PDA

View Full Version : Bản vẽ kết cấu đài cọc 3 cọc và dầm đầu cọc?


mongcoc
13-03-2012, 11:05 PM
Tôi đang định làm nhà móng cọc mà chưa hiểu cách bố trí thép đài cọc (3 cọc 20x20) và bố trí dầm sát đài bố trí như thế nào, tôi định buộc sắt dầm vào sắt phía trên đài cọc thế đúng hay sai? Các bạn giúp tôi với. Tôi cảm ơn nhiều!