Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Hướng dẫn sử dụng diễn đàn (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=180)
-   -   Thi công sàn ứng xuất trước (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=99614)

bongph 05-07-2017 05:58 PM

Thi công sàn ứng xuất trước
 
Chào các bác trong diễn đàn KC,

Các chuyên gia cho em hỏi chút về vấn đề thi công sàn ứng lực trước căng sau.
1) Hiện nay các công trình dùng sàn ứng lực trước bám dính hay không bám dính nhiều hơn ạ?
2) Khi thi công kéo cáp thì thường hay xảy ra những sự cố gì trong sàn ULS và xử lý như thế nào ạ?

Xin trân trọng cảm ơn các bác!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:18 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.