PDA

View Full Version : Giám sát cấp phối bê tông?


huyctn
09-09-2007, 02:31 AM
Theo định mức được lâp trong dự toán ví dụ 1m3 bê tông mác 200 cần 320kg xi măng. Nhưng khi xây dựng cấp phối phòng thí nghiệm báo chỉ cần 280kg là đạt mác 200.
Như vậy , nhà thầu sẽ trộn tại hiện trường là 280kg / 1m3 bê tông.
Khi thanh quyết toán thì theo định mức được lập trong dự toán.
Xin hỏi cách giải quyết ở đây ntn?

qldapmt
16-09-2007, 11:00 AM
Định mức cấp phối để trộn với điều kiện trộn bình thường có thể bê tông đạt được cường độ theo yêu cầu. Đối với cấp phối của phòng thí nghiệm thì các điều kiện để đại được mác yêu cầu nghiêm ngặt hơn như độ ẩm cột liệu, tỷ lệ N/X.... Ở công tường thì không thể kiểm soát được vấn đề trên cho nên phải thêm xi măng vào mới đạt cường độ theo yêu cầu.

Nếu tại công trường mà sử dụng cấp phối do phòng TN cung cấp thì bê tông sẽ khó đạt cường độ yêu cầu.

XUAN THUY
17-09-2007, 10:15 AM
Theo định mức được lâp trong dự toán ví dụ 1m3 bê tông mác 200 cần 320kg xi măng. Nhưng khi xây dựng cấp phối phòng thí nghiệm báo chỉ cần 280kg là đạt mác 200.
Như vậy , nhà thầu sẽ trộn tại hiện trường là 280kg / 1m3 bê tông.
Khi thanh quyết toán thì theo định mức được lập trong dự toán.
Xin hỏi cách giải quyết ở đây ntn?

Nghiệm thu chất lượng: theo tôi, bác nghiệm thu chất lượng bê tông bằng nén mẫu, cho dù họ trộn bao nhiêu mà mẫu đạt thì coi như chất lượng.
Nghiệm thu khối lượng: thấy trộn bao nhiêu thì ghi thế ấy: 280kg thì ghi 280kg, hoặc 350kg thì ghi 350kg.
Việc thanh quyết toán thế nào thì nhà thầu và chủ công trình thương lượng tùy điều khoản trong hợp đồng là "trọn gói" hay "theo khối lượng thực tế".

Nếu là trọn gói, có thể họ lợi xi măng ở chỗ này, bù lại họ phát sinh khối lượng bê tông hoặc khối lượng khác ở chỗ khác. Nghĩa là bên thi công chịu rủi ro về khối lượng.

Nếu là theo "khối lượng thực tế", thì các rủi ro thêm/bớt khối lượng do chủ công trình chịu.
(Trường hợp bác muốn "bỏ qua" chỉ ngiệm thu m3 bê tông mà thôi, kèm theo là thiết kế cấp phối được duyệt thì chắc ăn).

Định mức dự toán đưa ra đã bao gồm một hệ số an toàn chung và chỉ tính cho xi măng do các nhà máy nội địa sản xuất (Hà tiên, Hoàng thạch), lò đứng, lò ngang gì cũng được (xi măng địa phương hoặc nhà nước). (Nếu dùng xi măng địa phương, lúc đó cần đến 350kg mới đạt mác 200 thì các bác tính thế nào?).

Một số nhãn hiệu xi măng có tính năng vượt tiêu chuẩn hiện hành, vì thế tiết kiệm được lượng dùng xi măng. Mặt khác cấp phối trên có thể sử dụng phụ gia khác với cấp phối trong dự toán cũng dẫn đến tiết kiệm xi măng. >> Đây là các tiến bộ do công nghệ mang lại, và cả xã hội này phải được hưởng, không nên máy móc quá đáng theo cấp phối định mức.

Trở về với vấn đề pháp lý, nếu bác giám sát / nghiệm thu thực đúng với sự việc đã xảy ra thì bác không vi phạm nghĩa vụ giám sát.
Một khi cấp phối do phòng thí nghiệm cung cấp (có dấu LAS) thì cũng có nghĩa là đủ cơ sở pháp lý để coi đó là một cấp phối tiêu chuẩn.

redant
17-09-2007, 05:37 PM
Thông thường thì với BT mác 200 trở lên ng ta yêu cầu có XD cấp phối. Khi thi công thì cứ theo cấp phối đấy mà làm. Còn thanh toán tiền thì BQL ko ngồi tính ra bao nhiêu xi-măng đâu, họ chỉ tính khối lượng bê tông, và giá của mỗi m3 bê tông đã được tính trong dự toán rồi - chắc ko tính lại nữa đâu.

thanhuong
18-09-2007, 11:51 AM
Mình đồng ý với quan điểm của bác Xuân Thuỷ: Giám sát phải chặt chẽ, đúng và đủ để còn đảm bảo uy tín nữa chứ!

betameo
18-09-2007, 12:11 PM
Cấp phối định mức lập trên cơ sở các nội dung:
- tính phổ phông của công việc ( như ĐK làm việc, thời tiết,...)
- Số liệu chuẩn được kiểm tra nghiêm ngặt trong phòng thí nghiệm
- Các hao hụt bao gồm trong quá trình bảo quản vật liệu, vận chuyển, thi công...
- điều kiện thi công và bão dương.
Cấp phối PTN chỉ đáp ứng một phần trong các nội dung nói trên.
Vậy bác dùng cấp phối PTN thì bác phải kiểm tra như PTN thì mới hy vọng đạt yêu cầu. Nhưng thử hỏi có kỷ sư nào cân từng bao XM để kiểm tra khối lượng 50 kg không?
Quá trình bão dưởng chắn chắn không tốt như ở PTN.
Và những điều tương tự khác.
Do đó phải thí nghiệm cấp phối và lượng dùng XM là MAX của hai TN và ĐM. Thanh toán thì theo quy định của hợp đồng.

nguyenngoc74
19-09-2007, 03:04 PM
Thông thường thì với BT mác 200 trở lên ng ta yêu cầu có XD cấp phối. Khi thi công thì cứ theo cấp phối đấy mà làm. Còn thanh toán tiền thì BQL ko ngồi tính ra bao nhiêu xi-măng đâu, họ chỉ tính khối lượng bê tông, và giá của mỗi m3 bê tông đã được tính trong dự toán rồi - chắc ko tính lại nữa đâu.

Chỗ của tớ cũng làm tương tự như vậy, thi công theo cấp phối do các phòng thí nghiệm chuyên nghiệp cung cấp còn quyết toán thực tế theo khối lượng bêtông thực tế và đơn giá đấu thầu, không biết các nơi khác làm như thế nào?

vantc1
02-10-2007, 12:03 AM
Thông thường thì với BT mác 200 trở lên ng ta yêu cầu có XD cấp phối. Khi thi công thì cứ theo cấp phối đấy mà làm. Còn thanh toán tiền thì BQL ko ngồi tính ra bao nhiêu xi-măng đâu, họ chỉ tính khối lượng bê tông, và giá của mỗi m3 bê tông đã được tính trong dự toán rồi - chắc ko tính lại nữa đâu.
Ông Redant này quan liêu quá. Đối với bê tông mác 100 trở lên đã phải thiết kế cấp phối rồi, đặc biệt đối với công trình thủy công (làm việc dưới nước) thì mác thiết kế tại phòng thí nghiệm yêu cầu phải tối thiểu lớn hơn 10% mác thiết kế (14TCN 59:2002).
Kết quả thiết kế mác bê tông tại phòng thí nghiệm là kết quả "chuẩn": vật liệu chuẩn, biện pháp thi công chuẩn, bảo dưỡng chuẩn,... còn chuẩn thế nào thì các bác xem lại TCVN về yêu cầu của vật liệu và quá trình bảo dưỡng bê tông nhé. Thực tế thì chỉ có nén mẫu mới đánh giá được chính xác mác bê tông thôi. Và thanh toán theo đơn giá bê tông chứ không phải chiết tính bù vật liệu, tính chi li tỷ lệ cấp phối là bao nhiêu đâu. (Xem định mức xây dựng cơ bản).
Với việc thiết kế cấp phối như thế nào các bác xem QPTL D6.78 nhé, ở đó hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ. Đọc là biết liền.
Có điều gì sai sót mong các bác chỉ giáo.

minhtuong
02-10-2007, 09:35 PM
Mình thấy chủ đề này hay thật. Cán bộ, kỹ sư chúng ta trả lời nhiều, nhưng rốt cuộc có lẽ phải cần phải có các vị có...quyền duyệt quyết toán trả lời thôi!. Mình cũng đã gặp trường hợp đơn vị quyết toán trừ tiền nhà thầu vì định mức XM theo thiết kế cấp phối nhỏ hơp định mức dự toán (khi đó vẫn còn bắt buộc áp dụng chứ không phải tham khảo như bây giờ), bất kể việc nhà thầu có dùng định mức xi măng theo cái kết quả thí nghiệm đó hay không (vì cũng không ai tin nhà thầu dùng định mức XM nhiều hơn cái thí nghiệm đó đâu !) . Bây giờ thì việc trừ tiền như vậy trở thành...lạc hậu rồi, chiếu theo Nghị định NĐ99/2007/NĐ-CP và thông tư TT98/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Thôi thì cho chắc, với dự án do mình quản lý, nếu kết quả thí nghiệm thành phần cấp phối cho ra định mức vật liệu nhỏ hơn định mức dự toán thì mình yêu cầu nhà thầu lấy theo định mức dự toán, dựa trên cơ sở sau:
- Thứ nhất, Hồ sơ mời thầu (là một bộ phận của hợp đồng) : đã nêu rõ trong phần yêu cầu đối với thành phần bêtông là nhà thầu phải tuân thủ định mức
- Thứ hai, mình Không tin tưởng lắm về kết quả của phòng thí nghiệm, đảm bảo nếu tự bạn lấy mẫu và thí nghiệm theo điều kiện thực tế tại hiện trường (bảo dưỡng bê tông, độ sạch cốt liệu, chất lượng, kích thước cốt liệu,...) bảo đảm sẽ có kết quả khác !! (có lẽ lượng XM của kết quả thí nghiệm còn cao hơn định mức)

Các bác thấy nhà thầu đem kết quả mẫu bê tông theo cấp phối mác 200 đi thử mẫu tại phòng thí nghiệm cho kết quả mác
250-270 rồi chứ???

phuyag
09-02-2008, 10:41 PM
Gửi các bạn một số tiêu chuẩn mình sưu tập được
Mình nghĩ công trình chỉ định thầu mới phải đem dự toán ra tranh chấp vấn đề giửa định mức vật tư và kết quả TN TK CPBT (có trong hồ sơ hoàn công nên CĐT có quyền cắt bớt khối lượng XM)
Còn công trình phải đấu thầu thì nhà thầu phải cung cấp bản đơn giá đấu thầu (dự toán đấu thầu) trong đó đã giải trình địa chỉ cung cấp vật tư, công nghệ thi công, cự li vận chuyển v.v... để có thể giảm giá mà trúng thầu mà nhà thầu có kinh nghiệm thì CP BT đi đấu thầu đã rất sát với thí nghiệm thực tế rồi.
Còn nếu đang làm TVGS việc đầu tiên chúng ta cần nên làm trước khi nhận công trình là phải đòi nhà thầu cung cấp TKCP BT cho tất cả các chủng loại BT ở công trình. Nếu có chênh lệch như vậy bạn nên gửi công văn thông báo cho CĐT để giải quyết kịp thời tránh ở thế kẹt ở 2 bên. Chú ý không chỉ là thiết kế BT mà còn phải có kết quả kéo thép, giấy kiểm định tất cả các thiết bị thi công nhà thầu sẽ đem đến công trình, kế hoạch thi công chi tiết theo bảng tiến độ công trình v.v... và tất nhiên phải đòi nhà thầu ký vào đề cương TVGS để chỉ căn cứ vào đó mà làm không phải bàn cải gì về sau không phải mất lòng nhà thầu nhất là nhà thầu sân sau của CĐT (đó là kinh nghiệm xương máu của mình đó

phuyag
09-02-2008, 10:46 PM
Xin lỗi mình viết một hồi quên gửi file
các bạn tải về xem thử có gì hữu ích không
http://www.box.net/index.php?rm=box_v2_download_file&file_id=f_131031053

xnosleep
10-02-2008, 03:03 PM
Chắc bác lại đang nghĩ cách chăn dắt B chứ gì. Cách này cũ rồi.
Hành tỏi nhau ít thôi còn để phúc cho con cháu.

phuyag
14-02-2008, 10:15 AM
Chắc bác lại đang nghĩ cách chăn dắt B chứ gì. Cách này cũ rồi.
Hành tỏi nhau ít thôi còn để phúc cho con cháu.
Bác nói thế nào chứ làm TVGS bây giờ rất khổ tâm làm đúng thì bảo hành tỏi, làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa CPBT là vấn đề rất nhạy cảm. Người ks TVGS chỉ có thể giám sát ở công trường, không thể GS trong trạm trộn & Vật liệu xây dựng của nhà thầu và cũng không có gì để gs chất lượng BT khi nó đã được trộn xong ngoài việc lấy mẫu đem đi nén mà phòng thí nghiệm hình như thân với nhà thầu hơn TVGS nên kết quả thường không phải là chất lượng thực tế. Tốt nhất theo mình TVGS phải giám sát từ khi nó mới bắt đầu từ vật liệu đem về đến khi nó ra tới công trường, nếu không thể thì phải đòi nhà thầu các chứng nhận chứng minh chất lượng từ vật liệu đến tỉ lệ vật liệu đem trộn (có gì còn có cái để mà giảm tội chứ)

vantc1
27-02-2008, 09:53 PM
Việc giám sát cấp phối, đúc mẫu BT, ép mẫu BT đều có mặt của TVGS thì sao lại không chính xác được, còn phải ký các biên bản lấy mẫu vật liệu, cấp phối, độ sụt, biên bản đúc mẫu BT và niêm phong, biên bản xác nhận kq nén mẫu,... Vắng mặt TVGS trong quy trình trên thì các bác TVGS chỉ việc ký kết quả nén mẫu do phòng TN cung cấp thôi. Vì mình không có mặt nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về kết quả mà.

ks.thanhtan
13-02-2009, 09:32 PM
Việc giám sát cấp phối, đúc mẫu BT, ép mẫu BT đều có mặt của TVGS thì sao lại không chính xác được, còn phải ký các biên bản lấy mẫu vật liệu, cấp phối, độ sụt, biên bản đúc mẫu BT và niêm phong, biên bản xác nhận kq nén mẫu,... Vắng mặt TVGS trong quy trình trên thì các bác TVGS chỉ việc ký kết quả nén mẫu do phòng TN cung cấp thôi. Vì mình không có mặt nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về kết quả mà.
Để nghiệm thu một cấu kiện bêtông thì như bác vanct1 nói, có rất nhiều công đoạn, theo tiêu chuẩn nén mẫu và thử tải BTCT đúc sẵn mình nhớ không lầm thì theo tiêu chuẩn 392, từ việc lấy mẫu theo kích thước tiêu chuẩn là 15x15x15 và nén mẫu ở cả R7 ngày và R28 ngày xem có đạt cường độ hay không....! Khi thí nghiệm nén mẫu chắc chắn là phải có TVGS có mặt ký vào biên bản nén mẫu hiện trường ! Và tất nhiên những giấy tờ này sẽ là căn cứ nghiệm thu cấu kiện Betong đó !:) :cool:

betameo
14-02-2009, 09:20 AM
Người ks TVGS chỉ có thể giám sát ở công trường, không thể GS trong trạm trộn & Vật liệu xây dựng của nhà thầu và cũng không có gì để gs chất lượng BT khi nó đã được trộn xong ngoài việc lấy mẫu đem đi nén mà phòng thí nghiệm hình như thân với nhà thầu hơn TVGS nên kết quả thường không phải là chất lượng thực tế. Tốt nhất theo mình TVGS phải giám sát từ khi nó mới bắt đầu từ vật liệu đem về đến khi nó ra tới công trường, nếu không thể thì phải đòi nhà thầu các chứng nhận chứng minh chất lượng từ vật liệu đến tỉ lệ vật liệu đem trộn (có gì còn có cái để mà giảm tội chứ)
1. Người ks TVGS chỉ có thể giám sát ở công trường theo hợp đồng để giám sát. Nếu hợp đồng không đề cập tới thì phải giám sát tất cả các khâu ( trừ các thành phẩm đã được đơn vị sản xuất đăng ký chất lượng. Ví dụ thép, thông thường không thí nghiệm kiểm tra thành phần hóa học thép khi nghiệm thu vật liệu thép)
2. TVGS phải giám sát từ khi nó mới bắt đầu từ vật liệu đem về đến khi nó ra tới công trường OK
3. Nhân tiện trao đổi thêm: TCXDVN 374-06 mục 7.2.3 hổn hợp bê tông thương phẩm đạt cường độ chịu nén khi Cường độ TB (3 viên)>= mác TK; mục 7.2.4 hổn hợp bê tông thương phẩm đạt cấp BT theo cường độ chịu nén khi cường độ TB >= 1.3 giá trị cấp BT. Vì sao có 1.3 và có ai đã áp dụng chưa xin giải thích thêm.
4. Tại bảng 1 TCXDVN 374-06 có thể hiện độ sụt từ 4-220. Độ sụt này được chọn theo cái gì, hướng dẫn ở đâu ai biết xin trình bày rỏ hơn.
Rất cảm ơn đã đọc và hướng dẫn thêm

ks.thanhtan
27-02-2010, 08:19 PM
Bác nói thế nào chứ làm TVGS bây giờ rất khổ tâm làm đúng thì bảo hành tỏi, làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa CPBT là vấn đề rất nhạy cảm. Người ks TVGS chỉ có thể giám sát ở công trường, không thể GS trong trạm trộn & Vật liệu xây dựng của nhà thầu và cũng không có gì để gs chất lượng BT khi nó đã được trộn xong ngoài việc lấy mẫu đem đi nén mà phòng thí nghiệm hình như thân với nhà thầu hơn TVGS nên kết quả thường không phải là chất lượng thực tế. Tốt nhất theo mình TVGS phải giám sát từ khi nó mới bắt đầu từ vật liệu đem về đến khi nó ra tới công trường, nếu không thể thì phải đòi nhà thầu các chứng nhận chứng minh chất lượng từ vật liệu đến tỉ lệ vật liệu đem trộn (có gì còn có cái để mà giảm tội chứ)
Đồng ý với bác phuyag, tuỳ theo hợp đồng giám sát-vì là đơn vị làm thuê cho CĐT nên trong công việc TVGS chắc ăn cũng nên đòi hỏi nhà thầu cung cấp KCS đầy đủ vật liệu trước khi đổ BT, công trình không sao thì mọi chuyện ổn-nếu xảy ra chuyện thì TVGS phải chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc ký biên bản nghiệm thu với nhà thầu-vì TVGS có ký thì giám sát chủ đầu tư mới ký. Đã đem về ép mẫu thì lẽ rõ ràng Mac BT sẽ đạt yêu cầu. Còn nếu "hành tỏi" nhau quá thì TVGS cũng khó kiếm cơm được!..:cool:

Beginer
18-05-2010, 11:34 AM
em chẳng hiểu các bác sao phải xoắn
em làm giám sát vật liệu
từ khâu đi lấy mẫu hiện trường, đến khâu thí nghiệm cấp phối, cường độ, độ sụt...em đều chứng kiến.
khi thi công ngoài thực tế, thì hàng tháng đều bắt nhà thầu phải thí nghiệm lại nguồn vật liệu đầu vào.
hơn thế nữa, cấp phối bê tông trong phòng thí nghiệm luôn yêu cầu bê tông phải đạt cường độ = ( 1,15 - 1,2 ) x cường độ yêu cầu
vd : mac 30 thì trong phòng thí nghiệm nén phải đạt mac 36.
nếu giám sát đến thế mà còn xảy ra sai sót thì em cũng potay

nguyenmanhthu.xd
05-06-2010, 11:06 AM
Cấp phối định mức lập trên cơ sở các nội dung:
- tính phổ phông của công việc ( như ĐK làm việc, thời tiết,...)
- Số liệu chuẩn được kiểm tra nghiêm ngặt trong phòng thí nghiệm
- Các hao hụt bao gồm trong quá trình bảo quản vật liệu, vận chuyển, thi công...
- điều kiện thi công và bão dương.
Cấp phối PTN chỉ đáp ứng một phần trong các nội dung nói trên.
Vậy bác dùng cấp phối PTN thì bác phải kiểm tra như PTN thì mới hy vọng đạt yêu cầu. Nhưng thử hỏi có kỷ sư nào cân từng bao XM để kiểm tra khối lượng 50 kg không?
Quá trình bão dưởng chắn chắn không tốt như ở PTN.
Và những điều tương tự khác.
Do đó phải thí nghiệm cấp phối và lượng dùng XM là MAX của hai TN và ĐM. Thanh toán thì theo quy định của hợp đồng.


Láo toét thế thì thằng thiết kế cấp phối nó ngu à

canhhungksxd
15-07-2010, 04:10 PM
Theo tôi nghĩ Tư vấn GS chỉ giám sát các công tác đã được CĐT và đơn vị TC thống nhất với nhau và đủ pháp lý. Ở công trường nhà thầu trộn 280kg thì ghi 280 kg còn thí nghiệm mẫu đạt thì thôi. Việc áp dụng các định mức các pác lưu ý nó thường ghi (mang tính chất tham khảo).

ks.thanhtan
15-07-2010, 07:11 PM
Tôi nghĩ Giám sát cấp phối hiện trường chỉ là 1 chuyện, không thể cứ đứng giám sát nhà thầu 24/24h được. Các bác đành phải kiểm tra Mac betong thiết kế bằng kết quả nén mẫu của phòng thí nghiệm thôi ( Tư vấn giám sát trực tiếp kiểm tra quá trình nén mẫu của phòng thí nghiệm nhé). :p:cool:

Bác nói thế nào chứ làm TVGS bây giờ rất khổ tâm làm đúng thì bảo hành tỏi, làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa CPBT là vấn đề rất nhạy cảm. Người ks TVGS chỉ có thể giám sát ở công trường, không thể GS trong trạm trộn & Vật liệu xây dựng của nhà thầu và cũng không có gì để gs chất lượng BT khi nó đã được trộn xong ngoài việc lấy mẫu đem đi nén mà phòng thí nghiệm hình như thân với nhà thầu hơn TVGS nên kết quả thường không phải là chất lượng thực tế. Tốt nhất theo mình TVGS phải giám sát từ khi nó mới bắt đầu từ vật liệu đem về đến khi nó ra tới công trường, nếu không thể thì phải đòi nhà thầu các chứng nhận chứng minh chất lượng từ vật liệu đến tỉ lệ vật liệu đem trộn (có gì còn có cái để mà giảm tội chứ)
Tôi hoàn toàn đồng ý với anh phuyag, nếu bạn là TVGS thì hãy yêu cầu nhà thầu cung cấp kết quả thí nghiệm thiết kế cấp phối Mac betong trước khi thi công vì điều này tiện cho TVGS kiểm tra ngoài hiện trường và cũng là bảo vệ cho chính mình sau này. Nếu lỡ may sau này ép mẫu bê tông không đạt thì sẽ quay ngược ra "đổ" cho TVGS không chịu kiểm tra cấp phối khi cho đổ bê tông ngoài công trình, bạn sẽ không cãi được đâu. Nếu có cấp phối kiểm tra OK rồi mà khi ép mẫu betong vẫn không đạt thì chỉ còn nguyên nhân là: Nhà thầu bảo dưỡng bê tông không tốt thôi. Nếu nhà thầu vẫn không chịu thực hiện thì bạn hãy "phang" vào nhật ký công trình những gì mình yêu cầu và nói sẽ không chịu trách nhiệm nghiệm thu những hạng mục công việc mà nhà thầu không chịu thực hiện theo lời TVGS và lúc này đương nhiên nhà thầu bắt buộc phải vắt giò lên cổ thực hiện thôi.
@ Ngoài công tác giám sát chất lượng kỹ thuật và khối lượng, công tác tư vấn cho nhà thầu về mặt kỹ thuật, hồ sơ pháp lý cũng rất quan trọng ( Tư vấn+giám sát =Tư vấn giám sát). Và tất nhiên TVGS không phải là làm thay cho kỹ thuật.:cool: Và trong công việc không phải là bắt bẻ nhau mà là là sao để cùng nhau hợp tác và thực hiện tốt để đảm bảo công trình chất lượng và tiến độ!

tieunguno1
06-12-2010, 06:07 PM
cho tôi hỏi là trong bảng cấp phối bê tông, mà tỷ lệ N/X với thành phần fu gia là chất lỏng, vậy tỷ lệ N có tình = nước + phụ gia không. tôi tìm hiểu trên mạng thì không thấy ai nói đến vấn đề này và xem các bảng cấp phối ví dụ thì không ai tính tỷ lệ N+phu gia cả,
và như trong chỉ dẫn kỹ thật của công trình mà tôi đang làm thì nó chỉ nói chung chung là nếu phụ gia là chất lỏng, thì xem xét tỷ lệ n/x,

ngxtrung
07-12-2010, 03:49 PM
cho tôi hỏi là trong bảng cấp phối bê tông, mà tỷ lệ N/X với thành phần fu gia là chất lỏng, vậy tỷ lệ N có tình = nước + phụ gia không. tôi tìm hiểu trên mạng thì không thấy ai nói đến vấn đề này và xem các bảng cấp phối ví dụ thì không ai tính tỷ lệ N+phu gia cả,
và như trong chỉ dẫn kỹ thật của công trình mà tôi đang làm thì nó chỉ nói chung chung là nếu phụ gia là chất lỏng, thì xem xét tỷ lệ n/x,

không bạn ạ. phụ gia tính theo khối lượng xi măng trong bê tông.

tieunguno1
08-12-2010, 07:45 PM
không bạn ạ. phụ gia tính theo khối lượng xi măng trong bê tông.

Tôi cũng có quan điểm giống bạn là phụ gia không được tính trong tỷ lệ N/X đó. vì tôi cũng tham khảo các thành phần cấp phối khác cũng thê. Nhưng trong chỉ tiêu dẫn kỹ thuật của bọn tôi lại có nói đến ý này về phụ gia:"Hàm lượng chất phụ gia nếu ở thể lỏng phải được xem xét trong việc xác định tỷ lệ N/X". Câu nói này rất chung chung và bọn tôi không để ý đến, lúc đầu đưa ra công thức cấp phối bg nếu theo câu đó là có tính phụ gia trong tỷ lệ N/X hjk hỏng hết bánh keoj

tieunguno1
08-12-2010, 07:47 PM
Tôi cũng mới tìm hiểu vào món thiết kế cấp phối bê tông XM, các pro có thể giúp tôi là ban đầu khi đưa ra thành phàn Nước fai dựa vào độ sụt, mà tôi tìm mãi không thấy tiêu chuẩn về nó, và hình như là có cả biểu đồ về độ sụt và nước trogn tiêu chuẩn cấp phối, mọi người ai có tiêu chuẩn đó có thể chỉ giúp, và send giúp tôi với không ah
nếu có cùng úp lên topic cho mọi người tham khảo với, thanks so muck

duc_19872000
08-12-2010, 09:18 PM
MÌNH HỎI TÝ?
công thức:
- đối với bê tông thường (X/N=1.4>2.5) : X/N=RB*K/A*RX +0.5
- đối với bê tông cường độ cao (X/N>2.5) : X/N=RB*K/A1*RX -0.5
Trong đó:
X: xi măng, N: nước.
-RB: cương độ của bê tông (KG/CM2)
- RX: cường độ thực tế của xi măng, (KG/CM2).
- A,A1: hệ số chất lượng vật liệu.
- K: hệ số an toàn (đối với các trạm trộn tự động lấy K=1.1, đối các trậm cân đông thủ công lấy K=1.15).

THẮC MẮC: THEO MÌNH BIẾT TRONG SÁCH GIÁO KHOA CỦA BỘ GDDT THÌ KHÔNG THẤY ĐỀ CẬP ĐẾN HỆ SỐ AN TÒAN K, CHO MÌNH HỎI TẠI SAO.

duc_19872000
08-12-2010, 09:23 PM
Thầy mình bảo phải có hệ số an toàn thì mới đúng, mình không hiểu vì sao ( mình học dh cần thơ thuộc khu vực đông bằng sông cửu long).

ks.conghuy85
26-12-2010, 11:52 AM
Vấn đề này củng hơi nhức đầu đó.sau này mấy bọn kiểm toán lần ra sự chênh lệch thì củng khó xử đó.
Nói chung mấy thằng thí nghiệm củng trời ơi lắm,chênh lệch như vậy củng khá nhiều đó ,nếu trộn tay thì khó đạt lắm.

ks.conghuy85
26-12-2010, 11:56 AM
Rất vui được làm wen với các ks gan xa.
imail.ks.conghuy85@gmail.com

thanhdat103
05-03-2012, 11:52 AM
cho tôi hỏi là trong bảng cấp phối bê tông, mà tỷ lệ N/X với thành phần fu gia là chất lỏng, vậy tỷ lệ N có tình = nước + phụ gia không. tôi tìm hiểu trên mạng thì không thấy ai nói đến vấn đề này và xem các bảng cấp phối ví dụ thì không ai tính tỷ lệ N+phu gia cả,
và như trong chỉ dẫn kỹ thật của công trình mà tôi đang làm thì nó chỉ nói chung chung là nếu phụ gia là chất lỏng, thì xem xét tỷ lệ n/x,

Đúng rồi a, bọn e là kỹ sư vật liệu vẫn phải tính như vậy, N=PG+N còn khối lượng phụ gia thì tính theo quy định của nhà sản xuất , tính bằng % khối lượng bê tông, a chú ý là % giảm nước của phụ gia sẽ phải được trừ đi thì mới ra được lượng nước thực tế nhé, kiểu như là b tính ra CP có 260l nước(tính theo cthuc Bô lô mây- skramtaev ) và phụ gia 5%XM hiệu quả giảm nước 10% thì khối lượng nước thực tế là 260l - 260.10%.

romeotaisinh
18-05-2012, 10:03 AM
Cho mình hỏi:
Trong quá trình đổ bt ở hiện trường có lấy mẫu về nén tại phòng thí nghiệm khi đã bảo dưỡng đủ ngày. Vậy kết quả của việc nén trong phòng thí nghiệm có ý nghĩa gì? Nghĩa là khi lực phá hoại đạt yêu cầu thì ko sao, còn ko đạt yêu cầu ( BT chưa đủ Mác) thì kết quả thì nghiệm này có ý nghĩa gì khi bê tông đã đổ ngoài công trường?

cmengenie
18-05-2012, 10:11 AM
Cho mình hỏi:
Trong quá trình đổ bt ở hiện trường có lấy mẫu về nén tại phòng thí nghiệm khi đã bảo dưỡng đủ ngày. Vậy kết quả của việc nén trong phòng thí nghiệm có ý nghĩa gì? Nghĩa là khi lực phá hoại đạt yêu cầu thì ko sao, còn ko đạt yêu cầu ( BT chưa đủ Mác) thì kết quả thì nghiệm này có ý nghĩa gì khi bê tông đã đổ ngoài công trường?

Có chứ, các bên sẽ nhâu nhâu vào thịt ông nhà thầu và ông TVGS.

Và nếu ông cấp bê tông chưa lấy hết tiền thì ốm đòn.

romeotaisinh
18-05-2012, 10:18 AM
Dĩ nhiên ông cấp bt ko dại gì mà để bt của mình ko đạt Mac.
Nhưng khi đạt Mac ở PTN thì thực tế bt tại công trường có vấn đề như nứt....Vậy có thịt TVGS được ko?

cmengenie
18-05-2012, 10:23 AM
Dĩ nhiên ông cấp bt ko dại gì mà để bt của mình ko đạt Mac.
Nhưng khi đạt Mac ở PTN thì thực tế bt tại công trường có vấn đề như nứt....Vậy có thịt TVGS được ko?

Tại sao nứt? Có lý do thì mới có người gây ra lý do.

Cứ nứt mà đổ tại TVGS thì ai mà dám làm TVGS (vì thực tế có cái cục BT nào không nứt được).

romeotaisinh
18-05-2012, 10:27 AM
Thì thế mình mới đưa vấn đề ra bàn luận, có thể do biện pháp thi công không đảm bảo chất lượng, đầm nén chưa kỹ....
Đến khi đó thì nhìn nhau cười trừ thôi chứ biết làm sao????

nguyencongoanh
18-05-2012, 10:29 AM
Dĩ nhiên ông cấp bt ko dại gì mà để bt của mình ko đạt Mac.
Nhưng khi đạt Mac ở PTN thì thực tế bt tại công trường có vấn đề như nứt....Vậy có thịt TVGS được ko?

BT mà nứt thì ông thầu đứt trước chứ không phải ông bán BT. Cái việc nứt chủ yếu do bão dưỡng.

Nếu BT lấy mẫu mà không đạt thì không có nghĩa BT trong cấu kiện cũng không đạt. Lúc này có khi cần phải khoan vài viên để thử nghiệm

lttrinh
20-05-2012, 01:20 AM
BT mà nứt thì ông thầu đứt trước chứ không phải ông bán BT. Cái việc nứt chủ yếu do bão dưỡng.

Nếu BT lấy mẫu mà không đạt thì không có nghĩa BT trong cấu kiện cũng không đạt. Lúc này có khi cần phải khoan vài viên để thử nghiệm

1. Bê tông bị nứt nhiều nguyên nhân:
- Bảo dưỡng không đúng cách (ĐVTC+ trách nhiệm của giám sát).
- Cấp phối không chuẩn ( ĐV cung cấp bê tông).
- Xi măng nóng, và các nguyên nhân khác do xi măng gây ra trong đó có cả nguyên nhân thời gian trộn ở trạm quá nhanh - xi măng chưa được thủy hóa hết.
- Phụ gia kém chất lượng.
- Bê tông mác cao có trọng lượng xi măng từ 400kg/ m3 bê tông trở lên.
....
2. Hiện nay việc hạn chế viết nứt cho khối đổ bê tông còn là vấn để nan giải, có nhiều biện pháp đặt ra, trong đó sử dụng bê tông lạnh là biện pháp hay nhất.
3. Bê tông bị nứt trước tiên trách nhiệm thuộc nhà thầu thi công - còn đối với nhà thầu cung cấp bê tông thì việc đó của nhà thầu thi công làm việc.
4. Giám sát cấp phối bê tông không nhất thiết phải giám sát khối lượng xi măng trên khối trộn bởi nếu dùng xi măng nghi sơn thì Rn = 50 Mpa, còn dùng xi măng thường thì Rn = 40 Mpa. Như vậy nếu nhà thầu dùng xi măng nghi sơn thì đương nhiên hàm lượng xi măng trên khối trộn sẽ giảm đi đối với các loại xi măng khác.
5. Nên chú ý giám sát độ sụt và thành phần hạt + biện pháp đầm bê tông. - quyết định rất nhiều đến chất lượng bê tông.
6. Đối với bê tông đá 1x2 M200 có độ sụt 4-6 khi dùng XM PCB40 thì chỉ khoảng 275kg xi măng là cho đủ mác. Nhưng để thi công bằng bơm được thì độ sụt phải trên dưới 12 cm như vậy hàn lượng xi măng phải trên 290 kg. Tính toán cấp phối bê tông theo QĐ 778 - BXD, theo tiêu chuẩn ACI, BSi.... hoặc theo phương pháp thực nghiệm....
Khi nào có thời gian mình sẽ nói rõ hơn về bê tông.

Beginer
12-11-2012, 04:28 PM
em cũng đang quan tâm vấn đề này, các bro có tài liệu, up lên cho a e thảm khảo với.

khoa.tran_tl
12-11-2012, 04:47 PM
Thì thế mình mới đưa vấn đề ra bàn luận, có thể do biện pháp thi công không đảm bảo chất lượng, đầm nén chưa kỹ....
Đến khi đó thì nhìn nhau cười trừ thôi chứ biết làm sao????

Không có chuyện nhìn nhau cười trừ đâu pồ ơi, việc kết quả nén bê tông đạt mà vẫn bị nứt ở công trường nứt là chuyện bình thường chỗ nào cũng có, quan trọng là nứt đó như thế nào? có lớn không hay chỉ là nứt nhỏ? rồi lúc đó tìm hướng xử lý (gọi cho mấy pác sika xử lý vết nứt vào là xong).

Biện pháp thi công bê tông, đầm nén chưa kỹ lúc thi công của nhà thầu thì cái này khỏi nói, vì có nhà thầu nào là làm đúng đâu, bê tông tới thì lúc nào cũng muốn đổ cho nhanh cho xong, xin hỏi có pác nào làm nhà thầu dám đứng ra vỗ ngực xưng tên là nhà thầu mình làm chuẩn mấy cái vụ thi công bê tông này & chắc chắn không bị nứt không???