Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Các khoá học ngắn hạn bồi dưỡng chuyên môn (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Tập huấn TC TK KC BTCT - TCVN 5574:2018 (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=100194)

huycdc 06-07-2019 11:08 AM

Tập huấn TC TK KC BTCT - TCVN 5574:2018
 
Sáng ngày 5/7/2019, Tại IBST, TS. Lê Minh Long - GĐ Viện chuyên ngành kết cấu thuộc IBST đã giới thiệu những điểm mới về Tiêu chuẩn thiết kế KC BTCT cho Cán bộ của Viện chuyên ngành KC và Cục QL Hoạt động xây dựng. ACE quan tâm có thể xem tại đây: http://ibst.vn/upload/documents/file...-Minh-Long.pdf


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:38 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.