Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Các bài viết, bài báo, Nghiên cứu Khoa học, Tiểu luận ... (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=72)
-   -   Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=5020)

PhanTuHuong 23-03-2007 02:12 PM

Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Để phục vụ công tác giảng dạy cũng như đáp ứng nhu cầu của các bạn đang muốn tìm hiểu về VBA, tôi đã biên soạn cuốn sách VBA for Excel 2003 bằng tiếng Việt.
Cuốn sách này dày khoảng 125 trang, chủ yếu là kiến thức cơ bản và hơi thiên về kỹ thuật 1 chút. Bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với bạn Hằng theo link

http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...ead.php?t=1760


Đây là cuốn sách vừa dịch, vừa thu thập, tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu với sự giúp đỡ của BQT Diễn đàn giày nam,...

Nội dung bao gồm:


Trích:

Quy ước kiểu chữ trong cuốn sách: 5
1. Chỉ dẫn 6

2. Ghi và thực thi macro 6
2.1. Tạo macro bằng chức năng Recorder Macro 7
2.2. Thực thi macro khi sử dụng bảng điều khiển macro 9
2.3. Thực thi macro khi sử dụng phím tắt (shortcut key) 10

3. Cách thực thi một macro đơn giản 11
3.1. Thực thi macro từ một đối tượng trong worksheet 11
3.2. Thực thi macro từ nút lệnh trong thanh công cụ 12
3.3. Thực thi macro từ thanh menu 14
3.4. Thay đổi lựa chọn trong macro 18

4. Cửa sổ Visual Basic Editor (VBE) 18
4.1. Cấu trúc cửa sổ VBE 18
4.2. Cửa sổ soạn thảo code (Code window) 20
4.3. Cửa sổ Immediate 22
4.4. Tạo những thay đổi trong VBE 24

5. Ngôn ngữ Visual Basic for Application (VBA) 25
5.1. Các đối tượng (Objects) 25
5.2. Các phương thức (Methods) 27
5.3. Các thuộc tính (Properties) 28

6. Làm việc với các đối tượng của Microsoft Excel 29
6.1. Làm việc với đối tượng ô và khối ô 29
6.1.1. Sử dụng thuộc tính Range 29
6.1.2. Sử dụng thuộc tính Cells 30
6.1.3. Sử dụng thuộc tính Offset 31
6.1.4. Sử dụng thuộc tính Rows và Columns 33
6.1.5. Các kiểu thuộc tính khác trong tham chiếu 33
6.1.6. Xác định thông số của ô và khối ô 35
6.1.7. Tạo vùng trực tiếp (không sử dụng VBA) 36
6.1.8. Tạo vùng bằng cách sử dụng VBA 37
6.1.9. Làm việc với nhiều vùng 37
6.1.10. Di chuyển, sao chép và xoá ô (khối ô) 38
6.2. Làm việc với đối tượng Worksheet 38
6.2.1. Xác định các thông tin trong Worksheet 38
6.2.2. Nhập dữ liệu vào trong Worksheet 39
6.2.3. Điều khiển Worksheet 39
6.3. Làm việc với đối tượng Workbook 40
6.4. Làm việc với đối tượng Window 41
6.5. Quản lý ứng dụng Microsoft Excel (Application) 42
6.6. Trình duyệt đối tượng 42

7. Khai báo kiểu giá trị trong VBA 45
7.1. Khai báo kiểu giá trị 46
7.2. Gán giá trị cho biến, hằng và đối tượng 48
7.2.1. Gán giá trị cho biến 48
7.2.2. Gán giá trị là hằng số 49
7.2.3. Gán giá trị cho đối tượng 49
7.3. Khai báo và sử dụng mảng (Array) 50
7.3.1. Mảng có chiều dài cố định 50
7.3.2. Mảng động 52

8. Sử dụng giúp đỡ Help 53
8.1. Trợ giúp trong môi trường VBA 54
8.2. Sử dụng hộp thoại giúp đỡ với chủ đề 55
8.3. Tham khảo ví dụ 55

9. Tuỳ chọn các điều khiển chương trình 55
9.1. Sử dụng Options 56
9.2. Sử dụng VBAProject 57

10. Sử dụng chức năng Security 59

11. Phương pháp tự xây dựng macro 60
11.1. Xây dựng macro 61
11.2. Các lỗi xảy ra khi viết code 63

12. Cấu trúc điều khiển 64
12.1. Điều khiển có điều kiện 64
12.1.1. Điều khiển IF 64
12.1.2. Điều khiển Select Case 66
12.1.3. Điều khiển And 67
12.1.4. Điều khiển Or 67
12.1.5. Điều khiển sử dụng nhiều And và Or 67
12.2. Điều khiển vòng lặp 68
12.2.1. Điều khiển Do ... Loop 68
12.2.2. Điều khiển Do While ... Loop 69
12.2.3. Điều khiển Do ... Loop While 69
12.2.4. Điều khiển Do Until ... Loop 70
12.2.5. Điều khiển For ... Next 70
12.2.6. Điều khiển For Each ... Next 71
12.2.7. Lệnh thoát (Exit) 71
12.2.8. Vòng lặp ***g 72
12.2.9. Điều khiển With - End With 72

13. Hộp thoại trong VBA 73
13.1. Hộp thông báo (Message box) 73
13.1.1. Các loại thông điệp trong buttons 74
13.1.2. Mô tả thông số các nút 74
13.1.3. Các biểu tượng thông điệp 74
13.1.4. Xây dựng tham số cho MsgBox 75
13.2. Phương thức InputBox 76

14. Bẫy lỗi trong VBA 77

15. Sử dụng hàm trong VBA 80
15.1. Sử dụng các hàm sẵn có trong Microsoft Excel 81
15.1.1. Gọi các hàm trong Microsoft Excel từ VBA 81
15.1.2. Chèn hàm số trong Microsoft Excel vào ô 82
15.2. Sử dụng các hàm có trong VB 83
15.2.1. Hàm toán học 83
15.2.2. Hàm xác nhận dữ liệu 86
15.2.3. Hàm chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu 87
15.2.4. Hàm về chuỗi 89
15.2.5. Hàm định dạng 93
15.2.6. Hàm tạo số ngẫu nhiên 94
15.2.7. Hàm về đồ hoạ 94
15.2.8. Các hàm khác 95
15.3. Hàm tự lập trong VBA 97
15.3.1. Cách xây dựng hàm tự lập 97
15.3.2. Mô tả nội dung hàm 100

16. Một số ví dụ về hàm và thủ tục trong lĩnh vực ĐCCT 101
16.1. Hàm xác định đường kính hạt d (mm) 101
16.2. Hàm xác định sức chịu tải quy ước R0 của đất dính 102
16.3. Hàm xác định môdun tổng biến dạng E0 của đất dính 104
16.4. Hàm nội suy tuyến tính 106
16.4.1. Hàm nội suy tuyến tính một chiều 107
16.4.2. Nội suy tuyến tính hai chiều 108
16.5. Hàm về tính toán góc 109
16.5.1. Cách thể hiện góc theo độ-phút trong Microsoft Excel 109
16.5.2. Hàm chuyển từ góc độ-phút sang thập phân 110
16.5.3. Hàm chuyển góc từ thập phân sang dạng độ-phút 110
16.5.4. Hàm tính giá trị trung bình góc thể hiện dưới dạng độ-phút 110
16.6. Thủ tục xử lý thống kê kết quả thí nghiệm ngoài C,  112
16.7. Thủ tục sao chép dữ liệu theo kiểu đặc biệt 118
16.7.1. Chuyển dữ liệu thành một cột 118
16.7.2. Chuyển dữ liệu thành một hàng 119
16.7.3. Chuyển dữ liệu thành nhiều cột và hàng xác định 120
16.7.4. Ví dụ về cách lập biểu đồ thí nghiệm nén tĩnh cọc (nén tĩnh nền) 121
Tài liệu tham khảo: 124

eng-hiep 23-03-2007 02:21 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Ồ , đây chính là vấn đề mình đang tìm kiếm. Cám ơn bạn rất nhiều.:)
Nhưng muốn dơwn nó thì làm ntn? Mình đã click vào link của bạn nhưng chả thấy gì cả?:confused:

Phiphi 23-03-2007 02:36 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
............:)

eng-hiep 23-03-2007 02:45 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Cám ơn bác Phiphi đã trả lời cho em nhé.:)
Vậy là sách này bán chứ không phải Dơwnload. Và nó chỉ ứng dụng cho ĐKT mà thôi.

Phiphi 23-03-2007 02:54 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Trích:

Nguyên văn bởi eng-hiep
Cám ơn bác Phiphi đã trả lời cho em nhé.:)
Vậy là sách này bán chứ không phải Dơwnload. Và nó chỉ ứng dụng cho ĐKT mà thôi.

Bác hãy mua để ủng hộ đi, 40 ngàn chứ mấy. Please !

eng-hiep 23-03-2007 03:03 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Trích:

Nguyên văn bởi Phiphi
Bác hãy mua để ủng hộ đi, 40 ngàn chứ mấy. Please !

Anh đã hiểu lầm ý của em rùi :) Ý em là sách thiên về ĐKT , nếu thiên về tính Thép , kết cấu thì rất hay.
Cho em hỏi là em ở TPHCM thì cứ tới 2 địa chỉ trên là được hả anh.
CHÚC ANH VUI.

Phiphi 23-03-2007 03:43 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Trích:

Nguyên văn bởi eng-hiep
Anh đã hiểu lầm ý của em rùi :) Ý em là sách thiên về ĐKT , nếu thiên về tính Thép , kết cấu thì rất hay.
Cho em hỏi là em ở TPHCM thì cứ tới 2 địa chỉ trên là được hả anh.
CHÚC ANH VUI.

Việc này là anh have no idea nhé. Làm ơn liên hệ với những đ/c trên. Thanks

PhanTuHuong 23-03-2007 07:11 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Các bạn nên xem kỹ mục lục. Để ứng dụng VBA trong bất cứ ngành nào cũng phải biết cơ bản đã.Phần ĐKT chỉ là nội dung cuối cùng nhưng rất có ích với việc nội suy, tra bảng, chuyển dữ liệu,...

Còn cuốn sách này là tôi ủng hộ bên giaiphapexcel thôi, vì hiện nay phần lớn kinh phí để trang web hoạt động là do 1 số thành viên BQT "nuôi".

shop giày nam

bithit 23-03-2007 10:49 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Đề tài này hay đậy Đề nghị Bro tiếp tục phát triển nhạ Thanks nhiệu

VcDeco 24-03-2007 08:51 AM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Hôm qua tôi chạy sang Bàu Cát hỏi chị Dung mà kiếm không ra, hỏi đường thì người ta hỏi lại là Bàu Cát 1 hay Bàu Cát 2? Vậy có số điện thoại của chị Dung không anh Hướng.
À mà quên cảm ơn anh vì đã cho ra lò cuốn sách này.

eng-hiep 24-03-2007 12:56 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Đúng đấy. Ở Bầu Cát nào vậy anh. Em có đi ngang qua thì thấy đó là 1 tiêm internet phải không vậy. Còn em đi lên Sương Nghuyệt Ánh thì thấy địa chỉ đó là CTY VietWork....gì đó phải không anh? Các anh trả lời nhanh dùm để tụi em còn đi đăng kí nữa chứ , Sắp hết hạn rùi :)

eng-hiep 24-03-2007 04:14 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Ôi. Chưa có bác nào trả lời giúp em à :confused: :mad: :cool:

PhanTuHuong 24-03-2007 08:03 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Tốt nhất là bạn sang bên kia hỏi trực tiếp dễ hơn vì tôi ở HN chứ ko ở trong SG.

giày cao cổ nam

eng-hiep 25-03-2007 06:15 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Em xin cám ơn nhiều nhé.:)

eng-hiep 26-03-2007 09:25 AM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Không biết có bác nào ở TPHCM đã mua hay đăng kí được chưa ạ? Báo cho anh em biết với?

eng-hiep 26-03-2007 03:14 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Sao chả thấy bác nào có ý kiến gì vậy ạ :mad:
Ban nãy ,em có đi hỏi thử nhưng họ đều nói là không biết gì cả :confused: Why? Không lẽ đây là địa chỉ ma?

Phiphi 26-03-2007 04:28 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Trích:

Nguyên văn bởi eng-hiep
Sao chả thấy bác nào có ý kiến gì vậy ạ :mad:
Ban nãy ,em có đi hỏi thử nhưng họ đều nói là không biết gì cả :confused: Why? Không lẽ đây là địa chỉ ma?

Nếu khó mua quá thì để mình post vài cuốn sách tiếng Anh để bạn free download về học.
Xin chịu khó chờ nhé.

eng-hiep 26-03-2007 09:33 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Trích:

Nguyên văn bởi Phiphi
Nếu khó mua quá thì để mình post vài cuốn sách tiếng Anh để bạn free download về học.
Xin chịu khó chờ nhé.

Cám ơn thiện chí của bác Phiphi nhiều nhé. Nhưng đọc sách tiếng việt vì vẫn dễ chịu hơn , đúng chuyên ngành thì càng hay. Em đang có cuốn Mastering_Excel_2003_Programming_With_Vba_-_Steven_M_Hansen.:)

Phiphi 26-03-2007 09:55 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Trích:

Nguyên văn bởi eng-hiep
Cám ơn thiện chí của bác Phiphi nhiều nhé. Nhưng đọc sách tiếng việt vì vẫn dễ chịu hơn , đúng chuyên ngành thì càng hay. Em đang có cuốn Mastering_Excel_2003_Programming_With_Vba_-_Steven_M_Hansen.:)

Vậy em DL những cuốn sách này để làm 1 tuyển tập luôn:

Sybex - Mastering Excel 2003 Programming with VBA.pdf
http://www.4shared.com/file/12580750/124aab70


McGraw.Hill.Excel.VBA.Macro.Programming1.chm
http://www.4shared.com/file/12295910...ming1.html?s=1


Writing Excel Macros With VBA 2nd Ed - O'reilly.pdf
http://www.4shared.com/file/12170431...eilly.html?s=1


OReilly.Programming.Excel.with.VBA.and.dot.NET.Apr.2006
http://www.4shared.com/file/12170413...r2006.html?s=1


Excel 2003 Formulas.zip
http://www.4shared.com/file/12052957...mulas.html?s=1


Access 2003 Programming by Example with VBA XML and ASP.zip
http://www.4shared.com/file/11996639/622f72ef


Computers - Programming - Vba - Access Database Design & Programming, Ed2 - Oreilly.rar
http://www.4shared.com/file/11995837/9dbcdd0c


Excel_2003_VBA_Programmer_missing_apendix.pdf
http://www.4shared.com/file/11376603...endix.html?s=1


Excel_2003_VBA_Code.ace
http://www.4shared.com/file/11376586..._Code.html?s=1


Excel_programming_VBA.pdf
http://www.4shared.com/file/11308146...g_VBA.html?s=1


Excel 2002 Power Programming With Vba By John Wiley & Sons.pdf
http://www.4shared.com/file/7816340/..._Sons.html?s=1


Apress.AutoCAD.2004.VBA.A.Programmers.Reference.eBook-LiB.chm
http://www.4shared.com/file/7753938/...k-LiB.html?s=1

Notes: Mấy cuốn sách này anh thấy trong www.4shared.com chứ không phải là anh upload đâu nghen.
Đừng có théc méc gì với anh nhé. Thanks.

eng-hiep 26-03-2007 10:03 PM

Ðề: Sách VBA for Excel 2003 tiếng Việt
 
Cám ơn bác Phiphi nhiều nhé :)
Hì.Bác Phiphi cũng vui tính quá nhỉ :D


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:33 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.