Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Kinh tế xây dựng, Dự toán, Thông báo giá VL (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=145)
-   -   Clip giới thiệu hệ thống aFORM (Kinh tế & Quản lý xây dựng) (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=66142)

price 22-10-2013 11:28 PM

Clip giới thiệu hệ thống aFORM (Kinh tế & Quản lý xây dựng)
 
Mời các bạn theo dõi TVC giới thiệu hệ thống aFORM

http://www.youtube.com/watch?v=C2G-X29N_Hc

kênh aFORM

www.youtube.com/aformclip

Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn !


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:42 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.