Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Bàn về vai trò, quan hệ của các chủ thể chủ đầu tư-thiết kế - giám sát (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=83)
-   -   Đề cương / Nhiệm vụ của Giám sát tác giả TKTK (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=100256)

giaceng 25-09-2019 02:33 PM

Đề cương / Nhiệm vụ của Giám sát tác giả TKTK
 
Chào mọi người!
Một dự án có Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm thi công đúng thiết kế. Tư vấn giám sát giám sát việc thi công đúng thiết kế. Lại thêm TVTK Giám sát tác giả là hoạt động giám sát của người thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình nhằm bảo đảm việc thi công xây dựng theo đúng thiết kế.
Vậy ông TVTK giám sát tác giả là giám sát như thế nào, lúc nào, giám sát cái gì, có dùng dụng cụ máy móc thiết bị gì, ghi chép báo cáo cái gì, nghiệm thu cho ổng cái gì để ổng thanh toán ...vv và vv!!!
Xin mọi người ai có cái đề cương/nhiệm vụ Giám sát tác giả thì vui lòng hỗ trợ giúp qua email: giaceng@gmail.com hoặc up lên web và cho đường link.

Trân trọng cảm ơn!

ambition541986 27-09-2019 10:07 PM

Ðề: Đề cương / Nhiệm vụ của Giám sát tác giả TKTK
 
1. Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc hai bước có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả theo quy định của hợp đồng xây dựng.

2. Nội dung thực hiện:

a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư;

c) Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng;

d) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:11 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.