Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Thông tin từ Ban Quản Trị Website (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Phần mềm bản quyền (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=16263)

thuykieu 29-10-2010 04:15 PM

Phần mềm bản quyền
 
Phần mềm quản lý dự án đầu tư (CPM)
Phần mềm quản lý dự án đầu tư (CPM)

--------------------------------------------------------

PHẦN MỀM BẢN QUYỀN


CPM: Quản lý dự án đầu tư


CPM là phần mềm công cụ cá nhân dành cho tất cả các cán bộ trực tiếp quản lý một dự án.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM:

=>Quản lý danh mục công việc và quản lý khối lượng.

=>Quản lý thông tin của dự án

=>Quản lý chi phí dự án theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP.

=>Quản lý tiến độ

=>Các tính năng khác

=>=>Các phần mềm liên quan:
IPM: Quản lý kế hoạch đầu tư
CE: Dự toán
CSM: Quản lý thi công
CPF: Tổng hợp dự án đầu tư
HYFI: Phần mềm kế toán
***********

Liên hệ:
CTY TNHH HÀI HÒA PHƯƠNG NAM (HARMONYSOUTH)
171 Cao Thắng nd, Q. 10, Tp. HCM
Tel: (+84) 8 54042013 ; Fax: (+84) 8 54042015
T.Kiều (0987.920.989)
Y!: thuykieukg89
Mail: thuykieukg89@yahoo.com.vn


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:37 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.