PDA

View Full Version : Quy định về tạm ứng theo 1792/CT-TTg!


hoangle1609
26-04-2012, 09:50 AM
Em có một tính huống về ứng hợp đồng như sau.
Hợp đồng bên em ký vào tháng 8 năm 2011, lúc đấy theo quy định của nghị định 48/2010/NĐ-CP thì đối với hợp đồng xây lắp > 50 tỷ đồng được ứng từ 10 - 50% hợp đồng. Bên em cho ứng tỷ lệ 18% hợp đồng. Nhà thầu đã lên phiếu giá và hoàn ứng trong năm được 1% còn dư ứng 17%
Đến Năm 2012 khi có kế hoạch vốn được giao. Thì theo quy định của công văn 16989/BTC-ĐT ngày 13/12/2011 tại điều 4 có viết.
Tổng mức vốn tạm ứng của các hợp đồng thực hiện trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hằng năm cho dự án...
Tổng số dư vốn tạm ứng chưa thu hồi tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án...
Cho em xin hỏi:
1. Nhà thầu có được ứng tiếp vốn năm 2012 hay không?
2. Nếu được ứng vốn tiếp thì ứng theo quy định 30% kế hoạch vốn giao năm 2012? ( tổng vốn ứng thỏa mãn từ 10-50% hợp đồng theo NĐ48)
3. Tổng số dư vốn tạm ứng chưa thu hồi tối đa là 30% KH vốn giao hàng năm cho dự án có nghĩa là gì?
a. Có thể hiểu là tổng số dư ứng tối đa là 30% của kế hoạch vốn năm 2012 được không? Và nếu hiểu như thế thì năm 2012 mà không bố trí vốn hoặc bố trí vốn rất ít thì có nghĩa là phải thu hồi hết vốn ứng?
b. Hoặc hiểu là 30% của tổng kế hoạch vốn được không?
c.Và như trường hợp cụ thể bên em thì dư ứng đến cuối năm 2011 là 17% giá trị hợp đồng đã vọt 30% của kế hoạch năm 2012 rồi thì có được ứng tiếp vốn không?
Nhờ các anh chị tư vấn hộ em!

cmengenie
26-04-2012, 12:29 PM
Em có một tính huống về ứng hợp đồng như sau.
Hợp đồng bên em ký vào tháng 8 năm 2011, lúc đấy theo quy định của nghị định 48/2010/NĐ-CP thì đối với hợp đồng xây lắp > 50 tỷ đồng được ứng từ 10 - 50% hợp đồng. Bên em cho ứng tỷ lệ 18% hợp đồng. Nhà thầu đã lên phiếu giá và hoàn ứng trong năm được 1% còn dư ứng 17%
Đến Năm 2012 khi có kế hoạch vốn được giao. Thì theo quy định của công văn 16989/BTC-ĐT ngày 13/12/2011 tại điều 4 có viết.
Tổng mức vốn tạm ứng của các hợp đồng thực hiện trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hằng năm cho dự án...
Tổng số dư vốn tạm ứng chưa thu hồi tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án...
Cho em xin hỏi:
1. Nhà thầu có được ứng tiếp vốn năm 2012 hay không?

Có. Vì Công văn 16989/BTC-ĐT có nói rõ phạm vi áp dụng là cho kế hoạch vốn năm 2012. Còn 18% nhà thầu ứng là vốn của các năm trước.

2. Nếu được ứng vốn tiếp thì ứng theo quy định 30% kế hoạch vốn giao năm 2012? ( tổng vốn ứng thỏa mãn từ 10-50% hợp đồng theo NĐ48)

Đúng, không quá 30% tổng kế hoạch vốn của toàn năm giao năm 2012 toàn dự án. Còn giao riêng cho từng gói hoặc từng hạng mục thì tuỳ BQLDA/CĐT phân bổ.

3. Tổng số dư vốn tạm ứng chưa thu hồi tối đa là 30% KH vốn giao hàng năm cho dự án có nghĩa là gì?
a. Có thể hiểu là tổng số dư ứng tối đa là 30% của kế hoạch vốn năm 2012 được không? Và nếu hiểu như thế thì năm 2012 mà không bố trí vốn hoặc bố trí vốn rất ít thì có nghĩa là phải thu hồi hết vốn ứng?
b. Hoặc hiểu là 30% của tổng kế hoạch vốn được không?
c.Và như trường hợp cụ thể bên em thì dư ứng đến cuối năm 2011 là 17% giá trị hợp đồng đã vọt 30% của kế hoạch năm 2012 rồi thì có được ứng tiếp vốn không?
Nhờ các anh chị tư vấn hộ em!

Điều 4 Công văn cũng nói khá rõ. Ở đây hiểu đơn giản cho bạn là thế này: bạn phải đảm bảo Nhà thầu trả cho bạn (BQLDA/CĐT) ít nhất 30% khối lượng hoàn thành trên hiện trường. 30% ở chỗ này ý nói khối lượng được nghiệm thu của Nhà thầu đến thời điểm cuối năm phải ít nhất đạt 30% kế hoạch vốn năm đó (có thể tính cả vật tư chưa vào công trình).

Đơn giản hơn: đầu năm đồng ý cho ứng tối đa 30% kế hoạch cả năm. Cuối năm ông Nhà thầu phải trả lại tối thiểu 30% khối lượng đạt được trên công trường.

hoangle1609
27-04-2012, 08:48 AM
Cám ơn bạn cmengenie nhiều. Công văn 16989/BTC-ĐT điều 4 đọc hơi bị khó hiểu và có thể hiểu theo nhiều ý được...

hoangle1609
27-04-2012, 09:00 AM
(Điều 4 Công văn cũng nói khá rõ. Ở đây hiểu đơn giản cho bạn là thế này: bạn phải đảm bảo Nhà thầu trả cho bạn (BQLDA/CĐT) ít nhất 30% khối lượng hoàn thành trên hiện trường. 30% ở chỗ này ý nói khối lượng được nghiệm thu của Nhà thầu đến thời điểm cuối năm phải ít nhất đạt 30% kế hoạch vốn năm đó (có thể tính cả vật tư chưa vào công trình).

Đơn giản hơn: đầu năm đồng ý cho ứng tối đa 30% kế hoạch cả năm. Cuối năm ông Nhà thầu phải trả lại tối thiểu 30% khối lượng đạt được trên công trường.)

Đầu năm cho ứng 30% kế hoạch cả năm 2012. Đến cuối năm nhà thầu phải trả lại tối thiểu 30% khối lượng kế hoạch cả năm 2012 thì có nghĩa là đến cuối năm 2012 phải thu hết ứng phần 30% kế hoạch vốn năm 2012.

nguyencongoanh
27-04-2012, 09:32 AM
Nhà thầu có bảo lãnh tạm ứng không thế bạn. Nếu họ có bảo lãnh tạm ứng thì không vấn đề gì chứ. Nhưng mà ở đây qui định là "tổng vốn tạm ứng cho các hợp đồng trong năm" chứ không phải tạm ứng cho một hợp đồng của 1 ông thầu đấy đâu nhé.

Tránh trường hợp tạm ứng rồi ông thầu mang tiền sang dự án khác dùng thì phiền lắm.

ksluong
02-05-2012, 10:52 AM
Ứng bao nhiêu cũng được. Quan trọng là nhà thầu có làm hay không và khối lượng thực tế có giống thiết kế không. Kẻo đi lùa nhau.

Nvquang118
21-12-2012, 06:02 AM
Cho mình hỏi 1 tình huống, các bạn cùng thảo luận nhé
Hiện tại, dự án mình đang được TP phân bổ theo kế hoạch là 40 tỷ (nguồn vay tạm ứng vốn tồn ngân KBNN). Dự kiến đợt này phân bổ 3 mục chính: Chi GPMB (QĐ phê duyệt đợt 1 là 24 tỷ), chi thanh toán các HĐ tư vấn đã thực hiện (dự kiến thanh toán ~2 tỷ) và tạm ứng HĐ thi công xây lắp (1 HĐ giá 52 tỷ, 1 HĐ giá 8 tỷ).
- Vậy theo quy định thì mình được phép tạm ứng cho nhà thầu xây dựng tối đa là bao nhiêu.
- Thời hạn được phép rút vốn tạm ứng (Với nguồn vốn này) là thời điểm nào. Năm nay ko dùng hết thì có được dùng cho sang năm 2013 ko
MOng các bạn thảo luận giúp tình huống này. Xin cảm ơn