Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Các phần mềm quản lý dùng trong xây dựng (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=18)
-   -   MS Project Tips-Cập nhật dự án (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=99939)

chuotchui89 17-05-2018 06:32 PM

MS Project Tips-Bài 2-Cập nhật dự án
 
Cách cập nhật dự án trong phần mềm MS Project như video hướng dẫn bên dưới:
https://www.youtube.com/watch?v=lqI7DWGjr5I&t=15s
Fanpage: https://www.facebook.com/MSProject.OraclePrimavera/


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:20 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.