PDA

View Full Version : Hỏi về độ cứng của dầm?


trungvn2709
20-08-2007, 12:20 PM
Mình phải tính độ cứng của 1 dầm ngàm 2 đầu, tiết diện 1,2x1,5m; L=24m.
chịu tải tập trung ở giữa nhịp.

Mình đã tính như sau:

f = K.P => K = P/f (1)

f = Pl^3/192EJ (2)

(1) và (2) => K= 192EJ/l^3 (4)

f_ Độ võng của dầm.
K_Độ cứng.
P_phản lực

Nhưng thấy (4) có vẻ ko được chính xác.

Vậy bạn nào hiểu rõ về vấn đề này xin giải đáp giúp mình với.

P/S: Trong phần tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp chuyển vị ( Sách cơ học kết cấu ) minh thấy có công thức tính độ cứng đơn vị của dầm như sau:

K = m*EJ/l

m_ hệ số phụ thuộc liên kết 2 đầu thanh.

Độ cứng của cột K = 1.H/E.A

Vậy mình fải tính độ cưng như thế nào trong trường hợp dầm đã nêu ở trên.
Cám ơn cac bạn.

anhosg
20-08-2007, 01:18 PM
Mình phải tính độ cứng của 1 dầm ngàm 2 đầu, tiết diện 1,2x1,5m; L=24m.
chịu tải tập trung ở giữa nhịp.

Mình đã tính như sau:

K = P/f (1)

f = Pl^3/192EJ (2)

(1) và (2) => K= 192EJ/l^3 (4)

f_ Độ võng của dầm.
K_Độ cứng.
P_phản lực

Nhưng thấy (4) có vẻ ko được chính xác.
Vậy bạn nào hiểu rõ về vấn đề này xin giải đáp giúp mình với.

chính xác đó You

P/S: Trong phần tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp chuyển vị ( Sách cơ học kết cấu ) minh thấy có công thức tính độ cứng đơn vị của dầm như sau:

K = m*EJ/l

m_ hệ số phụ thuộc liên kết 2 đầu thanh.

Độ cứng của cột K = 1.H/E.A

Vậy mình fải tính độ cưng như thế nào trong trường hợp dầm đã nêu ở trên.
Cám ơn cac bạn.
Độ cứng được định nghĩa là : Lực tác dụng để gây ra chuyển vị =1 đơn vị. =>K=P/f là chính xác
Mặc khác : Độ cứng thì là hàm theo đặc trưng của thanh nên K = m*EJ/l cũng không sai. :eek:

trungvn2709
20-08-2007, 06:32 PM
To: Anhosg :
Cám ơn bạn đã trả lời câu hỏi của mình. NHưng vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết.
Vậy có bạn nào có thể giải thích hộ mình được ko?
Cám ơn các bạn.

anhosg
20-08-2007, 08:15 PM
To: Anhosg :
Cám ơn bạn đã trả lời câu hỏi của mình. NHưng vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết.
Vậy có bạn nào có thể giải thích hộ mình được ko?
Cám ơn các bạn.
kekeke, thía vấn đề chính của bác là gì thế ??? độ cứng của cây dầm ngàm 2 đầu tải trọng tập trung đặt giữa.... hay là cây cột??? :D
nếu dầm thì cái (4) là đúng rồi đấy pác...:p