PDA

View Full Version : Help - Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh


cairong
19-11-2007, 01:38 PM
Theo NĐ 111 hướng dẫn Luật đấu thầu về hình thức chào hàng cạnh tranh chỉ thấy nói đến các yêu cầu KT cho hàng hóa, đánh giá theo tiêu chí đạt, không đạt sau đó là xét giá theo báo giá ..... Vậy xin hỏi các bác có kinh nghiệm:
- Để có thể lập bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gồm các khoản mục gì ( ví dụ như HSMT thì gồm đơn, báo cáo năng lực .... ). Cái này có mẫu để lập không ?
- Khi nhận được báo giá và đánh giá về KT đã OK thì phần dánh giá về giá chỉ càn chọn báo giá thấp nhất ? ( coi như đã hiệu chỉnh sai lệch xong ). Nếu các chủng loại thiết bị khác nhau có cần phải qui đổi về mặt bằng giá như đấu thầu rồi chọn nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất ?

Xin cảm ơn