PDA

View Full Version : Thép thiếu bao nhiêu thì nằm trong phạm vi cho phép?


hungle_xx
28-01-2007, 10:09 PM
mình có xem tài liệu về dung sai của thép Quang Trung thì thấy đề cấp dung sai từ 4-5% về đơn trọng(chứ không phải đuong kinh) trong tiêu chuẩn TCVN6285-1997. Xin hỏi mọi người thông tin trên có đúng trong tiêu chuẩn trên không và ai có tiêu chuẩn trên gửi cho minh với ( email hungle_x@yahoo.com), cám ơn nhiều. Mình vào tcvn.com cũng không thấy.

Nguyen Tien Huu
24-04-2007, 07:35 PM
Bạn xem thép đó sản xúat thep tiêu chuẩn gì? nếu theo tiêu chuẩn Nhật thì chắc chắn thiếu 5% trọng lượng so với TCVN. Còn nằm trong phạm vi cho phép không thì cho kéo thép lấy kết quả cường độ bền / diện tích tiết diện thực mà quyết định , hoặc thử tích lại theo tiết diên thực.

co1972nguyen
25-04-2007, 08:58 AM
Các Bác cắt ra 1 đoặn gắn vào mỏ hàn điện (hàn hồ quang) xem nó có chảy ra không? nếu chảy thì đó là thép làm que hàn thì trọng lượng nhỏ hơn là đúng đấy nếu không chảy là thép.. thế thôi
Đột này VN nhập về thép que hàn thay cho thép xây dựng ấy mà.... ý tưởng rất hay cần phát huy

pinggo_ag
02-06-2007, 07:18 PM
Bạn nghiệm thu BTCT? Nếu nghiệm thu thép đổ bê tông có thể nghiệm thu theo điều 4.1.5b TCVN 4453-1997. giới hạn cho phép la 2% đường kính.

nguyency
03-06-2007, 06:21 PM
nhỏ hơn 3.5% lớn hơn 0.5% hàm lượng thép

dungquat2007
03-06-2007, 10:05 PM
Thí nghiệm thép trước khi đem sử dụng trong công trình dùng TCVN 6285-1997. Sai số cho phép như sau (về trọng lượng):
- Phi <=10: 8%
- 10 < Phi <=20: 5%
- Phi > 20: 4%
Còn theo TCVN 197-85 (mới nhất là 197-2002):sai số về đường kính như sau:
- Phi <= 10: 0.1 mm
- 10 < Phi <= 20: 0.2 mm
- Phi > 20: 0.25 mm
Các công trình lớn đều phải thí nghiệm kiểm sóat chặt chẽ các sai số trên.

pinggo_ag
08-06-2007, 07:48 PM
có file tc 197-2002 kỏ share cho toi voi:
danghoang_vi@yahoo.com
thnks!!!

hdtung
15-07-2007, 12:05 PM
Bạn nghiệm thu BTCT? Nếu nghiệm thu thép đổ bê tông có thể nghiệm thu theo điều 4.1.5b TCVN 4453-1997[/COLOR]. giới hạn cho phép la 2% đường kính.
- Không biết bạn có nhầm không : TCVN 4453:1995 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu, chứ không phải là TCVN 4453-1997.

hdtung
15-07-2007, 12:08 PM
có file tc 197-2002 kỏ share cho toi voi:
danghoang_vi@yahoo.com
thnks!!!
Bạn vào đây tìm thử có không nhé :http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/index.html

thangdcct
13-09-2007, 07:22 PM
Thí nghiệm thép trước khi đem sử dụng trong công trình dùng TCVN 6285-1997. Sai số cho phép như sau (về trọng lượng):
- Phi <=10: 8%
- 10 < Phi <=20: 5%
- Phi > 20: 4%
Còn theo TCVN 197-85 (mới nhất là 197-2002):sai số về đường kính như sau:
- Phi <= 10: 0.1 mm
- 10 < Phi <= 20: 0.2 mm
- Phi > 20: 0.25 mm
Các công trình lớn đều phải thí nghiệm kiểm sóat chặt chẽ các sai số trên.
Bạn có TC 197-2002 có thể Pots lên cho anh em xin