PDA

View Full Version : Các tiêu chuẩn, quy phạm ngành địa chất CT-Địa kỹ thuật!


nguyenthinu168
16-09-2007, 12:10 AM
Mình đang tập hợp các tiêu chuẩn ngành địa chất công trình -địa kỹ thuật. Dưới đây là một số tiêu chuẩn đã thu thập được. Bác nào có biết các tiêu chuẩn khác phục vụ cho việc khảo sát nền móng, thí nghiệm cơ lý đất ở trong phòng và ngoài trời thì cho thêm vào danh sách này. Cảm ơn rất nhiều.

1. QTTL-B-5-74:Quy trình đo vẽ địa chất công trình tỷ lệ lớn để xây dựng các công trình thuỷ lợi, 30/6/75
2:TCXD88-1982 nhóm H:Cọc. Phương pháp thí nghiệm hiện trường.
3:TCXD 112-1984: Công tác khảo sát địa kỹ thuật về giai đoạn khảo sát; về vị trí, mật độ và độ sâu thăm dò.
4:TCXD 112 : 1984 :Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới (thiết bị do PNUD đầu tư ) và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình
5:TCXD 205-1987: Yêu cầu đối với khảo sát
6:TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng
7.22 TCN 171-87: Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt nở
8:22 TCN 160-87: Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
9: TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
10: TCVN 2683-91: Đất cho xây dựng, lấy mẫu, bao gói vận chuyển và bảo quản mẫu
11: TCVN 4195-4202 :1995- TCVN 4195-1995: Đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4196-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4197-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4198-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4199-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4200-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4201-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4202-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

12:TCXD 196-1997 :Nhà cao tầng. Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
13.TCXD 226-1999 Đất xây dựng phương pháp thí nghiệm hiện trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn.
14.22 TCN 259-2000.Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình
15.22 TCN 262-2000.Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên nền đất yếu
16.22 TCN 263-2000.Quy trình khảo sát đường ôtô
17.14 TCN - 115 - 2000.Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi.
18.TCXDVN 269-2002.Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
19Tập 1 – Từ 14TCN 123-2002 đến 14TCN 129-2002.Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thuỷ lợi
20.TCXDVN 301-2003.Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
21.14TCN-32-2005 đến 14TCN 140-2005, 14TCN146-149/2005.Các tiêu chuẩn về thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm trong XD công trình thuỷ lợi
22.14TCN 195:2006.Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi. Hiệu lực từ 15/1/2007. Ban hành theo Quyết định số 4079/QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Toàn văn gồm 60 trang, chia làm 6 chương và 3 phụ lục.
23.Thông tư số 06/2006/TT-BXD:Thông tư hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật....Thông tư hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình.Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình. Toàn văn gồm 4 chương và 2 phụ lục, tổng khoảng 13 trang.
24.TCXDVN 364-2006. Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và sử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
25.TCXDVN194:2006.Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật
26.22 TCN 355-06 Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường
27:22 TCN 332 - 06:Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
28:22 TCN 333 - 06:Quy trình đầm nén đất , đá dăm trong thí nghiệm
29.TCXDVN366: 2006:Chỉ dẫn kỹthuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng Karsrt.
30.54/2000/QĐ-BCN:Quy chế lập bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000(1:25.000)
31.22TCN 260-2000:Quy trình khảo sát địa chất công trình các công trình đường thuỷ.
32.TCXD 45-78:Tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình
33.TCXD 160:1987,nhóm H: Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
34.20TCN74-87:Đất xây dựng –phương pháp chỉnh lý thóng kê các kết đặc trưng của chúng.
35.20TCN -174-89:Đất xây dựng –phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh
36.TCXD 189:1996:Móng cọc tiết diện nhỏ -tiêu chuẩn thiết kế
37.TCXD 190:1996:Móng cọc tiết diện nhỏ -tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
38.TCXD 205:1998:Cọc khoan nhồi –yêu cầu chất lượng thi công
39.TCXD 112: 1984:Xác định độ chặt của đất bằng xuyên vít
40.TCXD 80: 2002: Xác định tải trọng tĩnh của đất tại hiện trường (chưa có)
41.TCXDVN 286:2003:Đóng và ép cọc -Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
42.TCXDVN 326:2004:Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
43.TCXD 197:1997:Thi công cọc khoan nhồi
44.TCVN 5747 - 1993:Đất xây dựng -Phân loại

vuluuquang
16-09-2007, 12:59 AM
trời bác hay quá!
em đang định hỏi các bác về những cái nạy nhưng tìm đọc những tài liệu này ở đâu????
bác có thì có thể share cho em đc không ah???
em biết ngành mình làm j cũng phải quy chuẩn, làm j cũng phải tiêu chuẩn, làm theo tiêu chuẩn thì không ai bắt bẻ đc mình cả.
các bác cho em thêm địa chỉ để đọc nhớ!
cám ơn các bác nhiều!

thucdi
20-04-2012, 11:04 AM
Mình đang tập hợp các tiêu chuẩn ngành địa chất công trình -địa kỹ thuật. Dưới đây là một số tiêu chuẩn đã thu thập được. Bác nào có biết các tiêu chuẩn khác phục vụ cho việc khảo sát nền móng, thí nghiệm cơ lý đất ở trong phòng và ngoài trời thì cho thêm vào danh sách này. Cảm ơn rất nhiều.

1. QTTL-B-5-74:Quy trình đo vẽ địa chất công trình tỷ lệ lớn để xây dựng các công trình thuỷ lợi, 30/6/75
2:TCXD88-1982 nhóm H:Cọc. Phương pháp thí nghiệm hiện trường.
3:TCXD 112-1984: Công tác khảo sát địa kỹ thuật về giai đoạn khảo sát; về vị trí, mật độ và độ sâu thăm dò.
4:TCXD 112 : 1984 :Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới (thiết bị do PNUD đầu tư ) và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình
5:TCXD 205-1987: Yêu cầu đối với khảo sát
6:TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng
7.22 TCN 171-87: Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt nở
8:22 TCN 160-87: Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
9: TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
10: TCVN 2683-91: Đất cho xây dựng, lấy mẫu, bao gói vận chuyển và bảo quản mẫu
11: TCVN 4195-4202 :1995- TCVN 4195-1995: Đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4196-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4197-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4198-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4199-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4200-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4201-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4202-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

12:TCXD 196-1997 :Nhà cao tầng. Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
13.TCXD 226-1999 Đất xây dựng phương pháp thí nghiệm hiện trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn.
14.22 TCN 259-2000.Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình
15.22 TCN 262-2000.Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên nền đất yếu
16.22 TCN 263-2000.Quy trình khảo sát đường ôtô
17.14 TCN - 115 - 2000.Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi.
18.TCXDVN 269-2002.Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
19Tập 1 – Từ 14TCN 123-2002 đến 14TCN 129-2002.Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thuỷ lợi
20.TCXDVN 301-2003.Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
21.14TCN-32-2005 đến 14TCN 140-2005, 14TCN146-149/2005.Các tiêu chuẩn về thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm trong XD công trình thuỷ lợi
22.14TCN 195:2006.Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi. Hiệu lực từ 15/1/2007. Ban hành theo Quyết định số 4079/QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Toàn văn gồm 60 trang, chia làm 6 chương và 3 phụ lục.
23.Thông tư số 06/2006/TT-BXD:Thông tư hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật....Thông tư hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình.Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình. Toàn văn gồm 4 chương và 2 phụ lục, tổng khoảng 13 trang.
24.TCXDVN 364-2006. Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và sử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
25.TCXDVN194:2006.Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật
26.22 TCN 355-06 Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường
27:22 TCN 332 - 06:Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
28:22 TCN 333 - 06:Quy trình đầm nén đất , đá dăm trong thí nghiệm
29.TCXDVN366: 2006:Chỉ dẫn kỹthuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng Karsrt.

anh có tiêu chuẩn 4578 không cho em xin với

PhanTuHuong
20-04-2012, 11:08 AM
Mình đang tập hợp các tiêu chuẩn ngành địa chất công trình -địa kỹ thuật. Dưới đây là một số tiêu chuẩn đã thu thập được. Bác nào có biết các tiêu chuẩn khác phục vụ cho việc khảo sát nền móng, thí nghiệm cơ lý đất ở trong phòng và ngoài trời thì cho thêm vào danh sách này. Cảm ơn rất nhiều.

1. QTTL-B-5-74:Quy trình đo vẽ địa chất công trình tỷ lệ lớn để xây dựng các công trình thuỷ lợi, 30/6/75
2:TCXD88-1982 nhóm H:Cọc. Phương pháp thí nghiệm hiện trường.
3:TCXD 112-1984: Công tác khảo sát địa kỹ thuật về giai đoạn khảo sát; về vị trí, mật độ và độ sâu thăm dò.
4:TCXD 112 : 1984 :Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới (thiết bị do PNUD đầu tư ) và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình
5:TCXD 205-1987: Yêu cầu đối với khảo sát
6:TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng
7.22 TCN 171-87: Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt nở
8:22 TCN 160-87: Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
9: TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
10: TCVN 2683-91: Đất cho xây dựng, lấy mẫu, bao gói vận chuyển và bảo quản mẫu
11: TCVN 4195-4202 :1995- TCVN 4195-1995: Đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4196-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4197-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4198-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4199-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4200-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4201-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm
- TCVN 4202-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

12:TCXD 196-1997 :Nhà cao tầng. Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
13.TCXD 226-1999 Đất xây dựng phương pháp thí nghiệm hiện trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn.
14.22 TCN 259-2000.Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình
15.22 TCN 262-2000.Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên nền đất yếu
16.22 TCN 263-2000.Quy trình khảo sát đường ôtô
17.14 TCN - 115 - 2000.Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi.
18.TCXDVN 269-2002.Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
19Tập 1 – Từ 14TCN 123-2002 đến 14TCN 129-2002.Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thuỷ lợi
20.TCXDVN 301-2003.Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
21.14TCN-32-2005 đến 14TCN 140-2005, 14TCN146-149/2005.Các tiêu chuẩn về thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm trong XD công trình thuỷ lợi
22.14TCN 195:2006.Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi. Hiệu lực từ 15/1/2007. Ban hành theo Quyết định số 4079/QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Toàn văn gồm 60 trang, chia làm 6 chương và 3 phụ lục.
23.Thông tư số 06/2006/TT-BXD:Thông tư hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật....Thông tư hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình.Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình. Toàn văn gồm 4 chương và 2 phụ lục, tổng khoảng 13 trang.
24.TCXDVN 364-2006. Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và sử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
25.TCXDVN194:2006.Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật
26.22 TCN 355-06 Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường
27:22 TCN 332 - 06:Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
28:22 TCN 333 - 06:Quy trình đầm nén đất , đá dăm trong thí nghiệm
29.TCXDVN366: 2006:Chỉ dẫn kỹthuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng Karsrt.

Nếu không nhầm thì topic này rất dài và mình đã cám ơn rồi! Không hiểu sao lại thế này? :confused:

NGOC_IBST
20-04-2012, 09:03 PM
Thử một phát

lthienkt
20-04-2012, 10:49 PM
trời bác hay quá!
em đang định hỏi các bác về những cái nạy nhưng tìm đọc những tài liệu này ở đâu????
bác có thì có thể share cho em đc không ah???
em biết ngành mình làm j cũng phải quy chuẩn, làm j cũng phải tiêu chuẩn, làm theo tiêu chuẩn thì không ai bắt bẻ đc mình cả.
các bác cho em thêm địa chỉ để đọc nhớ!
cám ơn các bác nhiều!

Thử xem thế nào

PhanTuHuong
20-04-2012, 11:01 PM
Ổn rồi đó, không hiểu lỗi gì mà kỳ cục vậy????

NGOC_IBST
20-04-2012, 11:04 PM
Ổn rồi đó, không hiểu lỗi gì mà kỳ cục vậy????

Tớ vừa sửa đấy. Giỏi không. Công nhận tớ tài thật.:D:D:D

Lỗi là có mã rất độc, cực kỳ nguy hiểm được gài vào làm ngắt topic và chuyển sang nơi khác nhưng không chuyển được nên nó dừng ở đó. Thế thôi.

lthienkt
20-04-2012, 11:09 PM
Em cũng thử vào kiểm tra phần tử, xóa link trong đó đi, đúng lúc ấy thấy sửa được, cứ tưởng do mình sửa :D

batdaibang
19-09-2012, 11:35 AM
hay qa', đánh dấu trang này mới được, kiếm thêm di pác

nqv1979
19-09-2012, 05:05 PM
minh co vai tieu chuan muon tham gia
nhung ko biet cach up len

gavat153
24-04-2013, 11:11 AM
anh cho lin down đi..chứ cho danh sách vậy không ổn!!!!help me..anh có TCVN 4197-95,4198-95 không anh

PhanTuHuong
24-04-2013, 11:44 PM
Vừa rồi có 1 loạt tiêu chuẩn được thay thế mới và loại bỏ theo QĐ 212 nhé. Các bạn chú ý cập nhật...