PDA

View Full Version : Tính độ võng dầm bêtông?


wuyen
11-12-2004, 07:55 AM
Xin chào :),

Tính độ võng của dầm bêtông (loại dầm giản đơn, simply supported beam) như thế nào? tôi muốn học hỏi và trao đổi về cách tính bằng lý thuyết dầm kết hợp với lý thuyết cơ học phá hủy, hoặc bằng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH).

Wuyen

reivietnam
13-12-2004, 09:46 AM
Thì anh tham khảo mấy quyển sách việt nam viết đầy , hay đọc quyển ACI 318 -2002 cũng có mà.

wuyen
14-12-2004, 07:09 AM
Thì anh tham khảo mấy quyển sách việt nam viết đầy , hay đọc quyển ACI 318 -2002 cũng có mà.

anh tìm đỏ mắt chả thấy quyển sách việtnam nào cả, chú em thử giới thiệu giúp anh 1 cuốn nhé.
anh sẽ tìm xem cuốn ACI318-2002. Nhưng ở đây anh đề cập về phương pháp tính lý thuyết bằng giải tích hoặc PPPTHH, tính độ võng dầm sau khi bêtông nứt, chứ không phải phương pháp thí nghiệm hay công thức dùng trong thiết kế. Có lẽ chú không hiêu câu hỏi anh.

wuyen

HNTuanJP
15-12-2004, 02:20 PM
Câu hỏi wuyen nếu liên quan đến trạng thái làm việc của cấu kiện BTCT sau nứt và sau cả chảy của thép chủ thì là cả một câu hỏi lớn mà không dễ gì giải thích bằng vài dòng ở đây.
Có 2 hướng tiếp cận vấn đề này.
Hướng thứ nhất là mô hình hóa cấu kiện bằng phần tử thanh. Phần tử này phải có tính chất ở giai đoạn phi tuyến vật liệu. Có thể dùng mô hình Moment-curvature để mô tả tính chất này. Dùng mô hình này có thể tìm được độ võng của dầm
hướng thứ 2 là hướng dùng các phần tử chẳng hạn "smear model" để mô tả dầm BTCT. rồi các mô hình để diễn tả tiếp xúc giữa cốt thép và bê tông để mô hình hóa cả cấu kiện. Theo hướng này đang có rất nhiều nghiên cứu, họ dựa trên fracture mechanics này khác để mô tả các sự làm việc của bê tông sau nứt. Với bài toán như dầm đơn giản thì hiện nay nhiều phần mềm PTHH cho cấu kiện BTCT có thể mô tả với độ chính xác cao cho bạn cả bức tranh về tiến triển các vết nứt, trạng thái chảy của thép vv...
HNTuanJP

wuyen
16-12-2004, 08:44 AM
Cảm ơn anh HNTuanJP đã hồi âm :)

Thực ra wuyen đã muốn hỏi về dầm bêtông không cốt thép, nhưng cũng sẵn sàng muốn trao đổi về dầm BTCT nếu có ai cùng quan tâm (trong thiết kế và thực tế mà nói tính độ võng dầm bêtông chắc không mấy người quan tâm hihi... ;) )

Đúng là hướng dùng "smeared ***** model" để mô tả bêtông và "plasticity model" cho cốt thép cho dầm BTCT là phổ biến. Nhưng chỉ có vẻ dễ dàng khi lượng cốt thép tương đối lớn.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi lượng cốt thép nhỏ hoặc không có cốt thép? không chắc kết quả của PPPTHH sẽ hội tụ dù lưới chia phần tử đã rất nhỏ hay chưa?
không biết có ai đã gặp trao đổi giúp.

wuyen

phu_ho
16-12-2004, 03:31 PM
Cảm ơn anh HNTuanJP đã hồi âm :)

Đúng là hướng dùng "smeared ***** model" để mô tả bêtông và "plasticity model" cho cốt thép cho dầm BTCT là phổ biến. Nhưng chỉ có vẻ dễ dàng khi lượng cốt thép tương đối lớn.

wuyen


Tôi không nghĩ là khi lượng cốt thép lớn thì sẽ dễ hơn đâu, vì khi lương cốt thép tăng thì tính không đồng nhất tăng và các giả thiết dựa trên một scale có thể không còn giá trị nữa :confused: Có phải thế không các bác nhỉ ?

wuyen
16-12-2004, 06:12 PM
Hello Phu_ho,

Vẫn giả sử là dùng phương pháp PTHH hay lý thuyết dầm và phân tích
dầm BTCT loại giản đơn như nói từ trước, tôi chưa thấy nhiều khó khăn khi lượng thép nhiều. Ở đây lượng thép nhiều ám chỉ một lượng đủ lớn hơn lượng thép tối thiểu để giả thiết là không xảy ra nứt và phá hủy cục bộ.

Tôi chưa hiểu vấn đề của Phu_ho, nhờ giải thích hoặc cho ví dụ được không?

Riêng về trường hợp lượng thép ít, dùng PTHH thì không chắc kết quả sẽ hội tụ dù lưới chia phần tử đã rất nhỏ hay chưa? còn dùng lý thuyết dầm thì :( ...

wuyen

haikcvncc
02-01-2005, 09:01 PM
Tôi cũng không hiểu bác wuyen khi tính võng đã kể đến từ biến của bê tông chưa. Nhưng như phuho nói. Nếu hàm lượng cốt thép lớn thì vật liệu sẽ không còn được coi là đồng chất nữa và như vậy mớ lý thuyết về tiết diện quy đổi không dùng được nữa rồi

wuyen
03-01-2005, 12:16 AM
Hi anh haikcvncc,

Tôi cũng không hiểu bác wuyen khi tính võng đã kể đến từ biến của bê tông chưa.
Nhưng như phuho nói. Nếu hàm lượng cốt thép lớn thì vật liệu sẽ không còn được coi là đồng chất nữa và như vậy mớ lý thuyết về tiết diện quy đổi không dùng được nữa rồi


Ở bước này xin hãy giả thiết là không xét đến từ biến và vật liệu là đồng nhất

Như wuyen đã mạo muội giới hạn phạm vi là tính bằng lý thuyết dầm kết hợp với lý thuyết cơ học phá hủy dùng phương pháp giải tích, hoặc bằng phương pháp phần tử hữu hạn (xem các email trước). Do vậy không hề dùng phương pháp tiết diện qui đổi, cái đó chắc chỉ áp dụng trong thiết kế để đơn giản và tính gần đúng mà thôi.

Dùng phương pháp giải tích (analytical method) chắc ít người dùng, nhưng phương pháp PTHH chắc là có rất nhiều.

Wuyen

syhoang
08-01-2005, 10:33 PM
Bác muốn tìm hiểu tườm tận thì bác phải tìm và dọc 2 quyển sách là : Cơ học kết cấu (Hệ tĩnh định) và Kết cấu bê tông cốt thép 1 và 2. ok mọi chuyện sẽ khác. khi đọc xong 2 quyển sách đó.

wuyen
09-01-2005, 11:05 PM
Bác muốn tìm hiểu tườm tận thì bác phải tìm và dọc 2 quyển sách là : Cơ học kết cấu (Hệ tĩnh định) và Kết cấu bê tông cốt thép 1 và 2. ok mọi chuyện sẽ khác. khi đọc xong 2 quyển sách đó.

to syhoang,

No, thankyou

wuyen

nguyenviettrung
10-01-2005, 01:35 PM
Hiện nay đã có những tổng kết bao gồm cả số liệu đo thực tế và tính toán của rất nhiều dầm cầu BTCT dự ứng lực trong nhiều năm quạ
Có anh Bùi xuân Học ở Viện KHCN GTVT đa làm Thạc sỹ về đề tài này khá kỹ lương. Anh nào quan tâm có thể liên lạc với anh Học hoặc với tôi để lấy file nội dung LA nạy Hy vọng tham khảo được gì chăng

Nguyễn viết Trung

wuyen
12-01-2005, 04:15 AM
Thua thay Trung,

Em cam on thay. Em se lien he khi can, luc do kinh nho thay giup.

Em chao thay,
wuyen

tal
18-01-2005, 09:39 PM
Hi wuyen,

t@l không dùng cơ học phá hủy nên không thảo luận được, tuy nhiên nhiên có dùng PTHH để tính BTCT nên có một số í kiến.

Ngoài lề một chút, theo như t@l biết, với kỹ sư, hiện tại có hai cách tính phổ biến là các tính theo moment quán tính tương đương (I) của ACI và cách dùng quan hệ moment-độvõng (moment-curvature) của FIB - Model Code 90 (được áp dụng trong EuroCode). Cả hai cách đều dùng các công thức có sẳn (và bảng tra) để tính, bởi thế, cả hai cách đều mang tính nữa thực nghiệm, nữa lý thuyết (semi-empirical).

Còn dùng PTHH, không biết Wuyen định mô hình trong 2D hay 3D và định dùng scale nào để mô hình.

Ở đây t@l giả sử là 3D, 'Full scale'.

Mô hình BTCT thường thì bao gồm 1. mô hình bê tông, 2. mô hình cốt thép và 3.mô hình sự làm việc giữa bê tông và cốt thép.

1. Bê tông, bởi vì bê tông làm việc khác nhau khi chịu nén và kéo, đặc biệt trong các cấu kiện, bê tông chịu kéo thường bị nứt nên nếu dùng các phần tử massive bình thường và khai báo E,v là không chính xác.

Bởi thế, trong các phần mềm thường có hẳn 1 phần tử dùng để mô hình bê tông như Solid65 trong Ansys, hoặc vật liệu Beton trong CASTEM2000. Các phần tử hay vật liệu này đều có các tham số phù hợp với bê tông.

Còn khi bêtong bị nứt, mô hình 'smeared *****' được dùng nhiều hơn là 'discrete *****'.

Hiện tại cơ học phá hủy đang là mode và được nghiên cứu nhiều, đặc biệt là áp dụng trong đá và bêtong. Wuyen thử liên lạc với thầy Nguyển Đăng Hưng, chủ nhiệm mô cơ học phá hủy của ĐH Liège (nhóm viết SAMCEF thì phải 版版版), chắc là có nhiều tài liệu hay.

2. Cốt thép, thường dùng các phần tử thanh như link8 trong ansys.

3. Làm việc giữa bê tông và cốt thép. Ý tưởng dùng bê tông với cốt thép là nhờ vào sự làm việc chung của hai vật liệu này. Trong các tiêu chuẩn tính toán, liên kết bêtong - cốt thép là hoàn hảo (perfect - giả thiết về tương thích biến dạng), tức là giữa bêtong và cốt thép không có sự chuyển vị (slip) !

Tuy nhiên, khi bị nứt, bê tông rỏ ràng là trượt lên trên cốt thép (bond slip). Tại vết nứt, bêtong không chịu tải, nhưng ở giữa hai vết nứt, bê tong vẫn tham gia làm việc với cốt thép (hiệu ứng tension stiffening) ! Tóm lại, ở đây lại xuất hiện bài toán "tiếp xúc" !.

Làm thế nào để tính đến điều này khi mô hình BTCT hiện vẫn được nhiều người quan tâm. Hiện tại nhiều người dùng phần tử tiếp xúc (contact element, link element) để mô hình như CONTA 174 trong ANSYS

Tóm lại, mô hình BTCT bằng PTHH là ở 'full scale' là khá phức tạp. Hiện t@l đang có cuốn "Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Structurest (http://www.pubs.asce.org/WWWdisplaybn.cgi?087262983X)" tập I và II, và cuốn
"Manual of numerical methods in concrete" (http://www.ttbooks.co.uk/bookshop_main.asp?ISBN=0727729462), nếu Wuyen quan tâm, vào xem mục lục, rồi thích bài nào t@l scan gữi cho !

t@l

wuyen
19-01-2005, 10:51 AM
Hi anh t@l,

Bác đã làm nóng topic lên lại rồi :)
Cảm ơn rất nhiều đã giới thiệu tên thầy Nguyễn Đăng Hưng và các tài liệu. Wuyen sẽ xem chỗ nào cần và sau đó nhờ bác giúp nhé.

Thêm nữa, cảm ơn bác đã đưa ra những giải thích tổng quát cho việc mô hình vật liệu và sự làm việc của bêtông và cốt thép bằng PPPTHH chắc chắn sẽ giúp nhiều người dễ theo dõi và tham gia nhỉ :)

Về phương pháp dùng lý thuyết tính độ võng dầm bêtông, wuyen có thử dùng lý thuyết dầm kết hợp với cơ học phá hủy, mà cụ thể là dùng đường cong stress-strain bât kỳ (có thể là loại bilinear curve như anh đề cập là FIB - Model Code 90) cho vật liệu bêtông và giả định là dầm xảy ra nứt và phá hủy cục bộ tại 1 vùng hẹp ở giữa dầm.

Đã có một số nghiên cứu về hướng giải quyết này để tính Moment-curvature và Load-deflection của dầm trong suốt quá trình chịu tải tăng dần đến khi phá hủy. Tuy nhiên, các kết quả chưa được “ngon” lắm vì gặp khó khăn ở việc xác định bề rộng vùng phá hủy cục bộ, và xác định độ võng (Load-deflection) vì lúc này độ cứng dầm (EI) không như nhau trên chiều dài dầm.

Wuyen cũng dựa vào hướng trên (nhưng khác nhiều ở cách tính độ võng trong đó có xét đến thay đổi của độ cứng dầm) để tính, kết quả Moment-curvature là đạt được chính xác, nhưng độ võng thì chưa kiểm soát được. Đương nhiên ở đây chỉ đề cập đến độ võng ở giai đoạn sau khi moment (hoặc tải trọng tác dụng) đã đạt đến giá trị maximum, chứ ở giai đoạn trước đó, độ võng tính được là chính xác.
Khi trong dầm có cốtthép, lượng cốtthép tăng từ nhỏ đến lớn, thì độ võng tính theo phương pháp trên càng tăng đến chính xác. (Khái niệm “chính xác” ở đây chỉ độ võng tính được không lệ thuộc vào đại lượng không biết, ví dụ như bề rộng vùng nứt, hay là độ giảm của độ cứng dầm tại vùng cục bộ).

Như trường hợp anh nêu về cách giả định I tương đương như ACI chắc sẽ dùng cho toàn dầm? và độ võng dầm sẽ tính theo công thức gần đúng, tức là kèm theo hệ số vào công thức tính độ võng theo lý thuyết dầm?. Nếu đúng vậy thì cách này gần đúng cho dầm BTCT vì khi có mặt cốt thép sẽ coi như xảy ra nứt phân phối trên diện rộng nên có thể giả định như vậy (đương nhiên cần giả thiết là lượng cốtthép đủ lớn).

Thực chất là wuyen đang làm research chủ yếu với FEA, chứ không phải là phương pháp trên. Nhưng vì khi evaluate mô hình vật liệu cho bêtông bằng FE gặp phải trường hợp kết quả bị phụ thuộc vào kích thước và loại phần tử (mesh dêpndency), mặc dù FE đã có cách khắc phục và tính gần đúng, nhưng wuyen cũng dùng thêm phương pháp trên để biết thêm vậy thôi.

Mô hình FE: wuyen dùng 3D model & theory nhưng áp dụng cho các bài toán plane stress mà thôi.
Xin quay lại vấn đề này chi tiết ở email sau hết giờ rồi :D

wuyen

tal
19-01-2005, 05:49 PM
Hi wuyen,

Vậy chắc wuyen đang làm về lý thuyết FEA, trong đó có dính đến tính toán bêtong xem như một ứng dụng nhỏ.

Còn t@l, thiên về ứng dụng hơn, dùng FE, cụ thể là các phần mềm có sẳn, để tính toán, không đi xa về FE.

t@l nói thế để thấy là hai giới hạn research khác nhau, cụ thể là giới hạn ứng dụng cho các công trình thực tế.

Hiện nay, phần lớn các công trình được thiết kế theo hai trạng thái giới hạn : Ultimate Limit State (ULS) và Serviceability Limit State (SLS). Theo ULS, thì ứng suất trong bêtong (chịu nén) và trong cốt thép (chịu kéo) không được phép lớn hơn giới hạn đàn hồi cả (nhỏ hơn bao nhiêu tùy theo chuẩn). Còn theo SLS, thì độ võng (deflection) và mở rộng vết nứt (***** width) đều có giới hạn cả.

Bởi thế, trong trường hợp t@l đang làm, cốt thép chỉ làm việc đến hết giới hạn đàn hồi, bê tông chỉ đến lúc biến dạng đạt 0.2%. Tức là khi dầm làm việc đàn hồi, bắt đầu nứt và đến lúc nứt ổn định (stage I va II trong Model Code). t@l giới hạn hai trạng thái ứng suất đấy, rồi tính độ võng tương ứng, so sánh lại với tiêu chuẩn cho phép !

Còn wuyen, chắc là xét luôn đến các trạng thái về sau như cốt thép bị chảy (steel yielding), rồi hình thành khớp dẻo, rồi phá hoại cục bộ... tính đến khi dầm bị phá hủy (gảy) luôn (hoặc cốt thép đứt). Giai đoạn này thuộc lĩnh vực nghiên cứu khác, khó hơn và phức tạp hơn, t@l không làm đến nên không thể thảo luận.

Trên thực tế, theo t@l, các trạng thái đó chắc là chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm hay là các mô hình trên máy tính. Chứ ngoài đời, có ai dám để công trình của mình bị nứt đến cả cm, bị võng đến vài cm (với đầm 3 mét và chịu tải đến 'gãy' thì cũng phải nứt và võng đến thế wuyen nhỉ ??? :confused: ) mà không chịu sữa chửa hay là đập đi :D

Ah, t@l không hiểu ở chổ (mesh dependency) ? hiển nhiên là với vấn đề nào cũng thế, nếu dung FE thì kết quả phải phụ thuộc vào loại phần tử và kích thước được chọn chứ ! về cơ bản, nếu kích thước phần tử càng nhỏ thì kết quả càng chính xác ! Không biết wuyen dùng phần tử nào cho bêtong và kích thước thay đổi như thế nào nhỉ ?

Theo kinh nghiệm, với bê tông, nếu dùng kích thước phần tử bằng với kích thước lớn nhất (Dmax) của đá (dùng co bê tông đó) thì kết quả mô hình chính xác nhất so với kết quả thí nghiệm (kinh nghiệm thôi, không phải đúng cho mọi trường hợp :D )

Vậy nhé, nếu wuyen muốn thảo luận cách tính của Model Code hay ACI, phá hoại cục bộ, độ cứng thay đổi theo chiều dại dầm, các giai đoạn làm việc của dầm, mô hình cho từng giai đoạn, chắc phải có công thức, tài liệu và mô hình cụ thể thôi, nói với nhau trên diễn đàn thế này làm sao hết được.

t@l

wuyen
20-01-2005, 06:23 PM
Hi anh t@l,

Vậy chắc wuyen đang làm về lý thuyết FEA, trong đó có dính đến tính toán bêtong xem như một ứng dụng nhỏ.
Còn t@l, thiên về ứng dụng hơn, dùng FE, cụ thể là các phần mềm có sẳn, để tính toán, không đi xa về FE

wuyen cũng làm phần nhiều về ứng dụng thôi. Chính xác là test 3D concrete models cho kết cấu BT và BTCT cho nhiều cách đặt lực khác nhau: monotonic và cyclic loading sau đó dùng cho artificial earthquakes.
Ở đây xin trở lại một chút vấn đề về bác hỏi ở email trước về liên quan đến mô hình cho bêtong và cốt thép:

Mô hình bêtong wuyen đang dùng là loại smeared ***** model, dùng kết hợp lý thuyết plasticity - damage - contact và có xét đến thermodynamics. Ngoài các mô tả phổ biến cho bêtong, mô hình còn có khả năng mô tả (sorry, đoạn này xin viết bằng English): loss of tensile strength with compressive crushing, aggregate interlock on partially and fully formed *****s, ***** opening and closing with both shear and ***** surface movements. Do đó sẽ có khả năng dùng cho các loại đặt lực đề cập ở trên.
Dù sao đây vẫn là lý thuyết, do đó mình vẫn còn phải test dài dài :D

Mô hình cốt thép thì dùng plasticity theory with linear hardening


Trên thực tế, theo t@l, các trạng thái đó chắc là chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm hay là các mô hình trên máy tính. Chứ ngoài đời, có ai dám để công trình của mình bị nứt đến cả cm, bị võng đến vài cm (với đầm 3 mét và chịu tải đến 'gãy' thì cũng phải nứt và võng đến thế wuyen nhỉ ??? ) mà không chịu sữa chửa hay là đập đi :D

:) wuyen cũng có đề cập giống vậy ở emails trước, hiện giờ mình cũng không dám nghĩ xa hơn ngoằi cái research bé tẹo nhưng lại có quá nhiều assumptions của mình :D

Ah, t@l không hiểu ở chổ (mesh dependency) ? hiển nhiên là với vấn đề nào cũng thế, nếu dung FE thì kết quả phải phụ thuộc vào loại phần tử và kích thước được chọn chứ ! về cơ bản, nếu kích thước phần tử càng nhỏ thì kết quả càng chính xác ! Không biết wuyen dùng phần tử nào cho bêtong và kích thước thay đổi như thế nào nhỉ ?

Về nguyên lý của standard FE, thì khi kích thước phần tử càng nhỏ thì kết quả của FE sẽ hội tụ (converge) đến 1 kết quả giống nhau. Mesh dependency là hiện tượng trái ngược với cách đó. Nếu bác dùng FE như thông thường cho 1 loại vật liệu mà quan hệ ứng suất-biến dạng tại 1 gauss point có dạng softening - tức là ứng suất giảm về zero sau khi đạt giá trị maximum (bêtong thường được giả định loại này) - thì bác sẽ gặp chú mesh dêpndency này :D

Theo kinh nghiệm, với bê tông, nếu dùng kích thước phần tử bằng với kích thước lớn nhất (Dmax) của đá (dùng co bê tông đó) thì kết quả mô hình chính xác nhất so với kết quả thí nghiệm (kinh nghiệm thôi, không phải đúng cho mọi trường hợp )


Cái này chắc nói theo cách dùng non-local model (Bazant, Pijaudier-Cabot, Jirasek). Ở đó vùng bị phá hủy cục bộ được biểu thị thông qua non-local radius (R) và có thể liên quan đến Dmax (có nghiên cứu nói khoảng ~3Dmax thì phải). Do đó, kích thước phần tử phải nằm trong vùng này.
Nhưng với cách dùng model không theo non-local model, thì kích thước phần tử chọn khá thoải mái không liên quan gì đến Dmax. Tuy nhiên cần đảm bảo năng lượng mất đi trong phần tử là như nhau (concrete model của mình giới thiệu ở trên là theo cách này).

Nếu ai quan tâm sâu về non-local damage model, wuyen có thể giới thiệu 1 người bạn đang làm về vấn đề này ở Oxford University.

Vậy nhé, nếu wuyen muốn thảo luận cách tính của Model Code hay ACI, phá hoại cục bộ, độ cứng thay đổi theo chiều dại dầm, các giai đoạn làm việc của dầm, mô hình cho từng giai đoạn, chắc phải có công thức, tài liệu và mô hình cụ thể thôi, nói với nhau trên diễn đàn thế này làm sao hết được.


My pleasure, sẽ đi đêm riêng với anh t@l hé ;)

wuyen

Champs
20-01-2005, 07:09 PM
Chào các bác,
NGhe mấy bác làm research nói chuyện về damage mechanics vui quá. Mấy bác có ebook về món này không cho em xin. Có khi sau này em cũng cần đến.
Thanh trước.
P.S: hai cái quyển sách mà bác tal nói bác có thể gửi cho em được không ạ?

tal
20-01-2005, 10:27 PM
Hi wuyen,

t@l không biết là cái "model of concrete behaviour" đó là wuyen đang phát triển hay là đang test nhĩ ! Nếu là đang phát triển thì t@l xin bái phục ! Bởi vì làm về behaviour luôn luôn rất phức tạp, đòi hỏi phải nắm vững toán, cơ, vật liệu, lập trình... t@l chịu thôi ! :D

Hiện tại t@l chỉ dùng các mô hình có sẵn cho bêtong như elastoplastic (Drucker-Prager), thỉnh thoảng có endomagement của Mazars. Chấm hết. Hoàn toàn không thắc mắc tại sạo nó lại thế.

À, có một chút ở "aggregate interlock" của bêtong với thép, như mình nói trên, mục đích là làm sao kể được sự trượt của bê tông lên trên cốt thép khi BTCT bị nứt khi mô hình, mà thằng "aggregate interlock" lại đóng vai trò chính trong liên kết bêtong - cốtthep.

Nôm na nó thế này, bình thường mô hình bê tông cốt thép là :

Bê tông : cốt thép

Bây giời thành :

Bê tông : liên kết (bond) : cốt thép

t@l chỉ thêm liên kết vô giữa, tham số chính của cái liên kết này là quan hệ ứng suất liên kết - trượt tương đối (bt - ct) (bond stress - bond slip relationship).

Không biết wuyen có kể đến quan hệ bond-slip trong khi tính toán không nhưng thep t@l, nó rất quan trọng trọng trong BTCT ví dụ như nó quyết định sự phân bố các vết nứt, mở rộng các vết nứt nên rất ảnh hưởng đến độ vỏng tính toán được, đặc biệt khi chịu tải động.

Vậy thôi, hướng đề tài của wuyen khác mình, scale cũng khác nữa (wueyn hơi microscale nhĩ), mình nặng về structural hơn ! Hôm nào rảnh rổi wuyen gửi cho mình vài tìa liệu về damage đi, đặ biệt có quyển gì Jirasek viết chung với Bazant í (nếu có), mình thích nhưng đắt quá mua hổng nổi !

cheer ( đi đêm nhé wuyen :cool: )

t@l

wuyen
22-01-2005, 08:17 AM
t@l không biết là cái "model of concrete behaviour" đó là wuyen đang phát triển hay là đang test nhĩ ! Nếu là đang phát triển thì t@l xin bái phục ! Bởi vì làm về behaviour luôn luôn rất phức tạp, đòi hỏi phải nắm vững toán, cơ, vật liệu, lập trình... t@l chịu thôi !


hihi câu hỏi của bác dễ trả lời quá mà…nếu wuyen mà viết model ấy thì bác có bái phục nhiều nhiều lần thì cũng rất vui vẻ nhận ngay! như ở email trên mình cũng nói rồi, công việc của mình là test model và ứng dụng thôi. Đây là model mới ra lò của một ông thầy, nhưng mô tả rất nhiều các ứng xử của bêtông trong 1 model. Thực tế là ông thầy này đã bắt đầu phát triển 3D model này từ 15năm trước (đề tài PhD), tiếp tục nghiên cứu sau đó 10năm (1999) mới phát triển lên mô hình mới dưa trên “frame work” hiện đại để có thể từ đó thêm vào tất cả các mô tả ứng xử của bêtông. Và tiếp theo đó cứ khoảng trong vòng 1 năm ông thầy lại thêm vào 1 yếu tố mới để thành model này. Nếu tính theo cách đó ra không biết model này đáng giá gấp bao nhiêu cái luận án PhD nữa…thêm vào đó hiện nay ông thầy đang có vài PhD và post-doc cùng chỉ để test và dùng model này cho các loại kết cấu khác nhau. Mình thì cũng chỉ là một người đang học cách làm nghiên cứu mà thôi…ngộ hổng dám nhận chíu xíu nào trong đó cả :D

Không biết wuyen có kể đến quan hệ bond-slip trong khi tính toán không nhưng thep t@l, nó rất quan trọng trọng trong BTCT ví dụ như nó quyết định sự phân bố các vết nứt, mở rộng các vết nứt nên rất ảnh hưởng đến độ vỏng tính toán được, đặc biệt khi chịu tải động.


chắc chắn là bác đúng rồi! mình thì giới hạn lại không kể đến bond-slip giữa bêtong và cốtthép. Nhưng có một số kết quả numerical test của mình - khi so sánh với kết quả thí nghiệm - đã chỉ ra điều đó. Tuy nhiên ở các ví dụ mình chọn, sự khác này cũng không lớn lắm, và cũng không phải là mục tiêu chính của mình, nên chấp nhận được.

Vậy thôi, hướng đề tài của wuyen khác mình, scale cũng khác nữa (wueyn hơi microscale nhĩ), mình nặng về structural hơn ! Hôm nào rảnh rổi wuyen gửi cho mình vài tìa liệu về damage đi, đặ biệt có quyển gì Jirasek viết chung với Bazant í (nếu có), mình thích nhưng đắt quá mua hổng nổi !


ok mình có quyển đó, bác xem contents và báo phần cần, sẽ scan hoặc chụp và gửi bác. Cách tốt nhất là bác search theo title quyển sách đó, sau đó download các chương đang available trên mạng. Các phần còn lại, bác cần phần nào, wuyen sẽ gửi.

cheers,
wuyen

HNTuanJP
22-01-2005, 11:48 AM
Cái topic này ban đầu tưởng ít người quan tâm vậy mà có mấy tuần bận rộn quay lại no đã khác hẳn, như vậy là cũng nhiều cao thủ về lĩnh vực này quá. Thực ra trước kia vì câu hỏi của wuyen chỉ gói nhỏ trong chuyện cái dầm nay cái đề tài này đã đi đến bàn luận rất căn bản mà có thể tổng kết bằng câu hỏi
1. Mô hình Moment-curvature và mô hình FEM cho RC cái nào hơn?
Tôi cho rằng đây là cả một chalenge và có nhiều ý kiến trái ngược nhau về tính ứng dụng. Một số người cho rằng không cần phải mổ sẻ đến tận những mesh li ti (thậm chí cả khi nếu mô hình hóa cả đến level "nguyên tử" là khả thi:D ) bởi vì Moment-curvature model đã thỏa mãn tính ứng dụng thực tế của nó. Cá nhân tôi thì hào hứng với FEM hơn vì thấy nó có nhiều tương lai cho mảng RC này. Qua thực tế thì thấy thế mạnh và yếu của 2 hướng mô hình hóa là thế này
Moment-curvature model:
Đơn giản dễ implement hơn hẳn và có độ chính xác thỏa mãn nhu cầu cho thiết kế.
Mô hình này có yếu điểm sau: Không chắc chắn được trạng thái ứng suất của bê tông (chẳng hạn do không nắm được hiệu quả "bó"(confine) của thép đai một cách chính xác). Hầu hết phải thông qua thí nghiệm nén đúng tâm để tìm quan hệ sigma-epsilon nhưng thí nghiệm nén này không mô tả chính xác được trạng thái ứng suất khi nén uốn và phụ thuộc quá nhiều yếu tố như hàm lượng thép đai và thép chủ, cường độ vật liệu vv..nói tóm lại là độ chính xác khi mô hình hóa quan hệ ứng suất-biến dạng có sai số. Sau đó là chuyện bond slip như anh em đã nói mô hình hóa hiện tượng này không khó nhưng độ chính xác cũng là vấn đề.
FEM model (chẳng hạn smeared ***** model): Cái này elegant hơn là rõ rồi. Sự khác nhau của nó với mô hình trên giống như bác sỹ tây y thì mổ bụng ra để chữa còn bác sỹ đông y thì bắt mạch cho thuốc thôi.
Ở Nhật có Maekawa K. đi sâu về lĩnh vực này ông ý đã cho ra cuốn Nonlinear Mechanics of Reinforced Concrete. Chắc anh em cũng biết đến Chen. rồi Bazant tên tuổi không thể thiếu được trong vụ này.
Tuy nhiên tôi cho rằng cũng còn nhiều khó khăn trước khi hướng này có ứng dụng hoàn hảo nó cũng vấp phải đủ thứ đặc biệt là chuyện interaction của vật liệu.
Vừa rồi tôi có làm một bài toán so sánh. Simulate biến dạng của cái cột bằng cả hai phương pháp. Tôi làm cái M-curvature còn cậu người nhật làm FEM thì thấy cái thô sơ của tôi vẫn gần với thí nghiệm hơn. Cũng có thể do anh chàng Nhật chưa biết refine cái mô hình của mình.
Hình dưới là kết quả thực nghiệm (Load-displacement histeresis) và kết quả giải tích (Load-displacement skeleton curve) của một cái cột mà đã có lần tôi post lên đây khi nói về plastic hinge. Riêng đối với việc dùng M-curvature lại sinh thêm chuyên có tính đến P-delta effect không ở hình dưới có cả hay trường hợp tính đến và không tính đến. Thực nghiệm nằm giữa hai trường hợp này. Các bạn có thể thấy tại yield load dipslacement của thực nghiệm lớn hơn giải tích đó chính là do bond slip mà tôi đã không kể đến khi tính toắn
HNTuanJP

wuyen
22-01-2005, 08:51 PM
Cám ơn bác HNTuanJP

1. Mô hình Moment-curvature và mô hình FEM cho RC cái nào hơn?

ở email này bác mới đưa ra vấn đề số 1., như vậy chắc còn nữa :) lúc nào bác giúp post lên luôn nhé

FEM model (chẳng hạn smeared ***** model): Cái này elegant hơn là rõ rồi. Sự khác nhau của nó với mô hình trên giống như bác sỹ tây y thì mổ bụng ra để chữa còn bác sỹ đông y thì bắt mạch cho thuốc thôi.

haha bác đưa ví dụ sinh động và hay thiệt!
nhưng không biết có cần phải thêm là "bác sỹ đông y thì bắt mạch cho thuốc thôi, nhưng chỉ có thể bắt mạch trên một số con bệnh có đặc điểm là gầy quá, hay là béo quá nào đó thôi" có đúng không hả bác?
wuyen nói vậy vì không biết Moment-curvature model có thể áp dụng cho loại geometry và boundary conditions của kết cấu như thế nào.

Simulate biến dạng của cái cột bằng cả hai phương pháp. Hình dưới là kết quả thực nghiệm (Load-displacement histeresis) và kết quả giải tích (Load-displacement skeleton curve) của một cái cột mà đã có lần tôi post lên đây khi nói về plastic hinge.

bác phân tích cột chịu axial load không hay có cả lực khác nữa vậy? đấy là cột BTCT a? bác đã post column này ở topic nào, nhờ bác giúp cho đường link để wuyen xem thêm với. Hình vẽ không rõ lắm nhỉ, nhưng p-delta effect thì thật là rõ. Bác dùng mô hình p-delta effect của Macrae à?

cheers
wuyen

Thuatdv
24-01-2005, 11:38 AM
Wuyen đang nghiên cứu về vấn đề dầm BT đơn giản không cốt thép à? Nghe có vẻ lý thuyết quá nhỉ vì thực tế thường thì ít nhiều cũng có tí cốt thép? Liệu hướng nghiên cứu của Wuyen và ông GS có mở rộng được cho kết cấu dầm hay cột (có lực dọc lớn) mà có hàm lượng thép đai ít... không, tức là dầm hay cột sẽ bị phá hoại cắt trước khi thép chính (theo phương dọc) đạt đến trạng thái chảy dẻo? Vấn đề này nói chung khá phức tạp và vẫn cần phải nghiên cứu thêm nhiều nữa! Trong trường hợp khi tiết diện mặt cắt lớn mà lại không bố trí thép cross ties hay bố trí chúng không hợp lý để đảm bảo điều kiện confinement cho BT thì hình dạng vùng biến dạng cắt dưới tác dụng của cyclic loading sẽ có xu hướng 3D chứ không phải đơn giản giống 2D như vẫn hay giả thiết! Cái này hơi khó hình dung? Vấn đề n/c này hiện nay anh đang tạm dừng, nhưng hy vọng sắp tới sẽ có thời gian để tiếp tục làm thêm!

như ở email trên mình cũng nói rồi, công việc của mình là test model và ứng dụng thôi. Đây là model mới ra lò của một ông thầy, nhưng mô tả rất nhiều các ứng xử của bêtông trong 1 model. Thực tế là ông thầy này đã bắt đầu phát triển 3D model này từ 15năm trước (đề tài PhD), tiếp tục nghiên cứu sau đó 10năm (1999) mới phát triển lên mô hình mới dưa trên “frame work” hiện đại để có thể từ đó thêm vào tất cả các mô tả ứng xử của bêtông. Và tiếp theo đó cứ khoảng trong vòng 1 năm ông thầy lại thêm vào 1 yếu tố mới để thành model này. Nếu tính theo cách đó ra không biết model này đáng giá gấp bao nhiêu cái luận án PhD nữa…thêm vào đó hiện nay ông thầy đang có vài PhD và post-doc cùng chỉ để test và dùng model này cho các loại kết cấu khác nhau. Mình thì cũng chỉ là một người đang học cách làm nghiên cứu mà thôi…ngộ hổng dám nhận chíu xíu nào trong đó cả :D

Wuyen có thể cho biết tên của ông GS và giới thiệu một số bài báo của Wuyen và ông Thầy đó có được không?

tal
24-01-2005, 05:53 PM
Các bác làm việc căng quá nhĩ, thứ 7 chủ nhật mà vẫn suy nghĩ post bài lên forum.:eek:

Bác Tuấn ơi, cái dầm nó còn chưa xong, bác lại kéo thêm cái cột vào, rồi cả Confined Concrete, P-delta... Cứ tiếp tục thế này không biết cái dầm của wuyen nó về đâu :confused:

Nhân tiện, bác Tuấn chỉ cho em cách kể đến bond-slip trong cách tính moment-curvature với ah.

wuyen nói vậy vì không biết Moment-curvature model có thể áp dụng cho loại geometry và boundary conditions của kết cấu như thế nào.


Không hiểu rỏ lắm ý wuyen lắm nhưng trên nguyên tắc, nếu vẽ được biểu đồ moment cho kết cấu thì dùng moment-curvature tính được độ võng mà :confused:! Có moment, tính curvature cho từng tiết diện, dùng tích phân hoặc Navier-Bresse thì có được độ võng ? (Ở đây không tính đến độ chính xác so với thí nghiệm)

Ở đây cũng có nhiều người làm về FEA trong RC quá nhĩ, hy vọng hồi nào các bác hợp lại, viết một cái raport be bé kiểu như sổ tay í về cách dùng FEA cho RC. t@l nghĩ là rất hữu ích cho sinh viên hay kỹ sư khi dùng các phần mềm để tính kết cấu, chứ dùng phần mềm nhiều, công trình bằng BTCT cũng nhiều, nhưng cứ dùng như cái 'hộp đen' í, thiết nghĩ cũng lãng phí nhĩ ?

Vài lời đầu tuần :D chúc các bác một tuần làm việc hiệu quả.
t@l

HNTuanJP
24-01-2005, 08:20 PM
Ông Thuật ơi: Ông nói đến cái biến dạng cắt 3D khiếp thế tôi cũng muốn biết cái đó lắm thí nghiệm thế nào để biết nó nhỉ, hình dung cũng đã khó rồi. Mà nói đến cắt là ngán có lẽ phải học thêm về cắt mất ông cho một "trưởng" về vụ này đi:D
To Tal: Ý Wuyen về điều kiện biên rất đơn giản thực ra có cái mà chỉ FEM mới làm được ví như cái dầm của ông có hunch(không biết dùng đúng từ không) dạng curve hay các cấu kiện có hình dáng sinh ra ứng suất tập trung. Nếu chỉ nghĩ đến dầm cột thì mới như tal nói là có Moment thì có biến dạng. Còn bond-slip thì đem mô hình hóa quan hệ lực rút-masat-chiều dài rút sau đó mô hình hóa cái này ở sát nút thép bị rút như một lo xo để tính thêm ảnh hưởng của lượng này. Họ nói có bond slip nhưng thấy mấy ai tính ảnh hưởng đó đâu có lẽ vì khó làm đúng được cái này. Tôi cũng không ưa cái này lắm không biết so với ảnh hưởng của cắt cái nào nhiều hơn.
to Wuyen: Cái cột là BTCT(bê tông nhẹ) chịu nén uốn dưới tác động của tải trọng lặp. trước kia có post rồi hình như vào mục vách viếc gì đó đây này http://www.ketcau.com/showthread.php?t=48&page=3&pp=10

P.S
Tôi thấy có thể có thành viên của ketcau.com đọc các thảo luận ở đề tài này thấy không liền mạch và chẳng liên quan gì.Để tiện cho các bạn theo dõi ,nhất là những người chưa làm việc với phi tuyến của BTCT xin giải thích ngắn gọn như sau:
Các thảo luận ở đây đang xoay quanh các cấu kiện hàng ngày các bạn làm việc rất binh thường bao gồm cả dầm cột...
Thảo luận bàn về phương pháp tính toán lực và biến dạng của dầm mà chủ yếu là mô hình hóa thế nào để tính toắn được cấu kiện từ khi nó có phản ứng tuyến tính cho đến khi bị phá hoại. Khác với những tính toắn truyền thống coi cấu kiện là tuyến tính ở đây nó được xem là phi tuyến(có lẽ vì chưa nắm được nội dung thảo luận này nên có bạn đã khuyên wuyen đọc cơ lý thuyết và KCBTCT). Và như các bạn thấy mọi người đang bàn 2 phương pháp
Moment-curvature: thực chất là mô hình thanh như frame element mà mọi người vẫn dùng chỉ khác là nó mô tả được cấu kiện ngay cả sau khi bị nứt, thép chủ bị chảy cho đến lúc phá hủy
FEM : ở đây cũng giống như FEM truyền thống có điều phần tử được mô tả "chuyên dụng" cho bê tông cốt thép. Ý tưởng này tiến hành thế nào cũng đang được bàn, thực tế nghiên cứu về lĩnh vực này cũng rất nhiều. Và một lần nữa nó không đơn thuần cho môi trường liên tục mà mô tả vật liệu ngay cả khi môi trường đã bị gián đoặn (do nứt chẳng hạn)
HNTuanJP

tal
24-01-2005, 09:31 PM
Hi bác Tuấn,

Ý Wuyen về điều kiện biên rất đơn giản thực ra có cái mà chỉ FEM mới làm được ví như cái dầm của ông có hunch(không biết dùng đúng từ không) dạng curve hay các cấu kiện có hình dáng sinh ra ứng suất tập trung

Hic hic, ở đây đang nói dầm mừ, các bác ôm nhiều thứ vào quá !

Còn bond-slip thì đem mô hình hóa quan hệ lực rút-masat-chiều dài rút sau đó mô hình hóa cái này ở sát nút thép bị rút như một lo xo để tính thêm ảnh hưởng của lượng này. Họ nói có bond slip nhưng thấy mấy ai tính ảnh hưởng đó đâu có lẽ vì khó làm đúng được cái này. Tôi cũng không ưa cái này lắm không biết so với ảnh hưởng của cắt cái nào nhiều hơn.

Đoạn này em khó hiểu quá ! Ý em hỏi (ở bài trên) là bác làm thế nào để kể bond-slip trong cách tính với Moment-curvature cơ ! Tại vì em tìm mãi chẳng thấy có tài liệu này, trong Model Code thì chỉ thêm vào hệ số beta = 0.8 hoặc 0.5 để kể đến chất lượng của bề mắt tiếp xúc thép - bê tông thôi.

Còn ở trên, hình như bác nói trong phần tử hữu hạn thì phải :confused: Nếu bác dùng link element (2 lò xo để nối bêtong - thép) thì hình như D. Ngo và Scordelis dùng lâu lắm rồi thỉ phải. Tuy nhiên, bond-slip nó không được tuyến tính cho lắm nên người ta mới phát triển thêm nhiều dạng quan hệ khác như Coulomb joint, Eligehausen joint... đấy chứ !

Họ nói có bond slip nhưng thấy mấy ai tính ảnh hưởng đó đâu có lẽ vì khó làm đúng được cái này. Tôi cũng không ưa cái này lắm không biết so với ảnh hưởng của cắt cái nào nhiều hơn.

Cái này thì em cũng chịu, mà em cũng không biết bác muốn so sánh ảnh hưởng của bond và shear lên cái gì cơ ? Shear thì phần lớn do cốt đai chịu, còn bond thì lại do cốt chính (giới hạn trong dầm :D), bởi thế theo em nếu tính độ võng (như đề topic) thì bond ảnh hưởng đến nhiều hơn :confused:

Ngoài lề một một chút, thực tế mọi người khi tính BTCT vẫn dùng đến bond đấy chứ ! ví dụ tính chiều dài neo, chiều dài nối cốt thép. Mà không neo, không nối thì làm sao có BTCT được ạh :D

t@l.

HNTuanJP
24-01-2005, 09:49 PM
to Tal: Có lẽ mình trả lời với cái nghĩ trong đầu mình thôi nên mới khó hiểu.
Ảnh hưởng shear hay bond slip mình nói đến độ võng.Dùng M-fai model thì hai cái ảnh hưởng đó bị bỏ qua (mà thực tế thiết kế kháng chấn cho cầu họ bỏ qua). Bond thì đúng là ảnh hưởng hơn nhưng khi thiết kế neo tốt thì không biết sự kiện diễn ra thế nào (ở đây mình chỉ bàn đến bond slip ở nút ne thôi)
Tất nhiên chuyện Bond cho neo là phải tính đến rồi...hiển nhiên như ban ngày
Ừ mà bond-slip dính đến cái chỗ neo đó đấy vì mình cứ nghĩ trong đầu cái thí nghiệm của mình nên nói không "cơ bản" chuyện đó. Thế này nhé đầu tiên là mô hình hóa cái slip quan hệ với ứng suất ở thép chủ này nọ..sau đó là muốn tìm xem thép chủ thực tế bị "rút" ra khỏi nút neo bao nhiêu. Phần rút đó sẽ sinh ra "xoay" làm tăng độ võng cái lò xo xoay phi tuyến đó là ở thanh dùng M-fai. Cách này thô sơ và mình cho không chính xác.
Tôi thấy Tal siêu cái vụ này thế ông ở đâu thế?
Thân
HNTuanJP

phu_ho
25-01-2005, 01:23 PM
Vừa rồi tôi có làm một bài toán so sánh. Simulate biến dạng của cái cột bằng cả hai phương pháp. Tôi làm cái M-curvature còn cậu người nhật làm FEM thì thấy cái thô sơ của tôi vẫn gần với thí nghiệm hơn. Cũng có thể do anh chàng Nhật chưa biết refine cái mô hình của mình.
Hình dưới là kết quả thực nghiệm (Load-displacement histeresis) và kết quả giải tích (Load-displacement skeleton curve) của một cái cột mà đã có lần tôi post lên đây khi nói về plastic hinge.
Bác Tuấn ơi thế số liệu để bác lám cai M-curvature cho ví dụ này thì bác lấy từ thí nghiệm nào thế? Em hỏi thế vì nếu bác simulate lại đúng cái thí nghiệm ấy thì anh bạn Nhật làm sao mà so bì với bác được :)

HNTuanJP
25-01-2005, 02:06 PM
To wuyen

Thằng Nhật nó có cái thí nghiệm rất giống với mình nó làm về tương tác uốn-xoắn (interaction curves) trong đó có thí nghiệm cả uốn thuần túy như mình. Kích thước cấu kiện của nó giống hệt hay nói cách khác mình với nó simulate một test column.
Cái thí nghiệm mình làm liên quan đến seismic peromance of RC column using artificial lightweight aggregate concrete
Thân
HNTuanJP

wuyen
26-01-2005, 07:17 AM
To: bác Thuật,

Wuyen có thể cho biết tên của ông GS và giới thiệu một số bài báo của Wuyen và ông Thầy đó có được không?

Đã gửi cho bác đường link đến bài báo về model của ông thầy đó. Đồng thời cũng kèm 2 conference papers của wuyen có liên quan đến dùng models cũ và mới.

Wuyen đang nghiên cứu về vấn đề dầm BT đơn giản không cốt thép à? Nghe có vẻ lý thuyết quá nhỉ vì thực tế thường thì ít nhiều cũng có tí cốt thép?

Đúng rồi bác à, nhưng cũng chỉ xung quanh việc test và dùng concrete models thôi. Trong đó, với các models này, wuyen test cho cả kết cấu BT và BTCT để dùng cho kết cấu trụ BTCT dưới tải trọng động đất (đụng món của bác và bác HNTuanJP, Phu_ho... thì phải ;) )

Liệu hướng nghiên cứu của Wuyen và ông GS có mở rộng được cho kết cấu dầm hay cột (có lực dọc lớn) mà có hàm lượng thép đai ít... không, tức là dầm hay cột sẽ bị phá hoại cắt trước khi thép chính (theo phương dọc) đạt đến trạng thái chảy dẻo?

Mô hình concrete model wuyen đang dùng đã có mô tả shear cho concrete bác à. Để mô tả vết nứt nghiêng tương ứng với một số vị trí xoay của trục ứng suất chính, mô hình áp dụng hướng 'mô hình vết nứt không vuông góc' (non-orthogonal *****ing model - de Borst & Nauta[1]). Thực tế là wuyen đã dùng concrete model này cho các kết cấu dầm không có cốt đai để chứng minh model có khả năng mô tả shear failure. Thí nghiệm của Bresler and Scordelis [2] là như trường hợp anh nói "dầm bị phá hoại cắt trước khi thép chính (theo phương dọc) đạt đến trạng thái chảy dẻo". Wuyen đã dùng model này và cho kết quả như thế.
Đây là một trong những thông số cần test, là quan trọng với model và với mục tiêu research của mình, nên wuyen không chọn các kết cấu có cốt đai. Trong trường hợp không thể tránh khỏi, như cột BTCT, thì chọn cột có cốt đai thưa và khi modelling thì bỏ qua cốt đai (dù rằng có thể thêm vào rất dễ dàng)

Riêng đối với trường hợp cột có lực dọc lớn, nếu không kể đến buckling của cốt thép thì chắc có thể coi là BT bị crushing (không biết có thể dịch "crushing" là "bị nén vỡ" và "buckling" là "bị nén cong" được không?). Nếu vậy thì concrete model cũng có khả năng mô tả crushing effects.

Riêng về trường hợp mô hình cốt thép đai chịu kéo và BT chịu cắt (nếu có) trong trường hợp buckling này thì wuyen cũng chưa thử bao giờ, nhưng chắc sẽ nằm ở buckling của cốt thép.
Không biết đây có phải là câu hỏi của anh Thuật ở trên?

[1] de Borst, R., and Nauta, P., 1985. Non-orthogonal *****s in a smeared finite element model. Engineering and Computations Vol. 2, 35-46.
[2] Bresler, B., and Scordelis, A.C., 1963. Shear strength of reinforced concrete beams. Journal of the American Concrete Institute January, Vol. 60, No. 4, 51-72.


To: bác T@l

Không hiểu rỏ lắm ý wuyen lắm nhưng trên nguyên tắc, nếu vẽ được biểu đồ moment cho kết cấu thì dùng moment-curvature tính được độ võng mà ! Có moment, tính curvature cho từng tiết diện, dùng tích phân hoặc Navier-Bresse thì có được độ võng ? (Ở đây không tính đến độ chính xác so với thí nghiệm)

Cái này bác HNTuanJP đã trả lời thay wuyen rồi (thankyou), chắc mải bàn luận nên chạy ra khỏi dầm như t@l đang nghĩ. Tuy nhiên, cho dù là dầm thì như wuyen đề cập ở lần post trước: moment-curvature có thể tính chính xác, chứ độ võng -nếu tính cho cả giai đoạn dầm đã nứt- thì chắc cần xem xét trước khi "tính tích phân" như t@l đề cập vì lúc này độ cứng trên chiều dài dầm đã thay đổi.


To: bác HNTuanJP,

Cái thí nghiệm mình làm liên quan đến seismic peromance of RC column using artificial lightweight aggregate concrete

Thế bác đã/đang dùng moment-curvature model để phân tích à? kết quả của bác chắc là tuyệt vì bác fit các thông số của model với kết quả thí nghiệm? (như Phu_ho nói)... :D joking
wuyen đoán phương pháp này cho kết quả và nhất là cho phép phán đoán và phân tích ứng xử nhanh chóng hơn rất nhiều so với dùng FE constitutive model. Chưa nói gì đến các thông số khác, dùng FE model cho kết cấu dưới seismic loading toàn failed toàn failed to converge ở vài chục nhát đầu tiên, thế mới đau!
Xin quay lại sau để hỏi bác về xét đến các ảnh hưởng như pinching, strength degradation, Bauschinger effects trong hysteresis model nhé :) .


Cheers
wuyen

tal
26-01-2005, 03:47 PM
Hi wuyen,

Cái này bác HNTuanJP đã trả lời thay wuyen rồi (thankyou), chắc mải bàn luận nên chạy ra khỏi dầm như t@l đang nghĩ. Tuy nhiên, cho dù là dầm thì như wuyen đề cập ở lần post trước: moment-curvature có thể tính chính xác, chứ độ võng -nếu tính cho cả giai đoạn dầm đã nứt- thì chắc cần xem xét trước khi "tính tích phân" như t@l đề cập vì lúc này độ cứng trên chiều dài dầm đã thay đổi.

Dùng moment-curvature vẫn tính được cho đoạn dầm đã nứt đấy chứ ! ở đây curvature được tính cho từng mặt cắt (mặt cắt tại vết nứt, mặt cắt làm việc đàn hồi (stage I) và mặt cắt ở bên cạnh vết nứt (chịu ảnh hưởng của vết nứt). Độ cứng EI (stiffeness) như wuyen nói phụ thuộc và trạng thái làm việc của các mặt cắt nên thay đổi la đương nhiên.

Sau khi tính cho từng curvature cho từng mặt cắt rồi có thể tích phân hoặc đơn giản hơn là dùng Navier-Bress để tính độ võng.

Minh họa đây, ở đây t@l tính độ võng cho cái dầm bị ăn mòn cốt thép nên tiết diện cốt thép thay đổi theo mặt cắt, bond cũng thay đổi, tiết diện bê tông cũng thay đổi (do bị nứt "dọc dầm" do thép bị ăn mòn), khi chịu tải lại thêm nứt do tải (nứt ngang). t@l tính curvature tại các mặt cắt đặ trưng, sau đó dùng công thức Navier-bress để tính lại độ võng !

Á wuyen, t@l cũng tò mò muốn biết thêm một tẹo cái wuyen làm, wuyen gữi cho mình cái conference papers được không

Ở đây nhiều bác làm về động đất thế, hình như đang mode thì phải, ở chổ em cũng có nhiều người làm về động đất lắm, cho kết cấu mixte gì gì đó thì phải.

best regard
t@l

Thuatdv
26-01-2005, 04:59 PM
Thực tế là wuyen đã dùng concrete model này cho các kết cấu dầm không có cốt đai để chứng minh model có khả năng mô tả shear failure. Thí nghiệm của Bresler and Scordelis [2] là như trường hợp anh nói "dầm bị phá hoại cắt trước khi thép chính (theo phương dọc) đạt đến trạng thái chảy dẻo". Wuyen đã dùng model này và cho kết quả như thế.

Many thanks Wuyen nhé. Anh chưa kịp đọc nhưng chắc là một mô hình khá hữu hiệu! Nhân tiện hỏi Wuyen thêm nhé. Thí nghiệm của Bresler and Scordelis là cho dầm có cốt đai? Anh nghĩ Wuyen làm mô hình tính toán cho trường hợp dầm không cốt đai thì chỉ có thể kết luận được cho riêng trường hợp đó thôi! Anh không rõ những thông số trong mô hình của Wuyen như thế nào. Nhưng chắc thực tế nhiều thí nghiệm đã chứng tỏ rằng cơ học phá hoại cũng như khả năng chịu lực của kết cấu phụ thuộc đáng kể bởi hàm lượng và cách bố trí thép đai. Ngoài ra nó cũng phụ thuộc vào cả kích thước và hình dáng của thép chủ (longitudinal bars), do ảnh hưởng của bond slip....

Đây là một trong những thông số cần test, là quan trọng với model và với mục tiêu research của mình, nên wuyen không chọn các kết cấu có cốt đai. Trong trường hợp không thể tránh khỏi, như cột BTCT, thì chọn cột có cốt đai thưa và khi modelling thì bỏ qua cốt đai (dù rằng có thể thêm vào rất dễ dàng)
Riêng đối với trường hợp cột có lực dọc lớn, nếu không kể đến buckling của cốt thép thì chắc có thể coi là BT bị crushing (không biết có thể dịch "crushing" là "bị nén vỡ" và "buckling" là "bị nén cong" được không?). Nếu vậy thì concrete model cũng có khả năng mô tả crushing effects.

Cái này hơi khó hiểu! Có khi phải đọc bài báo của Wuyen cái đã!

wuyen
26-01-2005, 05:06 PM
To: T@l,

Hấp dẫn quá, mình bị cuốn theo rồi :D


Dùng moment-curvature vẫn tính được cho đoạn dầm đã nứt đấy chứ ! ở đây curvature được tính cho từng mặt cắt (mặt cắt tại vết nứt, mặt cắt làm việc đàn hồi (stage I) và mặt cắt ở bên cạnh vết nứt (chịu ảnh hưởng của vết nứt). Độ cứng EI (stiffeness) như wuyen nói phụ thuộc và trạng thái làm việc của các mặt cắt nên thay đổi la đương nhiên.

T@l bắt đầu từ moment-curvature model giả thiết lấy từ CODE để tính à hay là cách khác? mình thì bắt đầu từ giả thiết đường cong stress-strain cho vật liệu concrete để tính ra moment, curvature và độ võng.

Sau khi tính cho từng curvature cho từng mặt cắt rồi có thể tích phân hoặc đơn giản hơn là dùng Navier-Bress để tính độ võng.

Về tính độ võng wuyen hiểu ý T@l rồi, wuyen cũng dùng tích phân hoặc moment-area method để tính, nhưng biểu diễn curvature diagram của wuyen đơn giản hơn nhiều (đang nói cho dầm BT): tương tự như của bác nhưng chỉ giống đoạn từ 0 đến 0.75m, tức là chỉ có 2 đoạn thôi.

Minh họa đây, ở đây t@l tính độ võng cho cái dầm bị ăn mòn cốt thép nên tiết diện cốt thép thay đổi theo mặt cắt, bond cũng thay đổi, tiết diện bê tông cũng thay đổi (do bị nứt "dọc dầm" do thép bị ăn mòn), khi chịu tải lại thêm nứt do tải (nứt ngang). t@l tính curvature tại các mặt cắt đặ trưng, sau đó dùng công thức Navier-bress để tính lại độ võng !

Cái T@l làm hay quá, bác làm cho dầm nứt sẵn (notched beam) hay không nứt sẵn (un-notched beam)? Bernoulli hay Timoshenko beams? bác dùng 3D à? sorry vì hỏi bác nhiều nhé, wuyen sẽ email riêng với bác.

Chỗ hình vẽ, phần curvature diagram, wuyen không hiểu tại sao trong trường hợp này có deflection và ***** height nhưng ***** width = zero?

Nhờ T@l có bài viết nào về vấn đề này thì gửi cho wuyen với nhé. Thanking you in advance.

cheers
wuyen

Thuatdv
26-01-2005, 05:20 PM
Ông Thuật ơi: Ông nói đến cái biến dạng cắt 3D khiếp thế tôi cũng muốn biết cái đó lắm thí nghiệm thế nào để biết nó nhỉ, hình dung cũng đã khó rồi. Mà nói đến cắt là ngán có lẽ phải học thêm về cắt mất ông cho một "trưởng" về vụ này đi:D

Bác Tuấn ơi. Đúng là để làm thí nghiệm cái món này thì phải học thêm vụ cắt xén và cả vụ nhiếp ảnh nữa đấy! Cách làm đại khái như thế này: Sau khi thí nghiệm xong sẽ tiến hành cắt mẫu thành nhiều mảnh, rồi tiếp đó dùng chất liệu đặc biệt (?) và kỹ thuật nhiếp ảnh để chụp bề rộng của các vết nứt bên trong của cấu kiện!

PS: Trông bác Tuấn vẫn còn trai tráng quá!! Đã có dịp ngắm bác cách đây khoảng 10 năm, nhưng bây giờ nếu nhìn ảnh chắc là không thể nhận ra được!!!

tal
26-01-2005, 08:18 PM
Hi wuyen,


T@l bắt đầu từ moment-curvature model giả thiết lấy từ CODE để tính à hay là cách khác? mình thì bắt đầu từ giả thiết đường cong stress-strain cho vật liệu concrete để tính ra moment, curvature và độ võng.


t@l không dùng moment-curvature của CODE mà tính lại phụ thuộc vào stress-strain khác nhau của bê tông. t@l dùng Newton-raphson (và cả substitution method) giải phương trình cân bằng moment để tìm curvature.


Về tính độ võng wuyen hiểu ý T@l rồi, wuyen cũng dùng tích phân hoặc moment-area method để tính, nhưng biểu diễn curvature diagram của wuyen đơn giản hơn nhiều (đang nói cho dầm BT): tương tự như của bác nhưng chỉ giống đoạn từ 0 đến 0.75m, tức là chỉ có 2 đoạn thôi.


Nếu của wuyen có 2 đoạn thì một đoạn là không nứt, đoạn còn lại chắc là curvature trung bình của đoạn dầm bị nứt :confused:. Trong trường hợp của t@l, t@l tính lại luôn curvature ngay tại vết nứt và lân cận luôn nên cái curvature nó mới lồi lỏm thế ! :D


Cái T@l làm hay quá, bác làm cho dầm nứt sẵn (notched beam) hay không nứt sẵn (un-notched beam)? Bernoulli hay Timoshenko beams? bác dùng 3D à? sorry vì hỏi bác nhiều nhé, wuyen sẽ email riêng với bác.


Cảm ơn wuyen đã động viên, lần đâu tiên có người bảo cài mình làm hay nên cũng thấy vui vui :D. Thực ra t@l cũng chỉ đua đòi (theo bạn bè) làm một cái research bé bé thôi, t@l chỉ tính cho dầm Bernouilli, nhưng tại vì mấy cái dầm của t@l nó được sản xuất 40 năm rồi, đem phơi ngoài biển í, bây giờ đem vào thí nghiệm nên nó bị nứt hết rồi !

Hiện mình đang dùng 2 cách tính, 1 là phương pháp analytics (moment-curvature) nhưng sữa đổi nhiều và có kể đến bond-slip trong tính toán (cho phù hộp với côthep bị ăn mòn). 2 là dùng FEM, cũng có kể đến bond-slip nhưng vẫn chưa xong và kết quả cũng hơn lộn xộn (đang chán!) :D


Chỗ hình vẽ, phần curvature diagram, wuyen không hiểu tại sao trong trường hợp này có deflection và ***** height nhưng ***** width = zero?


wuyen tinh mắt thật, đúng chổ đáy là độ mở rộng vết nứt tối đa (khoảng 0.65 x 2 mm)


Nhờ T@l có bài viết nào về vấn đề này thì gửi cho wuyen với nhé. Thanking you in advance.


t@l gữi wuyen 2 bài, một về solution analytics, 1 về FEA !

1. Flexural deformability of reinforced concrete beams, Fantilli, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 124, N°9, page 1041-1049

2. Structural Assessment of Corroded Reinforced Concrete Beams: Modeling Guidelines, Corronelli, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 130, N°8, page 1041-1049, page 1214-1224

t@l

wuyen
28-01-2005, 08:21 AM
To: T@l,

Nếu của wuyen có 2 đoạn thì một đoạn là không nứt, đoạn còn lại chắc là curvature trung bình của đoạn dầm bị nứt . Trong trường hợp của t@l, t@l tính lại luôn curvature ngay tại vết nứt và lân cận luôn nên cái curvature nó mới lồi lỏm thế !

wuyen không hiểu làm thế nào T@l có thể tính "curvature ngay tại vết nứt và lân cận" thế :confused:
như wuyen thì tính curvature tại mặt cắt vết nứt và curvature tại mặt cắt ngoài cùng của vùng nứt (giả thiết là từ mặt cắt này trở ra ngoài, vật liệu đàn hồi tuyến tính). Còn curvature của các mặt cắt nằm trong đoạn giữa 2 mặt cắt này thì wuyen chưa biết cách nào hay hơn là nội suy tuyến tính từ 2 giá trị này. Kết quả chắc không sai nhiều vì vùng nứt cục bộ rất hẹp ;)

t@l gữi wuyen 2 bài, một về solution analytics, 1 về FEA !


cảm ơn bác nhiều nhé. Mình sẽ xem

To: anh Thuật,

Nhân tiện hỏi Wuyen thêm nhé. Thí nghiệm của Bresler and Scordelis là cho dầm có cốt đai?

Trong series thí nghiệm này có bao gồm cả dầm không có cốt đai và dầm có cốt đai bác à. wuyen chỉ làm cho loại không có cốt đai.

Anh nghĩ Wuyen làm mô hình tính toán cho trường hợp dầm không cốt đai thì chỉ có thể kết luận được cho riêng trường hợp đó thôi! Anh không rõ những thông số trong mô hình của Wuyen như thế nào. Nhưng chắc thực tế nhiều thí nghiệm đã chứng tỏ rằng cơ học phá hoại cũng như khả năng chịu lực của kết cấu phụ thuộc đáng kể bởi hàm lượng và cách bố trí thép đai. Ngoài ra nó cũng phụ thuộc vào cả kích thước và hình dáng của thép chủ (longitudinal bars), do ảnh hưởng của bond slip....

wuyen rất đồng ý với bác :D đúng là nếu còn hăng say và có money để làm thì sau này còn nhiều thứ để làm bác nhỉ


cheers
wuyen

tal
28-01-2005, 11:18 PM
Hi wuyen,

To: T@l,
wuyen không hiểu làm thế nào T@l có thể tính "curvature ngay tại vết nứt và lân cận" thế :confused:
như wuyen thì tính curvature tại mặt cắt vết nứt và curvature tại mặt cắt ngoài cùng của vùng nứt (giả thiết là từ mặt cắt này trở ra ngoài, vật liệu đàn hồi tuyến tính). Còn curvature của các mặt cắt nằm trong đoạn giữa 2 mặt cắt này thì wuyen chưa biết cách nào hay hơn là nội suy tuyến tính từ 2 giá trị này. Kết quả chắc không sai nhiều vì vùng nứt cục bộ rất hẹp ;)


Mình tính tương tự như là cách tính của Fantilli ! cơ bản là phân phối ứng suất tại những măt cắt loại này như hình minh hoạ dưới. Ở đây mọi người đều cố gắng tính "đúng nhất có thể được" nên mới mỗ xẽ ra nào là nứt, rồi bond-slip... Còn nếu tính gần đúng thì theo t@l chỉ cần dùng cách tính như trong code là được rôi :D, làm chi tiết gì nữa cho mệt.

Thực ra khoảng cách từ vết nứt đến mặt cắt đàn hồi tuyến tính và khoảng cách giữa hai vết nứt cũng xa lắm đấy chứ (trung bình cũng phải 20cm - tùy theo chất lượng của bond). wuyen xem thử trong thí nghiêm của Scordelis, có bao nhiêu vết nứt tổng cộng và khoảng cách là bao nhiêu :confused:

Với lại nếu nội suy tuyến tính thì không tính được curvature cho đoạn giữa 2 vết nứt (ví dụ nếu moment bằng nhau trên đoạn này, curvature ở hai vết nứt sẽ bằng nhau, vậy làm sao nội suy curvature tại những mặt cắt ở giữa 2 vết nứt được, thực tế là curvature sẽ giảm dần từ hai đầu vết nứt và đạt minimum ở giữa)

Thêm một chi tiết nữa, mặt cắt nứt và vùng tuyến tính ngoài ảnh hưởng của vết nứt chỉ tồn tại ở hai đầu dầm thôi ! còn trong đoạn bị nứt thì chẳng còn mặt cắt nào là tuyến tính nữa cả ! t@l lấy ví dụ thí nghiệm 4 điểm cho dầm nhé (2 gối và đặt 2 lực) giả sử đoạn 'pure flexion' ở giữa bị nứt, thì dầm làm việc sẽ như :

gối---tuyến tính------Nứt ---Nứt ---....---Nứt-----tuyến tính---gối

Vậy đó, nếu wuyen muốn nội suy thì chỉ được đoạn 'gối --tuyến tính ---Nứt ' ở hai đầu, còn đoạn 'Nứt---Nứt --..--Nứt---Nứt' thì làm sao nội suy trong khi phần lớn độ võng lại là do đoạn này

Trong series thí nghiệm này có bao gồm cả dầm không có cốt đai và dầm có cốt đai bác à. wuyen chỉ làm cho loại không có cốt đai.


wuyen gữi cho mình cái thí nghiệm này với, mình đang cần các kết quả thí nghiệm để test model ! (mình không có bài báo 15 trong tham khảo của wuyen, chỉ có bài scordelis viết chung với D. Ngo). Thanking you in advance !

cheers

t@l.

shadok
29-01-2005, 01:50 AM
Hi wuyen,
Tuyệt quá, model analytical cho bê tông wuyen dùng mô tả được nhiều cách ứng xử của bê tông dưới tác dụng của tải trọng thế cơ à. À cho mình hỏi, trong model đó, wuyen dùng cách gì để xét đến unilateral effect (có phải cũng dùng chia phần âm và phần dương khong?), thêm nữa model xử lý như thế nào khi trộn giữa damage và plastic?
Nếu có thể wuyen gửi cho mình bài báo liên quan được không? :)
@tal: Hình như tal làm nhiều về bond cho concrete - steel có kể đến ăn mòn à. Có quyển luận án của Lowes ở Berkeley làm về cái này hay lắm (Finite elment modeling of reinforced concrete beam-column bridge connections) không hiểu tal có chưa? :o . Ngoài ra có Raul Francois (ở Toulouse ) ở Pháp cũng làm nhiều về cái này lắm (có kể đến ăn mòn cốt thép).

wuyen
29-01-2005, 07:29 AM
To: T@l,

Ở ngay lần post trước cho T@l, wuyen chỉ đề cập cho dầm bị nứt cục bộ tại giữa dầm (localised model) thôi, nên khác với mô hình dầm BTCT loại như T@l viết vừa rồi. Loại mình xem xét có thể coi đơn giản là:

(gối)----tuyến tính-------Nứt(vùng hẹp giữa dầm)--------tuyến tính---(gối)

Do đó sự phân bố curvature không giống như loại T@l nói.

Mình tính tương tự như là cách tính của Fantilli ! cơ bản là phân phối ứng suất tại những măt cắt loại này như hình minh hoạ dưới. Ở đây mọi người đều cố gắng tính "đúng nhất có thể được" nên mới mỗ xẽ ra nào là nứt, rồi bond-slip... Còn nếu tính gần đúng thì theo t@l chỉ cần dùng cách tính như trong code là được rôi , làm chi tiết gì nữa cho mệt.

No, code không thể cho kết quả chính xác (về mặt philosophy) như phương pháp mình đang bàn được :D

Thực ra khoảng cách từ vết nứt đến mặt cắt đàn hồi tuyến tính và khoảng cách giữa hai vết nứt cũng xa lắm đấy chứ (trung bình cũng phải 20cm - tùy theo chất lượng của bond). wuyen xem thử trong thí nghiêm của Scordelis, có bao nhiêu vết nứt tổng cộng và khoảng cách là bao nhiêu


Xin giải thích thêm chút về analytical solution của wuyen cho dầm bị nứt cục bộ:
Vì dầm BT xảy ra nứt và phá hủy cục bộ tại vùng rất hẹp giữa dầm, do đó mình dùng ***** band model của Bazant & Oh. Mình dùng cách này vì FE model đang dùng cũng dựa vào mô hình này, do đó sẽ dễ so sánh. Về dầm BTCT thì mình vẫn phát triển dựa trên mô hình này và phạm vi áp dụng chủ yếu cho dầm có hàm lượng cốt thép nhỏ (under-reinforced beams) với giả thiết xảy ra softening.
Tuy nhiên, về mặt nào đó mô hình này vẫn có khả năng mô tả dầm có lượng cốt thép lớn như dầm Bresler & Scordelis đấy chứ (T@l xem trong paper 2 của mình)

wuyen gữi cho mình cái thí nghiệm này với, mình đang cần các kết quả thí nghiệm để test model ! (mình không có bài báo 15 trong tham khảo của wuyen, chỉ có bài scordelis viết chung với D. Ngo).

Ok mình sẽ gửi T@l cái paper đó.

Ah, T@l gửi cho mình cái paper của hình vẽ T@l post lên được không? cảm ơn nhiều há.

Good weekend,
wuyen

wuyen
29-01-2005, 07:52 AM
Hello shadok,

Tuyệt quá, model analytical cho bê tông wuyen dùng mô tả được nhiều cách ứng xử của bê tông dưới tác dụng của tải trọng thế cơ à. À cho mình hỏi, trong model đó, wuyen dùng cách gì để xét đến unilateral effect (có phải cũng dùng chia phần âm và phần dương khong?), thêm nữa model xử lý như thế nào khi trộn giữa damage và plastic?

Mình không hiểu ý đoạn đen trên, nhờ shadok hỏi lại được không?
anyway, wuyen post lên đây cái link để bạn có thể đọc model trực tiếp từ Science Direct:

Craft––a plastic-damage-contact model for concrete. I. Model theory and thermodynamic considerations. International Journal of Solids and Structures, Volume 40, Issue 22, November 2003, Pages 5973-5999
A. D. Jefferson

Craft––a plastic-damage-contact model for concrete. II. Model implementation with implicit return-mapping algorithm and consistent tangent matrix. International Journal of Solids and Structures, Volume 40, Issue 22, November 2003, Pages 6001-6022
A. D. Jefferson


Cheers :)
wuyen

quiet
29-01-2005, 04:55 PM
"À cho mình hỏi, trong model đó, wuyen dùng cách gì để xét đến unilateral effect (có phải cũng dùng chia phần âm và phần dương khong?)"

Chắc ý người hỏi là bạn có dùng cái decomposition nào (eigen value decomposition chẳng hạn) để phân biệt kéo và nén cua tensor ứng suất hay biến dạng không. Cái này hình nhu Jefferson không làm mà làm theo kiểu contact.

Còn trộn giua damage và plasticity thì có lẽ tác giả chằc cũng dùng 1 dạng như effective stress của Lemaitre

tal
29-01-2005, 05:40 PM
Hi all,

t@l không nghĩ là lại có nhiều người quan tâm đến vấn đề này thế :D

to wuyen : mình sorry vì không chú ý kỹ cái phá hoại cục bộ của wuyen, khi đọc mình cứ nghĩ là tính toán cho một cái dầm bình thường với các vết nứt phân bố. Hì hì, sorry lần nữa nhé !

Còn cái hình minh hoạ trên là từ cái raport của mình ! hiện tại bọn mình đang có một vài constrain nên không gữi hết cái rapport cho wuyen được. Thông cảm nhé ! tuy nhiên về cơ bản nó giống với cách tính của Fantilli !

to shadok :


@tal: Hình như tal làm nhiều về bond cho concrete - steel có kể đến ăn mòn à. Có quyển luận án của Lowes ở Berkeley làm về cái này hay lắm (Finite elment modeling of reinforced concrete beam-column bridge connections) không hiểu tal có chưa? :o . Ngoài ra có Raul Francois (ở Toulouse ) ở Pháp cũng làm nhiều về cái này lắm (có kể đến ăn mòn cốt thép).

Cảm ơn shadok đã giới thiệu cái thesis của Lowes và ông Raul François. t@l cũng đã đọc cái thesis của Lowes rồi và có tham khảo nhiều cái đó trong công việc của mình, đặc biệt là ở phần bond í (chương 4 nếu t@l nhớ không nhầm). Còn Raul thì cái labo của ổng đang làm chung project với labo của t@l nên cũng có tí quen biết :D

chúc mọi người cuối tuần vui vẽ!
t@l

sept_man
08-02-2005, 09:07 PM
cái thread này quả là có giá trị. tôi cũng làm nhiều về KCBT. theo tôi nghĩ, mọi lý thuyết đều phải có kiểm chứng bằng thực nghiệm. các bác có dùng lý thuyết phức tạp đến mấy mà kô kiểm nghiệm được hoặc cho kết quả không hơn mấy cái lý thuyết đơn giản hơn thì cũng kô tốt. trong một cái dầm bêtong đơn giản, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ võng: concrete properties (ảnh hưởng bởi aggregates, cement, water, compaction vvv), bonding between steel and concrete, shrinkage, creep... nói ngay cả tensile properties của concrete hay fracture energy cũng chưa có phương pháp nào cho kết quả chính xác cả...
hay là PTHH, phụ thuộc rất nhiều vào meshing, solution procedures, rồi một số thông số rất khó xác định.

Tất nhiên, cái mà các bác đang lảm rất impressive. Tôi chỉ đưa ra một nhận xét nho nho thoi.

Chúc ăn Tết vui vẻ!

nguyencanhtoan
23-02-2005, 10:13 PM
các anh ơi, ai có Abaqus cho em xin một bản đi, hay chỉ cho em địa chỉ tải cũng được.
Xin cám ơn, em đang cần lắm

tal
02-03-2005, 10:07 PM
Hi Sept-man,
cái thread này quả là có giá trị. tôi cũng làm nhiều về KCBT. theo tôi nghĩ, mọi lý thuyết đều phải có kiểm chứng bằng thực nghiệm. các bác có dùng lý thuyết phức tạp đến mấy mà kô kiểm nghiệm được hoặc cho kết quả không hơn mấy cái lý thuyết đơn giản hơn thì cũng kô tốt. trong một cái dầm bêtong đơn giản, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ võng: concrete properties (ảnh hưởng bởi aggregates, cement, water, compaction vvv), bonding between steel and concrete, shrinkage, creep... nói ngay cả tensile properties của concrete hay fracture energy cũng chưa có phương pháp nào cho kết quả chính xác cả...
hay là PTHH, phụ thuộc rất nhiều vào meshing, solution procedures, rồi một số thông số rất khó xác định.

Tất nhiên, cái mà các bác đang lảm rất impressive. Tôi chỉ đưa ra một nhận xét nho nho thoi.

Chúc ăn Tết vui vẻ!

Bác setp-man nói đúng quá ! chân lý thế thì còn ai nói gì được nữa. Đúng là, theo t@l, hiện nay khó có một model nào kể hết được tất cả các yếu tố mà bác đề cập cả ! :D Nếu cái model đó có rồi, chắc mọi người nghiên cứu về RC như wuyen,.... chẳng thể lấy bằng Doctor được :D (joking) !

Nhưng bác sept-man hiểu cho là, cái mà tất cả mọi người đang làm đều là simulation và modelling. Mà đã là modelling thì chỉ tìm cách mô phỏng một cách đúng nhất thực tế có thể được với các phương tiện có sẳn thôi. Bởi thế, tùy vào bài toán cụ thể mà sẽ quan tấm nhiêu đến "biến số" nào ! Ví dụ người chỉ quan tâm đến bond-slip, nhiều người thì quan tâm đến shrinkage, creep, người làm Mesh... Ngay cả mỗi hiện tượng cũng đã hiểu hết đâu, bây giờ kể hết vào trong một mô hình tính, e là hơi khó :confused:

Lâu lắm chẳng viết lách gì, có gì sai, mọi người bỏ qua nhé !
t@l

nguyenphucce
06-08-2006, 02:08 AM
Xin giải thích thêm chút về analytical solution của wuyen cho dầm bị nứt cục bộ:
Vì dầm BT xảy ra nứt và phá hủy cục bộ tại vùng rất hẹp giữa dầm,

Chị Wuyen phải không nhỉ, tại cái nick nên em nghĩ vậy!
Em vào đây trễ quá, nhưng nó là cái em đang cần. Chị làm xong chưa vậy?
Cũng với chủ đề nứt và gãy đổ, hiện tại có 1 phương pháp mới (FEM/DEM) được giới thiệu và 1 phần ứng dụng có thể mô tả từ nứt đến gãy đổ...
Em gởi theo đây 1 bài báo về vấn đề này. Nhưng em chưa hiểu lắm về stiffness matrix của nó.
Các anh chị có nhiều kinh nghiệm về cái dầm RC cho em ít ý kiến nhé.

Em cám ơn rất nhiều.

To anh t@l: Anh giúp em với!!!

anhosg
27-01-2008, 05:10 PM
Hôm nay vô tình lạc bước vào đây mới biết được có khá nhiều nhân tài trong lĩnh vực này. Nghiên cứu của các bác đã tới giai đoạn nào rồi xin thông tin cho anh em được biết với.
Mỉnh cũng chỉ mới "bắt đầu" tìm hiểu về cái này, mong các bác nếu tiện thì cho em xin các bài báo đã giới thiệu trong mục này. Nhân tiện nhờ ạ tal có thể cho xin 1 cái thí dụ nho nhỏ về tính toán theo cái hướng này không?
t@l không dùng moment-curvature của CODE mà tính lại phụ thuộc vào stress-strain khác nhau của bê tông. t@l dùng Newton-raphson (và cả substitution method) giải phương trình cân bằng moment để tìm curvature.

gialam
20-11-2010, 11:32 AM
chào tất cả các anh em:
ai có các tiêu chuẩn gì về đọ võng của bê tông ko nhỉ cho tôi
kể cả các đầu sách để tôi tim tới đẻ mua cũng được

phuc24386
23-05-2012, 11:49 AM
E thấy trong diễn đàn có nhiều bài viết nói về vấn đề này rồi nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm .e mong muốn a e trong diễn đàn có thể chỉ các bước cụ thể để tính được ko,nếu cần tham khảo thì a e hướng dẫn cần đọc lại sách nào phần nào luôn ,trước e lười học nên giờ thành gà tồ.xin a e chỉ dạy

ksnvt
23-05-2012, 11:55 AM
Bạn đọc TCVN 356-2005, hình như là có phần tính độ võng và vết nứt

ongchunho
23-05-2012, 12:21 PM
Sách giáo trình BT có đề cập rất rõ ràng, có cả ví dụ tính toán nữa đấy bạn.

tnlinh
23-05-2012, 06:37 PM
Đến hôm nay đọc lại cái thread này vẫn thấy còn nhiều thông tin nóng hổi (với mình). Quả là một thread giá trị. Không hiểu các bác tal, wuyen, thuatdv, tuanJV, sept_man,.. giờ các bác đang ở đâu...

phu_ho
23-05-2012, 09:45 PM
Đến hôm nay đọc lại cái thread này vẫn thấy còn nhiều thông tin nóng hổi (với mình). Quả là một thread giá trị. Không hiểu các bác tal, wuyen, thuatdv, tuanJV, sept_man,.. giờ các bác đang ở đâu...

Ừ nhỉ, vẫn nhớ nhất bác TuanJP kiến thức vững chãi viết bài nào cũng hay ghê lắm. Có lẽ mấy bác này chắc làm PhD xong cất sách vở vào kho rồi đi kiếm tiền rồi :)

Bác tnlinh giờ cũng đang làm về damage trong bê tông đấy à?

tnlinh
23-05-2012, 09:56 PM
Bác tnlinh giờ cũng đang làm về damage trong bê tông đấy à?

Em thực chất là mới đang tập tành về bê tông mà thôi, chủ yếu là khai thác ứng dụng. Tuy nhiên còn quá nhiều cái kém cỏi, phải nhờ các bác chỉ giúp cho.

Trong ABAQUS có cái damage concrete model, thông số có vẻ dễ chịu, không đòi hỏi nhiều thí nghiệm, nhưng em chưa thử với nhiều trường hợp chịu lực. Với dầm bê tông cốt thép giản đơn thì có quá nhiều cách để tính và cho kết quả tương đối tốt.

Bác phu_ho có kinh nghiệm gì hay chia sẻ đi, làm vài cái topic kiểu như thế này cho vui.

phu_ho
23-05-2012, 10:11 PM
Em thực chất là mới đang tập tành về bê tông mà thôi, chủ yếu là khai thác ứng dụng. Tuy nhiên còn quá nhiều cái kém cỏi, phải nhờ các bác chỉ giúp cho.

Trong ABAQUS có cái damage concrete model, thông số có vẻ dễ chịu, không đòi hỏi nhiều thí nghiệm, nhưng em chưa thử với nhiều trường hợp chịu lực. Với dầm bê tông cốt thép giản đơn thì có quá nhiều cách để tính và cho kết quả tương đối tốt.

Bác phu_ho có kinh nghiệm gì hay chia sẻ đi, làm vài cái topic kiểu như thế này cho vui.

Tôi hỏi thăm bác tí thôi chứ tôi không có làm gì về cái này cả đâu :)

Btw, cách đây mấy hôm mới nhận được cái email thông báo về cái course cua Jirasek (bác làm mấy thứ này chắc cũng biết cuốn sách của Bazant với Jirasek rồi), bác ngó thử xem nếu lab còn tiền mà cho đi học được một cái thì tuyệt vời đấy:

http://mech.fsv.cvut.cz/~milan/course2012.html

umy
23-05-2012, 10:19 PM
Có nhờ bạn lthienkt giúp đưa 2 files của LUND Uni lên Dđ qua mediafire, về loại BT khác thường:

Structural retrofitting of reinforced concrete beams using carbon fibre reinforced polymer.

Đọc thấy lạ, nghỉ rằng có nhiều thông số để dùng cho aba hoặc ans.
Nhưng bản thân kém kiến thức thực tiển về BT, nên chẵng dám phê bình. :p;)

Xem cho kỷ, thấy được thì lấy dùng :). không thì vất đi :D
(kiên nhẩn tí, chờ đợi tí :))

tnlinh
23-05-2012, 10:27 PM
Tôi hỏi thăm bác tí thôi chứ tôi không có làm gì về cái này cả đâu :)

Btw, cách đây mấy hôm mới nhận được cái email thông báo về cái course cua Jirasek (bác làm mấy thứ này chắc cũng biết cuốn sách của Bazant với Jirasek rồi), bác ngó thử xem nếu lab còn tiền mà cho đi học được một cái thì tuyệt vời đấy:

http://mech.fsv.cvut.cz/~milan/course2012.html

Cái thông tin của bác giá trị quá. Nhưng xem chừng chưa chắc em được tham gia. Khóa học có nghỉ buổi trưa và ăn trưa + uống bia cùng nhau. Quá là thú vị. :)

"The course participants usually get together for lunch on Monday and for dinner on Thursday (not included in the registration fee, but the price is affordable and Czech beer is excellent)."

Manowar
24-05-2012, 12:42 PM
Thôi rồi. Đọc một lượt xong topic này em vã cả mồ hôi, té ra bấy lâu nay mình làm liều quá:).

Trungcdc
24-05-2012, 03:10 PM
Thôi rồi. Đọc một lượt xong topic này em vã cả mồ hôi, té ra bấy lâu nay mình làm liều quá:).

Không cần phải sợ lắm đâu bác, anh em mình là đều được đứng trên vai người khổng lồ nên có mưa lũ chắc không đến nỗi ướt mông đâu. Các bậc sư phụ viết sách cho chúng ta làm theo cũng đã nghiên cứu nhiều về vấn đề mà các bác Tal, wuyen TuanJP đề cập.
Như lời bác Tal đã nói thì cái này nghiên cứu vi mô hơn, chuyên về ứng xử bê tông và cốt thép, còn anh em ta chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng thôi, cho dù kết quả đó có thể không đúng lắm so với thực nghiệm nhưng nó nằm trong miền an toàn là ổn.
Nhân topic này tớ nhớ cách đây mấy năm (hình như là 2008) ở trường đại học xây dựng có mấy bác làm ts người Anh qua báo cáo, có đề tài làm về nghiên cứu sự làm việc bê tông và cốt thép. Họ đặt một thiết bị đo biến dạng trong lõi thép và trong bê tông dầm rồi chất tải sau đó so sánh biến dạng của bê tông và thép, phân tích kết luận nhiều lắm. Như vậy thì thực nghiệm đạt đến mức quá tinh vi so với tầm anh em mình rồi. Hồi đó tớ lo cày nhiều quá nên cũng không tìm hiểu thêm về buổi báo cáo này, anh em ai làm việc ở DHXD nếu có quan tâm chắc cũng biết.

lthienkt
24-05-2012, 04:08 PM
Có nhờ bạn lthienkt giúp đưa 2 files của LUND Uni lên Dđ qua mediafire, về loại BT khác thường:

Structural retrofitting of reinforced concrete beams using carbon fibre reinforced polymer.

Đọc thấy lạ, nghỉ rằng có nhiều thông số để dùng cho aba hoặc ans.
Nhưng bản thân kém kiến thức thực tiển về BT, nên chẵng dám phê bình. :p;)

Xem cho kỷ, thấy được thì lấy dùng :). không thì vất đi :D
(kiên nhẩn tí, chờ đợi tí :))

Sorry chú Umy/cả nhà. Đợt rồi cháu bận quá
Gửi cả nhà tài liệu chú Umy nhờ chuyển lên diễn đàn
1. web1023 Structural Retrofitting of Concrete Beams Using FRP.pdf
http://www.mediafire.com/?0vqxf7ds3npnent
2. web3070 Structural Retrofiting of Reinforced Concrete Beams Using Carbon Fibre Reinforced Polymer.pdf
http://www.mediafire.com/?1cogo4dxt5ta97w
Chúc mọi người sử dụng tài liệu hiệu quả
Regard!

phu_ho
25-05-2012, 05:00 PM
Cái thông tin của bác giá trị quá. Nhưng xem chừng chưa chắc em được tham gia. Khóa học có nghỉ buổi trưa và ăn trưa + uống bia cùng nhau. Quá là thú vị. :)

"The course participants usually get together for lunch on Monday and for dinner on Thursday (not included in the registration fee, but the price is affordable and Czech beer is excellent)."

Hì hì uống bia buổi trưa thì hơi gớm, nhung mà buổi tối thì chắc cái lũ đấy còn có việc gì khác ngoài bù khú với nhau mà bia bọt nữa đâu.

lephituyet
06-11-2012, 10:51 AM
Bác Uyên muốn phức tạp hóa vấn đề với các anh em rồi.
Anh em trên này cơ bản là trao kiến thức, kinh nghiệm phổ thông trong ngành để hoàn thiện mình hơn trong công việc. Còn vấn đề nghiên cứu khoa học thì thực sự chắc ko có nhiều người thích bàn đến.
Bác đang theo đuổi công tác nghiên cứu khoa học nên vấn đề của bác nó sẽ hết sức trìu tượng và đau đầu. Anh em làm việc bình thường sẽ ko hiểu được những gì bác đề cập. Cơ học phá hủy là thứ xa xỉ đối với VN này. Có phải là môn khoa học này chưa được đưa vào làm môn học giảng dạy ở bất kì một trường ĐH nào của VN cho dù là ở cấp đào tạo thạc sĩ kĩ thuật. Như thế là đủ biết rằng, những Giáo sư, những chuyên gia đầu ngành của VN đối với vấn đề này họ còn lơ mơ nữa là đem ra giảng dạy.
Em cho rằng các bác thích nói về vấn đề này chỉ là chém gió cho vui thôi.

Trungcdc
06-11-2012, 02:44 PM
Bác Uyên muốn phức tạp hóa vấn đề với các anh em rồi.
Anh em trên này cơ bản là trao kiến thức, kinh nghiệm phổ thông trong ngành để hoàn thiện mình hơn trong công việc. Còn vấn đề nghiên cứu khoa học thì thực sự chắc ko có nhiều người thích bàn đến.
Bác đang theo đuổi công tác nghiên cứu khoa học nên vấn đề của bác nó sẽ hết sức trìu tượng và đau đầu. Anh em làm việc bình thường sẽ ko hiểu được những gì bác đề cập. Cơ học phá hủy là thứ xa xỉ đối với VN này. Có phải là môn khoa học này chưa được đưa vào làm môn học giảng dạy ở bất kì một trường ĐH nào của VN cho dù là ở cấp đào tạo thạc sĩ kĩ thuật. Như thế là đủ biết rằng, những Giáo sư, những chuyên gia đầu ngành của VN đối với vấn đề này họ còn lơ mơ nữa là đem ra giảng dạy.
Em cho rằng các bác thích nói về vấn đề này chỉ là chém gió cho vui thôi.

Cơ học phá hủy tớ không biết, nhưng mà thạc sĩ trường xây dựng đều phải học qua môn phá hoại (đại khái thế tớ không nhớ rõ tên) nhưng cũng chỉ một môn cho nó biết thế thôi, đại khái nó khác hơi nhiều so với mấy thứ ta học khi tính bền kết cấu theo phương pháp thông thường.

trung_proxh
06-11-2012, 06:22 PM
Bác Uyên muốn phức tạp hóa vấn đề với các anh em rồi.
Anh em trên này cơ bản là trao kiến thức, kinh nghiệm phổ thông trong ngành để hoàn thiện mình hơn trong công việc. Còn vấn đề nghiên cứu khoa học thì thực sự chắc ko có nhiều người thích bàn đến.
Bác đang theo đuổi công tác nghiên cứu khoa học nên vấn đề của bác nó sẽ hết sức trìu tượng và đau đầu. Anh em làm việc bình thường sẽ ko hiểu được những gì bác đề cập. Cơ học phá hủy là thứ xa xỉ đối với VN này. Có phải là môn khoa học này chưa được đưa vào làm môn học giảng dạy ở bất kì một trường ĐH nào của VN cho dù là ở cấp đào tạo thạc sĩ kĩ thuật. Như thế là đủ biết rằng, những Giáo sư, những chuyên gia đầu ngành của VN đối với vấn đề này họ còn lơ mơ nữa là đem ra giảng dạy.
Em cho rằng các bác thích nói về vấn đề này chỉ là chém gió cho vui thôi.

Khoá sau bọn em được học môn cơ học phá huỷ đấy anh. Chắc anh có sự nhầm lẫn nào đó rồi :D

lephituyet
05-12-2012, 10:30 PM
Khoá sau bọn em được học môn cơ học phá huỷ đấy anh. Chắc anh có sự nhầm lẫn nào đó rồi :D

Thế thì chú sướng rồi. Ngày xưa mình học mấy môn "Lí thuyết độ tin cậy" đã bị coi là xa xỉ rồi. Mình học mà chẳng hiểu nổi, ko áp dụng nổi, còn thầy thì cứ thích cái môn ấy. Thầy thích cái trò ngồi tính loằng nhoằng một hồi rồi bảo 30 năm nữa nó sập :D

Nhưng mà mình thấy đến "Cơ học môi trường liên tục" cũng thuộc hệ "học xong quên ngay và ko bao giờ động tới nữa rồi"

Sang.ou05
07-12-2012, 07:05 PM
Cơ học phá hủy tớ không biết, nhưng mà thạc sĩ trường xây dựng đều phải học qua môn phá hoại (đại khái thế tớ không nhớ rõ tên) nhưng cũng chỉ một môn cho nó biết thế thôi, đại khái nó khác hơi nhiều so với mấy thứ ta học khi tính bền kết cấu theo phương pháp thông thường.

gọi là môn cơ học vật rắn biến dạng. Mình mới nghe môn cơ học phá hủy đấy, ai có tài liệu về em nó không?