PDA

View Full Version : Chiều cao đường hàn kết cấu thép?


Patriot
18-07-2007, 05:11 PM
Hello các bác .
Tôi đang thi công phần kết cấu thép cho công trình nhà khung, dầm chính, phụ thép sàn bê tông toàn khối nhưng gặp phải khó khăn trong khâu nghiệm thu, xin nêu vài vấn đề các bác cho ý kiến :
- Bản vẽ TKKTTC chỉ định : Que hàn E42 hàn tay chiều cao đường hàn tối thiểu 5mm và bằng chiều dầy của thép nhỏ nhất trong cấu kiện hàn. Chúng tôi hàn bằng máy bán tự động và dây hàn có cường độ Rtc=520 N/mm2, Rtc=225 N/mm2 (Que E42 có Rtc=410N/mm2; Rtt=180N/mm2) vậy quy đổi chiều cao đường hàn cho kết cấu đang thi công theo tỉ lệ thuận của tỷ số cường độ đường hàn tay và bán tự động này có được phép không ? Hbtd=Ht*(180/225).
- Các thép tấm để tổ hợp chủ yếu là thép d=16,20,30mm thì có bắt buộc phải vạt mép trước khi hàn khôn ? Nếu có quy định này thì nằm ở đâu ? Tôi đã trình bày với GS cuốn KẾT CẤU THÉP CẤU KIỆN CƠ BẢN (Trường ĐHXD Hà nội) trang 55 thì đường hàn góc không cần phải gia công mép vấn dùng được với thép có chiều dày 2-30mm nhưng họ không chịu , Vậy có căn cứ nào để thuyết phục hơn không ? Còn nếu nói rằng thép có chiều dày >8mm cần phải gia công mép trước khi hàn thì sách và tiêu chuẩn nào quy định ? Bởi vì nguyên văn trang 54 cuốn KẾT CẤU THÉP CẤU KIỆN CƠ BẢN nói rằng: Khi hàn các bản thép (t>8mm, đối với hàn tay) để có thể đưa que hàn xuống sâu, đảm bảo sự nóng chảy trên suốt chiều dày bản thép, cần gia công mép của bản. Hình thức gia công và kích thước khe hở phụ thuộc chiều dày bản thép được quy định theo bảng 2.2.
Tuy nhiên bảng 2.2 trang 55 lại có quy định chi tiết với thép tấm có chiều dày 2-30mm mà không cần phải gia công mép ???? Vậy cần phải theo cái nào mới đúng .
- Quy định chiều cao đường hàn theo TCVC 338:2005 thì: hmin<=h<1,2hmax (hmax=chiều dày thép tấm nhỏ nhất được hàn). Chiều cao đường hàn là do tính toán mà ra vì vậy nếu lấy bằng chiều cao của thép tấm nhỏ nhất khi mà thép này có chiều dày lớn tới 16,20,30mm thì có hợp lý không ? trong khi tính toán ra tôi tin chắc ít trường hợp nào có y/c chiều cao đường hàn đến như vậy ( Công trình này là xưởng may , 1 trệt 3 lấu, Diện chịu tải của cột chính BxH=11x7,2m)
- Chiều cao đường hàn theo KẾT CẤU THÉP CẤU KIỆN CƠ BẢN là cạnh của tam giác hàn tiếp xúc với mặt của thép được hàn , Vậy GS đòi hỏi nghiệm thu theo cách dùng thước đo đường hàn để đo chiều cao theo đường phân giác của tam giác đường hàn thì có đúng không ? trong khi đó máy hàn bán tự động khi hàn thì đường hàn luôn bị lõm .
Một vài thắc mắc, rất mong các bằng hữu cho ý kiến .

haikcvncc
18-07-2007, 07:55 PM
Hello các bác .
Tôi đang thi công phần kết cấu thép cho công trình nhà khung, dầm chính, phụ thép sàn bê tông toàn khối nhưng gặp phải khó khăn trong khâu nghiệm thu, xin nêu vài vấn đề các bác cho ý kiến :
- Bản vẽ TKKTTC chỉ định : Que hàn E42 hàn tay chiều cao đường hàn tối thiểu 5mm và bằng chiều dầy của thép nhỏ nhất trong cấu kiện hàn. Chúng tôi hàn bằng máy bán tự động và dây hàn có cường độ Rtc=520 N/mm2, Rtc=225 N/mm2 (Que E42 có Rtc=410N/mm2; Rtt=180N/mm2) vậy quy đổi chiều cao đường hàn cho kết cấu đang thi công theo tỉ lệ thuận của tỷ số cường độ đường hàn tay và bán tự động này có được phép không ? Hbtd=Ht*(180/225).
- Các thép tấm để tổ hợp chủ yếu là thép d=16,20,30mm thì có bắt buộc phải vạt mép trước khi hàn khôn ? Nếu có quy định này thì nằm ở đâu ? Tôi đã trình bày với GS cuốn KẾT CẤU THÉP CẤU KIỆN CƠ BẢN (Trường ĐHXD Hà nội) trang 55 thì đường hàn góc không cần phải gia công mép vấn dùng được với thép có chiều dày 2-30mm nhưng họ không chịu , Vậy có căn cứ nào để thuyết phục hơn không ? Còn nếu nói rằng thép có chiều dày >8mm cần phải gia công mép trước khi hàn thì sách và tiêu chuẩn nào quy định ? Bởi vì nguyên văn trang 54 cuốn KẾT CẤU THÉP CẤU KIỆN CƠ BẢN nói rằng: Khi hàn các bản thép (t>8mm, đối với hàn tay) để có thể đưa que hàn xuống sâu, đảm bảo sự nóng chảy trên suốt chiều dày bản thép, cần gia công mép của bản. Hình thức gia công và kích thước khe hở phụ thuộc chiều dày bản thép được quy định theo bảng 2.2.
Tuy nhiên bảng 2.2 trang 55 lại có quy định chi tiết với thép tấm có chiều dày 2-30mm mà không cần phải gia công mép ???? Vậy cần phải theo cái nào mới đúng .
- Quy định chiều cao đường hàn theo TCVC 338:2005 thì: hmin<=h<1,2hmax (hmax=chiều dày thép tấm nhỏ nhất được hàn). Chiều cao đường hàn là do tính toán mà ra vì vậy nếu lấy bằng chiều cao của thép tấm nhỏ nhất khi mà thép này có chiều dày lớn tới 16,20,30mm thì có hợp lý không ? trong khi tính toán ra tôi tin chắc ít trường hợp nào có y/c chiều cao đường hàn đến như vậy ( Công trình này là xưởng may , 1 trệt 3 lấu, Diện chịu tải của cột chính BxH=11x7,2m)
- Chiều cao đường hàn theo KẾT CẤU THÉP CẤU KIỆN CƠ BẢN là cạnh của tam giác hàn tiếp xúc với mặt của thép được hàn , Vậy GS đòi hỏi nghiệm thu theo cách dùng thước đo đường hàn để đo chiều cao theo đường phân giác của tam giác đường hàn thì có đúng không ? trong khi đó máy hàn bán tự động khi hàn thì đường hàn luôn bị lõm .
Một vài thắc mắc, rất mong các bằng hữu cho ý kiến .
Tôi xin trả lời bác như sau :
1 - việc đổi công nghệ từ hàn tay sang hàn bán tự động luôn được khuyến khích (điều 1.1.4 của 338-2005). Nhưng việc quy đổi chiều cao đường hàn theo công thức của bác theo nguyên tắc phải được kiểm tra theo công thức 6.2 và 6.3 của 338-2005 mới được. Nói nôm na là khi tính chiều cao đường hàn phải so sánh 2 giá trị bêta x Rg hàn và bêta x Rg thép và lấy giá trị min. Nếu giá trị min là của vật liệu đường hàn(tất nhiên là phương pháp bán tự động nhé) thì bác được phép quy đổi còn nếu là của thép thì không.
2 - Việc vát mép bản thép phải được lấy theo tiêu chuẩn TCVN 1961 : 1975 - Mối hàn hồ quang điện bằng tay, các tài liệu khác chỉ có giá trị tham khảo thôi bác nhé. Khi nào không có tiêu chuẩn mới được sử dụng nó để "cãi nhau".
3 - Nếu đường hàn khi tính toán chỉ cần chiều cao theo cấu tạo thì phải lấy theo Hh min theo bảng 43 của 338-2005 chứ không phải bằng chiều dày bản thép mỏng nhất đâu nhé. Trong trường hợp của bác, thiết kế yêu cầu là 5mm tôi sợ ko ổn:confused: :confused: :confused:
4- Đúng là trong tiêu chuẩn không có định nghĩa thế nào là chiều cao đường hàn góc. Tuy nhiên từ trước đến nay chiều cao đường hàn góc luôn được hiểu là cạnh của tam giác vuông. Hay giám sát của bác có tài liệu nào định nghĩa là đường phân giác chăng:D

Phiphi
18-07-2007, 07:58 PM
Gởi Bác tài liệu tham khảo này:
Design Guide 21 Welded Connections:
http://www.4shared.com/file/18435155/498f6e85/Design_Guide_21_Welded_Connections--A_Primer_for_Engineers.html?s=1
Structural Welding Code-Steel AWS D1.1:
http://www.4shared.com/file/19760519/fc81492e/Structural_Welding_Code-Steel_AWS_D11_MASIAS.html?s=1
http://www.4shared.com/file/19442988/503d2d0/AWS_D11_2004.html?s=1

phamtrongphuong
18-07-2007, 09:04 PM
cám ơn phi phi nhé

Patriot
18-07-2007, 10:06 PM
1 - việc đổi công nghệ từ hàn tay sang hàn bán tự động luôn được khuyến khích (điều 1.1.4 của 338-2005). Nhưng việc quy đổi chiều cao đường hàn theo công thức của bác theo nguyên tắc phải được kiểm tra theo công thức 6.2 và 6.3 của 338-2005 mới được. Nói nôm na là khi tính chiều cao đường hàn phải so sánh 2 giá trị bêta x Rg hàn và bêta x Rg thép và lấy giá trị min. Nếu giá trị min là của vật liệu đường hàn(tất nhiên là phương pháp bán tự động nhé) thì bác được phép quy đổi còn nếu là của thép thì không.
OK. Tôi sẽ kiểm tra lại theo hướng dẫn của bác .

2 - Việc vát mép bản thép phải được lấy theo tiêu chuẩn TCVN 1961 : 1975 - Mối hàn hồ quang điện bằng tay, các tài liệu khác chỉ có giá trị tham khảo thôi bác nhé. Khi nào không có tiêu chuẩn mới được sử dụng nó để "cãi nhau".
Tôi không có TCVN 1961:1975, tìm trên Google cũng không có, bác có thể chụp và post lên trang hướng dẫn vát mép cho tôi để tôi load về in ra được không để có tài liệu làm .

3 - Nếu đường hàn khi tính toán chỉ cần chiều cao theo cấu tạo thì phải lấy theo Hh min theo bảng 43 của 338-2005 chứ không phải bằng chiều dày bản thép mỏng nhất đâu nhé. Trong trường hợp của bác, thiết kế yêu cầu là 5mm tôi sợ ko ổn:confused: :confused: :confused:
Rất tiếc là trong hướng dẫn chung của bản vẽ TKKTTC công trình này lại ghi như vậy ! Tôi đơn cử ví dụ dầm phụ L=7,2m hai đầu bắt bulon vào bản mã gắn với bụng dầm khung và diện chịu tải sàn có bề rộng là 2,1m-sàn dày 10cm trên lát gạch, hoạt tải 400kg/m2. Dầm thiết kế là H 8x5x200x400 tính với cường độ Rtt=180N/mm2 thì làm sao mà Hh=5mm được ? Nhưng kẹt nỗi là khi trình ra bác GS này vẫn không chịu nghe mà phán rằng đã ghi trên bản vẽ thì cứ thế mà thực hiện, tôi rất bức xúc không hiểu cái cấu tối thiểu Hh=5mm từ đâu ra mặ dù đã giở TCVN 338:2005 ra cho GS xem ứng với đường hàn bán tự động .
4- Đúng là trong tiêu chuẩn không có định nghĩa thế nào là chiều cao đường hàn góc. Tuy nhiên từ trước đến nay chiều cao đường hàn góc luôn được hiểu là cạnh của tam giác vuông. Hay giám sát của bác có tài liệu nào định nghĩa là đường phân giác chăng:D
Bác GS này cho luôn công thức tính chiều cao đường hàn =0,7Hh (Hh: Chiều dài cạnh của tam giác vuông), giả sử tôi muốn hàn thép tấm dày 16mm vào thép 20mm thì cạnh góc vuông đường hàn là 16/0,7= 22,857mm !!!!! Tôi đã giở phần hướng dẫn trong cuốn KẾT CẤU THÉP CẤU KIỆN CƠ BẢN này ra nhưng bác này kêu sách này cũ rồi (Sách mới xuất bản 2006 và trích dẫn theo TCVN 338:2005) bây giờ dùng theo tiêu chuẩn mới hơn, cách tính như bác này nói (Chiều cao đường phân giác). Tôi hỏi báy này giả sử hàn thép tấm dày 500mm vào thép tấm dày >500mm thì đường hàn cũng phải >=500mm ? Bác GS nói ngay : Đúng vậy !
Lâu quá không đọc sách nên tôi cũng chưa dám nói lý lẽ với bác này đành phải bấm bụng về tra sách và tham khảo kiến anh em.
Bác GS này dạy trong trường ĐHBK Tp HCM- hy vọng bác này có tham gia vào diễn đàn này để cùng trao đổi .
Xin cảm ơn các bác đã có ý kiến quý báu.

haikcvncc
19-07-2007, 11:32 AM
@patriot : TCVN 1961 : 1975 bác liên hệ trực tiếp với bác Thịnh (inspector) trên diễn đàn này nhé. Chắc bác ấy giúp được bác đấy.
@phiphi : Tiêu chuẩn VN không được đồng bộ và chi tiết như các tiêu chuẩn của nước ngoài đâu bác ạ.

trungnn_mpe2
24-07-2007, 11:44 AM
Chào anh Patriot,
Anh có thể xem TC về mối hàn ở đây: http://www.4shared.com/file/11961797/613d723d/_2__TCVN_1691-75_Moi_han_ho_quang_dien_bang_tay.html
Còn sách KCT1 theo tc mới:
http://www.4shared.com/file/19025303/de998b89/KCT1.html
Cho tôi hỏi thêm :trong hồ sơ mời thầu của công trình, công tác hàn và gia công kết cấu thép được thực hiện theo tiêu chuẩn nào.

David Giang
02-01-2008, 12:30 PM
Gởi Bác tài liệu tham khảo này:
http://www.4shared.com/file/19442988/503d2d0/AWS_D11_2004.html?s=1
Bác có thể cho em biết đơn vị SIZE trong hình bác nói là nhiêu không ah?Nếu trong một dầm dài khống may có một đoạn em nối đường hàn thì tại đó em có nhất thiết tính lại tiết diện ko?(đường hàn đối đầu)trong thiết kế nhà bằng thép với các đường hàn có tính kiểm tra hh đó là trên lý thuyết nhưng trên thực tế thì kiểm tra như thế nào chính xác?
Có ai kinh nghiệm thiết kế nhà cao tầng bằng thép cho em chút it kinh nghiệm được không ah!!

hệ số nền
03-01-2008, 05:53 PM
4- Đúng là trong tiêu chuẩn không có định nghĩa thế nào là chiều cao đường hàn góc. Tuy nhiên từ trước đến nay chiều cao đường hàn góc luôn được hiểu là cạnh của tam giác vuông. Hay giám sát của bác có tài liệu nào định nghĩa là đường phân giác chăng:D
Đường hàn góc chính là bán kính của đường tròn (đường hàn góc lý tưởng là 1/4 của đường tròn tại góc vuông).
Tuy nhiên trong thực tế khó hàn được đường hàn góc =1/4 đường tròn, để thuận tiện người ta thường hàn phẳng mặt, do vậy cạnh góc vuông của đường hàn sẽ là Hh/0,707 (tương ứng 1/căn bậc 2 của 2).

Phiphi
03-01-2008, 09:11 PM
Bác có thể cho em biết đơn vị SIZE trong hình bác nói là nhiêu không ah?...
Bác tham khảo các data dưới đây trích từ tiêu chuẩn hàn của Úc và Mỹ.

tuanhiep
04-01-2008, 08:41 AM
Bác tham khảo các data dưới đây trích từ tiêu chuẩn hàn của Úc và Mỹ.

Xin thêm một ý là khi tính toán đường hàn, ta cần phải xác định chiều cao đường hàn, là đường vuông góc từ đáy đường hàn (root) đến đường nối 2 mép đường hàn, và thể hiện nó trên bản vẽ. Nó chính là giá trị DTT trong hình phiphi gửi. Trong EC, nó gọi là "throat thinkness", thường xấp xỉ 0.7S (S là kích thước cạnh tam giác)

David Giang
07-01-2008, 10:07 AM
Xin thêm một ý là khi tính toán đường hàn, ta cần phải xác định chiều cao đường hàn, là đường vuông góc từ đáy đường hàn (root) đến đường nối 2 mép đường hàn, và thể hiện nó trên bản vẽ. Nó chính là giá trị DTT trong hình phiphi gửi. Trong EC, nó gọi là "throat thinkness", thường xấp xỉ 0.7S (S là kích thước cạnh tam giác)
Theo em nghĩ anh tính chiều cao đường hàn như vậy chưa chính xác cho lắm !!bởi trong quá trình mình hàn thì có các hình thức hàn tay hoặc hàn tự động ,tiết diện tấm nhiêu chúng ta mới cho giá trị cụ thể ,và đây công thức chung của chiều cao đường hàn : hh=Bt*ht đối với tiết diện 1 ,hh=Bg*hg đối với tiết diện 2.trong đó Bg,Bt là các hệ số phụ thuộc vào các yếu tố trên đã nói có thể là 0,7.....còn Bt,Bg thì chúng tính từ mép tấm cho đến vị trí hàn vô trong tấm không phải là cạnh hình vuông.nếu có tính tới giá trị cạnh hình vuông chúng ta xét tiêu chuẩn khác như trên hinh phiphi xem.

christianpham
03-05-2008, 10:39 PM
Gởi Bác tài liệu tham khảo này:
Design Guide 21 Welded Connections:
http://www.4shared.com/file/18435155/498f6e85/Design_Guide_21_Welded_Connections--A_Primer_for_Engineers.html?s=1
Structural Welding Code-Steel AWS D1.1:
http://www.4shared.com/file/19760519/fc81492e/Structural_Welding_Code-Steel_AWS_D11_MASIAS.html?s=1
http://www.4shared.com/file/19442988/503d2d0/AWS_D11_2004.html?s=1
bác Phi cái Design Guide 21 sao không thấy vậy, bác check lại dùm, em down nhưng không thấy!

daothuyspt
27-01-2010, 02:51 PM
thankyou anh em nha

Trungcdc
27-01-2010, 03:14 PM
- Bản vẽ TKKTTC chỉ định : Que hàn E42 hàn tay chiều cao đường hàn tối thiểu 5mm và bằng chiều dầy của thép nhỏ nhất trong cấu kiện hàn.

Theo tôi bản vẽ thiết kế ghi sai rồi: Đáng lẽ phải nói là chiều cao đường hàn h phải thỏa mãn
h=>5mm
trừ phi có qui định khác

Dang Dinh Nhiem
27-01-2010, 10:17 PM
Sách kết cấu thép thì sao nhỉ?

vnchit
26-04-2011, 03:24 PM
bác nào có kinh nghiệm hàn H900x600x35x50 xin chỉ giáo

helios
27-04-2011, 09:48 AM
Theo tôi bản vẽ thiết kế ghi sai rồi: Đáng lẽ phải nói là chiều cao đường hàn h phải thỏa mãn
h=>5mm
trừ phi có qui định khác
Theo em thì bản vẽ ghi đúng đấy bác Trungcdc ạ. Trong câu comment của bác bỏ mất 1 vế nữa là chiều cao tối thiểu của đường hàn bằng chiều dày bản thép nhỏ nhất.
Về vế thứ 2 của bác: "Trừ khi có qui định khác" là câu chung và được các ký sư yêu thích, có thể áp dụng cho tất cả các bản vẽ thép nhưng không bắt buộc phải có ở từng bản vẽ cụ thể. Ví dụ nếu trong bản vẽ không có yêu cần hàn đặc biệt, không có cấu kiện mỏng hơn 5 mm thì không cần viết câu này.

shevactc3
23-02-2012, 01:32 PM
Gởi Bác tài liệu tham khảo này:
Design Guide 21 Welded Connections:
http://www.4shared.com/file/18435155/498f6e85/Design_Guide_21_Welded_Connections--A_Primer_for_Engineers.html?s=1
Structural Welding Code-Steel AWS D1.1:
http://www.4shared.com/file/19760519/fc81492e/Structural_Welding_Code-Steel_AWS_D11_MASIAS.html?s=1
http://www.4shared.com/file/19442988/503d2d0/AWS_D11_2004.html?s=1

Mấy link trên tiêu hết rồi bác Phiphi ơi. Bác up lại link khác cho anh em tải với.

autocad_2077
21-09-2012, 12:28 AM
Em đang làm về mục **đường hànđối đầu ** trong bộ môn kết cấu thép.Các anh chị ai có tài liệu về mục **So sánh điều kiện chế tạo và điều kiện gia công của đường hàn đối đầu với các loại đường hàn khác** thì cho em xin với nha.Mail của em: cuongnguyen0107@gmail.com..Em cám ơn mọi người nhiều!

huanptbk
21-01-2014, 12:22 AM
Chào các tiền bối, vấn đề này bàn đã lâu và giờ em lại gặp trúng.

Đúng thật trong tiêu chuẩn KCT của VN không rõ ràng về chiều cao đường hàn, ít ra cũng phải có hình ảnh minh họa.

Theo em đọc thì chiều cao đường hàn là cạnh góc vuông tam giác, còn đường phân giác là để kiểm tra đường hàn phá hoại theo kim loại mối hàn (không có chú thích nào đây là chiều cao đường hàn)

Nhìn hình ảnh đường hàn của tiêu chuẩn Mĩ AWS D1.1 em nhận thấy chiều cao hf theo VN tương đồng với Size (S) đường hàn của Mĩ, và qui định kích thước mối hàn theo S.

Hiện tại em có làm công trình tổ hợp dầm thép, TVGS nghiệm thu đường hàn khẳng định chiều cao đường hàn là đường phân giác, chết nữa là đường hàn bên em bị lõm nữa, thành ra họ không nghiệm thu, giải thích mãi mà các chú TVGS vẫn kiên định không thể chấp nhận.

Không biết chủ đề này đã lâu, hiện giờ các tiền bối đã tường minh chưa ạ xin chỉ giáo cho em biết vấn đề đường hàn này, khi đi làm thấy ít ks chú ý đến điểm này.

umy
21-01-2014, 03:13 AM
Xem thêm: Welding Calculations


http://www.gowelding.com/calcs/

Kích chuột vào các hàng chử xanh trong trang Website sẻ học thấy được để học:


• Basics
A basic introduction into stress / strain relationships & weld design.

• T Fillet Weld
Formula for calculating the stresses in a fillet weld.

.......

secon
22-01-2014, 10:36 AM
Hiện tại em có làm công trình tổ hợp dầm thép, TVGS nghiệm thu đường hàn khẳng định chiều cao đường hàn là đường phân giác, chết nữa là đường hàn bên em bị lõm nữa, thành ra họ không nghiệm thu, giải thích mãi mà các chú TVGS vẫn kiên định không thể chấp nhận.

http://www.congnghehan.vn/images/Chieu_dai_ly_thuyet_moi_han.jpg

Giải thích kiểu gì hả bạn. Hàn lõm không đủ chiều cao thì phải đục ra hàn lại cho đủ

huanptbk
22-01-2014, 12:13 PM
Xem thêm: Welding Calculations


http://www.gowelding.com/calcs/

Kích chuột vào các hàng chử xanh trong trang Website sẻ học thấy được để học:


• Basics
A basic introduction into stress / strain relationships & weld design.

• T Fillet Weld
Formula for calculating the stresses in a fillet weld.

.......

Cảm ơn bác


http://www.congnghehan.vn/images/Chieu_dai_ly_thuyet_moi_han.jpg

Giải thích kiểu gì hả bạn. Hàn lõm không đủ chiều cao thì phải đục ra hàn lại cho đủ

Cảm ơn các hình ảnh của secon

Quan trọng mình biết sai mới phải đục ra chứ, người ta nói sai mà căn cứ không rõ ràng thì mình sao theo được.

Cho mình hỏi thêm, giá trị cụ thể của các "chiều cao lí thuyết mối hàn" ở trên như thế nào để đánh giá.

Mình đọc trong tc AWS D1.1 chỉ thấy kích thước size (S) của đường hàn, chưa thấy kích thước của các "theoretical throat" ở trên, bạn secon chỉ giúp mình với. TVGS nghiệm thu tính bằng Bf x hf, kết quả không đạt. tính như vậy được không.

secon
23-01-2014, 10:58 AM
Bạn không thấy kích thước T - theoretical throat thì chưa gọi là đọc AWS D1.1 được. Mình nói nôm na: khi kiểm tra đường hàn góc 90o mình đo size của đường hàn (S), tính T = 0.707S và kiểm tra T này với chiều cao mối hàn theo yêu cầu thiết kế.
Với đường hàn lồi thì welding size S = welding leg L là chiều cao chân mối hàn. TRường hợp đường hàn lõm như bạn thì welding size còn nhỏ hơn welding leg và xác định như hình. Sau khi có S rồi ta tính T và so sánh T với yêu cầu thiết kế http://www.kobelco-welding.jp/images/education-center/photo/2000-01_1.jpg

huanptbk
08-02-2014, 06:44 PM
Bạn không thấy kích thước T - theoretical throat thì chưa gọi là đọc AWS D1.1 được. Mình nói nôm na: khi kiểm tra đường hàn góc 90o mình đo size của đường hàn (S), tính T = 0.707S và kiểm tra T này với chiều cao mối hàn theo yêu cầu thiết kế.
Với đường hàn lồi thì welding size S = welding leg L là chiều cao chân mối hàn. TRường hợp đường hàn lõm như bạn thì welding size còn nhỏ hơn welding leg và xác định như hình. Sau khi có S rồi ta tính T và so sánh T với yêu cầu thiết kế http://www.kobelco-welding.jp/images/education-center/photo/2000-01_1.jpg

OK cảm ơn bác secon, vậy sẽ nghiệm thu so sánh kích thước T và chiều cao đường hàn thiết kế.

Mới lướt nhanh chưa đọc ra hồn được trang nào của AWS D1.1 cả.

Hỏi thêm bác có tài liệu Việt Nam nào về chiều cao T này và nghiệm thu KCT không, để tường minh khi làm việc.

Cảm ơn bác nhiều, tình hình này các chiến hữu ở nhà máy phải đục ra hàn lại rồi :D

trieuxd
03-04-2014, 08:53 PM
Các bác cho em tham gia với. Em có trường hợp như thế này:
Em hàn thanh bản mã dày 7 mm với thanh thép hộp dày 100x100x2,3mm. Chiều cao đường hàn sẽ là 2,3mm hay tối thiểu phải là 5mm. Nếu là 5mm, có ảnh hưởng gì đến khung thép hộp 100x100x2,3 không ạ.
Cảm ơn các bác.

luatvuvan
03-04-2014, 10:09 PM
Các bác cho em tham gia với. Em có trường hợp như thế này:
Em hàn thanh bản mã dày 7 mm với thanh thép hộp dày 100x100x2,3mm. Chiều cao đường hàn sẽ là 2,3mm hay tối thiểu phải là 5mm. Nếu là 5mm, có ảnh hưởng gì đến khung thép hộp 100x100x2,3 không ạ.
Cảm ơn các bác.

Bác theo tiêu chuẩn EN ạ, nếu theo EN thì họ khuyên chiều dày đường hàn k nên nhỏ hơn 3mm.

htmt234
16-05-2015, 01:38 AM
Các bác cho em hỏi vài vấn đề liên quan đến đường hàn với:
- Cách tính khối lượng đường hàn cho công tác thi công lan can thép ống có chiều dày 1,8mm như thế nào, em theo bảng 43 (TCVN 5575-2012) thì chiều cao đường hàn lấy tối thiểu là 4mm có đúng không?
- Và khối lượng đường hàn khi hàn thép tấm bọc mũ cọc và mũi cọc tính như nào?
Cảm ơn các bác đã quan tâm.

cmengenie
16-05-2015, 10:53 AM
Các bác cho em hỏi vài vấn đề liên quan đến đường hàn với:
- Cách tính khối lượng đường hàn cho công tác thi công lan can thép ống có chiều dày 1,8mm như thế nào, em theo bảng 43 (TCVN 5575-2012) thì chiều cao đường hàn lấy tối thiểu là 4mm có đúng không?
- Và khối lượng đường hàn khi hàn thép tấm bọc mũ cọc và mũi cọc tính như nào?
Cảm ơn các bác đã quan tâm.

Lần đầu tiên có người muốn tính ... khối lượng đường hàn !!

Trong tính toán dự toán, mọi thứ liên quan đến que hàn, vật liệu hàn... đều đã được dự tính trong định mức tương đương với khối lượng vật tư chính.

Thực tế, cũng không có thợ hàn/thợ sắt hay xưởng gia công nào họ cần dữ liệu này cả.

htmt234
16-05-2015, 05:23 PM
Em cũng thấy trong định mức có rồi nhưng không chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Với lại anh cho em hỏi chiều cao đường hàn em chọn như vậy có đúng không à? Vì bên thẩm định bắt bên thiết kế bọn em phải vẽ chi tiết hàn ống thép và cho chiều cao đường hàn vào.

cmengenie
17-05-2015, 08:59 AM
Em cũng thấy trong định mức có rồi nhưng không chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Với lại anh cho em hỏi chiều cao đường hàn em chọn như vậy có đúng không à? Vì bên thẩm định bắt bên thiết kế bọn em phải vẽ chi tiết hàn ống thép và cho chiều cao đường hàn vào.

Lại là một vấn đề thực tế cho các bạn nữa.

Chiều cao đường hàn theo 5575 thì đúng là 4mm tối thiểu. Tuy nhiên thực tế thế này:

- Các chi tiết thường có chiều cao (ví dụ thép bản táp, mã...) ít cũng đã là 6mm, chiều cao hàn thường bằng luôn chiều dày bản táp.

- Thợ hàn bậc cao mới hàn được mối hàn 4mm đều tắp. Ít cũng phải bậc 5/7.

- Chỉ có các chi tiết khó mới cần hàn mỏng dí như vậy.

Que hàn to tổ bố, thép bản táp thì thường là thép "không xịn", hàn đúng được 4mm thì khóc ròng.

Bên thẩm định bắt như vậy là đúng, bạn lưu ý thêm các điều trên.