Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Kinh tế xây dựng, Dự toán, Thông báo giá VL (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=145)
-   -   Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=66637)

price 02-11-2013 10:45 AM

Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
Hệ thống aFORM giới thiệu các bạn tiện ích aFORM-COE-TIỆN ÍCH TÍNH CHI PHÍ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH
Tiện ích áp dụng hệ thống dữ liệu định mức XD1776-LĐ1777-KS1779

aFORMCOE 01 Huong dan cai dat tien ich vao Excel

http://www.youtube.com/watch?v=Rr0Mz3w5Dos

(Chọn chế độ 720pHD-nút hình bánh răng trên thanh youtube để rõ nét)

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)

price 02-11-2013 09:02 PM

Ðề: Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
aFORMCOE 02 Gioi thieu cac menu va toolbar

http://www.youtube.com/watch?v=TTRAv...fM6YkLb7ls-IcX

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)

price 04-11-2013 12:07 AM

Ðề: Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
aFORMCOE 03 Khoi tao file tinh toan moi

http://www.youtube.com/watch?v=ZZNrt...GbcDMaPpY-L_fR

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)

price 05-11-2013 12:55 PM

Ðề: Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
aFORMCOE 04 Cap nhat so lieu tien luong

http://www.youtube.com/watch?v=R8a15...sgbfnR6gU9gxTq

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)

price 06-11-2013 03:09 PM

Ðề: Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
aFORMCOE 05 Phan tich vat tu tong hop vat tu

https://www.youtube.com/watch?v=9kEj...3QPD_9Gfsb_oln

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)

price 08-11-2013 08:57 PM

Ðề: Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
aFORMCOE 06 Cap nhat don gia vat tu

http://www.youtube.com/watch?v=vnnR1...I94w6jA66YdGu4

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)

price 11-11-2013 03:19 PM

Ðề: Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
aFORMCOE 07 Phan tich chi tiet don gia cong viec

https://www.youtube.com/watch?v=9kEj...3QPD_9Gfsb_oln

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)

price 12-11-2013 07:26 PM

Ðề: Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
aFORMCOE 08 Tong hop don gia tong hop chi phi

http://www.youtube.com/watch?v=AP8og...1NwkDgqx8KqPe6

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)

price 14-11-2013 06:49 PM

Ðề: Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
aFORMCOE 09 Tuy bien thanh phan chi phi cong viec

http://www.youtube.com/watch?v=qZ9Lr...tACfVtXwQRbk9U

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)

price 16-11-2013 10:48 AM

Ðề: Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
aFORMCOE 10 Thay doi dinh muc ap dung

http://www.youtube.com/watch?v=5YMRr...BNeJ3KdjFnVYCH

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)

price 16-11-2013 11:20 PM

Ðề: Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
aFORMCOE 11 Cap nhat co so du lieu gia vat tu

http://www.youtube.com/watch?v=0uTP0...2mT9vPx2IEYDi6

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)

price 18-11-2013 08:58 PM

Ðề: Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
aFORMCOE 12 Sua doi thong tin hang muc

http://www.youtube.com/watch?v=5XbyH...ctXHYIWxVhMR8c

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)

price 21-11-2013 09:09 PM

Ðề: Seri clip Giới thiệu aFORM-COE-Tiện ích tính chi phí xây lắp công trình
 
aFORMCOE 13 Danh dau theo doi cong tac quan trong

http://www.youtube.com/watch?v=JhcT7037e7A

(Còn tiếp-Mỗi ngày 01 clip giới thiệu 01 phạm vi chức năng)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:10 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.