PDA

View Full Version : Nghị định mới về quản lý chi phí dầu tư XDCT


huycdc
30-06-2007, 07:26 AM
Nghị định mới về quản lý chi phí đầu tư XDCT, số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/07

cairong
03-07-2007, 11:15 PM
Xin hỏi thêm các bác theo dõi chuyên về vấn đề này :
- Điểm khác biệt cơ bản của NĐ mới so với 16 và 112 ?
- Khi nào có thông tư HD của BXD về NĐ này vậy ?

co1972nguyen
04-07-2007, 09:10 AM
Rất hoan nghênh Bác HuyCDC (các Bác ở ngoài Bắc thông tin nhanh,chính xác, tài liệu đầy đủ.................)....... rất mong Ban quản trị hoặc các anh em biết những văn bản nào mới ban hành chỉ cần thông báo số hiệu văn bản, ngày ban hành nếu có đường Link thì quá tốt thông báo cho anh em kỹ sư trên diển đàn biết để cập nhật kịp thời
Nếu cần Bác Mod mở mục mới là "văn bản pháp lý mới ban hành"

huycdc
04-07-2007, 12:58 PM
Rất hoan nghênh Bác HuyCDC (các Bác ở ngoài Bắc thông tin nhanh,chính xác, tài liệu đầy đủ.................)....... rất mong Ban quản trị hoặc các anh em biết những văn bản nào mới ban hành chỉ cần thông báo số hiệu văn bản, ngày ban hành nếu có đường Link thì quá tốt thông báo cho anh em kỹ sư trên diển đàn biết để cập nhật kịp thời
Nếu cần Bác Mod mở mục mới là "văn bản pháp lý mới ban hành"

Đây chính là box văn bản pháp lý mới ban hành rồi còn gì !:D

huycdc
21-07-2007, 01:28 PM
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hội nhập cùng ngành xây dựng

Thay đổi thói quen của một con người đã khó, thế mà chúng ta đã thay đổi được một cơ chế quản lý đã tồn tại hàng chục năm. Đó là kết quả của đề án đổi mới quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đã được Chính Phủ thể hiện trong Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (NĐ 99). Nhân dịp NĐ 99 được ban hành, Thứ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có cuộc trao đổi với Báo Xây dựng xung quanh vấn đề này. Báo Xây dựng xin giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc trao đổi.


http://baoxaydung.com.vn/Pictures/AnhBaiviet/Kinhte/kinhtexaydung/ttDinhTienDung.jpg
Thứ trưởng Đinh Tiến Dũng

PV: Thưa Thứ trưởng, nhiều người rất phấn khởi khi biết tin ngày 13/6/2007 Chính phủ đẫ ban hành NĐ 99, xin Thứ trưởng cho biết tinh thần hay “ Cái hồn” của Nghị định này là gi ?Thứ trưởng: Như các bạn đẫ biết, NĐ 99 là kết quả của “Đề án đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình” đẫ được Thủ Tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 1585/TTg- CN ngày 9/10/2006. Tinh thần của đề án là đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế và cơ chế thị trường; Giá cả xây dựng công trình do các bên mua- bán thoả thuận; Giá xây dựng được xác định cho từng công trình, thay cho việc giá xây dựng theo khu vực trong quy định cũ; Giá xây dựng của công trình được xác định phù hợp với giai đoạn đầu tư, thời điểm xây dựng và độ dài thời gian thi công xây dựng công trình; Giá xây dựng công trình không được vượt Tổng mức đầu tư đẫ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình( ĐTXDCT).

PV: Trong những năm qua nhiều dự án ĐTXDCT không bảo đảm tiến độ, thậm chí phải dừng thi công do thiếu vốn, điều này đã được giải quyết thế nào trong NĐ 99, thưa Thứ trưởng?Thứ trưởng: Điều bạn nêu ra là có, nhất là các dự án lớn, phức tạp, thời gian thi công xây dựng dài, như một số dự án xây dựng công trình Giao thông, công trình Điện.. nhiều dự án đang thi công dở dang thì bị dừng do thiếu vốn. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cũng có nguyên nhân do cách tính tổng mức đầu tư của chúng ta còn chưa đáp ứng được sự biến động của giá cả thị trường trong thời gian qua và thời gian thi công xây dựng của dự án dài. Để khắc phục tồn tại này thì nội dung của tổng mức đầu tư trong NĐ số 99 sẽ xác định chi phí dự phòng do yếu tố trượt gíá căn cứ vào độ dài thời gian xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng, và nó được đưa vào tính toán hiệu quả đầu tư của dự án từ khi lập dự án. Như vậy quá trình thực hiện dự án chủ đầu tư sẽ chủ động về vốn kể cả khi giá cả thị trường biến động, và sẽ không có dự án bị huỷ bỏ do không đạt chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội khi giá cả biến động .PV: Đề nghị Thứ trưởng cho biết về một số vấn đề mà các Nhà thầu thường nói “ không công bằng trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng; thủ tục thanh, quyết toán hợp đồng phức tạp…dẫn đến nợ đọng, gây thiệt hại cho nhà thầu” thì được NĐ 99 xử lý thể nào ?Thứ trưởng: Nghị định đã có một chương riêng nói về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, trong đó đã khẳng định quan hệ hợp đồng xây dựng là quan hệ dân sự, hợp đồng là văn bản pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng, các tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký kết có hiệu lực pháp luật. NĐ cũng nêu rõ các nội dung liên quan đến điều chỉnh giá hợp đồng, vấn đề tạm ứng, thanh toán và quyết toán hợp đồng, thưởng- phạt và giải quyết tranh chấp hợp đồng. Vấn đề thanh toán hợp đồng xây dựng thường gặp nhiều vướng mắc trong thời gian gần đây thì NĐ 99 đã giải quýet bằng việc nêu rõ các căn cứ để thanh toán và hồ sơ thanh toán đối với tưng loại giá hợp đồng xây dựng, qui định rõ thời gian phải hoàn thành việc thanh toán đối với từng chủ thể liên quan.Đặc biệt trong NĐ 99 này đẫ thể hiện rõ giữa quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư với nhà thầu và trách nhiệm của chủ đầu tư với nhà nước, điều này sẽ hạn chế việc chủ đầu tư lấy lý do chờ cấp trên phê duyệt để trì hoãn việc thanh toán cho nhà thầu, mặc dù nhà thầu đã hoàn thành công việc và các thoả thuận trong hợp đồng.PV: Ngoài những nội dung nêu trên, NĐ 99 còn có gì mới so với quy định hiện hành thưa Ông ?Thứ trưởng: So với các quy định hiện hành thì NĐ 99 có bổ xung hai nội dung mới, đó là bổ xung thêm công cụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với cơ chế thị trường như: Chỉ số giá xây dựng, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trước đây chúng ta tính chi phí xây dựng thường tính bù trừ chi phí trực tiếp trên cơ sở hướng dẫn điều chỉnh dự toán của Bộ Xây dựng, bù trừ chi phí Vật liệu theo thông báo giá của liên sở Tài chính- Xây dựng. Cách tính này thường gây ách tắc trong thanh toán giá trị xây dựng hoàn thành.Theo NĐ 99 thì Bộ Xây dựng sẽ công bố chỉ số giá xây dựng và phương pháp xây dựng chỉ số giá xây dựng. Tổ chức tư vấn ĐTXD có đủ điều kiện năng lực xác định, công bố chỉ số giá xây dựng để tham khảo. Chỉ số giá xây dựng sẽ là căn cứ để xác định tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán, thanh toán hợp đồng xây dựng. Nó là công cụ rất tốt cho quản lý chi phí theo cơ chế thị trường.Do đặc thù của ngành xây dựng là giá trị công trình rất lớn, chi phí xây dựng chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, khi mua bán sản phẩm chưa được hình thành (chỉ trên hồ sơ thiết kế), nên người làm công tác dịch vụ tư vấn quản lý chi phí ĐTXDCT phải có đủ trình độ chuyên môn liên quan, nên Điều 18 của NĐ 99 đã quy định về điều kiện năng lực của tư vấn quản lý chi phí ĐTXD.PV: Như vậy có thể nói NĐ 99 ban hành là bước ngoặt chuyển đổi cơ chế quản lý chi phí ĐTXDCT các dự án sử dụng vốn Nhà nước sang cơ chế thị trường. Để NĐ 99 đi vào cuộc sống, theo Thứ trưởng chúng ta cần phải làm gì ?Thứ trưởng: Để NĐ 99 đi vào cuộc sống thì chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm, như việc hoàn thiện các thông tư hướng dẫn, chuẩn bị nội dung và chương trình đào tạo kỹ sư định giá xây dựng, tổ chức tập huấn đối với tất cả các đối tượng liên quan, bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng của các Bộ chuyên ngành, các sở xây dựng, các cơ quan cấp phát vốn, thanh toán vốn đầu tư, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…tuyên truyền về nôi dung NĐ thông qua các phương tiện thông tin truyền thông như báo, đài, truyền hình./.Xin trân trọng cám ơn Thứ trưởng./.

PV Thu Hiền thực hiện
(Theo Tuần Báo xây dựng)

minhtuong
08-12-2007, 09:54 PM
Nghị định mới về quản lý chi phí đầu tư XDCT, số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/07

Đây là thông tư hướng dẫn nghị định 99
- Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng
- Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 06/2007/TT-BXD về hướng dẫn hợp đồng xây dựng.