì nhân với đơn giá để ra xiền. Dưng mà đơn giá thì ra tại một thời điểm mà lại dùng mấy năm liền, như vậy là hỏng rồi khi mà có biến động giá và lương, vậy mới đẻ ra cái gọi là Chênh lệch vật liệu (bù giá). Rồi lại nữa nhiều vật liệu người ta bán tại chỗ hoặc chỉ cho không phí vận chuyển nếu công trình của anh gần gần chỗ bán thôi, nếu xa thì anh phải tự chở hay tôi chở thì anh trả tiền, cái đó gọi là Chi phí vận chuyển (bù vận chuyển). Vẫn chưa xong, bây giờ lạm phát giá cả leo thang nên nhà nước bày đặt tăng lương tối thiểu. Mà đơn giá và định mức thì lại có từ trước, vậy là đẻ ra cái gọi là Hệ số điều chỉnh nhân công (có kể đến nhiều yếu tố nữa như khu vực chẳng hạn). Dưng mà vẫn chưa xong đâu nhé, bọn EVN rồi bọn xăng dầu lại rục rịch tăng giá, vậy là phải bù cho cái anh máy thi công vì anh này xài nhiêu liệu, cái này gọi là hệ số điều chỉnh máy thi công. Các hệ số này thường được công bố bởi Sở Xây Dựng của mỗi tỉnh.
Nhưng đó mới là xiền để xây công trình thôi (chi phí xây lắp). Mà ai làm công không cho ông bây giờ, nên ngoài ra còn phải tính mấy cái chi phí ăn theo chi phí xây lắp như tư vấn, QLDA, giám sát v.v...
Tóm lại hay béo ra là: Lập dự toán có nghĩa là tính khối lượng hao phí theo định mức, lấy khối lượng nhân với đơn giá ra xiền. Vì đơn giá cũng chẳng update kịp thị trường hay thời gian nên bày ra bù biếc linh tinh, vậy thôi...

dzodzo
20-03-2012, 04:27 PM
Tại Hà Nội và HCM đều có lớp dự toán và đo bóc khối lương của công ty Giá Xây Dựng.
Chuyên môn về đo bóc khối lượng lập dự toán:
- Kiến thức cơ bản về đo bóc tiên lượng và lập dự toán. Tìm hiểu về kết cấu hồ sơ dự toán.
- Cách vận dụng các văn bản, chế độ chính sách của Nhà nước vào công việc.
- Cách tra cứu áp dụng định mức, chiết tính đơn giá xây dựng công trình, tính giá vật liệu đến hiện trường, tính bảng lương nhân công, bảng giá ca máy, phụ lục vữa...
- Xử lý các công việc tạm tính, tính bù chênh lệch vật liệu, bù lương nhân công, bù giá ca máy, xử lý các tình huống trong lập dự toán.
- Cách tính và lập dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng.
- Lập dự toán hoàn chỉnh một công trình.
- Cách thẩm gia dự toán xây dựng công trình.

2. Excel chuyên ngành dự toán:
- Cách ứng dụng, các hàm, các chức năng của Excel để nâng cao tốc độ làm việc, nâng cao năng suất lao động, độ chính xác của công việc.
- Các thủ thuật trong thao tác để làm công việc trở nên thú vị.

3. Thực hành, tìm hiểu phần mềm Dự toán:
- Học viên được phát tặng phần mềm Dự toán GXD chuẩn mực. Hướng dẫn cài đặt, sử dụng, xử lý các tình huống trực tiếp trên máy tính. Cung cấp các nguyên lý cơ bản để học viên có thể thích nghi nhanh với các phần mềm khác.
- Ứng dụng giải quyết bài tập bằng phần mềm.
- Đo bóc khối lượng, lập dự toán một công trình từ đầu đến cuối trên phần mềm.
- Xuất ra hồ sơ dự toán, chuẩn bị in ấn kết quả.
.v.v.

Kết thúc khoá học học viên có thể làm được dự toán tất cả các loại hình công trình: Dân dụng; Giao thông; Công nghiệp; Thủy lợi; hoặc các loại dự toán điện nước, cây xanh, chiếu sáng, khảo sát...
Liên hệ để biết chính xác ngày giờ học các bạn nhé (tổ chức hàng tháng).

revitpro
26-05-2012, 04:39 PM
Em có đang tự học dự toán
- hiện em đang đọc một hồ sơ dự toán trong dó có một công tác ghi là " thi công lớp cấp phối sỏi đồi, dày 60cm độ chặt K95"
- em chưa hiểu liệu có phải tách công việc này ra thành công tác vận chuyển đất và công tác đắp đất nền đường không?

Mong các anh chỉ em nên lập dự toán cho công tác thi công lớp đất sỏi đồi này với?
Em tra trong định mức dự toán có
+ đắp đất nền móng công trình
+ đắp đất nền đường K95 không có K98?? nếu K98 thì làm thế nào?
+ đắp nền đường bằng máy đầm ...tấn, yêu cầu độ chặt K=0.98
nên chọn cái nào???

về kết cấu đường chỗ em thế này ạ1.Áo đường
- Tầng mặt ( 22TCN249-98)
+ 5cm BTN hạt mịn
+ 7 cm BTN hạt trung
- Móng đường ( -22TCN 304-03):
đá dăm loại I 20cm
đá dăm loại II 25 cm
2. Nền đường
- Đất sỏi đồi dày 50cm K>0.98
- Cát đen đầm chặtdày 60 cm K > 0.95

em xin chân thành cảm ơn

_BuiCongTu_
20-10-2012, 11:33 AM
Dịch vụ dạy dự toán thực tế:http://www.dutoanxaydung.edu.vn (http://www.dutoanxaydung.edu.vn/2015/10/khoa-hoc-du-toan-thuc-hanh-tai-tphcm.html)
Nhận làm hồ sơ dự toán, dự thầu Nhà xưởng, nhà phố,chung cư. (http://dutoanchiphixaydung.blogspot.com/)
CLB Dự Toán: https://www.facebook.com/dutoanungdung
------------
Vấn đề cốt lõi của dự toán là: KHỐI LƯỢNG x ĐƠN GIÁ = THÀNH TIỀN. Do đó để học và làm được việc các bạn cần phải đi trực diện vào vấn đề đó là giải quyết được:
(1)Khối lượng: đọc hiểu bản vẽ, kỹ năng tính toán khối lượng nhanh nhạy.
(2). Đơn giá: Làm nhiều và va chạm nhiều sẽ nhớ và nắm vững. Phần mềm dự toán cũng giải quyết cho ta gần 80% về vấn đề này.
Những cái như thông tư, nghị định, văn bản quản lý xây dựng... thì phần mềm dự toán đã cập nhật cho mình hết rồi.
Nghiên cứu các file mẫu dự toán hiện có cũng giúp các bạn hình dung tổng thể vấn đề của mình cần nắm hơn, Gời các bạn File bản vẻ + dự toán đầy đủ nhà phố 6 tầng kích thước 22x4m
Địa điểm xây dựng: Gò Dầu, quận Tân Bình Tp.hcm
Cập nhật đơn giá tổng hợp tháng 8 năm 2015
Nhân công Knc=5.714, Kmtc=1.82 cho đơn giá 104XD_LD Tp.hcm
Link download:http://www.mediafire.com/download/a81dq59t16zk4bx/Nha+Tan+Binh+08-2015.rar
Sau khi xem file mẫu xong các bạn nên tìm một phần mềm để làm dự toán, không có phần mềm công việc lập dự toán sẽ rất vất vã, và chọn phần mềm nào để làm dự toán cũng vô cùng quan trọng, hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm hỗ trợ công việc này mỗi phần mềm có 1 điểm mạnh riêng.
Link download bản phần mềm dự toán G8 tại:
http://www.dutoang8.com/CaiDatG8Express.exe
Sau đó download Video hướng dẫn cách sử dụng phần mềm từ cơ bản đến nâng cao theo trình tự:
1. Nhập công trình 1:
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=9
2. Nhập công trình 2:
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=10
3. Nhập công trình 3:
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=12
4. Nhập giá thông báo vật liệu:
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=13
5. Tổng hợp vật tư:
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=14
6. Tổng hợp kinh phí hạng mục:
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=15
7. Tổng hợp kinh phí toàn công trình:
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=16
8. Chiết tính dự thầu:
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=17
9. Cước vận chuyển cơ giới (ôtô, tàu, thuyền) 1:
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=20
10. Cước vận chuyển cơ giới (ôtô, tàu, thuyền) 2:
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=21
11. Cước vận chuyển bộ (gánh bộ, cải tiến, cút kít):
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=23
12. Tính bù Giá nhiên liệu và bù Lương thợ lái máy:
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=24
13. Chênh lệch giữa bảng Tổng hợp chi phí XD và Dự thầu. Biện pháp xử lý cho bằng nhau:
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=25
14. Chuyển đổi Phụ lục vữa từ xi măng PC30 <--> PC40
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=27
15. Nhập đơn giá định mức.
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=19
16. Chuyển đổi đơn vị tính
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=28
17. Lấy công trình từ tệp Dự toán Excel 1
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=29
18. Lấy công trình từ tệp Dự toán Excel 2
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=32
19. Thống kê thép
http://www.dutoang8.com/DemLanDownVideo.asp?ID=30
Như vậy, vừa bóc khối lượng( hoặc nhập khối lượng với các đầu việc trong file mẫu) vừa nhập vào phần mềm như hướng dẫn chúng ta sẽ làm được dự toán nhanh chóng thôi
Ai không quen bóc khối lượng và lập dự toán nhà xưởng, nhà phố bằng phần mềm G8 thì có thể dùng phần mềm khác thông dụng như Escon2015, Delta8...
Download phần mềm Escon2015 của công ty tin học xây dựng CIC tại đây
http://www.cic.com.vn/DuToan/EsconSetup.exe
Phần mềm đã cập nhật đầy đủ các thông tư, nghị định mới như Thông Tư 01/2015/TT-BXD v/v Xác định đơn giá Nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và đã cập nhật theo hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị Định 32/2015/NĐ-CP.
Lúc này các bạn nên kết hợp bóc tiên lượng và lập dự toán song song với việc hỗ trợ của phần mềm bằng cách mở file dự toán tham khảo ở trên và nhập từng công tác vào phần mềm để thực hành.
Để hiểu sâu hơn về dự toán các bạn cần phải đọc qua định mức dự toán mà bộ xây dựng ban hành, gởi cácbạn 4 bộ định mức cơ bản thường dùng nhất, ngoài ra còn nhiều nhiều bộ định mức khác như địh mức nghành điện, cây xanh đô thị, chiếu sáng...:
Định mức xây dựng 1776 phần xây dựng:Download (http://www.dutoanxaydung.edu.vn/2015/10/down-load-inh-muc-1776-1777-1778-1779.html)
Định mức 1777:Download (http://www.dutoanxaydung.edu.vn/2015/10/down-load-inh-muc-1776-1777-1778-1779.html)
Định mức 1778:Download (http://www.dutoanxaydung.edu.vn/2015/10/down-load-inh-muc-1776-1777-1778-1779.html)
Định mức 1779:Download (http://www.dutoanxaydung.edu.vn/2015/10/down-load-inh-muc-1776-1777-1778-1779.html)
Thông tư và nghị định mới nhất của Bộ Xây Dựng ban hành năm 2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,
Thông tư 04-2010: Download thông tư 04 2010 (http://www.cic.com.vn/forums/attachment.php?aid=62)
Nghị định hướng dẫn mới nhất 112-2009 BXD: Download nghị định 112 (http://dcmtvietnam.com/images/download/download_1262834779.DOC)
Video tính dự toán nhà xưởng công nghiệp kết cấu thép:
DjjhHO5_NHs

Download file dự toán nhà xưởng: Dự Toán Nhà Xưởng (http://www.dutoanxaydung.edu.vn/2015/10/video-thuc-hanh-tinh-du-toan-chi-phi.html)

phansonbn92
13-12-2012, 11:05 AM
bác nào có file dự toán hoàm chỉnh cho em xin nhé để e làm mẫu, e đang làm báo cáo làm dự toán mà ko biết làm thế nào
mail e: phansonbn92@gmail.com

duongdanvgn
17-01-2013, 12:06 AM
Cho tớ hỏi, công tác như này: Bê tông thương phẩm, bơm tĩnh, đá 1x2, M400, bê tông móng thì định mức như thế nào? Cụ thế là máy và nhân công, còn vật tư thì đơn giản rồi. Thank!

dragon68
02-05-2013, 06:10 PM
ở HCM có anh nào dạy kèm DT bên cầu đường không ạ????

bach.2266
27-06-2013, 05:30 PM
bác nào có file dự toán san lấp mặt bằng cho em xin tham khảo với ạ

DANGCHUHIEN
24-08-2013, 10:04 AM
ai có mẫu dự toán kèm bản vẽ autocard cho mình xin để học hỏi.địa chỉ :dangchuhien@gmail.com.chân thành cảm ơn.

dtt285
24-08-2013, 10:44 AM
Tks cac bác