Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Các bài viết, bài báo, Nghiên cứu Khoa học, Tiểu luận ... (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=72)
-   -   Tính sức khác mũi của cọc với số liệu CPT (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=92177)

lchhung 03-12-2015 09:24 AM

Tính sức khác mũi của cọc với số liệu CPT
 
Gửi cả nhà 2 bài báo về tính sức kháng mũi của cọc qua số liệu CPT. Hai bài báo này được phân tích dựa trên gần 200 thí nghiệm PDA cho cọc PHC và 80 CPT test.

1. http://www.mediafire.com/download/52...and%282%29.pdf

2. http://www.mediafire.com/download/xb...es_in_sand.pdf


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:41 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.