Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Hội thảo do Hội Kết cấu và CNXD Việt Nam (VASECT) tổ chức (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=199)
-   -   Đại hội toàn quốc Hội KC và CNXD Việt Nam lần thứ 7 (2015-2020) (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=92330)

huycdc 11-12-2015 10:39 AM

Đại hội toàn quốc Hội KC và CNXD Việt Nam lần thứ 7 (2015-2020)
 
1 Attachment(s)
Sáng 11/12/2015, Hội Kết cấu và CNXD Việt Nam đã tổ chức Đại hội toàn quốc lầm thứ VII (2015-20120)
http://www.ketcau.com/forum/attachme...7&d=1449801546


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:37 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.