PDA

View Full Version : Thiết kế phí, chi phí thiết kế dự toán


phuho5nam
29-10-2006, 07:00 PM
Làm ơn cho mình hỏi ? thiết kế phí khi hợp đồng thiết kế công trình theo quyết định 11/2005 BXD thì thiết kế phí được thanh toán căn cứ trên tổng dự toán được phê duyêt của công trình. Vậy mà khi quyết toán công trình thì lại bị xuất toán tiền thiết kế phí do tổng giá trị xây lắp trước thuế khi quyết toán thấp hơn tổng giá trị xây lắp trước thuế được trong tổng dự toán được phê duyệt lúc đầu như vậy đúng hay sai?
Trong quyết định 11/2005 BXD chỉ có định mức thiết kế của công trình: thiết kế 2,3 bước hay lập báo cáo kinh tế kỹ thuât. vậy công trình nhỏ không lập báo cáo kinh tế kỹ thuật chỉ có bản vẽ thi công thì chi phí thiết kế dự toán lấy theo định mức nào? ở đâu?
Mong các anh chị giải thích giúp chân thành cảm ơn !

xntv_imc
14-11-2006, 08:37 PM
Làm gi có chuyện khi quyet toan giá trị xây lắp giảm thì giá trị thiết kế giảm theo. Giá trị thiết kế được nghiệm thu và thanh toán ngay sau khi hồ sơ thiết kế được duyêt. Vì vậy khi giá trị xây lắp giảm thì giá trị thiết kế cũng đã được thanh toán từ lâu rồi Hơn nữa, các hạng mục thiết kế vẫn đã được thực hiện xong rồi, việc giảm giá trị XL có thể do trong giai đoạn thi công bị gfỉam bớt hạng mụfc do một lý do khách quan nào đó chứ đâu phải lỗi do thiết kế.
Theo nghị định 16/2005/NĐCP và nghị định 112/2006/Nđ-CP của chính phủ thì làm gì có công trình nào ma chỉ có TK thi công. Công trình nhỏ nhất cũng phải có lập BCKTKT, trong BCKTKT đã bao gồm TK BVTC rồi.

phuho5nam
06-01-2007, 09:42 PM
Vâng,bạn nói đúng mình rất cảm ơn, Thiết kế phí thì đã được thanh toán dứt điển ngay khi BCKTKT được phê duyệt rồi, còn thiết kế thi công là mình hiểu sai, Mình rất cảm ơn, Thanks !

dzodzo
19-01-2007, 12:35 AM
Xin được bàn thêm một chút:
Giá trị thiết kế (dự toán xác định theo quy định của Nhà nước - hiện hành là QĐ11) được nghiệm thu và thanh toán theo như quy định trong hợp đồng tư vấn thiết kế ký giữa Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế (không vượt mức Nhà nước quy định). Thường thì các bác tư vấn thiết kế hay đưa ra điều khoản thời hạn thanh toán trong hợp đồng: thanh toán ngay sau khi hồ sơ thiết kế được duyệt, phù hợp thôi -> tiền trao cháo múc mà. Kể cả giá trị thiết kế được thanh toán từ lâu rồi nhưng nếu có sai phạm (chủ quan) vẫn xuất toán như thường (tư vấn thiết kế phải trả lại khoản tiền chênh lệch tăng). Nếu giá trị xây lắp giảm do một lý do khách quan nào đó chứ không phải lỗi do thiết kế thì tư vấn thiết kế đáng ra vẫn phải xem xét trách nhiệm vì họ được thuê để giúp Chủ đầu tư (người không biết, không làm được mới phải đi thuê) dự kiến, lường trước các tình huống có thể xảy ra khi thực hiện dự án (tư vấn giỏi). Tuy nhiên, thường thì giá trị XL giảm làm Chủ đầu tư có vốn dư để dùng vào việc khác - sướng quá, tâm lý thoải mái hơn thiếu vốn - sẽ chẳng truy cứu nữa (mà Nhà nước cũng chẳng quy định!?). Thường thì các bác tư vấn hay tính dự toán cao vống lên để tăng được chi phí thiết kế. Đúng ra Chủ đầu tư phải ghi trong hợp đồng trách nhiệm của tư vấn thiết kế khi tư vấn cho mình sai lệch quá nhiều -> phạt tiền chẳng hạn.

cauBTCT
20-01-2007, 04:47 PM
Xin được bàn thêm một chút:
Giá trị thiết kế (dự toán xác định theo quy định của Nhà nước - hiện hành là QĐ11) được nghiệm thu và thanh toán theo như quy định trong hợp đồng tư vấn thiết kế ký giữa Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế (không vượt mức Nhà nước quy định). Thường thì các bác tư vấn thiết kế hay đưa ra điều khoản thời hạn thanh toán trong hợp đồng: thanh toán ngay sau khi hồ sơ thiết kế được duyệt, phù hợp thôi -> tiền trao cháo múc mà. Kể cả giá trị thiết kế được thanh toán từ lâu rồi nhưng nếu có sai phạm (chủ quan) vẫn xuất toán như thường (tư vấn thiết kế phải trả lại khoản tiền chênh lệch tăng). Nếu giá trị xây lắp giảm do một lý do khách quan nào đó chứ không phải lỗi do thiết kế thì tư vấn thiết kế đáng ra vẫn phải xem xét trách nhiệm vì họ được thuê để giúp Chủ đầu tư (người không biết, không làm được mới phải đi thuê) dự kiến, lường trước các tình huống có thể xảy ra khi thực hiện dự án (tư vấn giỏi). Tuy nhiên, thường thì giá trị XL giảm làm Chủ đầu tư có vốn dư để dùng vào việc khác - sướng quá, tâm lý thoải mái hơn thiếu vốn - sẽ chẳng truy cứu nữa (mà Nhà nước cũng chẳng quy định!?). Thường thì các bác tư vấn hay tính dự toán cao vống lên để tăng được chi phí thiết kế. Đúng ra Chủ đầu tư phải ghi trong hợp đồng trách nhiệm của tư vấn thiết kế khi tư vấn cho mình sai lệch quá nhiều -> phạt tiền chẳng hạn.
Em hỏi khí không phải, bác làm cơ quan thẩm định phải không ạ?
bác nêu trường hợp giá trị thanh toán giảm so với thiết kế (mà k phải lỗi ở thiết kế) vẫn phải xem xét trách nhiệm của thiết kế thì nhà em k thể phục được. Tư vấn thiết kế có phải được thuê để cái gì cũng biết hết đâu, làm sao mà lường trước hết mọi thứ trong xây dựng, nhất là những cái lắt léo ở VN. bác nói thế có khác nào bác sĩ chữa cho bệnh nhân bị lang ben, hôm sau người đó chết vì cảm cúm cũng bắt đền bác sĩ. Chuyện thiết kế chi phí cao vống lên để hưởng nhiều tiền thiết kế là trường hợp rất cá biệt, còn phổ biến là dự toán (theo đơn giá nhà nước cái gì cũng thấp hơn thực tế) nhưng còn bị các bác thẩm định cắt tả tơi, nhiều trường hợp không thể đấu thầu được hoặc chỉ tằhng liều mới trúng thầu.
Em chỉ nói thực tế mình thấy, sai chỗ nào mong các bác chỉ giáo.