Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Chuyện vui, chuyện cười trong làng xây dựng (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=86)
-   -   Đóng khung tranh thêu chữ thập giá rẻ tại Hà Nội (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=96494)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:23 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.