Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Các vấn đề về kết cấu BTCT nhà cao tầng, BTCT ứng lực trước (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Bạn đã thiết kế bao nhiêu công trình làm nứt, đổ công trình, công trình lân cận? (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=100186)

hieu duy 04-04-2019 09:37 PM

Bạn là người thiết kế, đã làm nứt bao nhiêu công trình, công trình lân cận?
 
Để tìm hiểu vấn đề về an toàn công trình, công trình lân cận.
Các bạn vui lòng cho biết, từ khi có yêu cầu đảm bảo an toàn công trình, công trình lân cận thì chuyển vị cho phép của tường vây, cọc vây, cừ bằng bao nhiều?
:D:D:D


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:54 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.