PDA

View Full Version : Hỏi về cường độ bê tông


manh_nvm
28-03-2009, 11:45 PM
Theo em biết mác bê tông đc đánh giá thông qua cường độ nén của bê tông.VD:mác 200 tức la Rn=200->299kG/cm2...
Cường độ bê tông theo TCVN là cường độ của mẫu 15x15x15 (chuẩn) sau 28 ngày dưỡng hộ.Nếu mẫu có kích thước khác chuẩn thì phải nhân với hệ số để tính ra cương độ của mẫu chuẩn.
Vậy tức là Rn đối với các mẫu kích thước khác nhau thì khác nhau.
Vậy khi thiết kế một kết cấu bê tông thì lấy cương độ của nó theo cái nào chẳng nhẽ cùng 1 cấp phối bê tông nếu làm cọc móng thì lấy cường độ này,nếu để làm dầm,sàn thì ta lấy cường độ khác?
Em học môn Btct 1 thấy Bt cấp độ bền 20 B20 có Rn=8.5 Mpa vậy nó tương đương với BT mác bao nhiêu?
Em mới học lên có nhiều bỡ ngỡ mong các anh chị các thầy chỉ giup cho

PTslab
29-03-2009, 07:15 AM
Theo em biết mác bê tông đc đánh giá thông qua cường độ nén của bê tông.VD:mác 200 tức la Rn=200->299kG/cm2...
Cường độ bê tông theo TCVN là cường độ của mẫu 15x15x15 (chuẩn) sau 28 ngày dưỡng hộ.Nếu mẫu có kích thước khác chuẩn thì phải nhân với hệ số để tính ra cương độ của mẫu chuẩn.
Vậy tức là Rn đối với các mẫu kích thước khác nhau thì khác nhau.
Vậy khi thiết kế một kết cấu bê tông thì lấy cương độ của nó theo cái nào chẳng nhẽ cùng 1 cấp phối bê tông nếu làm cọc móng thì lấy cường độ này,nếu để làm dầm,sàn thì ta lấy cường độ khác?
Em học môn Btct 1 thấy Bt cấp độ bền 20 B20 có Rn=8.5 Mpa vậy nó tương đương với BT mác bao nhiêu?
Em mới học lên có nhiều bỡ ngỡ mong các anh chị các thầy chỉ giup cho

Bạn có thể đọc thêm ở link này nè:
http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=368

Xin chào,