Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Các khoá học ngắn hạn bồi dưỡng chuyên môn (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Chuyên đề đào tạo quản lí chi phí (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=100243)

KC-CDC 08-08-2019 10:37 AM

Chuyên đề đào tạo quản lí chi phí
 
sáng 25/7/2019 chuyên đề đào tạo “ Quản lý chi phí “ cho các cán bộ chủ chốt đã được tổ chức tại trụ sở chính công ty CDC. Xin giới thiệu đến các thành viên đang quan tâm đến chủ đề này.
https://www.youtube.com/watch?v=k5hXuFkZwcc


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:03 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.