PDA

View Full Version : ai co file bao cao thuc tap tot nghiep khong a?


thuong nam
28-08-2009, 10:51 AM
de tai thuc tap cua em la:trac dia cong trinh giao thong.em chua bit lam the nao ma tai lieu tham khao khong tim dau ra.ai co bai bao cao thuc tap cu thuoc nganh nay thi giup em voi.Xin chan thanh cam on va hau ta.

dquan
24-09-2009, 09:16 AM
Không cần file gì đâu bạn ơi, cứ đi thực tế rồi làm một thuyết minh về các công việc mình thấy được, kèm theo hình ảnh minh họa...là ok , không thầy nào đòi hỏi nhiều về thực tập đâu...mà chỉ cần biết bạn có đi thực tế thôi, thời buổi này cái gì cũng hỏi file hết thành thói quen, cuối cùng không có cái gì là riêng của mình cả...