Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Các Trường khu vực miền Trung (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=140)
-   -   Topic hội tụ của các kỹ sư,sinh viên Trường Cao Đăng GTVT 2,Đà Nẵng (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=46664)

leedongchul 12-11-2012 06:01 PM

Topic hội tụ của các kỹ sư,sinh viên Trường Cao Đăng GTVT 2,Đà Nẵng
 
Anh chị kỹ sư sinh viên Trương CD GTVT 2,vào điểm danh nhé...

Họ và Tên : .......................
Khóa :................................
Nghành học:......................
Quê quán:.........................
Tuổi:.................................
Nơi công tác:......................

Cùng kết nối tình đồng môn,tình đông nghiệp....


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:41 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.