PDA

View Full Version : Đơn giá Kiểm định chất lượng công trình 32/2001/QĐ-BXD? 25/2006/QĐ-BXD?


huyctn
19-09-2007, 11:31 PM
Hiện nay chúng tôi đang lập dự toán theo Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu theo 32/2001/QĐ-BXD.

Ngày 05/9/2006 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 25/2006/QĐ-BXD Ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng thay thế cho Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001.

Có bác nào đã lập dự toán theo cái mới chưa, có thể gửi lên cho mọi người tham khảo được không?