PDA

View Full Version : Các loại cốt thép trong dầm và chức năng của từng loại?


lechan108
11-06-2012, 07:44 PM
Tình hình là e đang làm đồ án. e có 1 câu hỏi muốn hỏi các anh chị trong Diễn đàn.
- Các loại cốt thép trong dầm và chức năng của từng loại?
Trong dầm của em
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/11/J2OHq.png
Theo e nghĩ gồm có 3 loại cốt thép :
1. Thép cấu tạo : có nghĩa là e chọn 4 cây thép chay dọc dầm từ Phi 14->28, nhưng e cũng không biết chọn Phi nào và dựa vào cái gì?
2. Thép chịu lực : là những cây thép tăng cường tại các vị trí Gối và nhịp để đủ Hàm lượng tại các vị trí tương ứng.
3. Thép Cốt đai : để chịu lực cắt dựa vào biểu đồ lực cắt để bố trí (tiện thể e muốn hỏi thêm công thức tính khoảng cách giữa các cốt đại tại gối và nhịp , và có nhiều sách nói khác nhau )

Ngoài ra còn loại nào nữa không ạ? e Mong các Anh Chị trong Diễn Dàn giúp e. E xin cảm ơn.

tinhutech198
11-06-2012, 08:05 PM
Tình hình là e đang làm đồ án. e có 1 câu hỏi muốn hỏi các anh chị trong Diễn đàn.
- Các loại cốt thép trong dầm và chức năng của từng loại?
Trong dầm của em
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/11/J2OHq.png
Theo e nghĩ gồm có 3 loại cốt thép :
1. Thép cấu tạo : có nghĩa là e chọn 4 cây thép chay dọc dầm từ Phi 14->28, nhưng e cũng không biết chọn Phi nào và dựa vào cái gì?
2. Thép chịu lực : là những cây thép tăng cường tại các vị trí Gối và nhịp để đủ Hàm lượng tại các vị trí tương ứng.
3. Thép Cốt đai : để chịu lực cắt dựa vào biểu đồ lực cắt để bố trí (tiện thể e muốn hỏi thêm công thức tính khoảng cách giữa các cốt đại tại gối và nhịp , và có nhiều sách nói khác nhau )

Ngoài ra còn loại nào nữa không ạ? e Mong các Anh Chị trong Diễn Dàn giúp e. E xin cảm ơn.

Ngoài ra còn có Cốt giá,cốt treo.
Cái số 1 nên xem lại
Nhiều sách nói khác nhau là sách nào,nói khác nhau như thế nào.Dẫn chứng cụ thể

lechan108
11-06-2012, 08:31 PM
Ngoài ra còn có Cốt giá,cốt treo.
Cái số 1 nên xem lại
Nhiều sách nói khác nhau là sách nào,nói khác nhau như thế nào.Dẫn chứng cụ thể

Cốt Giá và Cốt Treo thì trong dầm e không có: vì trong dầm của e thiết thiện chỉ có 20x40 thôi.và vì không có dầm Phụ gác lên nên không có Cốt treo.
còn Thép Cấu tạo Phi 18->28 thì e dựa vào Sách Hướng Dẫn Đồ Án Mốn Học Bê Tông Cốt thép của Thầy Nguyễn Văn Hiệp. Còn việc dựa vào đâu để chọn 4 cây đó cho hợp lí thì e không biết? mong Anh chỉ giáo
Mong Anh tinhutech198 Chỉ dẫn cụ thể hơn giùm em

Còn câu 2 và 3 có gì sai xót không ạ? Xin Anh Chị Tư Vấn Giúp e.
em xin cảm ơn

tinhutech198
11-06-2012, 08:53 PM
Cốt Giá và Cốt Treo thì trong dầm e không có: vì trong dầm của e thiết thiện chỉ có 20x40 thôi.và vì không có dầm Phụ gác lên nên không có Cốt treo.
còn Thép Cấu tạo Phi 18->28 thì e dựa vào Sách Hướng Dẫn Đồ Án Mốn Học Bê Tông Cốt thép của Thầy Nguyễn Văn Hiệp. Còn việc dựa vào đâu để chọn 4 cây đó cho hợp lí thì e không biết? mong Anh chỉ giáo

Còn câu 2 và 3 có gì sai xót không ạ? Xin Anh Chị Tư Vấn Giúp e.
em xin cảm ơn

Ùm.Cốt giá thì khi dầm có chiều cao h >=700 mm
Cốt treo thì khi có lực tập trung từ dầm phụ truyền vào dầm chính

Còn cấu tạo mà bạn nói.
Thì khi tính toán dầm sẽ có 2 trường hợp đặt cốt thép
1.Trường hợp cốt đơn, khi chỉ có cốt thép As (theo tính toán) đặt trong vùng chịu kéo.
2.Trường hợp cốt kép, khi có cả cốt thép As đặt trong vùng chịu kéo cà A's đặt trong vùng chịu nén.

Như vậy đối với trường hợp 2 thì từ moment nhip gối tính ra.
Còn trường hợp 1 thì thằng cốt thép trong vùng nén sẽ đặt theo cấu tạo.
Tổng diện tích cốt cấu tạo lấy khoảng 0.1% - 0.2% diện tích của sườn dầm. (Sách thầy Ngô Thế Phong).

Tính khoảng cách cốt đai có thể tham khảo sách thầy Cống.
Nhưng trước khi tính phải kiểm tra xem bê tông có đủ khả năng chịu cắt chưa.Nếu thỏa thì bố trí theo cấu tạo,chưa thỏa thì phải tính

Ngoài ra còn có cốt xiên nữa.Phải kiểm tra xem dầm có bị phá hoại trên tiết diện nghiêng không.

lechan108
11-06-2012, 10:06 PM
Còn cấu tạo mà bạn nói.
Thì khi tính toán dầm sẽ có 2 trường hợp đặt cốt thép
1.Trường hợp cốt đơn, khi chỉ có cốt thép As (theo tính toán) đặt trong vùng chịu kéo.
2.Trường hợp cốt kép, khi có cả cốt thép As đặt trong vùng chịu kéo cà A's đặt trong vùng chịu nén.

Ngoài ra còn có cốt xiên nữa.Phải kiểm tra xem dầm có bị phá hoại trên tiết diện nghiêng không.

Nói chung là Ngu ý của e như thế này. Khi e chất toàn bộ các tải lên Khung (phẳng) sau đó e xuất Nội lực ra (Sap2000). Từ bảng Excel Nội lực ta có các giá trị M, Q , N , em lấy M để tính cốt thép cho Dầm, lúc này e "ném" các giá trị M tại các dầm vào 1 bảng Excel sau đó chọn thép, lúc đầu em "cố ý " chọn 4 cây chạy dọc dầm bằng nhau Vd :Phi 16,18 or 20 (Vậy lúc này 4 cây này gọi là : Thép Chịu lực bố trí théo Cấu tạo hay là Thép bố trí theo Cấu tạo) ạ ? sau khi chọn 4 cây dọc dầm xong , tại các vị trí Gối và Nhịp em xem thử hàm lượng cốt thép đã Đủ chưa. nếu chưa đủ thì em Tăng cường lúc này những cây thêm vào gọi là Cốt Chịu Lực.
Còn em dựa vào Q để bố trí cốt đai
=> Vậy có phải là trong dầm của em lúc này có 3 loại không ạ : Thép Cấu Tạo, Thép Chịu lực và Thép cốt đai không ạ.Hay chỉ có 2 loại và Thép Chịu Lực và Thép Cốt Đai. tất nhiên là ko kể đến cốt Giá, treo, xiên
Mong Anh chỉ giáo thêm

thanhnhaho
11-06-2012, 10:11 PM
Nói chung là Ngu ý của e như thế này. Khi e chất toàn bộ các tải lên Khung (phẳng) sau đó e xuất Nội lực ra (Sap2000). Từ bảng Excel Nội lực ta có các giá trị M, Q , N , em lấy M để tính cốt thép cho Dầm, lúc này e "ném" các giá trị M tại các dầm vào 1 bảng Excel sau đó chọn thép, lúc đầu em "cố ý " chọn 4 cây chạy dọc dầm bằng nhau Vd :Phi 16,18 or 20 (Vậy lúc này 4 cây này gọi là : Thép Chịu lực bố trí théo Cấu tạo hay là Thép bố trí theo Cấu tạo) ạ ? sau khi chọn 4 cây dọc dầm xong , tại các vị trí Gối và Nhịp em xem thử hàm lượng cốt thép đã Đủ chưa. nếu chưa đủ thì em Tăng cường lúc này những cây thêm vào gọi là Cốt Chịu Lực.
Còn em dựa vào Q để bố trí cốt đai
=> Vậy có phải là trong dầm của em lúc này có 3 loại không ạ : Thép Cấu Tạo, Thép Chịu lực và Thép cốt đai không ạ.Hay chỉ có 2 loại và Thép Chịu Lực và Thép Cốt Đai. tất nhiên là ko kể đến cốt Giá, treo, xiên
Mong Anh chỉ giáo thêm

Quả thật câu hỏi của bạn quá cơ bản...Bạn có lẽ nên bỏ chút thời gian đọc lại giáo trình bê tông cốt thép I bạn sẽ hiểu rõ hơn là hỏi mông lung thế này. Chẳng lẽ lại giở sách ra rồi chép lại cho bạn ở đây...Lời khuyên của mình là bạn nên đọc 1 lần (chỉ 1 lần thôi), rồi lên đây hỏi thì bạn sẽ hiểu hơn rất nhiều. Thân...:D:D:D

tinhutech198
12-06-2012, 12:34 AM
Nói chung là Ngu ý của e như thế này. Khi e chất toàn bộ các tải lên Khung (phẳng) sau đó e xuất Nội lực ra (Sap2000). Từ bảng Excel Nội lực ta có các giá trị M, Q , N , em lấy M để tính cốt thép cho Dầm, lúc này e "ném" các giá trị M tại các dầm vào 1 bảng Excel sau đó chọn thép, lúc đầu em "cố ý " chọn 4 cây chạy dọc dầm bằng nhau Vd :Phi 16,18 or 20 (Vậy lúc này 4 cây này gọi là : Thép Chịu lực bố trí théo Cấu tạo hay là Thép bố trí theo Cấu tạo) ạ ? sau khi chọn 4 cây dọc dầm xong , tại các vị trí Gối và Nhịp em xem thử hàm lượng cốt thép đã Đủ chưa. nếu chưa đủ thì em Tăng cường lúc này những cây thêm vào gọi là Cốt Chịu Lực.
Còn em dựa vào Q để bố trí cốt đai
=> Vậy có phải là trong dầm của em lúc này có 3 loại không ạ : Thép Cấu Tạo, Thép Chịu lực và Thép cốt đai không ạ.Hay chỉ có 2 loại và Thép Chịu Lực và Thép Cốt Đai. tất nhiên là ko kể đến cốt Giá, treo, xiên
Mong Anh chỉ giáo thêm

Gì mà cố ý với chả cái vô ý ở đây.
Túm lại là trong dầm lúc nào cũng phải có 4 cây thép chạy suốt.
Khi dầm của bạn có cả moment âm ở gối và moment dương ở nhịp ---> tính toán thép cho chúng.Rùi chọn thép,bố trí thép.Nhưng lưu ý là số cây thép tính ra phải bố trí sao cho lúc nào cũng có 4 cây ở 4 góc.
Nó vừa cấu tạo vừa chịu lực luôn.

tuancdcc
12-06-2012, 12:47 AM
Tình hình là e đang làm đồ án. e có 1 câu hỏi muốn hỏi các anh chị trong Diễn đàn.
- Các loại cốt thép trong dầm và chức năng của từng loại?
Trong dầm của em
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/11/J2OHq.png
Theo e nghĩ gồm có 3 loại cốt thép :
1. Thép cấu tạo : có nghĩa là e chọn 4 cây thép chay dọc dầm từ Phi 14->28, nhưng e cũng không biết chọn Phi nào và dựa vào cái gì?
2. Thép chịu lực : là những cây thép tăng cường tại các vị trí Gối và nhịp để đủ Hàm lượng tại các vị trí tương ứng.
3. Thép Cốt đai : để chịu lực cắt dựa vào biểu đồ lực cắt để bố trí (tiện thể e muốn hỏi thêm công thức tính khoảng cách giữa các cốt đại tại gối và nhịp , và có nhiều sách nói khác nhau )

Ngoài ra còn loại nào nữa không ạ? e Mong các Anh Chị trong Diễn Dàn giúp e. E xin cảm ơn.


Thôi xong :confused::confused::confused:

NGOC_IBST
12-06-2012, 12:51 AM
Thôi xong :confused::confused::confused:

Sao lại xong một cách chán nản thế. Đấy sẽ là người có năng khiếu lãnh đạo nhớn trong tương lai đấy.:D:D:D:D

tuancdcc
12-06-2012, 01:02 AM
Sao lại xong một cách chán nản thế. Đấy sẽ là người có năng khiếu lãnh đạo nhớn trong tương lai đấy.:D:D:D:D

Thầy đừng truyền cho tụi em cái tư tưởng đấy chứ, chẳng lẽ thầy muốn tụi em sau này cũng phải nói như thầy bgio sao :D:D:D

mr.traanf
12-06-2012, 08:54 AM
có cốt cứng nữa bạn ah!

lechan108
12-06-2012, 10:35 PM
Khổ thân cho e quá. e chỉ là 1 thằng học Trung cấp thôi, trình độ của em Ngu lắm, đâu xứng đáng để đặt ra những câu hỏi phù hợp với Smart của các anh , các chị trong Điễn đàn, nếu mà đã nói e như thế thì e chấp nhận Ngu thôi. cảm ơn anh chị đã giúp e

thanhnhaho
12-06-2012, 11:13 PM
Thực sự thì mọi người rất muốn giúp chú em. Nhưng trước khi hỏi cụ thể một vấn đề thì em cũng phải hiểu được bản chất của việc đặt thép trong dầm như thế nào chứ. Như vậy thì em mới hiểu được thế nào là thép chịu lực chính, thế nào là thép cấu tạo. Để hiểu một vấn đề cần phải học có hệ thống muốn hiểu được giáo trình bề tông cốt thép thì cũng phải có chút hiểu biết về sức bền vật liệu. Khi em đã đặt ra một câu hỏi như trên thì điều đó cho thấy em hoàn toàn không hiểu được tại sao lại phải đặt cốt thép...vì vậy trả lời thế nào thì em cũng sẽ thấy khó hiểu. Nếu em đang cầm đèn chạy trước ô tô thì không nên, làm đồ án sẽ hiểu ra ngay thôi...

thanhnhaho
12-06-2012, 11:23 PM
Các câu hỏi của em trong các giáo trình đều viết rất rõ rồi.
Khi cốt thép dầm dùng khung buộc, ở giữa nhịp chịu momen dương cốt dọc đặt ở dưới; vào gần gối có thể uốn bớt một số thanh từ dưới lên trên để chịu mômen âm. Số còn lại đem kéo dài vào gối không ít hơn 2 thanh. Đoạn kéo dài vào gối không bé hơn 15 lần đường kính cốt dọc. Trên gối, ngoài các thanh từ nhịp uốn lên thường còn phải đặt thêm các thanh thẳng...(trích giáo trình BTCT _ KS. Thái Đức Kiên)
http://nn7.upanh.com/b4.s26.d1/1bcbca77202824dcd2714ef2879b8ba3_46040687.999.jpg (http://www.upanh.com/999_upanh/v/3rh97jdc9qr.htm)

thanhnhaho
12-06-2012, 11:43 PM
Như vậy thép trên chịu mô men âm ở gối. Thép dưới chịu momen dương ở nhịp.
Thực tế không uốn cốt thép như trong giáo trình. Cột dọc chịu momen dương bố trí ở đáy dầm thường được kéo dài, neo vào nút khung. Chỉ trong trường hợp nhịp dầm lớn. và xác định rõ ràng về biểu đồ bao nội lực dầm mới cho phép cắt bớt cốt thép kéo vào gối.
Cột dọc chịu momen âm không được nối ở gối là vùng có momen lớn mà phải được neo chắc vào gối biên hoặc kéo dài qua gối nên cần chú ý phối hợp giữa các tiết diện kề nhau ở hai bên cột. Việc cắt cốt thép dọc chịu mômen âm ở gối (phía trên), căn cứ vào biểu đồ bao momen. Khi không có biểu đồ bao momen thì được phép cắt đến 1/4 dầm. Cốt thép tăng cường chỉ là cách gọi mà thôi...
http://nn5.upanh.com/b4.s29.d3/df11e5c0856baf639adb89164937378c_46041465.8888.jpg (http://www.upanh.com/8888_upanh/v/0rh97f3fbec.htm)
http://nn8.upanh.com/b4.s29.d4/3e1eab9feae12d097e9fd9fc182854f1_46041478.888888888.jpg (http://www.upanh.com/888888888_upanh/v/arh4ffdfexw.htm)

ksquynhon
20-10-2013, 04:22 PM
mọi người cho e hỏi xíu. dang làm đồ án BT1 ạ, chổ cốt thép ở gối í, kéo ra nhịp bao nhiêu la dọc ở đâu ạ. sao e tìm ko ra. cảm ơn đã quan tâm

10cdxd1a
20-10-2013, 05:42 PM
Tình hình là e đang làm đồ án. e có 1 câu hỏi muốn hỏi các anh chị trong Diễn đàn.
- Các loại cốt thép trong dầm và chức năng của từng loại?
Trong dầm của em
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/11/J2OHq.png
Theo e nghĩ gồm có 3 loại cốt thép :
1. Thép cấu tạo : có nghĩa là e chọn 4 cây thép chay dọc dầm từ Phi 14->28, nhưng e cũng không biết chọn Phi nào và dựa vào cái gì?
2. Thép chịu lực : là những cây thép tăng cường tại các vị trí Gối và nhịp để đủ Hàm lượng tại các vị trí tương ứng.
3. Thép Cốt đai : để chịu lực cắt dựa vào biểu đồ lực cắt để bố trí (tiện thể e muốn hỏi thêm công thức tính khoảng cách giữa các cốt đại tại gối và nhịp , và có nhiều sách nói khác nhau )

Ngoài ra còn loại nào nữa không ạ? e Mong các Anh Chị trong Diễn Dàn giúp e. E xin cảm ơn.

Làm đồ án tốt nghiệp không có người hướng dẫn & không được học bê tông cốt thép hả bạn.. bạn xem lại sách là có tất.
2 cái in đậm bạn khái niệm từ đâu vậy ?>

landau
20-10-2013, 05:43 PM
Tình hình là e đang làm đồ án. e có 1 câu hỏi muốn hỏi các anh chị trong Diễn đàn.
- Các loại cốt thép trong dầm và chức năng của từng loại?
Trong dầm của em
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/11/J2OHq.png
Theo e nghĩ gồm có 3 loại cốt thép :
1. Thép cấu tạo : có nghĩa là e chọn 4 cây thép chay dọc dầm từ Phi 14->28, nhưng e cũng không biết chọn Phi nào và dựa vào cái gì?
2. Thép chịu lực : là những cây thép tăng cường tại các vị trí Gối và nhịp để đủ Hàm lượng tại các vị trí tương ứng.
3. Thép Cốt đai : để chịu lực cắt dựa vào biểu đồ lực cắt để bố trí (tiện thể e muốn hỏi thêm công thức tính khoảng cách giữa các cốt đại tại gối và nhịp , và có nhiều sách nói khác nhau )

Ngoài ra còn loại nào nữa không ạ? e Mong các Anh Chị trong Diễn Dàn giúp e. E xin cảm ơn.
Bạn đọc thêm giáo trình lại đi. Đọc chậm thôi và làm ví dụ theo từng bước hướng dẫn để hiểu thêm. Cứ thế này ra trường là xong đấy.:D:D

10cdxd1a
20-10-2013, 05:45 PM
mọi người cho e hỏi xíu. dang làm đồ án BT1 ạ, chổ cốt thép ở gối í, kéo ra nhịp bao nhiêu la dọc ở đâu ạ. sao e tìm ko ra. cảm ơn đã quan tâm

CÓ trong sổ tay thực hành kết cấu nhé bạn.

phatsang85
04-12-2013, 07:01 PM
Tình hình là e đang làm đồ án. e có 1 câu hỏi muốn hỏi các anh chị trong Diễn đàn.
- Các loại cốt thép trong dầm và chức năng của từng loại?
Trong dầm của em
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/11/J2OHq.png
Theo e nghĩ gồm có 3 loại cốt thép :
1. Thép cấu tạo : có nghĩa là e chọn 4 cây thép chay dọc dầm từ Phi 14->28, nhưng e cũng không biết chọn Phi nào và dựa vào cái gì?
2. Thép chịu lực : là những cây thép tăng cường tại các vị trí Gối và nhịp để đủ Hàm lượng tại các vị trí tương ứng.
3. Thép Cốt đai : để chịu lực cắt dựa vào biểu đồ lực cắt để bố trí (tiện thể e muốn hỏi thêm công thức tính khoảng cách giữa các cốt đại tại gối và nhịp , và có nhiều sách nói khác nhau )

Ngoài ra còn loại nào nữa không ạ? e Mong các Anh Chị trong Diễn Dàn giúp e. E xin cảm ơn.
Còn 1 loại nửa bạn à! đối với dầm cao hơn 700mm thì phải có thép chóng phùng ở bụng chứ. thép này lấy theo cấu tọa thôi phi 10 - 12 là được

phatsang85
04-12-2013, 07:03 PM
Bạn nói thép 1 là cấu tạo là không đúng là thép chịu lực chứ.

tiendang139
04-12-2013, 07:09 PM
Còn 1 loại nửa bạn à! đối với dầm cao hơn 700mm thì phải có thép chóng phùng ở bụng chứ. thép này lấy theo cấu tọa thôi phi 10 - 12 là được

Thép "chống phùng" ấy nó có tên mà ông anh :D
Mà mấy cái bài này từ thời " xuân thu chiến quốc " rồi mà, chắc bạn này giờ đã TN rồi, ông anh bây giờ mới chỉ thì thằng em thấy nó hơi " quá muộn " mất rồi... :D

hanhieuvibro
04-12-2013, 10:04 PM
hè hè.em nó học trung cấp mà các bác cứ như là sinh viên đại học..khổ thân
còn 1 bạn nói cắt thép chịu momen âm 1/4 nhịp dầm tính từ mép thì cũng là kinh nghiệm truyền lại vậy thôi.chứ đúng ra như bọn mình ngày xưa dc thầy Cống hướng dẫn là phải vẽ biểu đồ bao mômen ra rồi dựa vào tỉ lệ hình học để cắt thép...