Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Quản lý dự án (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=103)
-   -   Chia sẻ quy trình quản lý chất lượng thiết kế tại Châu Âu,Mỹ,Trung Quốc, Nhật Bản. (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=100236)

QUYENXD15 02-08-2019 04:29 PM

Chia sẻ quy trình quản lý chất lượng thiết kế tại Châu Âu,Mỹ,Trung Quốc, Nhật Bản.
 
Kính chào Anh/chị Hiện tại tôi đang làm công tác quản lý về thiết kế cho một công ty về xây dựng. Trong quá trình công tác tôi nhận thấy quy trình quản lý chất lượng thiết kế của nước ta cũng khá rõ như Thiết kế => Thẩm tra => Thẩm định, Các tiêu chuẩn này tiêu chuẩn nọ, quy chuẩn, thông tư, nghị định.... ấy vậy mà khi đem ra thi công vẫn cứ lỗi, mắc. Nhưng khi nước ngoài vào thiết kế thì tuyệt nhiên rất ít sảy ra lỗi vậy.Đó là do tiêu chuẩn hay quy trình....?? Không biết ở diễn đàm mình có ai đã từng tham gia thiết kế cho Anh, Mỹ, Nhật, Trung Quốc... ???, Có thể chia sẻ kinh nghiệm, quy trình quản lý chất lựong thiết kế tại các nước bạn để mọi người cùng học hỏi.
Trân trọng.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:59 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.