Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Âm nhạc, thơ ca (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=176)
-   -   Hay ra phết! (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=36079)

QuyHoi_KSXD 31-05-2012 02:39 PM

Ðề: Hay ra phết!
 
Trích:

Nguyên văn bởi tinhutech198 (Post 240287)
Về với địch tối ngủ cho nó cắt... à :D:D:D

Khi chiến sự địch - ta nổ ra thì "địch" luôn luôn "cần có ta", vì thế mà cái chuyện cậu lo lắng "rất khó xảy ra" bời vì: "cái quý giá đó là tải sản đáng giá nhất của địch rồi":D:D:D:D:D:D:D
Đó cũng là "niềm vui, niềm thích thú" của địch, cho nên "địch" sẽ ko bao giờ dám "cắt đi niềm vui của mình cả":D:D:D:D:D:D:D

tinhutech198 31-05-2012 02:49 PM

Ðề: Hay ra phết!
 
Trích:

Nguyên văn bởi QuyHoi_KSXD (Post 240303)
Khi chiến sự địch - ta nổ ra thì "địch" luôn luôn "cần có ta", vì thế mà cái chuyện cậu lo lắng "rất khó xảy ra" bời vì: "cái quý giá đó là tải sản đáng giá nhất của địch rồi":D:D:D:D:D:D:D
Đó cũng là "niềm vui, niềm thích thú" của địch, cho nên "địch" sẽ ko bao giờ dám "cắt đi niềm vui của mình cả":D:D:D:D:D:D:D

Cũng chưa chắc bác Hợi à.Địch sẽ kiếm được " đồng minh" khác " mạnh" hơn ta.Lúc đó ta sẽ bại trận rút lui với " thiệt hại" rất chi là " nặng nề" :D:D:D


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:54 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.