Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   KHẢO SÁT ĐCCT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ NỀN MÓNG (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=97)
-   -   thiết kế dùm móng băng nha (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=22905)

buihuubang 20-03-2011 08:56 AM

thiết kế dùm móng băng nha
 
đây là sơ đồ thiết kế.... giúp mình nha...thanks

huutrang 20-03-2011 11:19 AM

Ðề: thiết kế dùm móng băng nha
 
sao ko thấy sơ đồ đâu cả? thử gửi lên xem thế nào? có giúp dc ko?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:23 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.