Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Du lịch, Tham quan bốn phương (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=124)
-   -   Đoàn cán bộ CDCI làm việc và dự Hội thảo tại Hãng phần mềm Fine software Ltd. (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=100198)

KC-CDC 10-07-2019 03:20 PM

Đoàn cán bộ CDCI làm việc và dự Hội thảo tại Hãng phần mềm Fine software Ltd.
 
1 Attachment(s)
Đoàn cán bộ CDCI làm việc và dự Hội thảo tại Hãng phần mềm Fine software Ltd. - Cộng hoà SEC - Hãng sản xuất phần mềm phân tích địa kỹ thuật GEO5 nổi tiếng châu Âu và thế giới. Hiện nay CDCI là Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam, Lào và Capuchia của Hãng Finesoftware.eu - Ngày 30/5/2018 tại Praha.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:29 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.