Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Lập trình tính toán, phân tích kết cấu (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=106)
-   -   Ứng dụng Python fft số liệu đo gia tốc của kết cấu (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=99136)

ltng82 03-10-2016 01:19 PM

Ứng dụng Python fft số liệu đo gia tốc của kết cấu
 
Python, một ngôn ngữ mã mở nhưng có thể giải quyết các bài toán như các phần mềm bản quyền đắt tiến (Matlab, Labview...) là một sự thú vị.
Giới thiệu một ứng dụng của python:
https://youtu.be/dnnkdNp5AS8
Qua video này ltng82 mong muốn cùng mọi người trên diễn đàn cùng trao về Python trong xây dựng, và kể cả xử lý số liệu đo dao động kết cấu(một thứ cũng rất hiếm tài liệu)

umy 03-10-2016 01:38 PM

Ðề: Ứng dụng Python fft số liệu đo gia tốc của kết cấu
 
Trích:

Nguyên văn bởi ltng82 (Post 411821)
Python, một ngôn ngữ mã mở nhưng có thể giải quyết các bài toán như các phần mềm bản quyền đắt tiến (Matlab, Labview...) là một sự thú vị.
Giới thiệu một ứng dụng của python:
https://youtu.be/dnnkdNp5AS8
Qua video này ltng82 mong muốn cùng mọi người trên diễn đàn cùng trao về Python trong xây dựng, và kể cả xử lý số liệu đo dao động kết cấu(một thứ cũng rất hiếm tài liệu)


Ghi thêm:
python là từ ngử lâp trình cao cấp (Programming Language)

https://www.python.org/

Hiện nay được dùng thay thế cho FORTRAN, C ... ,để cải tiến mở rộng thêm cho nhiều phần mềm thương mãi như ANSYS, ABAQUS ...

Qua cộng tác, tiếp xúc được biết thêm:

1- Bên Nghiên cứu:

a) Viện Nghiên cứu kỹ thuât ở Karlruhe (KIT) bên Đức: tôi có quen 2 thành viên TS người Đức - và 2 GS người Nga dùng python rất giỏi.

b) Viện Nghiên cứu Nguyên tử CERN ở Thuỵ Sỉ gặp được 1 anh người Do Thái và 1 Thầy GS-TS cũng nhuyển python lắm.

2- Trong thực tế, Kỹ nghệ, thương mãi:

a) Ansys-USA có mươn 1 Anh TS trẻ người Trung Hoa và trước đó 2 TS người Ấn Độ, vào lập trình phát triễn phần mềm thêm, lương khoãng > 80.000 U$/năm

b) Liebherr- Baumaschinen ở Đức có nhiều KS, Th.S làm về Structural Analysis, cần biết lập trình viết thêm phần mềm riêng cho công ty.
Lương hương tầm 40.000 - 50.000 € năm

Trong giới kỹ nghệ ở Đức, Tầm KS, Th.S được nhiều ưu đãi !
họ không thích TS ("không làm được ốc vít").


Nói chung trong lảnh vực chuyên môn, biết thêm python được đánh giá cao, Lương hướng ở ngoài nước được trả Theo khả năng.
còn tiếp ... (bận việc gấp phải đi ! Sẻ ghi thêm sau)

3) Trong giới xã hội ảo: Dđ MES LAB có Anh TS Lê Minh ở Pháp .
(Nicname: Pathétique) là Đại cao thủ về Mô phỏng, rất giỏi python, Abaqus, CAE

http://www.meslab.org/mes/threads/51...gineering.html

Thỉnh thoãng có về VN, giãng dạy thêm

http://www.meslab.org/mes/threads/51...va-TP-HCM.html

Nói chung là hôm nay tôi rất vui khi thấy được thành viên ltng82
biết làm "Cá Hoá Long" tìm được lảnh vực Theo đà tiến bộ trên thế giới.
Vươt qua cái " Ao làng, Giếng nhà của các Ếch Trâu" hay hỏi xong, thì
ngã nghiên làm cá chết, vì hay nhiết mắng lão Ác Mìn umy nầy :D :D

umy 14-06-2017 08:07 PM

Ðề: Ứng dụng Python fft số liệu đo gia tốc của kết cấu
 
Một LV-Th.S (2016) ở Chalmers Uni Sweden dùng ngôn ngử lập trình Python (+ Herkules). Áp dụng để tự động tối ưu với Ansys WB !:p!

Dành cho các bạn nào đủ tầm và trình; muốn theo kịp đà tiến hóa của thể giới .

Method development for optimizing the pre-tension of flange joints -109Page

http://publications.lib.chalmers.se/...679/238679.pdf

umy 18-08-2017 08:23 AM

Re: Ứng dụng Python fft số liệu đo gia tốc của kết cấu
 
Sách mới 2017 rất hay, dành cho KS-VN giỏi. Chịu xem tiếng Anh !:)!

Petr Krysl Finite ElementModeling with Abaqus and Python
for Thermal and Stress Analysis


femwabaquspython-book-2017.pdf (239Page 15MB)

http://hogwarts.ucsd.edu/~pkrysl/fem...-book-2017.pdf

umy 14-10-2017 07:55 PM

Re: Ứng dụng Python fft số liệu đo gia tốc của kết cấu
 
Python jobs in Vietnam for you

https://itviec.com/it-jobs/python

Lương ở VN đến 1500 U$ - ở Singapur 3000 U$ (cơ hội đi lên) cho những KS giỏi :p


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:08 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.