Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Góp ý xây dựng diẽn đàn ketcau.com (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Reported Visitor Message by subasa (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=100226)

subasa 25-07-2019 10:27 AM

Reported Visitor Message by subasa
 
subasa has reported a visitor message.

Reason:
Trích:

http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?p=413776
Sonxd2003 đã không may qua đời. Bạn có thể liên hệ với Ban quản trị diễn đàn để giải đáp các câu hỏi.
Profile: sonxd2003
Assigned Moderators: inspector, nguyenviettrung, tnlinh, nguyenquocai, haikcvncc, tuanibst, tuananhcdc, casanovavn, CNPM, PMXD, HNTuanJP, henycuong, toanDF, wasabi, BK01, nglam_adg, zmt, XuanThuy, hoahuce, timosi, nguyenfuong, PTslab, trungnn_mpe2, AnhTuangc, nguyency, cuongnguyen, sonxd2003, dzodzo, arnold, huyhiep, co1972nguyen, PT.Phuong, viet2010, nhim4mat2006, PVAn, CongTrung, tacongthanhvinh, trinhxd87, hanhpro10, terrible, cmengenie, Đinh Mỹ Hạnh

Posted by: giangnam0903
Original Content:
Trích:

bạn ơi, mình có đăng bài hỏi mọi người trong forum Tải trọng, nhưng do khi click nút đăng bài thì báo k gửi được nên giờ bài đăng bị trùng, bạn giúp mình xoa các bài bị trùng nhé, giữ lại bài sau cùng nhé. thank bạn


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:38 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.