PDA

View Full Version : Câu hỏi chuẩn bị cho Đồ Án Tốt Nghiệp!


minhhung29
16-10-2009, 01:43 PM
Mình có một số câu hỏi khi làm đồ án tốt nghiệp, nay pót lên cho mọi người tham khảo, anh em nào chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp thì cũng có cơ sơ chuẩn bị cho mình. Nhân đây, sẵn tiện nhờ các Anh/ Chị , các Bác trong ngành , những người đi trước có thể giúp , giải đáp một vài câu hỏi (nếu Anh/Chị, các Bác rảnh thời gian). Xin chân thành CẢM ƠN những ý kiến đóng góp !
MỘT SỐ CÂU HỎI CHUẨN BỊ CHO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PHẦN I: KIẾN TRÚC
Câu 1: Nhà 15 tầng có nên làm vách cứng không? Nếu làm khung thì cái nào lợi hơn? Nêu ưu khuyết điểm của vách khung? Liên kết giữa chiếu nghĩ và vách cứng.
Câu 2 : Xử lý nước thải nước vệ sinh ở tầng hầm như thế nào?
Câu 3 : Vị trí hầm phân có ảnh hưởng đến móng không? Aûnh hưởng như thế nào?
Câu 4 : Căn cứ vào đâu để bố trí thang máy?
PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH TÍNH
Câu 5 : Khi giải khung bằng chương trình Feap xác định độ cao dầm như thế nào nên tính từ mép dưới dầm,mép trên dầm,hay tim dầm,nên chọn cách nào? Vì sao? Khi dầm thay đổi tiết diện nên tính theo trục dầm lớn thì dầm nào không an toàn?
Câu 6 : Khả năng giải của Feap, XETABS95, SAP90? Cách kiểm tra độ chính xác của chương trình ngoài các cách thông dụng?
Câu 7 : Cách đặt hoạt tải khi giải khung không gian? Vì sao?
Câu 8 : Nếu tình kết cấu khung theo sơ đồ không gian thì sử lý moment xoắn như thế nào ?
Câu 9 : Giả thiết cơ bản khi tính móng băng giao nhau,móng bè bằng các chương trình ?
Câu 10 : Điều kiện áp dụng,giả thiết cơ bản khi áp dụng chương trình tính nào đó?
Câu 11 : Khi tính lỏi cứng,vách cứng bằng XETABS95 thì nhập như thế nào?
Câu 12 : Tường chắn đất có cần đưa vào khung để giải hay không? Nếu dựa vào thì dựa như thế nào?
Câu 13 : Sàn đóng vai trò vách cứng nằm ngang vậy khi giải khung có cần đưa độ cứng của nó vào hay không? và đưa như thế nào? Kích thước phần tử sàn như thế nào là hợp lý?
Câu 14 : Khi hai dầm khác chiều cao gặp nhau tại nút thì nút đó được quan niệm như thế nào ?
Câu 15 : Khi giải khung có đưa độ cứng cầu thang,giằng móng vào hay không? vì sao?
PHẦN III:TÍNH CÁC TẢI TRỌNG TÁC DỤNG VÀO CÔNG TRÌNH
Câu 16 : Xác định gió nội gió ngoại khác nhau như thế nào?
Câu 17 : Nguyên tắc tổ hợp tải trọng khi tính cốt thép trong khung và tính cốt thép dọc ?
Câu 18 : Cách truyền tải từ cột xuống móng?
Câu 19 : Lực tác dụng vào hồ nước? Thủy tĩnh? Lực hút của gió?
Câu 20 : Cách xác định tải trọng gió tác dụng vào công trình khi mặt bằng công trình thay đổi ?
Câu 21 : Vì sao phải tính gió động ?
Câu 22 : Khi nào dùng tải trọng tính toán; tải trọng tiêu chuẩn?
Câu 23 : Tại sao khi tính toán phải tính với gió vuông góc với trục nhà?
Câu 24 : Khi tính gió nếu mặt đón gió so le thì có nên xem là phẳng được không? Tại sao?
Câu 25 : Phân phối tải trọng gió cho các khung theo nguyên lý nào ?
Câu 26 : Nguyên tắc truyền tải ở sàn 1 phương, 2 phương, sàn không dầm khác giống nhau như thế nào ?
Câu 27 : Cách phân,đặt tải trọng lên sàn (sàn nấm,sàn có dầm) lên khung đối với khung không gian?
Câu 28 : Cách đặt hoạt tải khung không gian? Vì sao ?
Câu 29 : Khi giải khung có đưa tường chắn tầng hầm vào hay không? Vì sao? Nếu đưa vào thì đưa như thế nào? Cách truyền tải vào tường chắn tầng hầm?
Câu 30 : Quan niệm khi tính toán sàn tầng hầm khi dùng móng nông,móng sâu? Ta đưa tải trọng do xe chạy vào như thế nào ?
Câu 31 : Định nghĩa 3 trạng thái giới hạn?
PHẦN IV: KẾT CẤU : 1SÀN NHÀ
Câu 32 : Khi chiều dày sàn khá lớn điều đó có ảnh hưởng đến sự chịu lực của khung hay không ?
Câu 33 : Sự làm việc của sàn một phương và sàn hai phương giống và khác nhau như thế nào? Sự ảnh hưởng của chúng đến sự làm việc của khung?
Câu 34 : Ưu khuyết điểm của sàn bọng và sàn panel?
Câu 35 : Khi nào dùng sàn panel,dùng sàn toàn khối?
Câu 36 : Sự làm việc của sàn nấm và sàn có dầm giống và khác nhau như thế nào?
Câu 37 : Khi nào sữ dụng sàn nấm là hợp lý nhất?
Câu 38 : Căn cứ vào đâu để chọn hình dạng sàn nấm?
Câu 39 : Ưu khuyết của sàn nấm?
Câu 40 : Cách tính toán và cấu tạo sàn nấm khác sàn bình thường ở những điểm nào ?
Câu 41 : Độ cứng của sàn có ảnh hưởng đến sự làm việc của khung hay không?
2 KHUNG NHÀ
Câu 41 : Tại sao phải khống chế max,min của dầm cột?
Câu 42 : Tường chôn chen kín trong khung có phải là vách cứng không? Tại sao?
Câu 43 : Cách chọn kích thước cột biên cột giữa (các bộ phân kết cấu ) và mối tương quan giữa chúng?
Câu 44 : Sự khác nhau giữa vách cứng chịu lực và vách cứng cấu tạo? Hãy cho nhận xét về việc sữ dụng vách cứng?
Câu 45 : Lý do thay đổi kích thước cột? Có nên thay đổi mác btông mà giữ nguyên kích thước cột ? Cách xác định tim cột ở trên cao?
Câu 46 : Khi nào vách cứng chịu tải trọng ngang? Khi nào cả khung và vách chịu tải trọng ngang? Nguyên tắc bố trí vách cứng?
Câu 47 : Cách cấu tạo tính toán tại chổ giao nhau của hai khung? Khi nào cột truyền lực lên dầm?
Câu 48 : Làm sao để kiểm tra tiết diện đã chọn đủ khả năng chịu lực?
Câu 49 : Các mối liên kết trong khung khi nào được xem là khớp khi nào được xem là cứng?
Câu 50 : Trình tự tính khung?
Câu 51 : Vị trí đà kiềng trong khung? Quan niêm như thế nào khi tính toán cấu tạo đà kiềng?
Câu 52 : Nhà cao tầng có vách cứng cho thang máy nhưng khi tính toán thì không kể đến vách cứng đó thì có an toàn không?
Câu 53 : Giữa móng và kết cấu bên trên phải có liên kết như thế nào?
Câu 54 : Dựa vào đâu để thiết kế và cấu tạo vách cứng?
Câu 55 : Phân biệt sự khác nhau của vách cứng nằm trong và ngoài mặt phẳng hướng gió?
Câu 56 : Khi nào sữ dụng BTUST có lợi? Ưu điểm của BTUST?
Câu 57 : Hệ số uốn dọc trong cột ?
Câu 58 : Công trình cao bao nhiêu tầng thì cần đến vách cứng?
Câu 59 : Khi trong dầm có moment xoắn thì bố trí cốt thép như thế nào?
Câu 60 : Dựa vào đâu để chọn kích thước dầm cột?
Câu 61 : Vai trò của sườn cứng bao quanh khung thang máy đối với khung không gian?
Câu 62 :Tại sao không quan tâm đến việc xếp hoạt tải cách nhịp khi giải khung?
Câu 63 : Các cách để giảm chiều cao dầm?
Câu 64 : Quan hệ độ cứng giữa đà và cột trong khung ngang?
Câu 65 : Khi nào thì dùng sàn không dầm? Vì sao?
Câu 66 : Trình bày các bước tính toán nhà cao tầng?
Câu 67 : Sơ đồ tính vách cứng khi có dầm gác lên?
PHẦN V : NỀN MÓNG
Câu 68 : Nhà cao tầng trên nền đất yếu tránh dao động bằng cách nào?
Câu 69 : Chiều dày lớp gia tải cát dựa trên cơ sỡ nào? Sự giống và khác nhau giữa giếng cát và cọc cát? Dựa vào đâu để xác định khoảng cách giữa cọc cát và giếng cát? Tại sao giếng cát phải gia tải trước? Mực nước ngầm ảnh hưởng đến giếng cát và cọc cát?
Câu 70 : Khi tính biến dạng nền thì dựa vào những giả thiết nào ?
Câu 71 : Lún và lún lệch khác nhau như thế nào? Cái nào nguy hiểm hơn? Tại sao?
Câu 72 : Lực cắt và lực xuyên thủng khác nhau như thế nào ?
Câu 73 : Căn cứ vào đâu để chọn lớp đất đắp,lớp đất gia tải trước?
Câu 74 : Thiết kế công trình trên nền đất yếu và trên nền đất tốt khác nhau như thế nào ?
Câu 75 : Cách tính cỗ móng chịu tải trọng lệch tâm?
Câu 76 : Sau bao nhiêu ngày thì có thể lắp hố móng?
2: KHE LÚN
Câu 77 : Sự giống và khác như của khe lún và khe nhiệt độ,cách ứng dụng nó?
Câu 78 : Khoảng cách khe lún và khe nhiệt độ theo qui phạm là bao nhiêu?
Câu 79 : Khi bố trí khe lún thì móng băng và móng bè được giải quyết như thế nào?
Câu 80 : Tại khe lún có xuất hiện các nội lực gì nguy hiểm ? (moment xoắn)
3: CÁC LOẠI MÓNG NÔNG
Câu 81 : Khi tính độ lún móng bè có b >10m thì tính như thế nào? Vì Sao ?
Câu 82 : Móng như thế nào (EJ) được gọi là móng tuyệt đối cứng?
Câu 83 : Ta cần xác định mô hình nền một cách rõ ràng khi tính móng nông trên nền thiên nhiên? Khi nào mô hình nền được xem là hợp lý?
Câu 84 : Đối với các loại móng nông giải quyết như thế nào khi cầu thang máy chạy xuống có thể đụng móng?
Câu 85 : Thế nào là móng băng cứng để ứng lực tuyến tính?
Câu 86 : Cách tính chuyển vị ngang ở hai đầu móng bè?
Câu 87 : Khi nào phải thiết kế móng băng hai phương? Vì sao?
Câu 88 : Tính toán móng bè bình thường và móng bè dưới bể nước khác nhau như thế nào?
Câu 89 : Tại sao sườn móng bè lật ngược? Móng băng,móng bè làm sao khủ được lực ngang ở chân móng? Sơ đồ tình móng bè của tường chắn đất?
Câu 90 : Cách giải quyết lực cắt ở chân cột móng bè sao cho hợp lý?
Câu 91 : Trình bày các cách tính móng bè hiện nay và so sánh chúng?
Câu 92 : Cách tính toán móng băng móng bè tại tiết diện có khe nhiệt độ ,khe lún?
4: CÁC LOẠI MÓNG SÂU
Câu 93 : Chiều dài cọc ép dài tối đa là bao nhiêu? Khi có các đoạn cọc dài ngắn khác nhau thì ép đoạn nào trước? Vì sao?
Câu 94 : Vì sao phải tính độ chối của cọc?
Câu 95 : Ép cọc qua lớp cát đầy ma sát chung quanh cọc quá lớn thì sử lý như thế nào?
Câu 96 : Khi tính toán và thiết kế cẩu lắp cọc ngoài tải trọng bản thân còn tính tới tải trọng nào nữa?
Câu 97 : Nguyên tắc bố trí cọc trong đài cọc của cọc nhồi và cọc ép?
Câu 98 : Dùng móng cọc thì giải quyết vấn đề nào là chủ yếu?
Câu 99 : Khi khả năng chịu tải của cọc theo vật liệu < khả năng chịu tải của cọc theo đất nền thì làm như thế nào? Làm sao để hạ cọc xuống?
Câu 100 : Chọn tiết diện cọc dựa trên cơ sở nào? Vì sao?
Câu 101 : Ảnh hưởng của nhóm cọc đến sự chịu tải của cọc? Khi có tải trọng ngang tác dụng lên cọc thì giải quyết như thế nào?
Câu 102 : Khi độ chối thực tế lớn hơn độ chối thiết kế thì làm thế nào ?
Câu 103 : Làm thế nào để biết cọc chịu uốn? Khi thi công cọc ép nên nối cọc theo phương pháp nào? Lực ép cọc như thế nào là hợp lý?
Câu 104 : Cọc dưới vách cứng và cọc dưới móng khác nhau như thế nào?
Câu 105 : Trình bày cách tính toán và kiểm tra chiều cao đài cọc?
Câu 106 : Khi ép cọc gặp lớp đất mà cọc không thể xuyên qua thì làm như thế nào?
Câu 107 : Trình bày ưu khuyết điểm của móng cọc ép(cọc khoang nhồi)? Khi nào sữ dụng móng cọc ép(cọc khoang nhồi) là thích hợp nhất?
Câu 108 : Trình bày các cách kiểm tra chất lượng cọc khoang nhồi? Khi ép cọc qua lớp cát chảy gặp nước ngầm thì làm như thế nào?
Câu 109 : Trình tự thi công cọc khoang nhồi? Khoảng cách giữa hai cọc khoang nhồi trên lý thuyết là bao nhiêu? Nếu bố trí bé hơn thì ảnh hưởng đến khả năng chịu lực như thế nào? Thép neo vào đài bao nhiêu là đạt yêu cầu? Khi nào cần kiểm tra xuyên thủng cho đài cọc?
Câu 110 : Căn cứ vào đâu để bố trí thép trong cọc khoan nhồi? Thép trong cọc khoang nhồi làm việc như thế nào? Căn cứ vào đâu để bố trí cốt đai côt dọc trong cọc? Vai trò cốt dọc trong cọc?
Câu 111 : Cọc Barrete chịu lực gì? Sự khác và giống nhau(điều kiện làm việc và cách tính toán) giữa cọc Barrete và cọc khoang nhồi? Khi nào thì cọc Barrete có ưu điểm hơn cọc khoang nhồi? Cách thi công cọc khoang Barrete?
Câu 112 : Nguyên tắc bố trí lõi, vách cứng?
Câu 113 : Phương pháp tính lõi cứng?
Câu 114 : Trình tự thi công móng khoang cọc dẫn?
Câu 115 : Bản sàn làm việc với khung không gian như thế nào?
Câu 116 : Trình bày khả năng chịu lực cọc nhồi cọc ép theo điều kiện đất nền có gì khác nhau?
Câu 117 : Trình bày tính độ võng của dầm đơn?
Câu 118 : Tính toán cọc btct nén tĩnh và đóng búa Diezen có gì giống và khác nhau
Câu 119 : Phương pháp kiểm tra chất lượng cọc khoang nhồi ?
Câu 120 : Giải thích cách chọn tổ hợp tải trọng bất lợi nhât để tính móng? Cách xác định vị trí ngàm quy ước?
Câu 121 : Giải thích phương pháp tính toán móng bè ?
Câu 122 : Phương pháp thi công hạ cọc btct vào đất,các thông số ảnh hưởng thế nào đến tính toán cọc btct?
Câu 123 : Cách kiểm tra chất lượng bt,kiểm tra cọc khoang nhồi btct?
Câu 124 : Cách xác định chiều dài cọc btct?
Câu 125 : Trình bày nguyên tắc chọn búa đóng cọc?
Câu 126 : Tính toán cọc btct theo phương pháp khoang dẫn có gì khác cọc btct thi công bằng búa Diezen?
Câu 127 : Độ chối của cọc btct là gì? Xác định độ chối? Dùng búa đóng cọc khác nhau thì độ chối cọc có khác nhau không?
Câu 128 : Xác định khả năng chịu lực của cọc theo phương pháp nén tĩnh?
Câu 129 Cách tổ hợp tải trọng trong tính toán khung? Ý nghĩa việc sắp xếp hoạt tải?
Câu 130 : So sánh và lựa chọn các phương án móng?
Câu 131 : Giải thích sơ đồ _ Mô hình nền cục bộ (WinKler)và bán không gian đàn hồi?
Câu 132 : Vai trò cốt thép cọc khoang nhồi ?Cách tính toán hoặc cấu tạo?
Câu 133 : Ý nghĩa hàm lượng thép trong bêtông cốt thép max,min ?
Câu 144 : Sự làm việc hồ nước ngầm và hồ nước nổi có gì khác nhau? Trình bày cách tính toán ,kiểm tra chống đẩy nổi khi hồ không có nước?
Câu 135 : Bảo dưỡng bêtông là gì? Tại sao ? Các yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng bêtông?
Câu 136 : Khung siêu tĩnh? Tải trọng đứng có sinh ra chuyển vị ngang không? Tại sao?
Câu 137 : Khi nào bố trí cốt thép xiên trong dầm?
Câu 138 : Giải thích cách tổ hợp tải trọng bất lợi nhất trong khung nhà nhiều tầng?
Câu 139 : Phân biệt cọc cát và giếng cát?
Câu 140 : Vai trò vách cứng trong công trình?
Câu 141 : Trình bày ý nghĩa cừ tràm trong phương án móng băng?
Câu 142 : Thi công cọc cát? Kiểm tra chất lượng cọc cát?
Câu 143 : Phương pháp xử lý nền bằng cọc cát và đệm cát có gì khác nhau? Nên sử dụng khi nào cho mổi phương án?
Câu 144 : Độ cứng của khung nhà phụ thuộc các yếu tố gì? Muốn nâng cao độ cứng khung thì dùng biện pháp gì?
Câu 145 : Tại sao chọn cột chữ nhật mà chịu lực 2 phương?
Câu 146 : Tính toán chi tiết theo trạng thái giới hạn nào?
Câu 147 : Ý nghĩa độ chối trong quá trình đóng cọc?
Câu 148 : Trình bày tính toán móng có 2 cột?
Câu 149 : So sánh móng cọc ép và móng băng?
Câu 150 : Cường độ tiêu chuẩn đất nền phụ thuộc các yếu tố nào?
Câu 151 : Giải thích tại sao khi khi thiết kế móng dùng tải trọng tiêu chuẩn?
Câu 152 : Cơ sỡ để xác định kích thước mặt bằng chiều cao đài cọc thấp?
Câu 153 : Cách kiểm tra bằng tay kết quả nội lực tính bằng phần mềm có sẵn?
Câu 154 : Khi chọn sơ đồ tình khung chọn ngàm khung chỗ nào?Tại sao?
Câu 155 : Trình bày vai trò tác dụng của đà kiềng?
Câu 156 : Mục đích việc tổ hợp tải trọng?
Câu 157 : Cách xác định áp lực đất nền lên móng?........quan niêm móng băng là dầm liên tục?
Câu 158 : Giải thích lý do tại sao công tác hoàn thiện phải làm từ trên làm xuống?
Câu 159 : Khi tính toán nền móng khi nào dùng tải tiêu chuẩn?

NHỚ THANKS NHA !

motsinhvien
16-10-2009, 04:49 PM
bác nào có câu trả lời thì càng hay hen :)

minhhung29
03-11-2009, 05:41 PM
cái này chắc phải tách ra thành mỗi ngày một câu hỏi đồ án tốt nghiệp thì anh em mới trả lời , đóng góp sôi nổi hơn phải kô nhỉ ?

caohuunhan
12-11-2010, 11:34 AM
bác Minhhung29 oi..bác có câu trả lời ko? e chuẩn bị bảo vệ nè..co thì sent cho em với caohuunhan@yahoo.com.vn..em chân thành cám ơn bác

Sang.ou05
12-11-2010, 04:59 PM
oh thank cảm ơn bác nha? Để em in về trả lời

trongtri
12-11-2010, 05:00 PM
câu trả lời ah? thật là đơn giản...mình không biết!

ngoc06x1d
11-05-2011, 03:44 PM
sao không thấy pác nào trả lời thế nhỉ

viet2010
11-05-2011, 03:52 PM
sao không thấy pác nào trả lời thế nhỉ

Hỏi 1 vài câu may ra trả lời hết được! Đằng này 159 câu thì bố ông nào trả lời cho nổi! :D

Lời khuyên là nên tách ra, những câu dễ thì có thể tìm kiếm tài iệu để có câu trả lời. Với nhừng câu khó và nội dung tương tự nhau thì lập topic (nếu trên diễn đàn chưa có tương tự như vậy) để hỏi thì mong mới có câu trả lời. :cool:

PS: Chơi luôn 159 câu thì bác nào có lòng đại bác cũng chào thua thôi! :eek::eek::eek::p:p:p

Mr Cơm Phở
11-05-2011, 04:01 PM
chết toàn câu khó thế!!!! Mình chẳng biết trả lời thế nào????
Cao thủ nào trả lời được câu nào thì post lên cho anh em được mở mang tầm mắt với.

subasa
11-05-2011, 04:32 PM
Theo mình ai có thắc mắc ở câu nào thì đăng đàn hỏi. Mình thắc mắc ở Câu 79 : Khi bố trí khe lún thì móng băng và móng bè được giải quyết như thế nào?
Theo mình thì móng lúc đó cũng giống như kết cấu phần thân, bị chia ra bởi khe lún. Ko biết có đúng không? Các bạn cho ý kiến nhé.

viet2010
11-05-2011, 04:41 PM
Theo mình ai có thắc mắc ở câu nào thì đăng đàn hỏi. Mình thắc mắc ở Câu 79 : Khi bố trí khe lún thì móng băng và móng bè được giải quyết như thế nào?
Theo mình thì móng lúc đó cũng giống như kết cấu phần thân, bị chia ra bởi khe lún. Ko biết có đúng không? Các bạn cho ý kiến nhé.

Tất nhiên là bị chia ra nhưng vấn đề ở chổ là xử lý nước ngầm thế nào nếu nhà có tầng hầm? :cool:

Mr Cơm Phở
11-05-2011, 04:52 PM
Tất nhiên là bị chia ra nhưng vấn đề ở chổ là xử lý nước ngầm thế nào nếu nhà có tầng hầm? :cool:

cùng lắm là bằng việc xử lý bể trong hệ thống xử lý nước thải là cũng chứ gì?:D:D:D:D( lúc đó cần quen mấy ông bạn về bể nước ngầm đấy)
khe nhiệt thì không quan tâm lắm. Còn khe lún thì cso to hơn tí. Móng khe lún thì tách ra làm 2 móng thôi? đúng không nhỉ?

subasa
11-05-2011, 04:57 PM
Tất nhiên là bị chia ra nhưng vấn đề ở chổ là xử lý nước ngầm thế nào nếu nhà có tầng hầm? :cool:

Theo em xử lý nước ngầm của tầng hầm bằng cách chống thấm cho nền và tường của tầng hầm bằng lớp chống thấm (đất sét) và quét nhựa đường lên tường tầng hầm. Lúc này ko ảnh hưởng gì đền móng cả. :D

KSXD.Mung
11-05-2011, 04:57 PM
Thêm câu hỏi e bị xoắn hồi tốt nghiệp nè:
+Nêu điều kiện chọn chiều dài ống đổ bê tông cọc khoan nhồi.
+Ngoài thực tế người ta đầm bê tông cọc khoan nhồi như thế nào?(thầy bảo có cách đầm)hehe...

viet2010
11-05-2011, 05:07 PM
Theo em xử lý nước ngầm của tầng hầm bằng cách chống thấm cho nền và tường của tầng hầm bằng lớp chống thấm (đất sét) và quét nhựa đường lên tường tầng hầm. Lúc này ko ảnh hưởng gì đền móng cả. :D

Bác ơi! Nói đến thằng khe lún tức là tách móng riêng biệt, hình thành cái khe như chú Phở có nói ở trên! Như vậy ở cái khe ấy làm thế nào để chống thấm cho nó hả bác, quét nhựa thế nào? Chỉ cần có vết nứt nhỏ thôi nước cũng chui qua nổi, huống chi cái khe lún rộng chà bá! Bác có cao kiến gì hay chăng! :D

viet2010
11-05-2011, 05:14 PM
Thêm câu hỏi e bị xoắn hồi tốt nghiệp nè:
+Nêu điều kiện chọn chiều dài ống đổ bê tông cọc khoan nhồi.
+Ngoài thực tế người ta đầm bê tông cọc khoan nhồi như thế nào?(thầy bảo có cách đầm)hehe...

+ Chọn chiều dài ống đổ BT cọc nhồi sao cho ống phải đủ dài để đưa BT xuống tận đáy hố khoan, trong quá trình đổ tiến hành rút ống từ từ sao cho vẫn đảm bảo chiều dài ống ngập trong BT khoảng chừng 2m là OK! :D:cool:

+ BT cọc khoan nhồi được đổ bằng PP vữa dâng, giống như BT tự đầm lèn rồi, sao mà đầm được hả bác? :confused: Chả lẽ cọc sâu 70m vẫn dầm được à bác! :D Chắc có phương pháp gì mới chăng! :D

Bác KSXD.Mung chốt đáp án đi bác ơi! :D

Mr Cơm Phở
11-05-2011, 05:20 PM
+ Chọn chiều dài ống đổ BT cọc nhồi sao cho ống phải đủ dài để đưa BT xuống tận đáy hố khoan, trong quá trình đổ tiến hành rút ống từ từ sao cho vẫn đảm bảo chiều dài ống ngập trong BT khoảng chừng 2m là OK! :D:cool:

+ BT cọc khoan nhồi được đổ bằng PP vữa dâng, giống như BT tự đầm lèn rồi, sao mà đầm được hả bác? :confused: Chả lẽ cọc sâu 70m vẫn dầm được à bác! :D Chắc có phương pháp gì mới chăng! :D

Bác KSXD.Mung chốt đáp án đi bác ơi! :D
Phương pháp sử dụng ở đây là đầm Rung.

subasa
11-05-2011, 05:22 PM
Bác ơi! Nói đến thằng khe lún tức là tách móng riêng biệt, hình thành cái khe như chú Phở có nói ở trên! Như vậy ở cái khe ấy làm thế nào để chống thấm cho nó hả bác, quét nhựa thế nào? Chỉ cần có vết nứt nhỏ thôi nước cũng chui qua nổi, huống chi cái khe lún rộng chà bá! Bác có cao kiến gì hay chăng! :D

Trong trường hợp móng băng, khe lún chỉ có ở móng còn nền tầng hầm không có khe lún. Trong trường hợp móng bè, mình không rõ có thể dùng móng bè làm nền tầng hầm không nhưng theo mình móng bè còn có hệ dầm sườn vì vậy cao độ nền tầng hầm phải lớn hơn cao độ bản móng bè. Vì vậy nền tầng hầm tách biệt với khe lún của bản móng nên không bị ảnh hưởng bởi khe lún. Như vậy có phải không bạn?:)

KSXD.Mung
11-05-2011, 05:22 PM
+Đầm cọc nhồi e cũng ko biết luôn ,hôm đó trả lời kiểu như bác Viet2010 nhưng thầy bảo vẫn có phương pháp mà ko trả lời,hehe...

Mr Cơm Phở
11-05-2011, 05:28 PM
Trong trường hợp móng băng, khe lún chỉ có ở móng còn nền tầng hầm không có khe lún. Trong trường hợp móng bè, mình không rõ có thể dùng móng bè làm nền tầng hầm không nhưng theo mình móng bè còn có hệ dầm sườn vì vậy cao độ nền tầng hầm phải lớn hơn cao độ bản móng bè. Vì vậy nền tầng hầm tách biệt với khe lún của bản móng nên không bị ảnh hưởng bởi khe lún. Như vậy có phải không bạn?:)

Đúng là nền tầng hầm thì không có khe lún. Nhưng xử lý khe tại tường tầm hầm (nếu có) thì sao?????:confused::confused::confused::confused:
Móng bè có hệ dầm sườn nhưng trường hợp của bạn là dầm nhô lên, có trường hợp dầm chìm nên có thể nền trùng luôn bản móng bè...
Chắc chắn là tầng hầm liên quan đến khe lún.:):D
Đầm cọc nhồi e cũng ko biết luôn ,hôm đó trả lời kiểu như bác Viet2010 nhưng thầy bảo vẫn có phương pháp mà ko trả lời,hehe...
Lấy vòi đổ BT kết hợp làm đầm rung thì chả là đầm còn gì?:confused::D

viet2010
11-05-2011, 05:35 PM
+Đầm cọc nhồi e cũng ko biết luôn ,hôm đó trả lời kiểu như bác Viet2010 nhưng thầy bảo vẫn có phương pháp mà ko trả lời,hehe...


Lấy vòi đổ BT kết hợp làm đầm rung thì chả là đầm còn gì?:confused::D

Em hiểu ý bác KSXD.Mung rồi! Mỗi lần rút ống tremie lên, bọn thi công thường rút ống lên thả xuống lửng chửng rồi mới rút hẳn! :D

Có phải ý thầy của bác là vậy ko?

nguyenquocai
11-05-2011, 05:39 PM
+ Chọn chiều dài ống đổ BT cọc nhồi sao cho ống phải đủ dài để đưa BT xuống tận đáy hố khoan, trong quá trình đổ tiến hành rút ống từ từ sao cho vẫn đảm bảo chiều dài ống ngập trong BT khoảng chừng 2m là OK! :D:cool:

bổ sung thêm biên dưới nữa không ngập hơn 9m. tùy thuộc vào công nghệ.
sẳn có file này có đáp án trả lời một số câu (chỉ mang tính tham khảo)
Các bạn nào quan tâm down về tham khảo.
ÁI, thân.

KSXD.Mung
11-05-2011, 05:56 PM
M cũng nghĩ thế Viet ah,nhưng làm thế còn có tác dụng tránh bị tắc bê tông khi đổ đó.

viet2010
12-05-2011, 04:51 AM
bổ sung thêm biên dưới nữa không ngập hơn 9m. tùy thuộc vào công nghệ.

ÁI, thân.

Ái giải thích dùm chổ in đậm trên với, mình nghe thấy còn mơ hồ lắm! :mad: Có phải nếu ngập sâu quá 9m sẽ không đưa được BT xuống dưới không? Ái có tài liệu hay tiêu chuẩn nào quy định cái này vậy?

Mong chờ phúc đáp! Thanks! :D

dinhthuanxd
12-05-2011, 08:56 AM
Phương pháp sử dụng ở đây là đầm Rung.

Bác ơi. Đầm nào mà chẳng rung à bác. Cho em hỏi thêm đầm rung thì sử dụng loại đầm nào và đặt ra làm sao. Em chỉ thấy mấy bác thi công dầm cầu ốp đầm rung vào thành dầm. Vậy ở cọc nhồi cũng ốp vào thành cọc à bác? Ốp ở thành trong à? Hay là thả đầm dùi xuống rồi rút dần lên? Đầm cọc khoan nhồi thì em chưa thấy.

Mr Cơm Phở
12-05-2011, 10:08 AM
Bác ơi. Đầm nào mà chẳng rung à bác. Cho em hỏi thêm đầm rung thì sử dụng loại đầm nào và đặt ra làm sao. Em chỉ thấy mấy bác thi công dầm cầu ốp đầm rung vào thành dầm. Vậy ở cọc nhồi cũng ốp vào thành cọc à bác? Ốp ở thành trong à? Hay là thả đầm dùi xuống rồi rút dần lên? Đầm cọc khoan nhồi thì em chưa thấy.

Đầm rung hay còn gọi là đầm bàn. Còn có loại đầm rùi.....
Ý mình ở đây là sử rụng vòi rung lắc tiện đầm BT luôn. Chỉ có nó thôi chứ còn cái gì mà đầm được cọc khoan nhồi nữa( chiều dài lớn khoảng 70-80 m thì có mà đầm vào mắt hoặc giả có đầm được thì cũng phải sử dụng cái đầm rùi như thế nào?????????:confused::confused::confused::D:D:D)
Chẳng qua ông thày này chắc lỡ nói có biện pháp đầm nên cứ bảo vậy thôi! dẫu sao thì cugnx cho ra topic như này để anh em bàn luận.

thuthuy2610
20-08-2011, 06:09 PM
thế liệu phần dười của dầm có ok k ak. Em NGhĩ là chỉ trong chiêu sâu cho phép thui chứ.
Mà ông thây giáo đó chưa chắc đã có đáp án.

rangdong
20-08-2011, 06:48 PM
Một trong những câu hỏi trong bảo vệ đồ án tốt nghiệp:
Ví dụ nhà có 12 tầng. Vậy thì thi công tầng thứ 12 công nhân và kỹ sư..,đi vệ sinh ở đâu? :D ( các thầy ngẫu hứng lên hỏi những câu trên anh em trả lời xem nào ) Theo mình thì cho vào túi bóng rồi thả xuống dưới :D

vanhiep48k1
25-10-2011, 10:37 PM
e đang làm đồ án tốt nghiệp.các bác cho hỏi sàn tầng 1 có khác gì so với các tầng khác ?cách tính như thế nào?

Mr Cơm Phở
18-02-2012, 10:12 AM
9. Thầy: Mà cái cọc của anh to nhỉ??? :hehe: (Khoan nhổi)
sinh viên: Dạ cũng không to lắm thầy ạ. ĐK nó có 1 mét 2 thôi ạ!
Thầy: Ừ, thế là to rồi. Mà nó lại có cái gì xoăn xoắn thế kia???
Sinh viện: Dạ thưa thầy nó là cốt đai ạ!
Thầy: Ừ, Cốt đai à? Sao không để nó thẳng ra lại để xoăn xoắn thế tội nghiệp nó??? :hehe:
Sinh viên: Dạ thầy hỏi hơi khó ạ, để em về mở máy tính rồi lên kc.com hỏi các cao thủ đã, ạ!

happytiu
08-05-2012, 04:39 PM
9. Thầy: Mà cái cọc của anh to nhỉ??? :hehe: (Khoan nhổi)
sinh viên: Dạ cũng không to lắm thầy ạ. ĐK nó có 1 mét 2 thôi ạ!
Thầy: Ừ, thế là to rồi. Mà nó lại có cái gì xoăn xoắn thế kia???
Sinh viện: Dạ thưa thầy nó là cốt đai ạ!
Thầy: Ừ, Cốt đai à? Sao không để nó thẳng ra lại để xoăn xoắn thế tội nghiệp nó??? :hehe:
Sinh viên: Dạ thầy hỏi hơi khó ạ, để em về mở máy tính rồi lên kc.com hỏi các cao thủ đã, ạ!

Cái này e cũng thắc mắc .Thường thì cọc đóng làm đai xoắn để tăng cường khả năng chịu tác động khi đóng ,còn cọc khoan nhồi làm cốt đai xoắn làm nhỉ nhỉ vậy các bác ,thi công cái này thì chắc chắn là khó khăn hơn cốt đai bình thường rồi :confused:

thuattn
08-05-2012, 05:34 PM
Tặng các bạn thêm mấy cái này nhé. mình sưu tầm cũng lâu lâu rồi. mong các bạn tìm được thứ mình muốn.
http://www.mediafire.com/download.php?lr84kvba3ryg21a
http://www.mediafire.com/download.php?okdgdtg48ienbkw

happytiu
08-05-2012, 10:03 PM
Ai giải đáp giúp em cái cốt đai xoắn cọc khoan nhồi với :D

letuongx2
08-05-2012, 11:02 PM
Ai giải đáp giúp em cái cốt đai xoắn cọc khoan nhồi với :D

Theo ý mình thế này:
- Trong TCXD 205-1998 có nói: Cốt đai xoắn trong cọc khoan nhồi đường kình từ phi 6-phi 10; có thể dùng đai hàn vòng đơn hoặc đai xoắn ốc.
Tiêu chuẩn nó nói cụ thể như thế thì theo mình dùng đai nào cũng đc. Tuy nhiên, mình thấy đai xoắn rất dễ làm, dễ thi công, chế tạo rất đơn giản hơn rất nhiều so với đai đơn được hàn kín. Và hơn nữa nó đỡ tốn kém hơn nhiều so với sử dụng đai đơn. Sử dụng đai đơn thì bạn biết rồi đấy, phải đảm bảo chiều dài đoạn nối chồng cốt thép mà một cọc như thế thì sẽ có bao nhiêu mối nối? -> tốn kém hơn về vật liệu, về nhân công, chế tạo đc 1 ***g thép lâu hơn.
Bác nào biết rõ hơn cái ý đồ sâu xa của việc sử dụng đai xoắn chứ ko dùng đai đơn thì cứ chém cho a e hiểu biết thêm kiến thức nhé.
:D:D:D

happytiu
09-05-2012, 08:12 AM
Em nghĩ vòng đai xoắn thi công khó hơn chứ nhỉ ?tạo đai xoắn khó hơn ,công tác định vị nó cũng khó hơn mà .

letuongx2
09-05-2012, 06:10 PM
Em nghĩ vòng đai xoắn thi công khó hơn chứ nhỉ ?tạo đai xoắn khó hơn ,công tác định vị nó cũng khó hơn mà .

Không biết bạn ra công trường chưa (tiếp xúc với cọc khoan nhồi thực tế chưa). Vòng xoắn thì chỉ cần 1 bàn uốn có quả lô tự chế hình tròn. Thép đai sẽ được uốn thành hình lo xo qua cái quả lô này (chỉ vài phút là xong 1 cây thép dài 11,7m). Lúc này đội thép cứ thế luồn thép vào ***g thép rồi đo khoảng cách đai và buộc thôi.

cnchiental
23-07-2012, 10:46 AM
Nếu tình kết cấu khung theo sơ đồ không gian thì sử lý moment xoắn như thế nào?

nqhepxd
23-07-2012, 11:09 AM
Cốt đai xoắn trong cọc khoan nhồi cực kỳ quan trọng, nhất là vị trí đầu cọc, đặc biệt là ở kết cấu cầu khi mọi hệ móng cọc đều là đài cao. Dưới tác dụng của các tải trọng ngang lớn như động đất và va tàu thì tiết diện đầu cọc là tiết diện mà cả lực dọc, lực cắt, mô men đều lớn (hình 1). Lực cắt thì không đáng ngại vì lực dọc lớn, tuy nhiên đai dày thì cũng tốt. Đối với lực dọc và mô men làm việc đồng thời thì cốt đai tuy ko trực tiếp chịu lực nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiềm chế nở hông bê tông và chống mất ổn định do cốt thép phình ra khỏi mặt cọc do chịu nén quá lớn (hình 2), đó cũng là lý do mà phải dùng đai xoắn chứ không dùng đai thường trong cọc cũng như trong cột mảnh chịu nén nói chung. Còn ko thì, sao phải xoắn :))

namtraonxd
16-01-2013, 04:42 PM
cam on baan nh nhee, minh daang tim nee, coo dip mooi ban vaai chaai nhee