PDA

View Full Version : Trọng lượng của thép phi 8


trungdung11
27-02-2013, 10:47 AM
Xin chào các bạn. Hiện nay mình đang vướng mắc một vấn đề sau: Ví dụ như trong Hồ sơ thiết kế đã phê duyệt thép phi 8 có trọng lượng 1m=0,395(kg/m), trong kết quả thí nghiệm thép phi 8 có trọng lượng 1m=0,392(kg/m). Mình muốn hỏi các bạn, trong hồ sơ nghiệm thu thì mình lấy trọng lượng của thép phi 8 theo hồ sơ thiết kế hay theo kết quả thí nghiệm. Có tiêu chuẩn nào quy định về vấn đề này không.
Xin chân thành cảm ơn.

tuanlt
27-02-2013, 10:51 AM
Xin chào các bạn. Hiện nay mình đang vướng mắc một vấn đề sau: Ví dụ như trong Hồ sơ thiết kế đã phê duyệt thép phi 8 có trọng lượng 1m=0,395(kg/m), trong kết quả thí nghiệm thép phi 8 có trọng lượng 1m=0,392(kg/m). Mình muốn hỏi các bạn, trong hồ sơ nghiệm thu thì mình lấy trọng lượng của thép phi 8 theo hồ sơ thiết kế hay theo kết quả thí nghiệm. Có tiêu chuẩn nào quy định về vấn đề này không.
Xin chân thành cảm ơn.
Đã gọi là nghiệm thu thì kết quả phải lấy theo thực tế, nếu không thì cứ theo thiết kế mà phang, nghiệm thu làm gì nữa!?
Tuy nhiên vấn đề tế nhị này có lẽ nên tham khảo ý các xếp + CDT chăng...cũng cần tham khảo xem mình "thích" làm đúng hay mình thích tiền hơn...:)

Hoanui
27-02-2013, 11:08 AM
Bạn ở vai nào? Nhà thầu, TVGS, hay Chủ đầu tư. ở mỗi vị trí sẽ có cách ứng xử khác nhau đấy.:D.
Muốn làm thật thì cứ theo kết quả thực tế mà làm (khi đó khối lượng thanh toán cho thép D8 phải lấy theo khối lượng thực tế là 0.392kg/md). Nếu là Nhà thầu thì sao lại hỏi câu hỏi này nhỉ? Nếu là TVGS thì biết rồi, không phải hỏi, còn là CĐT thì khỏi phải hỏi.:D.
Còn khi đã để Phòng thí nghiệm đã xuất phiếu, ký tên và đóng dấu thì Bố đồng chí CĐT sống lại cũng chẳng làm được gì nữa.

cmengenie
27-02-2013, 12:45 PM
Xin chào các bạn. Hiện nay mình đang vướng mắc một vấn đề sau: Ví dụ như trong Hồ sơ thiết kế đã phê duyệt thép phi 8 có trọng lượng 1m=0,395(kg/m), trong kết quả thí nghiệm thép phi 8 có trọng lượng 1m=0,392(kg/m). Mình muốn hỏi các bạn, trong hồ sơ nghiệm thu thì mình lấy trọng lượng của thép phi 8 theo hồ sơ thiết kế hay theo kết quả thí nghiệm. Có tiêu chuẩn nào quy định về vấn đề này không.
Xin chân thành cảm ơn.

Đọc ở đây:

http://www.cucgiamdinh.gov.vn/index.php/hi-dap/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c1/h%E1%BB%8Fi-%C4%91%C3%A1p-v%E1%BB%81-qlcl/964-nghi%E1%BB%87m-thu-kh%E1%BB%91i-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-c%E1%BB%91t-th%C3%A9p

Qua hòm thư điện tử của Trung tâm Tin học, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân, địa chỉ Email v2cq2n@yahoo.com hỏi: "Khi thí nghiệm thép có sai lệch về khối lượng và kích thước trong phạm vi cho phép. Vậy khi nghiệm thu có trừ đi khối lượng thép do sai lệch trên hay không?".

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:
TCVN 1651-1,2,3:2008-Thép cốt bê tông-Thép thanh tròn trơn-Thép thanh vằn-Lưới thép hàn được ban hành hoàn toàn tương đương với ISO 6935-1,2,3:1992, JIS 3112:2004 và GB 1499:1998, thay thế cho các điều quy định đối với thép cốt bê tông nhóm C1 của TCVN 1651:1985, TCVN 6285:1997, TCVN 6286: 1997.
Bởi vậy nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng phải tuân thủ các tiêu chuẩn này.
1. Theo quy định tại khoản 5 của TCVN 1651-1:2008 "Phần 1-Thép thanh tròn trơn" thì "Kích thước, khối lượng 1m chiều dài và sai lệch cho phép được nêu trong bảng 2. Theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, có thể sử dụng các thanh thép tròn trơn có đường kính danh nghĩa khác với đường kính nêu trong bảng 2. Khi có sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, sai lệch cho phép về khối lượng có thể được thay thế bằng dung sai đường kính". Bởi vậy, nếu cốt thép có đường kính danh nghĩa d sai lệch do chế tạo trong phạm vi sai số cho phép thì được phép sử dụng và thanh toán theo đường kính danh nghĩa.
Thí dụ: nếu thép cốt có đường kính danh nghĩa là 11,95 thì được phép sử dụng và thanh toán khối lượng với d=12.
2. Theo quy định tại khoản 5 của TCVN 1651-2:2008 thì "Kích thước, khối lượng 1m chiều dài và sai lệch cho phép được nêu trong bảng 2. Theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, có thể sử dụng các thanh thép vằn có đường kính danh nghĩa khác với đường kính nêu trong bảng 2". Khác với thép thanh tròn trơn, sai lệch cho phép về khối lượng không được thay thế bằng dung sai đường kính. Lưu ý, cũng như đối với thép thanh tròn trơn thì nếu cốt thép thanh vằn có đường kính danh nghĩa sai lệch do chế tạo vượt quá sai số cho phép thì không được phép sử dụng vào công trình kể cả khi có sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất với người mua nhà thầu thi công xây dựng.
Thí dụ: thép cốt có đường kính danh nghĩa là 11,95 thì được phép sử dụng nhưng thanh toán khối lượng chỉ với d=11,95.
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/ban-hoi-bo-xay-dung-tra-loi/nghiem-thu-ky-thuat.html

Hỏi: Nghiệm thu hạng mục theo hợp đồng đối với kết cấu là thép f12 (theo thiết kế kỹ thuật đã được duyệt). Thực tế thi công kiểm tra thí nghiệm thép có f11,95 (đạt yêu cầu kỹ thuật - cho phép sai số 0.05mm). Vậy khối lượng nghiệm thu theo chỉ số nào? f12 hay f1,95”.

Phòng Kỹ thuật, BQL DA Thuỷ điện 2 – EVN (p4atd2@gmail.com)

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ KH&CN đã ban hành “TCVN 1651: 2008 Thép cốt bê tông gồm có 3 phần - Phần 1 - Thép thanh tròn trơn, Phần 2 - Thép thanh vằn, Phần 3 - Lưới thép hàn”. Đây là tiêu chuẩn bắt buộc đối với nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng.

Do quý Phòng không nêu rõ cốt thép d=12 là loại thép tròn trơn hay thép vằn nên về vấn đề mà quý Phòng đã hỏi, được trả lời:

1. Theo qui định tại khoản 5 của TCVN 1651-1:2008 “Phần 1-Thép thanh tròn trơn” thì “ Kích thước, khối lượng 1m chiều dài và sai lệch cho phép được nêu trong Bảng 2. Theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, có thể sử dụng các thanh thép tròn trơn có đường kính danh nghĩa khác với đường kính nêu trong Bảng 2. Khi có sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, sai lệch cho phép về khối lượng có thể được thay thế bằng dung sai đường kính”. Bởi vậy, nếu cốt thép có đường kính danh nghĩa d sai lệch do chế tạo trong phạm vi sai số cho phép thì được phép sử dụng và thanh toán theo đường kính danh nghĩa.

Trường hợp thép cốt thanh tròn trơn d=12, với sai lệch cho phép về khối lượng 1m chiều dài là ± 8% thì đường kính danh nghĩa được phép sai lệch từ 11,51 - 12,47mm. Bởi vậy nếu thép cốt có đường kính danh nghĩa là 11,95mm thì được phép sử dụng và thanh toán khối lượng với d=12.

2. Theo quy định tại khoản 5 của TCVN 1651-2:2008 “Phần 2 - Thép thanh vằn” thì “Kích thước, khối lượng 1m chiều dài và sai lệch cho phép được nêu trong Bảng 2. Theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, có thể sử dụng các thanh thép vằn có đường kính danh nghĩa khác với đường kính nêu trong Bảng 2”. Bởi vậy, cũng như đối với thép thanh tròn trơn thì nếu thép cốt có đường kính danh nghĩa d sai lệch do chế tạo vượt quá trong phạm vi sai số cho phép thì không được phép sử dụng vào công trình kể cả khi có sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất với người mua. Khác với thép thanh tròn trơn, sai lệch cho phép về khối lượng không được thay thế bằng dung sai đường kính.

Thép cốt thanh vằn d=12, với sai lệch cho phép về khối lượng 1m chiều dài là ± 6% thì đường kính danh nghĩa được phép sai lệch từ 11,63 -12,36mm. Bởi vậy nếu thép cốt có đường kính danh nghĩa là d=12 nhưng thực tế là 11,95mm; vẫn được phép sử dụng, nhưng thanh toán khối lượng với d=11,95.

thinh96
27-02-2013, 05:15 PM
Chuẩn thì 8x8x0,785x1000/1000000x7,85 = 0,394384kg/m

Sai lệch với nó thì tùy mình là ai - Ở đời phải biết mình là ai chứ lị (trích lời Đức Khuê)